جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تجرود

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز تجرود


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٤٨
اذان ظهر: ١١:٣٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٠٢
اذان مغرب: ١٦:٥٤:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٣٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تجرود (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای تجرود)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تجرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تجرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری وادزورث لانگ‌فلو
كسی كه به خود ارج می نهد، از آسیب دیگران در امان است؛ زرهی بر تن دارد كه به هیچ وجه دریده نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تجرود

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تجرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تجرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تجرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تجرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تجرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠١:٢٦١٢:٤١:٤٠١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٠٦٢٣:٥٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٤١:٣٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٥٥٢٣:٥٦:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٩:١٢١٢:٤١:٢٠١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤١:١١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٧:٠١١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٠٥٢٣:٥٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٠:٣٩١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٠:٣٢١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٤٥٢٣:٥٤:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥١:٥١١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٤:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٤:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٠:١٥١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٠:١١١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٣:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٣:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٣:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٠:٠١١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٢:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٢:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٢:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٣٩٢٣:٥٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥١:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:١٥٢٣:٥١:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٩:٥٩١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٥١:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٣٩:٢٤١٢:٤٠:٠١١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٥١:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٨:٤٥١٢:٤٠:٠٤١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٣٧٢٣:٥١:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٨:٠٨١٢:٤٠:٠٨١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥١:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٣٧:٣٣١٢:٤٠:١٢١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٥١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٦:٥٨١٢:٤٠:١٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٥١:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣٦:٢٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٥١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تجرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تجرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تجرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تجرود

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تجرود

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای تجرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تجرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای تجرود

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:١٠١١:٣١:٢١١٦:٣٤:١٨١٦:٥٣:٤٤٢٢:٤٨:١٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٩:٠٤١١:٣١:٤١١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٣:٣٣٢٢:٤٨:٣٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٩:٥٨١١:٣٢:٠٣١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٢٥٢٢:٤٨:٤٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٥١١١:٣٢:٢٥١٦:٣٣:٤٦١٦:٥٣:١٨٢٢:٤٩:٠٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣١:٤٣١١:٣٢:٤٧١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٣:١٣٢٢:٤٩:٢٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٣٥١١:٣٣:١٠١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:١٠٢٢:٤٩:٤٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٣:٢٦١١:٣٣:٣٤١٦:٣٣:٣١١٦:٥٣:٠٨٢٢:٥٠:٠٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:١٧١١:٣٣:٥٨١٦:٣٣:٣٠١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥٠:٢٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٠٦١١:٣٤:٢٣١٦:٣٣:٣٠١٦:٥٣:١١٢٢:٥٠:٥٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٥:٥٥١١:٣٤:٤٩١٦:٣٣:٣٣١٦:٥٣:١٥٢٢:٥١:١٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٤٣١١:٣٥:١٥١٦:٣٣:٣٨١٦:٥٣:٢١٢٢:٥١:٣٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٧:٣٠١١:٣٥:٤١١٦:٣٣:٤٤١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥٢:٠١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:١٥١١:٣٦:٠٨١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٢:٢٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٩:٠٠١١:٣٦:٣٥١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٥٠٢٢:٥٢:٥٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٤٤١١:٣٧:٠٣١٦:٣٤:١٥١٦:٥٤:٠٣٢٢:٥٣:١٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٠:٢٧١١:٣٧:٣٠١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:١٨٢٢:٥٣:٤٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٠٨١١:٣٧:٥٩١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٤:٣٤٢٢:٥٤:٠٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٤٨١١:٣٨:٢٧١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٤:٥٣٢٢:٥٤:٣٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٢٧١١:٣٨:٥٦١٦:٣٥:٢١١٦:٥٥:١٣٢٢:٥٥:٠٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٣:٠٥١١:٣٩:٢٥١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥٥:٣٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٤٢١١:٣٩:٥٥١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٥:٥٨٢٢:٥٦:٠٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٤:١٧١١:٤٠:٢٤١٦:٣٦:٣٠١٦:٥٦:٢٣٢٢:٥٦:٢٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٥٠١١:٤٠:٥٤١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٦:٤٩٢٢:٥٦:٥٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٥:٢٣١١:٤١:٢٤١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٧:١٧٢٢:٥٧:٢٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٥٣١١:٤١:٥٤١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٧:٤٧٢٢:٥٧:٥٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٦:٢٢١١:٤٢:٢٤١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٨:١٨٢٢:٥٨:٢٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٦:٥٠١١:٤٢:٥٤١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٨:٥١٢٢:٥٨:٥٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٧:١٦١١:٤٣:٢٤١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٩:٢٥٢٢:٥٩:٢٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٧:٤١١١:٤٣:٥٣١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٠١٢٢:٥٩:٥٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٨:٠٤١١:٤٤:٢٣١٦:٤٠:٤٦١٧:٠٠:٣٨٢٣:٠٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تجرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تجرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تجرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تجرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تجرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تجرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تجرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تجرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تجرود

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٢:٣٦١١:٢٩:٣٣١٦:٣٦:١٢١٦:٥٥:٢٦٢٢:٤٦:٤٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٣:٣٢١١:٢٩:٤٩١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٥:٠٤٢٢:٤٦:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٤:٢٨١١:٣٠:٠٦١٦:٣٥:٢٦١٦:٥٤:٤٤٢٢:٤٧:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٢٤١١:٣٠:٢٣١٦:٣٥:٠٦١٦:٥٤:٢٧٢٢:٤٧:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٦:٢٠١١:٣٠:٤٢١٦:٣٤:٤٨١٦:٥٤:١٠٢٢:٤٧:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٧:١٥١١:٣١:٠١١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٣:٥٦٢٢:٤٧:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:١٠١١:٣١:٢١١٦:٣٤:١٨١٦:٥٣:٤٤٢٢:٤٨:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٩:٠٤١١:٣١:٤١١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٣:٣٣٢٢:٤٨:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٩:٥٨١١:٣٢:٠٣١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٢٥٢٢:٤٨:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٠:٥١١١:٣٢:٢٥١٦:٣٣:٤٦١٦:٥٣:١٨٢٢:٤٩:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣١:٤٣١١:٣٢:٤٧١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٣:١٣٢٢:٤٩:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٣٥١١:٣٣:١٠١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:١٠٢٢:٤٩:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٣:٢٦١١:٣٣:٣٤١٦:٣٣:٣١١٦:٥٣:٠٨٢٢:٥٠:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:١٧١١:٣٣:٥٨١٦:٣٣:٣٠١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥٠:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٥:٠٦١١:٣٤:٢٣١٦:٣٣:٣٠١٦:٥٣:١١٢٢:٥٠:٥٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٥:٥٥١١:٣٤:٤٩١٦:٣٣:٣٣١٦:٥٣:١٥٢٢:٥١:١٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٤٣١١:٣٥:١٥١٦:٣٣:٣٨١٦:٥٣:٢١٢٢:٥١:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٧:٣٠١١:٣٥:٤١١٦:٣٣:٤٤١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥٢:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:١٥١١:٣٦:٠٨١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٢:٢٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٩:٠٠١١:٣٦:٣٥١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٥٠٢٢:٥٢:٥٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٤٤١١:٣٧:٠٣١٦:٣٤:١٥١٦:٥٤:٠٣٢٢:٥٣:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٠:٢٧١١:٣٧:٣٠١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:١٨٢٢:٥٣:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٠٨١١:٣٧:٥٩١٦:٣٤:٤٤١٦:٥٤:٣٤٢٢:٥٤:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٤٨١١:٣٨:٢٧١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٤:٥٣٢٢:٥٤:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٢٧١١:٣٨:٥٦١٦:٣٥:٢١١٦:٥٥:١٣٢٢:٥٥:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٣:٠٥١١:٣٩:٢٥١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٥:٣٤٢٢:٥٥:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٤٢١١:٣٩:٥٥١٦:٣٦:٠٥١٦:٥٥:٥٨٢٢:٥٦:٠٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٤:١٧١١:٤٠:٢٤١٦:٣٦:٣٠١٦:٥٦:٢٣٢٢:٥٦:٢٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٥٠١١:٤٠:٥٤١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٦:٤٩٢٢:٥٦:٥٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٥:٢٣١١:٤١:٢٤١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٧:١٧٢٢:٥٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تجرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تجرود روستای تجرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تجرود روستای تجرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تجرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تجرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تجرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تجرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تجرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تجرود

روستای تجرود بر روی نقشه

روستای تجرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تجرود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تجرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تجرود
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تجرود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای تجرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تجرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تجرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تجرود رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تجرود
افق شرعی امروز فردا تجرود دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تجرود دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تجرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تجرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تجرود
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تجرود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تجرود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تجرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو