جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاکستان

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز تاکستان


اذان صبح: ٠٥:٥١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٦

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاکستان (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر تاکستان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر تاکستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سو پاتون توئل
نباید بگذارید امیدها و چشم‌داشت‌های دیگران، شما را بترساند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاکستان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاکستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاکستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٩:١٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٣:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٨:٣١١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢١:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٨:١٧١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:١٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٠:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٠:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:١١١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٤:١٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٩:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٣:١٠١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٩:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:١١١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٩:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:١٣١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٩:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٠:١٧١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٨:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٨:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٨:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٣١٠٠:١٧:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٧:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٧:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٦:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٦:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تاکستان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تاکستان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٠:٢٣٠٧:٢٠:٤٩١٢:١٢:٣١١٧:٠٤:١٧١٧:٢٤:٤١٢٣:٢٧:٣١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٠:٤٤٠٧:٢١:٠٨١٢:١٣:٠٠١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٥:٢١٢٣:٢٨:٠١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢١:٢٤١٢:١٣:٣٠١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٦:٠٣٢٣:٢٨:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥١:٢٢٠٧:٢١:٣٩١٢:١٣:٥٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٩:٠١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢١:٥٢١٢:١٤:٢٧١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٧:٢٩٢٣:٢٩:٣١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥١:٥٤٠٧:٢٢:٠٣١٢:١٤:٥٦١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٨:١٥٢٣:٣٠:٠١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٢:٠٧٠٧:٢٢:١٢١٢:١٥:٢٤١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٩:٠١٢٣:٣٠:٣١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٢:١٩٠٧:٢٢:١٩١٢:١٥:٥١١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٩:٤٩٢٣:٣١:٠٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢٢:٢٤١٢:١٦:١٨١٧:١٠:٢٢١٧:٣٠:٣٧٢٣:٣١:٣٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢٢:٢٧١٢:١٦:٤٥١٧:١١:١٣١٧:٣١:٢٦٢٣:٣١:٥٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٢:٤٤٠٧:٢٢:٢٩١٢:١٧:١١١٧:١٢:٠٥١٧:٣٢:١٧٢٣:٣٢:٢٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢٢:٢٨١٢:١٧:٣٧١٧:١٢:٥٨١٧:٣٣:٠٨٢٣:٣٢:٥٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٢:٢٥١٢:١٨:٠٢١٧:١٣:٥٢١٧:٣٤:٠٠٢٣:٣٣:٢٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢٢:٢٠١٢:١٨:٢٧١٧:١٤:٤٧١٧:٣٤:٥٤٢٣:٣٣:٥٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢٢:١٣١٢:١٨:٥١١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:١٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٢:٠٤١٢:١٩:١٥١٧:١٦:٣٩١٧:٣٦:٤٢٢٣:٣٤:٤٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢١:٥٤١٢:١٩:٣٨١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:٣٧٢٣:٣٥:١٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٢:٤٣٠٧:٢١:٤١١٢:٢٠:٠٠١٧:١٨:٣٤١٧:٣٨:٣٣٢٣:٣٥:٣٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢١:٢٦١٢:٢٠:٢٢١٧:١٩:٣٣١٧:٣٩:٣٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢١:١٠١٢:٢٠:٤٣١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٦:٢٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢٠:٥١١٢:٢١:٠٤١٧:٢١:٣٢١٧:٤١:٢٤٢٣:٣٦:٤٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٠:٣١١٢:٢١:٢٣١٧:٢٢:٣٣١٧:٤٢:٢٣٢٣:٣٧:١٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢١:٤٢١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٣:٢١٢٣:٣٧:٣٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٩:٤٥١٢:٢٢:٠١١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٧:٥٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥١:١٧٠٧:١٩:١٩١٢:٢٢:١٩١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٥:٢٠٢٣:٣٨:١٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٨:٥١١٢:٢٢:٣٥١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٦:١٩٢٣:٣٨:٣٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٨:٢١١٢:٢٢:٥٢١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:١٩٢٣:٣٨:٥٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٧:٥٠١٢:٢٣:٠٧١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٨:٢٠٢٣:٣٩:١٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٧:١٦١٢:٢٣:٢٢١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٩:٢٠٢٣:٣٩:٣٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٦:٤١١٢:٢٣:٣٥١٧:٣٠:٥١١٧:٥٠:٢١٢٣:٣٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٨:٢٠١٢:٠٩:٣٢١٧:٠٠:٤٤١٧:٢١:١٠٢٣:٢٤:٣٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٨:٤٩١٢:١٠:٠٢١٧:٠١:١٥١٧:٢١:٤١٢٣:٢٥:٠٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١٩:١٧١٢:١٠:٣٢١٧:٠١:٤٨١٧:٢٢:١٤٢٣:٢٥:٣٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:١١٠٧:١٩:٤٣١٢:١١:٠٢١٧:٠٢:٢٣١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٦:٠٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:٢٠:٠٧١٢:١١:٣٢١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٣:٢٥٢٣:٢٦:٣٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:٢٠:٢٩١٢:١٢:٠١١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٤:٠٢٢٣:٢٧:٠٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٣٠٧:٢٠:٤٩١٢:١٢:٣١١٧:٠٤:١٧١٧:٢٤:٤١٢٣:٢٧:٣١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٤٠٧:٢١:٠٨١٢:١٣:٠٠١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٥:٢١٢٣:٢٨:٠١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢١:٢٤١٢:١٣:٣٠١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٦:٠٣٢٣:٢٨:٣١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:٢١:٣٩١٢:١٣:٥٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٩:٠١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢١:٥٢١٢:١٤:٢٧١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٧:٢٩٢٣:٢٩:٣١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٤٠٧:٢٢:٠٣١٢:١٤:٥٦١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٨:١٥٢٣:٣٠:٠١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٧٠٧:٢٢:١٢١٢:١٥:٢٤١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٩:٠١٢٣:٣٠:٣١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٩٠٧:٢٢:١٩١٢:١٥:٥١١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٩:٤٩٢٣:٣١:٠٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢٢:٢٤١٢:١٦:١٨١٧:١٠:٢٢١٧:٣٠:٣٧٢٣:٣١:٣٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢٢:٢٧١٢:١٦:٤٥١٧:١١:١٣١٧:٣١:٢٦٢٣:٣١:٥٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:٢٢:٢٩١٢:١٧:١١١٧:١٢:٠٥١٧:٣٢:١٧٢٣:٣٢:٢٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢٢:٢٨١٢:١٧:٣٧١٧:١٢:٥٨١٧:٣٣:٠٨٢٣:٣٢:٥٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٢:٢٥١٢:١٨:٠٢١٧:١٣:٥٢١٧:٣٤:٠٠٢٣:٣٣:٢٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢٢:٢٠١٢:١٨:٢٧١٧:١٤:٤٧١٧:٣٤:٥٤٢٣:٣٣:٥٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢٢:١٣١٢:١٨:٥١١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:١٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٢:٠٤١٢:١٩:١٥١٧:١٦:٣٩١٧:٣٦:٤٢٢٣:٣٤:٤٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢١:٥٤١٢:١٩:٣٨١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:٣٧٢٣:٣٥:١٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:٢١:٤١١٢:٢٠:٠٠١٧:١٨:٣٤١٧:٣٨:٣٣٢٣:٣٥:٣٥
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢١:٢٦١٢:٢٠:٢٢١٧:١٩:٣٣١٧:٣٩:٣٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢١:١٠١٢:٢٠:٤٣١٧:٢٠:٣٣١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٦:٢٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢٠:٥١١٢:٢١:٠٤١٧:٢١:٣٢١٧:٤١:٢٤٢٣:٣٦:٤٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٤٠٧:٢٠:٣١١٢:٢١:٢٣١٧:٢٢:٣٣١٧:٤٢:٢٣٢٣:٣٧:١٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢١:٤٢١٧:٢٣:٣٤١٧:٤٣:٢١٢٣:٣٧:٣٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٩:٤٥١٢:٢٢:٠١١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاکستان

تاکستان مرکز شهرستان تاکستان در استان قزوینِ در شمال غربی ایران است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱٬۲۶۵ متر می‌باشد. فاصله تاکستان تا مرکز استان ۳۵ کیلومتر که از جاده قدیم قزوین-همدان و آزادراه به آن متصل است

شهر تاکستان در ویکیپدیا

شهر تاکستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاکستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاکستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاکستان بر روی نقشه

شهر تاکستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاکستان
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاکستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق تاکستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تاکستان
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ تاکستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاکستان
زمان پخش اذان زنده به افق تاکستان
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ تاکستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاکستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو