جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تاکر

تتارستاق | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تاکر


اذان صبح: ٠٥:١٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:١٥:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٠٦

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاکر (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای تاکر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تاکر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاکر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد براتیگان
سرانجام، جایی دارد باران می بارد و برنامه ی گلها را تنظیم می كند و حلزونها را شاد نگه می دارد؛ تمام چیزی كه ارزش اندیشیدن را دارد این است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاکر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاکر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاکر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تاکر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاکر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاکر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٣:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١٦١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:١٧١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٢:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٠:٠١١٢:٥٩:١٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١١:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:١١:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:١١:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٥١:٢٦٢٠:١١:٠٣٠٠:١١:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٥٨٠٠:١٠:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٩:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٩:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٨:٢٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٨:٢٢١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٠٩:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٨:١٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٩:٠٧٠٠:٠٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٨:١٨١٩:٥٩:٥١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٠٨:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٨:١٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٠٨:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٨:١٩٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٥٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٠٨:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٠٨:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٨:٢٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٠٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٥٨:٣١٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥١:٢١١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٠٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥٠:٤٣١٢:٥٨:٤٠٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٠٧:٣٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٥٠:٠٨١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٠٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تاکر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تاکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تاکر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٧:٠٦١٢:١٤:٣٤١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:٥٣٢٣:٣٠:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٦:٢٧١٢:١٤:٤٦١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٢:٥٤٢٣:٣١:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٥:٤٧١٢:١٤:٥٨١٧:٢٤:٣١١٧:٤٣:٥٦٢٣:٣١:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٥:٠٤١٢:١٥:٠٨١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٥٧٢٣:٣١:٣٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٤:٢١١٢:١٥:١٨١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٥:٥٨٢٣:٣١:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٣:٣٥١٢:١٥:٢٧١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٦:٥٩٢٣:٣٢:٠٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٢:٤٨١٢:١٥:٣٥١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٨:٠٠٢٣:٣٢:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠١:٥٩١٢:١٥:٤٢١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٠١٢٣:٣٢:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٠٩١٢:١٥:٤٨١٧:٣٠:٥٣١٧:٥٠:٠٢٢٣:٣٢:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٠:١٧١٢:١٥:٥٤١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٠٣٢٣:٣٢:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٩:٢٤١٢:١٥:٥٩١٧:٣٢:٥٩١٧:٥٢:٠٤٢٣:٣٢:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٨:٢٩١٢:١٦:٠٢١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٣:٠٤٢٣:٣٢:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٣٣١٢:١٦:٠٦١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:٠٥٢٣:٣٣:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٦:٣٥١٢:١٦:٠٨١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٠٥٢٣:٣٣:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٣٦١٢:١٦:٠٩١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٠٥٢٣:٣٣:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٤:٣٦١٢:١٦:١٠١٧:٣٨:١٢١٧:٥٧:٠٥٢٣:٣٣:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٣٤١٢:١٦:١٠١٧:٣٩:١٤١٧:٥٨:٠٤٢٣:٣٣:٢١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٢:٣١١٢:١٦:٠٩١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٤٢٣:٣٣:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٢٧١٢:١٦:٠٨١٧:٤١:١٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:٣٣:٢٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٠:٢٢١٢:١٦:٠٦١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:٠٢٢٣:٣٣:٢٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٩:١٦١٢:١٦:٠٣١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٠١٢٣:٣٣:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٨:٠٨١٢:١٥:٥٩١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٥٩٢٣:٣٣:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٠٠١٢:١٥:٥٥١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٣:٥٨٢٣:٣٣:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٥:٥٠١٢:١٥:٥٠١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٤:٥٦٢٣:٣٣:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٣٩١٢:١٥:٤٤١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٥٣٢٣:٣٣:١٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:٢٨١٢:١٥:٣٨١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:٥١٢٣:٣٣:١١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٢:١٥١٢:١٥:٣١١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٤٨٢٣:٣٣:٠٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤١:٠١١٢:١٥:٢٣١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:٣٣:٠٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٩:٤٧١٢:١٥:١٥١٧:٥١:١٥١٨:٠٩:٤٢٢٣:٣٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تاکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تاکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تاکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاکر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تاکر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تاکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تاکر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٣٩١٢:١٥:٤٤١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٥٣٢٣:٣٣:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٣:٢٨١٢:١٥:٣٨١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:٥١٢٣:٣٣:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٢:١٥١٢:١٥:٣١١٧:٤٩:١٨١٨:٠٧:٤٨٢٣:٣٣:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤١:٠١١٢:١٥:٢٣١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٤٥٢٣:٣٣:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٩:٤٧١٢:١٥:١٥١٧:٥١:١٥١٨:٠٩:٤٢٢٣:٣٢:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٨:٣١١٢:١٥:٠٦١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٣٩٢٣:٣٢:٤٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٧:١٥١٢:١٤:٥٧١٧:٥٣:١٠١٨:١١:٣٥٢٣:٣٢:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٥:٥٨١٢:١٤:٤٧١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٣١٢٣:٣٢:٢٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٤:٤٠١٢:١٤:٣٧١٧:٥٥:٠٥١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٢:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٣:٢٢١٢:١٤:٢٥١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٢٢٢٣:٣٢:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٠٣١٢:١٤:١٤١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:١٧٢٣:٣١:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٠:٤٣١٢:١٤:٠٢١٧:٥٧:٥٣١٨:١٦:١٢٢٣:٣١:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٩:٢٢١٢:١٣:٤٩١٧:٥٨:٤٩١٨:١٧:٠٧٢٣:٣١:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٨:٠١١٢:١٣:٣٦١٧:٥٩:٤٤١٨:١٨:٠١٢٣:٣١:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٦:٣٩١٢:١٣:٢٣١٨:٠٠:٣٩١٨:١٨:٥٥٢٣:٣١:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٥:١٦١٢:١٣:٠٩١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٤٩٢٣:٣٠:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٣:٥٣١٢:١٢:٥٤١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٤٣٢٣:٣٠:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٢:٣٠١٢:١٢:٣٩١٨:٠٣:٢٣١٨:٢١:٣٦٢٣:٣٠:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢١:٠٦١٢:١٢:٢٤١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٢٩٢٣:٣٠:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٩:٤١١٢:١٢:٠٩١٨:٠٥:١٠١٨:٢٣:٢٣٢٣:٢٩:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٨:١٧١٢:١١:٥٣١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٤:١٥٢٣:٢٩:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:٥١١٢:١١:٣٧١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٥:٠٨٢٣:٢٩:١٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٥:٢٦١٢:١١:٢٠١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٦:٠١٢٣:٢٨:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٠٠١٢:١١:٠٤١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٥٤٢٣:٢٨:٤٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٣٤١٢:١٠:٤٧١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٧:٤٦٢٣:٢٨:٢١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٠٨١٢:١٠:٣٠١٨:١٠:٢٧١٨:٢٨:٣٨٢٣:٢٨:٠٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٤١١٢:١٠:١٣١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٣١٢٣:٢٧:٤٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٩:٥٥١٨:١٢:١١١٨:٣٠:٢٣٢٣:٢٧:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٦:٤٧١٢:٠٩:٣٨١٨:١٣:٠٣١٨:٣١:١٥٢٣:٢٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تاکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تاکر روستای تاکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تاکر روستای تاکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاکر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاکر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاکر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاکر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاکر

روستای تاکر بر روی نقشه

روستای تاکر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاکر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاکر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاکر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تاکر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تاکر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاکر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاکر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاکر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تاکر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاکر
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاکر
زمان پخش اذان زنده به افق تاکر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تاکر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تاکر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاکر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تاکر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاکر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو