جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تایباد

تایباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز تایباد

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٢٤
اذان ظهر: ١١:١٧:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٦:١٨

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تایباد (شهرستان تایباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر تایباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تایباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تایباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

دام راس
تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش كنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تایباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تایباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تایباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تایباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تایباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تایباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٥:٢٠١٢:٢٦:٥٤١٨:٥٩:٠٣١٩:١٧:٢٧٢٣:٤٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٤:٠٤١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٩:٥٠١٩:١٨:١٧٢٣:٤٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٢:٤٨١٢:٢٦:٢٦١٩:٠٠:٣٨١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٢:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥١:٣٤١٢:٢٦:١٣١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٥٧٢٣:٤١:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٠:١٩١٢:٢٦:٠٠١٩:٠٢:١٤١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢٥:٤٧١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:٣٨٢٣:٤١:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٥:٣٥١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤٠:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٥:٢٣١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٠:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٥:١٢١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٤:٠٩٢٣:٤٠:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٥:٠١١٩:٠٦:١٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٩:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٣:١١١٢:٢٤:٥٠١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٩:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٤:٤٠١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٦:٤٢٢٣:٣٩:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٤:٣١١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٧:٣٣٢٣:٣٨:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٨:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢٤:١٣١٩:١٠:١٥١٩:٢٩:١٤٢٣:٣٨:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٠٥١٩:١١:٠٣١٩:٣٠:٠٥٢٣:٣٨:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٣:٥٨١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٥٧٢٣:٣٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٣:٥١١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٧:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٣:٤٥١٩:١٣:٢٨١٩:٣٢:٣٩٢٣:٣٧:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٣:٣٩١٩:١٤:١٦١٩:٣٣:٣٠٢٣:٣٦:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٢:٣٤١٢:٢٣:٣٤١٩:١٥:٠٤١٩:٣٤:٢١٢٣:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٣:٢٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٥:١٢٢٣:٣٦:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٣:٢٥١٩:١٦:٤٠١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥١٠٥:٢٩:٤٥١٢:٢٣:٢٢١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٥٤٢٣:٣٦:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٣:١٩١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤٥٢٣:٣٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٣:١٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٣٥٢٣:٣٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:١٣٠٥:٢٧:٠٨١٢:٢٣:١٥١٩:١٩:٥١١٩:٣٩:٢٦٢٣:٣٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٦:١٨١٢:٢٣:١٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٣٥:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٥:٣٠١٢:٢٣:١٤١٩:٢١:٢٥١٩:٤١:٠٦٢٣:٣٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تایباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تایباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تایباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تایباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تایباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تایباد شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تایباد شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تایباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تایباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تایباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تایباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٦٠٥:١٤:٥٩١١:١٩:٢٩١٧:٢٣:٢٦١٧:٤١:١٧٢٢:٣٨:١٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:١٥:٤٣١١:١٩:٠٨١٧:٢٢:٠٠١٧:٣٩:٥١٢٢:٣٧:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٣٠٥:١٦:٢٧١١:١٨:٤٧١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٨:٢٥٢٢:٣٧:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣١٠٥:١٧:١١١١:١٨:٢٦١٧:١٩:٠٩١٧:٣٦:٥٩٢٢:٣٧:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٩٠٥:١٧:٥٥١١:١٨:٠٦١٧:١٧:٤٤١٧:٣٥:٣٤٢٢:٣٦:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٧٠٥:١٨:٣٩١١:١٧:٤٥١٧:١٦:١٩١٧:٣٤:٠٩٢٢:٣٦:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٥٠٥:١٩:٢٤١١:١٧:٢٥١٧:١٤:٥٤١٧:٣٢:٤٤٢٢:٣٦:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٢٠:٠٩١١:١٧:٠٥١٧:١٣:٣٠١٧:٣١:٢٠٢٢:٣٥:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٢٠:٥٣١١:١٦:٤٥١٧:١٢:٠٥١٧:٢٩:٥٦٢٢:٣٥:٤١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٢١:٣٩١١:١٦:٢٦١٧:١٠:٤١١٧:٢٨:٣٢٢٢:٣٥:٢٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٢٢:٢٤١١:١٦:٠٧١٧:٠٩:١٨١٧:٢٧:٠٩٢٢:٣٥:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٢٣:١٠١١:١٥:٤٨١٧:٠٧:٥٥١٧:٢٥:٤٦٢٢:٣٤:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:٢٣:٥٥١١:١٥:٢٩١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٤:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٢٤:٤٢١١:١٥:١١١٧:٠٥:١٠١٧:٢٣:٠٣٢٢:٣٤:١٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٢٥:٢٨١١:١٤:٥٣١٧:٠٣:٤٨١٧:٢١:٤١٢٢:٣٣:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٦:١٥١١:١٤:٣٦١٧:٠٢:٢٦١٧:٢٠:٢١٢٢:٣٣:٣٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٢٧:٠٢١١:١٤:١٩١٧:٠١:٠٦١٧:١٩:٠١٢٢:٣٣:١٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٢٧:٤٩١١:١٤:٠٣١٦:٥٩:٤٦١٧:١٧:٤٢٢٢:٣٣:٠١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٢٨:٣٧١١:١٣:٤٧١٦:٥٨:٢٦١٧:١٦:٢٣٢٢:٣٢:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٢٩:٢٥١١:١٣:٣١١٦:٥٧:٠٧١٧:١٥:٠٥٢٢:٣٢:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٠:١٤١١:١٣:١٦١٦:٥٥:٤٩١٧:١٣:٤٨٢٢:٣٢:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣١:٠٢١١:١٣:٠٢١٦:٥٤:٣١١٧:١٢:٣٢٢٢:٣١:٥٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣١:٥٢١١:١٢:٤٨١٦:٥٣:١٥١٧:١١:١٦٢٢:٣١:٤٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٣٢:٤١١١:١٢:٣٥١٦:٥١:٥٩١٧:١٠:٠٢٢٢:٣١:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٣٣:٣١١١:١٢:٢٢١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:٤٨٢٢:٣١:١٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٥:٣٤:٢١١١:١٢:١٠١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٧:٣٥٢٢:٣١:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٣٥:١٢١١:١١:٥٨١٦:٤٨:١٥١٧:٠٦:٢٣٢٢:٣٠:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٦:٠٣١١:١١:٤٧١٦:٤٧:٠٣١٧:٠٥:١١٢٢:٣٠:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣٦:٥٤١١:١١:٣٧١٦:٤٥:٥١١٧:٠٤:٠١٢٢:٣٠:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٧:٤٦١١:١١:٢٧١٦:٤٤:٤٠١٧:٠٢:٥٢٢٢:٣٠:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تایباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تایباد شهر تایباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تایباد شهر تایباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تایباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تایباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تایباد

تایْباد از شهرهای استان خراسان و مرکز شهرستان تایباد است اکنون در شرق استان خراسان رضوی در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار دارد. این شهر در ۶۰ کیلومتری جنوب تربت جام و ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده‌است

شهر تایباد در ویکیپدیا

شهر تایباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تایباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تایباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تایباد بر روی نقشه

شهر تایباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تایباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تایباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تایباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تایباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تایباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تایباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تایباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تایباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تایباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تایباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تایباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تایباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تایباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تایباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تایباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تایباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو