جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تبریز

تبریز | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز تبریز


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٣١:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٠٨
اذان مغرب: ٢١:٠٤:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣٨:٢٩

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تبریز (شهرستان تبریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر تبریز)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تبریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تبریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هوراس
بدبختی، هوش سرشار را نمایان می كند و خوشبختی، آن را می پوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تبریز

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تبریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تبریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تبریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تبریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تبریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٢:٣٤٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١٠٠٠:٣٤:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٣:٠٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٢:١٦٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٣٣:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٣٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢١:٥٢٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٧:١١١٣:٢١:٤٦٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢١:٤٠٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٢:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢١:٣٤٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣١:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢١:٢٩٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣١:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢١:٤٣١٣:٢١:٢٠٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٠:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٢٠:٤١١٣:٢١:١٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣٠:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٩:٤٠١٣:٢١:١٤٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٠:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٨:٤١١٣:٢١:١٢٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٧:٤٣١٣:٢١:١٠٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٩:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٦:٤٧١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٩:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٤٤٠٠:٢٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٤:٥٩١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٩:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٧٠٦:١٤:٠٧١٣:٢١:١٠٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٢٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٣:١٧١٣:٢١:١١٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٥٠:٣٢٠٠:٢٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:١٢:٢٩١٣:٢١:١٣٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:٢٨٠٠:٢٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:١١:٤٢١٣:٢١:١٥٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٣٠٦:١٠:٥٦١٣:٢١:١٨٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٣:١٦٠٠:٢٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٣٠٦:١٠:١٢١٣:٢١:٢٢٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٤:١٠٠٠:٢٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٣:٤٨٢٠:٥٥:٠٣٠٠:٢٨:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٢١:٣٠٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٢٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠٨:١١١٣:٢١:٣٥٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تبریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تبریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تبریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تبریز

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تبریز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تبریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تبریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تبریز

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر تبریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تبریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تبریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تبریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تبریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تبریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تبریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تبریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تبریز

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٦:٠٢:٢١١٣:٢٦:٤٤٢٠:٥١:٠٦٢١:١٣:١٧٠٠:٣٠:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٣٠٦:٠٢:٣٥١٣:٢٦:٥٧٢٠:٥١:١٦٢١:١٣:٢٧٠٠:٣٠:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١١٠٦:٠٢:٥١١٣:٢٧:١٠٢٠:٥١:٢٥٢١:١٣:٣٥٠٠:٣٠:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٦:٠٣:٠٩١٣:٢٧:٢٢٢٠:٥١:٣٢٢١:١٣:٤٢٠٠:٣٠:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٦:٠٣:٢٨١٣:٢٧:٣٥٢٠:٥١:٣٧٢١:١٣:٤٦٠٠:٣١:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٢٠٦:٠٣:٤٩١٣:٢٧:٤٨٢٠:٥١:٤١٢١:١٣:٤٩٠٠:٣١:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٦:٠٤:١١١٣:٢٨:٠٠٢٠:٥١:٤٢٢١:١٣:٥٠٠٠:٣١:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٦:٠٤:٣٥١٣:٢٨:١٢٢٠:٥١:٤٢٢١:١٣:٤٨٠٠:٣١:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٦٠٦:٠٥:٠٠١٣:٢٨:٢٥٢٠:٥١:٤٠٢١:١٣:٤٥٠٠:٣٢:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٦:٠٥:٢٧١٣:٢٨:٣٦٢٠:٥١:٣٦٢١:١٣:٤٠٠٠:٣٢:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:٢٨:٤٨٢٠:٥١:٣١٢١:١٣:٣٣٠٠:٣٢:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٦:٠٦:٢٤١٣:٢٨:٥٩٢٠:٥١:٢٣٢١:١٣:٢٤٠٠:٣٣:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٦:٠٦:٥٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٥١:١٤٢١:١٣:١٢٠٠:٣٣:١٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٢٠٦:٠٧:٢٦١٣:٢٩:٢١٢٠:٥١:٠٢٢١:١٢:٥٩٠٠:٣٣:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٦:٠٧:٥٩١٣:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٤٩٢١:١٢:٤٤٠٠:٣٣:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٩:٤١٢٠:٥٠:٣٤٢١:١٢:٢٧٠٠:٣٤:١٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥١٠٦:٠٩:٠٨١٣:٢٩:٥١٢٠:٥٠:١٧٢١:١٢:٠٨٠٠:٣٤:٣١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٩:٤٥١٣:٣٠:٠٠٢٠:٤٩:٥٨٢١:١١:٤٧٠٠:٣٤:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٦:١٠:٢٢١٣:٣٠:٠٩٢٠:٤٩:٣٨٢١:١١:٢٤٠٠:٣٥:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٦:١١:٠٠١٣:٣٠:١٧٢٠:٤٩:١٥٢١:١٠:٥٩٠٠:٣٥:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٦٠٦:١١:٣٩١٣:٣٠:٢٥٢٠:٤٨:٥١٢١:١٠:٣٢٠٠:٣٥:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٦:١٢:٢٠١٣:٣٠:٣٢٢٠:٤٨:٢٤٢١:١٠:٠٣٠٠:٣٦:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:١٣:٠١١٣:٣٠:٣٩٢٠:٤٧:٥٦٢١:٠٩:٣٢٠٠:٣٦:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٣٠:٤٥٢٠:٤٧:٢٦٢١:٠٨:٥٩٠٠:٣٦:٣٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٦:١٤:٢٥١٣:٣٠:٥١٢٠:٤٦:٥٥٢١:٠٨:٢٥٠٠:٣٦:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٣٠:٥٧٢٠:٤٦:٢١٢١:٠٧:٤٨٠٠:٣٧:١٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١٥:٥٣١٣:٣١:٠١٢٠:٤٥:٤٦٢١:٠٧:١٠٠٠:٣٧:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٣١:٠٦٢٠:٤٥:٠٩٢١:٠٦:٣٠٠٠:٣٧:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٧:٢٣١٣:٣١:٠٩٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٥:٤٨٠٠:٣٧:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٨:٠٩١٣:٣١:١٣٢٠:٤٣:٥٠٢١:٠٥:٠٤٠٠:٣٨:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٨:٥٦١٣:٣١:١٥٢٠:٤٣:٠٨٢١:٠٤:١٩٠٠:٣٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تبریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تبریز شهر تبریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تبریز شهر تبریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تبریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تبریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر تبریز

تبریز کلانشهری در شمالغرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر، بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقهٔ شمال‌غرب ایران و مناطق آذری‌نشین بوده و مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود

شهر تبریز در ویکیپدیا

شهر تبریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تبریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تبریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تبریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تبریز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تبریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تبریز
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تبریز + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر تبریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تبریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تبریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تبریز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تبریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تبریز
افق شرعی امروز فردا تبریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تبریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تبریز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تبریز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تبریز
زمان پخش اذان زنده به افق تبریز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تبریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو