جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تاگدر

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز تاگدر


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاگدر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای تاگدر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تاگدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاگدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاگدر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاگدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاگدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تاگدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاگدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاگدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٩:٢٥١٢:٥١:٥٤١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٣١١٢:٥١:٤٤١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٣٨١٢:٥١:٣٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٩٠٠:١٠:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٤٦١٢:٥١:٢٦١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٥:٥٥١٢:٥١:١٨١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٠٤١٢:٥١:١٠١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٤:١٥١٢:٥١:٠٣١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٩:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٨:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٥٣١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٨:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٠٨١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٨:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٨:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٠:٣١١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٨:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٧:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٧:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٠:١٩١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٠:١٩١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٧:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٠:١٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٧:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٧٠٠:٠٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٠:٢١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١١٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:١٣١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٦:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاگدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاگدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاگدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاگدر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تاگدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تاگدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاگدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تاگدر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تاگدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تاگدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تاگدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاگدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاگدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاگدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تاگدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاگدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاگدر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٠١٠٠:١٦:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٦:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٩:٠٤١٢:٥٦:١٠١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٦:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٩:٣٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٢١:٤٨١٩:٣٨:٥٠٠٠:١٥:٥٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٠:٠٢١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٥:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٥:١٩١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٥:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣١:٠٠١٢:٥٥:٠١١٩:١٨:٣٧١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٥:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٤:٤٣١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٢٧٠٠:١٥:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣١:٥٨١٢:٥٤:٢٥١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٤:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٤:٠٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٢:١٣٠٠:١٤:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٣:٤٧١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٠٥٠٠:١٤:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٣:٢٨١٩:١٣:٠٧١٩:٢٩:٥٧٠٠:١٤:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٣:٠٨١٩:١٢:٠٠١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٣:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٢:٤٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٧:٣٩٠٠:١٣:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٢:٢٨١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٣:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:١٤١٢:٥٢:٠٨١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٥:٢٠٠٠:١٣:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥١:٤٧١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:١٠٠٠:١٢:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٣٦:٠٩١٢:٥١:٢٦١٩:٠٦:١٨١٩:٢٣:٠٠٠٠:١٢:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٦:٣٧١٢:٥١:٠٥١٩:٠٥:٠٩١٩:٢١:٥٠٠٠:١٢:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٧:٠٤١٢:٥٠:٤٤١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٠:٣٩٠٠:١١:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٣٧:٣٢١٢:٥٠:٢٣١٩:٠٢:٤٩١٩:١٩:٢٩٠٠:١١:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٣٧:٥٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:١٨٠٠:١١:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٣٨:٢٦١٢:٤٩:٤٠١٩:٠٠:٢٩١٩:١٧:٠٧٠٠:١١:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٣٨:٥٤١٢:٤٩:١٩١٨:٥٩:١٩١٩:١٥:٥٦٠٠:١٠:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٣٩:٢١١٢:٤٨:٥٧١٨:٥٨:٠٨١٩:١٤:٤٥٠٠:١٠:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٣٩:٤٩١٢:٤٨:٣٦١٨:٥٦:٥٨١٩:١٣:٣٤٠٠:١٠:٠٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٠:١٦١٢:٤٨:١٤١٨:٥٥:٤٧١٩:١٢:٢٣٠٠:٠٩:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٠:٤٤١٢:٤٧:٥٣١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:١٢٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤١:١٢١٢:٤٧:٣١١٨:٥٣:٢٦١٩:١٠:٠١٠٠:٠٩:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤١:٣٩١٢:٤٧:١٠١٨:٥٢:١٦١٩:٠٨:٥١٢٣:٣٨:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٢:٠٧١١:٤٦:٤٩١٧:٥١:٠٥١٨:٠٧:٤٠٢٣:٠٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تاگدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاگدر روستای تاگدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاگدر روستای تاگدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاگدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاگدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاگدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاگدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاگدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاگدر

روستای تاگدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاگدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاگدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاگدر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تاگدر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تاگدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاگدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاگدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاگدر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تاگدر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تاگدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاگدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاگدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاگدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تاگدر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تاگدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاگدر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاگدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو