جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تاکر

تتارستاق | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تاکر


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٨:٤٩

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاکر (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای تاکر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تاکر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاکر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

فرناندو پسوا
این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاکر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاکر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاکر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تاکر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاکر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاکر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٣:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١٦١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:١٧١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٢:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٠:٠١١٢:٥٩:١٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١١:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:١١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:١١:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٥١:٢٦٢٠:١١:٠٣٠٠:١١:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٥٨٠٠:١٠:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٠:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٩:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٩:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٩:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٩:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٨:١٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٩:٠٧٠٠:٠٨:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٨:١٨١٩:٥٩:٥١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٠٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٨:١٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٠٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٨:١٩٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٨:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٥٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٠٨:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٠٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٨:٢٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٠٧:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥١:٢١١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٠٧:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥٠:٤٣١٢:٥٨:٤٠٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٠٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٥٠:٠٨١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٠٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تاکر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تاکر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠٧:٣٣١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:١٩٠٠:٢٤:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٧:١٥١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١١٠٠:٢٤:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٦:٥٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٣٠٠:٢٣:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٢:١٧١٣:٠٦:٣٨١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٥٥٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٦:٢١١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٤٧٠٠:٢٣:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٣٩٠٠:٢٢:٤١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٢:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٣١١٣:٠٥:٢٧١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢١:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:٠٥١٣:٠٥:١٠١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:١٥٠٠:٢١:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٤:٥٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢١:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٥٩٠٠:٢٠:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٤:١٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥١٠٠:٢٠:٢٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٤:٠١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٩:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٩:٣٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٩:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٣:١٢١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٢١٠٠:١٨:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:١٤٠٠:١٨:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٨:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٧:٤٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٢:١٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٧:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠١:٥٥١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٦:٥٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠١:٤١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٦:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠١:٢٨١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٦:١١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:٣١١٣:٠١:١٤١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٥:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٣:١٤١٣:٠١:٠١١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٥:٢٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:١٦٠٠:١٥:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٠:٣٧١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٤:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٤:٢٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٨:١٢١٣:٠٠:١٤١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٤:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای تاکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تاکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تاکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاکر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاکر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاکر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٢٠١٢:٠٩:٢٠١٨:١٣:٥٥١٨:٣٢:٠٧٢٣:٥٦:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٣:٥٣١٣:٠٩:٠٢١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:٥٩٠٠:٢٦:٢١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٢:٢٦١٣:٠٨:٤٥١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٥١٠٠:٢٦:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٠:٥٩١٣:٠٨:٢٧١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٤٣٠٠:٢٥:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٩:٣٢١٣:٠٨:٠٩١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢٥:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٨:٠٥١٣:٠٧:٥١١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٧٠٠:٢٤:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠٧:٣٣١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:١٩٠٠:٢٤:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:١٠١٣:٠٧:١٥١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١١٠٠:٢٤:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٤٣١٣:٠٦:٥٦١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٣٠٠:٢٣:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٢:١٧١٣:٠٦:٣٨١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٥٥٠٠:٢٣:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٦:٢١١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٤٧٠٠:٢٣:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٣٩٠٠:٢٢:٤١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٥٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٣١٠٠:٢٢:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٣١١٣:٠٥:٢٧١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢١:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:٠٥١٣:٠٥:١٠١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:١٥٠٠:٢١:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٤٠١٣:٠٤:٥٢١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢١:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٢:١٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٥٩٠٠:٢٠:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٤:١٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٥١٠٠:٢٠:٢٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٤:٠١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٩:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٩:٣٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٩:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٣:١٢١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٢١٠٠:١٨:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:١٤٠٠:١٨:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٨:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣١:٠٨١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٧:٤٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٢:١٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٧:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠١:٥٥١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤٧٠٠:١٦:٥٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠١:٤١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٦:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠١:٢٨١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٦:١١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:٣١١٣:٠١:١٤١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٥:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٣:١٤١٣:٠١:٠١١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تاکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاکر روستای تاکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاکر روستای تاکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاکر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاکر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاکر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاکر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاکر

روستای تاکر بر روی نقشه

روستای تاکر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاکر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاکر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاکر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تاکر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای تاکر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاکر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاکر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاکر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاکر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاکر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاکر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاکر
زمان پخش اذان زنده به افق تاکر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاکر
افق شرعی امروز فردا تاکر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاکر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو