جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاکستان

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز تاکستان


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:١١
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٢٥:١٦
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٩

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاکستان (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر تاکستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر تاکستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از زمین محافظت كنید زیرا مانند مادر شماست چون كسی كاری از خوب یا بد روی زمین انجام نمی‌دهد مگر این كه (روز قیامت) خبر می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاکستان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاکستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاکستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٨:٣١١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢١:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٨:١٧١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:١٠١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:١١١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٠:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٤:١٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٩:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٣:١٠١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٩:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:١١١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٩:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:١٣١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٩:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٠:١٧١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٨:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٨:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٨:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٨:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٧:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٣١٠٠:١٧:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٧:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٤:٠٣٠٠:١٧:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٦:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر تاکستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر تاکستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاکستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٤:٤٢١١:٥٥:٣٤١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٣:٣٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٥:٣٨١١:٥٥:٢٥١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٣:١٩٢٣:١٣:٢٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٣٤١١:٥٥:١٨١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٢:١٠٢٣:١٣:١٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٧:٣٠١١:٥٥:١١١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:٠٣٢٣:١٣:٠٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٨:٢٧١١:٥٥:٠٥١٧:٢١:١٥١٧:٣٩:٥٦٢٣:١٢:٥٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٩:٢٤١١:٥٥:٠٠١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٥١٢٣:١٢:٤٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٠:٢١١١:٥٤:٥٦١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٤٧٢٣:١٢:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣١:١٩١١:٥٤:٥٢١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:٤٤٢٣:١٢:٣٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٢:١٧١١:٥٤:٤٩١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٤٣٢٣:١٢:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٣:١٦١١:٥٤:٤٧١٧:١٥:٥١١٧:٣٤:٤٣٢٣:١٢:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٤:١٤١١:٥٤:٤٥١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:٤٤٢٣:١٢:١٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٥:١٣١١:٥٤:٤٥١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٤٦٢٣:١٢:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٦:١٢١١:٥٤:٤٥١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٥٠٢٣:١٢:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٧:١١١١:٥٤:٤٦١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:٥٦٢٣:١٢:٠٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٨:١١١١:٥٤:٤٨١٧:١٠:٥٩١٧:٣٠:٠٣٢٣:١٢:٠٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٩:١١١١:٥٤:٥٠١٧:١٠:٠٥١٧:٢٩:١١٢٣:١٢:٠٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٠:١١١١:٥٤:٥٤١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٢١٢٣:١٢:٠٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:١١١١:٥٤:٥٨١٧:٠٨:٢١١٧:٢٧:٣٢٢٣:١٢:٠٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٢:١١١١:٥٥:٠٣١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٦:٤٥٢٣:١٢:٠٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٣:١١١١:٥٥:٠٩١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٦:٠٠٢٣:١٢:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٤:١١١١:٥٥:١٦١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:١٦٢٣:١٢:٠٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٥:١٢١١:٥٥:٢٣١٧:٠٥:١٣١٧:٢٤:٣٤٢٣:١٢:١٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٦:١٢١١:٥٥:٣٢١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٣:٥٣٢٣:١٢:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٧:١٣١١:٥٥:٤١١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٣:١٤٢٣:١٢:٢٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٨:١٣١١:٥٥:٥١١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٢:٢٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٩:١٣١١:٥٦:٠٣١٧:٠٢:٣١١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٢:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٥٠:١٤١١:٥٦:١٤١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٢٩٢٣:١٢:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٥١:١٤١١:٥٦:٢٧١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٢:٥٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٢:١٤١١:٥٦:٤١١٧:٠٠:٤٨١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٣:٠٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٣:١٤١١:٥٦:٥٥١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٥٩٢٣:١٣:١٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تاکستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر تاکستان شهر تاکستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاکستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاکستان

تاکستان مرکز شهرستان تاکستان در استان قزوینِ در شمال غربی ایران است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱٬۲۶۵ متر می‌باشد. فاصله تاکستان تا مرکز استان ۳۵ کیلومتر که از جاده قدیم قزوین-همدان و آزادراه به آن متصل است

شهر تاکستان در ویکیپدیا

شهر تاکستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاکستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاکستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاکستان بر روی نقشه

شهر تاکستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاکستان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر تاکستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاکستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاکستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تاکستان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تاکستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکستان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ تاکستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاکستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا تاکستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاکستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو