جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تبت

بهی فیض اله بیگی | بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تبت


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:١٥
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:١٢
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٢٣

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تبت (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای تبت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تبت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تبت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تبت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تبت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تبت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تبت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تبت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تبت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٨:٢٩١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٦:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٥:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٦:٠٦١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٥:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٢:٣٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٥:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٢:٢٣٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٥:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢٢:١٦٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣٤:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣١:٣٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٤:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢١:٥٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٣:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢١:٥٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٣٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:٤٥٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٦:١٧١٣:٢١:٤٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٥:١٧١٣:٢١:٣٦٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٣٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٤:١٩١٣:٢١:٣٣٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٢:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢١:٢٨٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٩٠٦:٢١:٣٢١٣:٢١:٢٦٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٢:٤١٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣١:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٨:٥٧١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٨:٠٩١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٧:٢٢١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٣١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٦:٣٦١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٧:١٥٠٠:٣٠:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٥:٥٢١٣:٢١:٣١٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٥:١٠١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥١٠٦:١٤:٢٩١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٣:٥٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣٠:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٣:١٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٠:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٣٠٦:١٢:٣٦١٣:٢١:٥١٢٠:٣١:٣١٢٠:٥٢:١٥٠٠:٣٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تبت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تبت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تبت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تبت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تبت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای تبت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تبت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تبت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٩:٣٨١٣:٣٠:٣٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٤٧:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٢:٤٥٠٧:١٨:١٠١٣:٣٠:٢٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٧٠٠:٤٧:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٦:٤٢١٣:٣٠:٠٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٤٦:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٥:١٥١٣:٢٩:٤٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:١٢٠٠:٤٦:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٣:٤٧١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٤٦:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٢:٢٠١٣:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٤٥:٣٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٠:٥٣١٣:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٤٥:١٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٩:٢٧١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٤٤:٥١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢٨:١٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٤٤:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٤٤:٠٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٥:٠٨١٣:٢٧:٤١١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٢١٠٠:٤٣:٤١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٣:٤٣١٣:٢٧:٢٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:١٤٠٠:٤٣:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٧:٠٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٧٠٠:٤٢:٥٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٣:١٦٠٧:٠٠:٥٣١٣:٢٦:٥٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٤٢:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٩:٢٩١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٥٣٠٠:٤٢:٠٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢٦:١٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٧٠٠:٤١:٤٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٦:٠٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤١:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:١٩١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٤٠:٥٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٣:٥٧١٣:٢٥:٣١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٤٠:٣٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٥:١٦١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٢١٠٠:٤٠:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥١:١٥١٣:٢٥:٠١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٩:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٩:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٩:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٧:١٧١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٨:٤٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٨:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٤:٤٢١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٨:٠١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٣:٤٣٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٧:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٥٠٦:٤٢:١٠١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣٧:١٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١١٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٦:٥٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای تبت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تبت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تبت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تبت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تبت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تبت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تبت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تبت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تبت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٢٤١٢:٣٢:٢٦١٨:٣٧:٠٣١٨:٥٥:١٩٠٠:١٩:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٥٠٧:٢٦:٥٧١٣:٣٢:٠٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:١١٠٠:٤٩:١٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٢٠٧:٢٥:٢٩١٣:٣١:٥٠١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٤٨:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٤:٠١١٣:٣١:٣٣١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥٧٠٠:٤٨:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٣٣١٣:٣١:١٥١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٩٠٠:٤٨:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢١:٠٥١٣:٣٠:٥٧١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٢٠٠:٤٧:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٩:٣٨١٣:٣٠:٣٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٤٧:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٥٠٧:١٨:١٠١٣:٣٠:٢٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٧٠٠:٤٧:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٦:٤٢١٣:٣٠:٠٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٤٦:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٥:١٥١٣:٢٩:٤٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:١٢٠٠:٤٦:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٣:٤٧١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٤٦:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٢:٢٠١٣:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٤٥:٣٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٠:٥٣١٣:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٤٥:١٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٣٠٧:٠٩:٢٧١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٤٤:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢٨:١٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٤٤:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢٧:٥٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٤٤:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٥:٠٨١٣:٢٧:٤١١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٢١٠٠:٤٣:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٣:٤٣١٣:٢٧:٢٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:١٤٠٠:٤٣:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٧:٠٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٧٠٠:٤٢:٥٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٧:٠٠:٥٣١٣:٢٦:٥٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٤٢:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٩:٢٩١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٥٣٠٠:٤٢:٠٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٨:٠٥١٣:٢٦:١٧١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٧٠٠:٤١:٤٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٦:٠٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤١:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:١٩١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٤٠:٥٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٣:٥٧١٣:٢٥:٣١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٤٠:٣٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٥:١٦١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٢١٠٠:٤٠:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥١:١٥١٣:٢٥:٠١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٩:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٩:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٣٩:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٧:١٧١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٨:٤٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تبت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تبت روستای تبت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تبت روستای تبت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تبت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تبت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تبت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تبت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تبت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تبت

روستای تبت بر روی نقشه

روستای تبت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تبت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تبت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تبت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تبت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای تبت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تبت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تبت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تبت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تبت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تبت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تبت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تبت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تبت
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تبت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تبت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تبت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تبت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو