جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاکام

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تاکام


اذان صبح: ٠٥:٢٨:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٤٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاکام (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ شهر تاکام)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تاکام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
دنباله رو كسی نباش، اما از همه بیاموز.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاکام

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاکام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاکام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاکام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٠:٥١١٢:٥٥:١٢١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٨:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٤:٥٣١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٦:١١١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٤:٢١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٤:١٥١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٥:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١١٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٠:٢٩٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٥:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٣:٤٦١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:١٦٠٠:٠٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:١٠٠٠:٠٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٣:٤١١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٤:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:٠٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٢:١٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٤٣٠٠:٠٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٣٠٥:٥١:٢٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٣٦٠٠:٠٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٢٩٠٠:٠٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٣:٤١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٨:١٨١٢:٥٣:٤٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٠٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٤٧:٣٦١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٠٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٣:٥٠٢٠:٠١:١١٢٠:٢١:٤٥٠٠:٠٢:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٦:١٦١٢:٥٣:٥٤٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٠٢:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٥:٣٩١٢:٥٣:٥٩٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٠٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٥:٠٣١٢:٥٤:٠٤٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٤:١٢٠٠:٠٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکام

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تاکام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تاکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تاکام

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تاکام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تاکام

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٥٧١١:٤٣:١٥١٦:٤٥:١٥١٧:٠٥:٠٣٢٢:٥٩:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٥٧١١:٤٣:٣١١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٤:٣٩٢٢:٥٩:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٣:٤٨١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٤:١٦٢٢:٥٩:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٥٦١١:٤٤:٠٦١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:٥٥٢٢:٥٩:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٤:٥٥١١:٤٤:٢٤١٦:٤٣:٣٨١٧:٠٣:٣٦٢٣:٠٠:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٥:٥٣١١:٤٤:٤٣١٦:٤٣:١٨١٧:٠٣:١٩٢٣:٠٠:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٦:٥١١١:٤٥:٠٣١٦:٤٣:٠١١٧:٠٣:٠٣٢٣:٠٠:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٧:٤٨١١:٤٥:٢٤١٦:٤٢:٤٥١٧:٠٢:٥٠٢٣:٠١:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٨:٤٤١١:٤٥:٤٥١٦:٤٢:٣٢١٧:٠٢:٣٩٢٣:٠١:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٩:٤٠١١:٤٦:٠٧١٦:٤٢:٢١١٧:٠٢:٢٩٢٣:٠١:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٥٠:٣٦١١:٤٦:٣٠١٦:٤٢:١١١٧:٠٢:٢٢٢٣:٠١:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٥١:٣٠١١:٤٦:٥٣١٦:٤٢:٠٤١٧:٠٢:١٦٢٣:٠٢:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٥٢:٢٣١١:٤٧:١٧١٦:٤١:٥٨١٧:٠٢:١٣٢٣:٠٢:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٣:١٦١١:٤٧:٤١١٦:٤١:٥٥١٧:٠٢:١١٢٣:٠٢:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٤:٠٨١١:٤٨:٠٦١٦:٤١:٥٤١٧:٠٢:١٢٢٣:٠٣:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٤:٥٩١١:٤٨:٣١١٦:٤١:٥٤١٧:٠٢:١٤٢٣:٠٣:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٥:٤٨١١:٤٨:٥٧١٦:٤١:٥٧١٧:٠٢:١٨٢٣:٠٤:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٦:٣٧١١:٤٩:٢٤١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٢:٢٤٢٣:٠٤:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٧:٢٥١١:٤٩:٥٠١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٢:٣٢٢٣:٠٤:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٨:١١١١:٥٠:١٨١٦:٤٢:١٧١٧:٠٢:٤٢٢٣:٠٥:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٨:٥٦١١:٥٠:٤٥١٦:٤٢:٢٨١٧:٠٢:٥٤٢٣:٠٥:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٩:٤٠١١:٥١:١٣١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٣:٠٧٢٣:٠٦:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٧:٠٠:٢٣١١:٥١:٤٢١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٣:٢٣٢٣:٠٦:٣٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٧:٠١:٠٤١١:٥٢:١٠١٦:٤٣:١٢١٧:٠٣:٤٠٢٣:٠٧:٠٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٧:٠١:٤٤١١:٥٢:٣٩١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٤:٠٠٢٣:٠٧:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٧:٠٢:٢٢١١:٥٣:٠٨١٦:٤٣:٥١١٧:٠٤:٢١٢٣:٠٧:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠٢:٥٩١١:٥٣:٣٧١٦:٤٤:١٣١٧:٠٤:٤٤٢٣:٠٨:٢٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٧:٠٣:٣٥١١:٥٤:٠٧١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٥:٠٨٢٣:٠٨:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠٤:٠٩١١:٥٤:٣٧١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٥:٣٥٢٣:٠٩:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٤:٤١١١:٥٥:٠٧١٦:٤٥:٣١١٧:٠٦:٠٣٢٣:٠٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تاکام شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تاکام شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاکام

این روستا در دهستان تنگه سلیمان قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۷۱نفر بوده‌است. برخی مردم نقل می‌کنند که تاکام برگرفته از نام توم کوه است که محلی‌ها به مکانی می‌گفتند که کوه به اتمام رسیده است

شهر تاکام در ویکیپدیا

شهر تاکام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاکام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاکام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاکام بر روی نقشه

شهر تاکام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاکام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاکام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاکام
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تاکام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تاکام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاکام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاکام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاکام رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاکام
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکام دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاکام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاکام
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تاکام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تاکام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاکام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاکام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو