جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تج

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تج


اذان صبح: ٠٤:١٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٣

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تج (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای تج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای تج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نادین استیر
اگر یك بار دیگر به دنیا می آمدم بسیار سبك تر گردش می كردم. در بهار با پای برهنه زودتر به راه می افتادم و در خزان با همان پاها دیرتر برمی گشتم. بیشتر می رقصیدم، بانشاط بیشتر اسب سواری می كردم و داوودی های بیشتری می چیدم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تج

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٣٥:٤٠١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥٥:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣٥:٣١١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٠٠٢٣:٥٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٣٥:٢١١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٤:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٥:١٣١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٠٩٢٣:٥٤:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٠:١٦١٢:٣٤:٥٧١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٤:٥٠١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٥٤٢٣:٥٣:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٢٩٢٣:٥٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٣٤:٣٧١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٣:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٧:١١١٢:٣٤:٣١١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٢:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٤:٢٦١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٢:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٤:٢١١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٢:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٤:١٧١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٢:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٤:١٤١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٢:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٤:١١١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:١٣٢٣:٥١:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٤:٠٧١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥١:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٤:٠٦١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥١:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥١:١٧١٢:٣٤:٠٦١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٤:٠٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥١:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٠:١١١٢:٣٤:٠٦١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:١١٢٣:٥١:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٤:٠٨١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥١:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٤:٠٩١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥١:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٤:١٢١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥١:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٤:١٥١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥١:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٤:١٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥١:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٧:٢٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٢٢٣:٥١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:١٧٢٣:٥١:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥١٢٣:٥١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تج

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای تج

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای تج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای تج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تج

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٤:٢٣١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٥١٢٣:٥١:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥١:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥١:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:٣٣٢٣:٥١:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥١:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٤:٥١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥١:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٥:١٤١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٢٢٣:٥١:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥١:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٥:١٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:١٦٢٣:٥١:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥١:١٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٥:٣٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٨٢٣:٥١:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٥:٤١١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٨٢٣:٥١:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٣:٥٨١٢:٣٥:٥١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:١٨٢٣:٥١:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٦:٠١١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥١:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٦:١١١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:١٦٢٣:٥١:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٤٣٢٣:٥١:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٢:٠٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٢:١١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٢:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٢:٢٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٧:٢٠١٩:٣١:١٧١٩:٤٩:٥٠٢٣:٥٢:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٧:٣٢١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٢:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٣:٣٤١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٢:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٧:٥٧١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٣:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٨:١٠١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:١٥٢٣:٥٣:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٨:٢٢١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٣٤٢٣:٥٣:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٥٢٢٣:٥٣:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٠٩٢٣:٥٣:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٩:٠١١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٤:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٩:١٤١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٤:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٩:٢٧١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٥٣٢٣:٥٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تج روستای تج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای تج روستای تج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای تج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تج

روستای تج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تج
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای تج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای تج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ تج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو