جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تاکستان

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز تاکستان

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٥٢
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٣٢

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاکستان (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر تاکستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تاکستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تاکستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

دنیس د. لیتل
با اینهمه رنگهای تماشایی كه در جهان است، مایه شرمساری است اگر بخواهیم هر چیز را سیاه یا سفید بدانیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاکستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاکستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تاکستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٨:٠٩١٣:١١:١٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٦:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٠:٥٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٥:٣١١٣:١٠:٤٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٥:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٤:١٣١٣:١٠:٣٢١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٥:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٠:١٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣١:٣٩١٣:١٠:٠٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٤:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٩:٣١١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٣:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٢:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٢:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٢:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٨:٤١١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:١٦٠٠:٢١:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:١٠٠٠:٢١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢١:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٨:١٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٠:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٧:٣١١٣:٠٨:١٠١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٠:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٠:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٩:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٩:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١١٠٦:١١:٢٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٩:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٨:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٨:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٨:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٤٣٠٠:١٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تاکستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تاکستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکستان شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکستان شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٩:١٤١٢:٠٣:٤٨١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٥:٥٥٢٣:٢١:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٠:٠١١٢:٠٣:٢٧١٨:٠٦:١٨١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢١:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٠:٤٨١٢:٠٣:٠٦١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٢:٥٧٢٣:٢١:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠١:٣٦١٢:٠٢:٤٥١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٢٨٢٣:٢٠:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٢:٢٣١٢:٠٢:٢٤١٨:٠١:٥٢١٨:١٩:٥٩٢٣:٢٠:٣٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٣:١١١٢:٠٢:٠٤١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٣١٢٣:٢٠:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٣:٥٩١٢:٠١:٤٤١٧:٥٨:٥٥١٨:١٧:٠٣٢٣:١٩:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٤:٤٦١٢:٠١:٢٤١٧:٥٧:٢٧١٨:١٥:٣٥٢٣:١٩:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٥:٣٥١٢:٠١:٠٤١٧:٥٦:٠٠١٨:١٤:٠٨٢٣:١٩:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٠٠:٤٥١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٤١٢٣:١٩:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٧:١٢١٢:٠٠:٢٥١٧:٥٣:٠٦١٨:١١:١٥٢٣:١٨:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٨:٠١١٢:٠٠:٠٦١٧:٥١:٣٩١٨:٠٩:٤٩٢٣:١٨:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٨:٥٠١١:٥٩:٤٨١٧:٥٠:١٣١٨:٠٨:٢٤٢٣:١٨:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٩:٣٩١١:٥٩:٣٠١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٦:٥٩٢٣:١٧:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٠:٢٩١١:٥٩:١٢١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٣٤٢٣:١٧:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:١٩١١:٥٨:٥٥١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:١١٢٣:١٧:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٠٩١١:٥٨:٣٨١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٢:٤٨٢٣:١٦:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٣:٠٠١١:٥٨:٢١١٧:٤٣:١١١٨:٠١:٢٥٢٣:١٦:٤٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٥١١١:٥٨:٠٥١٧:٤١:٤٨١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٦:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٤:٤٢١١:٥٧:٥٠١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٤٢٢٣:١٦:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٥:٣٤١١:٥٧:٣٥١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٢٢٢٣:١٥:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٦:٢٦١١:٥٧:٢١١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٥:٣٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٧:١٨١١:٥٧:٠٧١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٤:٤٤٢٣:١٥:٢١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٨:١١١١:٥٦:٥٣١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٣:٢٦٢٣:١٥:٠٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٩:٠٤١١:٥٦:٤١١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٠٩٢٣:١٤:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٩:٥٨١١:٥٦:٢٩١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:٥٣٢٣:١٤:٣٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٦:١٧١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٣٨٢٣:١٤:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢١:٤٦١١:٥٦:٠٦١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٨:٢٤٢٣:١٤:١٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٢:٤٠١١:٥٥:٥٦١٧:٢٨:٤١١٧:٤٧:١٠٢٣:١٤:٠١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٣:٣٥١١:٥٥:٤٦١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٥:٥٨٢٣:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاکستان

تاکستان مرکز شهرستان تاکستان در استان قزوینِ در شمال غربی ایران است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱٬۲۶۵ متر می‌باشد. فاصله تاکستان تا مرکز استان ۳۵ کیلومتر که از جاده قدیم قزوین-همدان و آزادراه به آن متصل است

شهر تاکستان در ویکیپدیا

شهر تاکستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاکستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاکستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاکستان بر روی نقشه

شهر تاکستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاکستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تاکستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاکستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاکستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا تاکستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تاکستان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تاکستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تاکستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاکستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاکستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تاکستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو