جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تالش

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تالش


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٠٣
اذان مغرب: ١٧:١٧:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٤٧

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تالش (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر تالش)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تالش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تالش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور فرانكل
آخرین آزادی ما انسانها این است كه نگرش خود را در هر شرایطی خود انتخاب كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تالش

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تالش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تالش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تالش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٢:٣٠١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٢:١٠٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٣:١٣١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٢:٠٠١٣:١١:٥٢٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:١١:٤٣٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٩:٣٧١٣:١١:٣٦٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٢:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٨:٢٧١٣:١١:٢٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٧:١٨١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٢:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٦:١١١٣:١١:١٦٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٥:٠٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٣:٥٩١٣:١١:٠٥٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢١:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٢:٥٥١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢١:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٠:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٥٢١٣:١٠:٥٣٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٠:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٠:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٩:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٣٦٠٠:١٩:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٥:١٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٣٢٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٠:٤٦٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:١٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٣:٣٢١٣:١٠:٤٧٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٨:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١١٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٠:٤٩٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:١٧٠٠:١٨:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠١:٥٨١٣:١٠:٥١٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:١١٠٠:١٨:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠١:١٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤١٠٦:٠٠:٣٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٨:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٩:٤٨١٣:١١:٠٢٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٥٠٠٠:١٨:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٩:٠٨١٣:١١:٠٦٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٤:٤٢٠٠:١٨:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٨٠٥:٥٨:٣٠١٣:١١:١١٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٥:٣٣٠٠:١٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالش

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تالش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر تالش

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تالش

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٠:٢٣١٦:٥٩:٠١١٧:١٩:١٦٢٣:١٥:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٠:٣٩١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:٤٩٢٣:١٥:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٠:٥٦١٦:٥٨:٠٤١٧:١٨:٢٤٢٣:١٥:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٧:٠٤:٣١١٢:٠١:١٣١٦:٥٧:٣٨١٧:١٨:٠٠٢٣:١٦:١١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٥:٣٢١٢:٠١:٣٢١٦:٥٧:١٤١٧:١٧:٣٩٢٣:١٦:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٦:٣٣١٢:٠١:٥١١٦:٥٦:٥٢١٧:١٧:٢٠٢٣:١٦:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٨٠٧:٠٧:٣٣١٢:٠٢:١١١٦:٥٦:٣٣١٧:١٧:٠٣٢٣:١٦:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٨:٣٢١٢:٠٢:٣١١٦:٥٦:١٥١٧:١٦:٤٨٢٣:١٧:١٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٩:٣١١٢:٠٢:٥٣١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٣٤٢٣:١٧:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠١٠٧:١٠:٢٩١٢:٠٣:١٥١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٢٣٢٣:١٧:٤٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:١١:٢٦١٢:٠٣:٣٧١٦:٥٥:٣٥١٧:١٦:١٤٢٣:١٨:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:١٢:٢٢١٢:٠٤:٠٠١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:٠٧٢٣:١٨:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:١٣:١٧١٢:٠٤:٢٤١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:٠٢٢٣:١٨:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:١٤:١٢١٢:٠٤:٤٩١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٨٢٣:١٩:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:١٥:٠٥١٢:٠٥:١٤١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٥٧٢٣:١٩:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥١٠٧:١٥:٥٧١٢:٠٥:٣٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٨٢٣:١٩:٥٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٦:٤٨١٢:٠٦:٠٥١٦:٥٥:١١١٧:١٦:٠١٢٣:٢٠:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٧:٣٨١٢:٠٦:٣١١٦:٥٥:١٥١٧:١٦:٠٦٢٣:٢٠:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٨:٢٧١٢:٠٦:٥٨١٦:٥٥:٢٠١٧:١٦:١٣٢٣:٢١:٠٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٩:١٥١٢:٠٧:٢٥١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٢٢٢٣:٢١:٢٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:٢٠:٠١١٢:٠٧:٥٣١٦:٥٥:٣٨١٧:١٦:٣٣٢٣:٢١:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٢٠٧:٢٠:٤٦١٢:٠٨:٢١١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٤٦٢٣:٢٢:٢١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٢٠٧:٢١:٢٩١٢:٠٨:٤٩١٦:٥٦:٠٣١٧:١٧:٠٠٢٣:٢٢:٤٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣١٠٧:٢٢:١١١٢:٠٩:١٨١٦:٥٦:١٩١٧:١٧:١٧٢٣:٢٣:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٩٠٧:٢٢:٥٢١٢:٠٩:٤٧١٦:٥٦:٣٧١٧:١٧:٣٦٢٣:٢٣:٤١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٦٠٧:٢٣:٣١١٢:١٠:١٦١٦:٥٦:٥٧١٧:١٧:٥٦٢٣:٢٤:٠٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢١٠٧:٢٤:٠٨١٢:١٠:٤٥١٦:٥٧:١٩١٧:١٨:١٩٢٣:٢٤:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:٢٤:٤٤١٢:١١:١٥١٦:٥٧:٤٣١٧:١٨:٤٣٢٣:٢٥:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢٥:١٨١٢:١١:٤٤١٦:٥٨:٠٩١٧:١٩:٠٩٢٣:٢٥:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠١٠٧:٢٥:٥١١٢:١٢:١٤١٦:٥٨:٣٧١٧:١٩:٣٧٢٣:٢٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تالش

هشتپر یا هشتپر طوالش و بصورت رسمی شهرتالش با آب هوای معتدل خزری پنجمین شهر استان گیلان، بزرگترین شهر تالش نشین ایران، مرکز شهرستان طوالش با مردمانی از بازماندگان قوم کادوس هستند

شهر تالش در ویکیپدیا

شهر تالش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تالش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تالش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تالش بر روی نقشه

شهر تالش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تالش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تالش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تالش
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تالش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تالش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تالش رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تالش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تالش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تالش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تالش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تالش دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تالش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تالش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تالش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو