جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تاکام

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تاکام

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٢
اذان ظهر: ١١:٤١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:١٤
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:٥٤

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاکام (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر تاکام)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر تاکام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تاکام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پرخوری، قلب را سخت می¬كند (باعث می¬شود، تمام توجّه آن شخص به خودش بوده و از حال دیگران غافل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاکام

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاکام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تاکام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاکام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تاکام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:١٣٠٠:١٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٧:١٨١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٢:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٢:٣٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٠١٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:١٦١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٥٥٠٠:١١:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٤٩٠٠:١١:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٦:١١١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١١٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٣٢٠٠:١٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٥:٤٧١٩:٣٧:١٩١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٩:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:٢١١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:١٥٠٠:٠٩:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١١:٠٨١٢:٥٥:١٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٨:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٠٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٤:٤٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٧:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٧:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٧:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٦:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٤:١٥١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٦:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٦:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٥:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٥:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٣:٤٦١٩:٥١:٠٦٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٤:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٣:٤٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٣:٤١١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٤:١٠١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٤:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٣:١٧١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٣٧٠٠:٠٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاکام

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تاکام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تاکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تاکام

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر تاکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکام

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکام شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاکام شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تاکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تاکام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاکام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاکام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تاکام

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٠:٥٥١١:٤١:٤٢١٧:١١:٥٩١٧:٣٠:٣٦٢٢:٥٩:٣٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٥١١١:٤١:٣٤١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٢٥٢٢:٥٩:٢٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:٤٨١١:٤١:٢٦١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٨:١٥٢٢:٥٩:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٣:٤٥١١:٤١:١٩١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٧:٠٧٢٢:٥٩:٠٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٤:٤٢١١:٤١:١٣١٧:٠٧:١٤١٧:٢٥:٥٩٢٢:٥٨:٥٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٥:٤٠١١:٤١:٠٧١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:٥٣٢٢:٥٨:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٦:٣٧١١:٤١:٠٢١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٣:٤٨٢٢:٥٨:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٧:٣٦١١:٤٠:٥٨١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:٤٤٢٢:٥٨:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٨:٣٤١١:٤٠:٥٥١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٤١٢٢:٥٨:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٩:٣٣١١:٤٠:٥٢١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٤٠٢٢:٥٨:١٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٠:٣٢١١:٤٠:٥٠١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٤٠٢٢:٥٨:١٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢١:٣١١١:٤٠:٥٠١٦:٥٩:٤٢١٧:١٨:٤٢٢٢:٥٨:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٣١١١:٤٠:٤٩١٦:٥٨:٤٢١٧:١٧:٤٥٢٢:٥٨:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٣:٣٠١١:٤٠:٥٠١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٤٩٢٢:٥٨:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٤:٣٠١١:٤٠:٥٢١٦:٥٦:٤٧١٧:١٥:٥٥٢٢:٥٨:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٣١١١:٤٠:٥٤١٦:٥٥:٥٢١٧:١٥:٠٢٢٢:٥٧:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٣١١١:٤٠:٥٧١٦:٥٤:٥٩١٧:١٤:١١٢٢:٥٧:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٧:٣٢١١:٤١:٠١١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٢٢٢٢:٥٧:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:٣٣١١:٤١:٠٦١٦:٥٣:١٦١٧:١٢:٣٤٢٢:٥٧:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٩:٣٤١١:٤١:١٢١٦:٥٢:٢٧١٧:١١:٤٧٢٢:٥٨:٠١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:٣٥١١:٤١:١٩١٦:٥١:٤٠١٧:١١:٠٣٢٢:٥٨:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣١:٣٦١١:٤١:٢٧١٦:٥٠:٥٤١٧:١٠:٢٠٢٢:٥٨:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٢:٣٧١١:٤١:٣٥١٦:٥٠:١٠١٧:٠٩:٣٨٢٢:٥٨:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٣٨١١:٤١:٤٤١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٩٢٢:٥٨:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٤٠١١:٤١:٥٥١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٨:٢١٢٢:٥٨:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٥:٤١١١:٤٢:٠٦١٦:٤٨:٠٩١٧:٠٧:٤٥٢٢:٥٨:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٦:٤٢١١:٤٢:١٧١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٧:١٠٢٢:٥٨:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٤٣١١:٤٢:٣٠١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٦:٣٨٢٢:٥٨:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:٤٣١١:٤٢:٤٣١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٦:٠٧٢٢:٥٨:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٢:٥٨١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٥:٣٨٢٢:٥٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تاکام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تاکام شهر تاکام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تاکام شهر تاکام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاکام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاکام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاکام

این روستا در دهستان تنگه سلیمان قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۷۱نفر بوده‌است. برخی مردم نقل می‌کنند که تاکام برگرفته از نام توم کوه است که محلی‌ها به مکانی می‌گفتند که کوه به اتمام رسیده است

شهر تاکام در ویکیپدیا

شهر تاکام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاکام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاکام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاکام بر روی نقشه

شهر تاکام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاکام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاکام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاکام
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر تاکام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر تاکام + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تاکام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تاکام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تاکام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاکام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاکام رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تاکام
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاکام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تاکام
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ تاکام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاکام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تاکام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاکام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاکام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو