جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاکستان

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز تاکستان


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥١:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاکستان (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر تاکستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تاکستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

اریك نیوتن
روش طرح ریزی هر نقاش تنها ابزار وی در بیان حالت درونی او نسبت به زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاکستان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاکستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاکستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢١:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٨:٣١١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢١:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢١:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٨:١٧١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:١٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٠:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:١١١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٤:١٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٣:١٠١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٩:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:١١١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٩:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:١٣١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٩:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٠:١٧١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٨:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٨:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٨:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١٧:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٣١٠٠:١٧:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٦:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تاکستان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تاکستان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٥:٥٣١٣:١٦:٤٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٣:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٤:٢٧١٣:١٦:٢٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٢١٠٠:٣٣:٣٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٣:٠٠١٣:١٦:١١١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٣:٠٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠١:٣٤١٣:١٥:٥٣١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٢:٤٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠٠:٠٧١٣:١٥:٣٥١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٥٦٠٠:٣٢:٢٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٤١١٣:١٥:١٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣١:٥٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٧:١٥١٣:١٤:٥٩١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٣٩٠٠:٣١:٣٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٤٩١٣:١٤:٤١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٣١٠٠:٣١:١٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٢٤١٣:١٤:٢٤١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٢٠٠:٣٠:٥٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٤:٠٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:١٤٠٠:٣٠:٢٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥١:٣٤١٣:١٣:٤٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٠:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٥٠:٠٩١٣:١٣:٣٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٩:٤١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٤٥١٣:١٣:١٥١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٩:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٧:٢١١٣:١٢:٥٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٨:٥٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٢:٤٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٨:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٢:٢٦١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:١٣١٣:١٢:١٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٧:٤٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤١:٥١١٣:١١:٥٤١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٧:٢٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٠:٣٠١٣:١١:٣٩١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:١٠١٣:١١:٢٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٦:٣٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٧:٥٠١٣:١١:١٠١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٦:١٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٦:٣١١٣:١٠:٥٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٥:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٥:١٢١٣:١٠:٤٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٥:٣١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٠:٢٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٥:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٠:١٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣١:٢١١٣:١٠:٠٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٩:٥١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٤:٠٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٩:٣٩١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٣:٤٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٣:٢٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٩:١٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٤:٣٥١٢:١٨:٣٤١٨:٢٣:٠٩١٨:٤١:١٩٠٠:٠٦:٠١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٣:٠٨١٣:١٨:١٧١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:١١٠٠:٣٥:٤٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١١:٤١١٣:١٧:٥٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٠٣٠٠:٣٥:١٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٠:١٤١٣:١٧:٤١١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٥٤٠٠:٣٤:٥٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٣٠٧:٠٨:٤٧١٣:١٧:٢٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٤٦٠٠:٣٤:٣٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٧:٢٠١٣:١٧:٠٥١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:٣٤:١٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٥:٥٣١٣:١٦:٤٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٣:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٤:٢٧١٣:١٦:٢٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٢١٠٠:٣٣:٣٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٣:٠٠١٣:١٦:١١١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:١٢٠٠:٣٣:٠٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠١:٣٤١٣:١٥:٥٣١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٢:٤٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠٠:٠٧١٣:١٥:٣٥١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٥٦٠٠:٣٢:٢٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٨:٤١١٣:١٥:١٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٤٧٠٠:٣١:٥٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٧:١٥١٣:١٤:٥٩١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٣٩٠٠:٣١:٣٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٤٩١٣:١٤:٤١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٣١٠٠:٣١:١٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٢٤١٣:١٤:٢٤١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٢٠٠:٣٠:٥٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٤:٠٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:١٤٠٠:٣٠:٢٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥١:٣٤١٣:١٣:٤٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٠:٠٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٥٠:٠٩١٣:١٣:٣٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٩:٤١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٤٥١٣:١٣:١٥١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٩:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٧:٢١١٣:١٢:٥٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٨:٥٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٢:٤٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٨:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٢:٢٦١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:١٣١٣:١٢:١٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٧:٤٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤١:٥١١٣:١١:٥٤١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٧:٢٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٠:٣٠١٣:١١:٣٩١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٩:١٠١٣:١١:٢٤١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٦:٣٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٧:٥٠١٣:١١:١٠١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٦:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٦:٣١١٣:١٠:٥٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٥:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٥:١٢١٣:١٠:٤٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٥:٣١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٠:٢٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٥:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٠:١٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاکستان

تاکستان مرکز شهرستان تاکستان در استان قزوینِ در شمال غربی ایران است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱٬۲۶۵ متر می‌باشد. فاصله تاکستان تا مرکز استان ۳۵ کیلومتر که از جاده قدیم قزوین-همدان و آزادراه به آن متصل است

شهر تاکستان در ویکیپدیا

شهر تاکستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاکستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاکستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاکستان بر روی نقشه

شهر تاکستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاکستان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاکستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاکستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاکستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاکستان
افق شرعی امروز فردا تاکستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاکستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تاکستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاکستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو