جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تج

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز تج


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٤١:٤٠
اذان مغرب: ١٨:٥٨:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٤

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تج (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای تج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هرگز شاهد دروغگو، قدم بر نمی‌دارد، ‌مگر این كه جهنّم بر او واجب می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣٥:٣١١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٠٠٢٣:٥٤:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٣٥:٢١١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٤:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠١:٥٣١٢:٣٥:١٣١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٦:٠٩٢٣:٥٤:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٠:١٦١٢:٣٤:٥٧١٩:١٠:٠٠١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٤:٥٠١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٥٤٢٣:٥٣:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٨:٤١١٢:٣٤:٤٣١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٢٩٢٣:٥٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٣٤:٣٧١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٧:١١١٢:٣٤:٣١١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٢:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٤:٢٦١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٢:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٤:٢١١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٢:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٤:١٧١٩:١٣:٥٢١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٢:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٤:١٤١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٤:١١١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:١٣٢٣:٥١:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٤:٠٧١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥١:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٤:٠٦١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥١:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥١:١٧١٢:٣٤:٠٦١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٤:٠٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥١:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٠:١١١٢:٣٤:٠٦١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:١١٢٣:٥١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٤:٠٨١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥١:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٤:٠٩١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥١:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٤:١٢١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥١:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٤:١٥١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٤:١٨١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥١:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٧:٢٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٢٢٣:٥١:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:١٧٢٣:٥١:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:٥١٢٣:٥١:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٢٥٢٣:٥١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٢:٥٦١٢:٤٠:٢٩١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٤:٣٤٠٠:٠٠:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٣:٢٤١٢:٤٠:١٣١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٣٣٠٠:٠٠:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٣:٥٢١٢:٣٩:٥٧١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٣١٠٠:٠٠:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٤:١٩١٢:٣٩:٤٠١٩:٠٤:٣٨١٩:٢١:٢٩٠٠:٠٠:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٣٩:٢٣١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٢٦٢٤:٠٠:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٥:١٣١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٢٣٢٣:٥٩:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٥:٤٠١٢:٣٨:٤٨١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:١٩٢٣:٥٩:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٦:٠٧١٢:٣٨:٣٠١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:١٤٢٣:٥٩:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٨:١٢١٨:٥٩:٢٦١٩:١٦:١٠٢٣:٥٩:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٧:٠٠١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٠٤٢٣:٥٨:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٧:٢٦١٢:٣٧:٣٤١٨:٥٧:١٧١٩:١٣:٥٨٢٣:٥٨:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٧:١٤١٨:٥٦:١٣١٩:١٢:٥٢٢٣:٥٨:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:١٨:١٨١٢:٣٦:٥٥١٨:٥٥:٠٧١٩:١١:٤٦٢٣:٥٨:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:١٨:٤٤١٢:٣٦:٣٥١٨:٥٤:٠٢١٩:١٠:٣٩٢٣:٥٧:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:١٩:١٠١٢:٣٦:١٥١٨:٥٢:٥٥١٩:٠٩:٣٢٢٣:٥٧:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:١٩:٣٦١٢:٣٥:٥٤١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٢٤٢٣:٥٧:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٠:٠١١٢:٣٥:٣٤١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:١٦٢٣:٥٧:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٥:١٣١٨:٤٩:٣٥١٩:٠٦:٠٨٢٣:٥٦:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٠:٥٢١٢:٣٤:٥٢١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٥:٠٠٢٣:٥٦:٢٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢١:١٨١٢:٣٤:٣١١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٣:٥٢٢٣:٥٦:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢١:٤٣١٢:٣٤:١٠١٨:٤٦:١٢١٩:٠٢:٤٣٢٣:٥٥:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٢:٠٩١٢:٣٣:٤٩١٨:٤٥:٠٤١٩:٠١:٣٤٢٣:٥٥:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٢:٣٤١٢:٣٣:٢٧١٨:٤٣:٥٦١٩:٠٠:٢٥٢٣:٥٥:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٢:٥٩١٢:٣٣:٠٦١٨:٤٢:٤٨١٨:٥٩:١٧٢٣:٥٤:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٣:٢٥١٢:٣٢:٤٤١٨:٤١:٤٠١٨:٥٨:٠٨٢٣:٥٤:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٣:٥٠١٢:٣٢:٢٣١٨:٤٠:٣١١٨:٥٦:٥٩٢٣:٥٤:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٤:١٥١٢:٣٢:٠١١٨:٣٩:٢٣١٨:٥٥:٥٠٢٣:٥٣:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٤:٤١١٢:٣١:٤٠١٨:٣٨:١٤١٨:٥٤:٤١٢٣:٥٣:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٥:٠٧١٢:٣١:١٨١٨:٣٧:٠٦١٨:٥٣:٣٢٢٣:٥٣:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٥:٣٢١٢:٣٠:٥٧١٨:٣٥:٥٨١٨:٥٢:٢٣٢٣:٢٢:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٢٥:٥٨١١:٣٠:٣٦١٧:٣٤:٤٩١٧:٥١:١٥٢٢:٥٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تج روستای تج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تج روستای تج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تج

روستای تج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تج
زمان پخش اذان زنده به افق تج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو