جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تالش

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز تالش

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٨:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٥٣
اذان مغرب: ٢١:٠١:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٣١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تالش (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر تالش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تالش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تالش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

لئوبوسكالیا
عشق را باید پیوسته ابراز كرد، پرورش داد و بدان نیرو بخشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تالش

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تالش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تالش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تالش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تالش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٤٠:٤٦١٣:١٤:٤٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٤:٢٥١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٨:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٤:١١١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٣:٥٧١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٥٠٠:٢٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٥:١٣١٣:١٣:٤٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٣:٥١١٣:١٣:٣١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١١٠٠:٢٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣٢:٣١١٣:١٣:١٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٦:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣١:١١١٣:١٣:٠٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٢:٥٤١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٥:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٢:٤٣١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٥:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٧:١٦١٣:١٢:٣٢١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٤:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٢:٢١١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٢:١١٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٢:٠٢٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٣:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٢:١٦١٣:١١:٥٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٢٣:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٠٤١٣:١١:٤٤٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٣:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٩:٥٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٨:٤٣١٣:١١:٢٩٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٢:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٧:٣٤١٣:١١:٢٢٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٦:٢٦١٣:١١:١٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢١:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٥:١٩١٣:١١:١٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢١:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٤:١٤١٣:١١:٠٥٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢١:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٣:١٠١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢١:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:١٢:٠٧١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٠:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:١١:٠٥١٣:١٠:٥٣٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:١٠:٠٥١٣:١٠:٥٠٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٤:٣٠٠٠:١٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٧:١٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تالش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تالش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تالش

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تالش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تالش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تالش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تالش

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٥٢:٤٣١٣:١٦:١٧٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠١:٥٤٠٠:١٩:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٥٢:٥٧١٣:١٦:٣٠٢٠:٤٠:٠١٢١:٠٢:٠٥٠٠:٢٠:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٥٣:١٣١٣:١٦:٤٣٢٠:٤٠:١٠٢١:٠٢:١٤٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٥٣:٣٠١٣:١٦:٥٦٢٠:٤٠:١٨٢١:٠٢:٢١٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٥٣:٤٩١٣:١٧:٠٨٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠٢:٢٦٠٠:٢٠:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٥٤:٠٩١٣:١٧:٢١٢٠:٤٠:٢٧٢١:٠٢:٢٩٠٠:٢١:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٥٤:٣١١٣:١٧:٣٤٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠٢:٣٠٠٠:٢١:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣١٠٥:٥٤:٥٤١٣:١٧:٤٦٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠٢:٢٩٠٠:٢١:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٥٥:١٩١٣:١٧:٥٨٢٠:٤٠:٢٨٢١:٠٢:٢٧٠٠:٢٢:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٨:١٠٢٠:٤٠:٢٥٢١:٠٢:٢٢٠٠:٢٢:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٥٦:١٢١٣:١٨:٢١٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠٢:١٦٠٠:٢٢:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٥٦:٤١١٣:١٨:٣٢٢٠:٤٠:١٣٢١:٠٢:٠٧٠٠:٢٢:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٥٧:١٠١٣:١٨:٤٣٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠١:٥٦٠٠:٢٣:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٥٧:٤١١٣:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠١:٤٤٠٠:٢٣:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٠٠٥:٥٨:١٤١٣:١٩:٠٤٢٠:٣٩:٤١٢١:٠١:٢٩٠٠:٢٣:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٩:١٤٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠١:١٣٠٠:٢٤:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٥٩:٢١١٣:١٩:٢٤٢٠:٣٩:١٠٢١:٠٠:٥٤٠٠:٢٤:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٥٩:٥٧١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٨:٥٢٢١:٠٠:٣٤٠٠:٢٤:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٥٠٦:٠٠:٣٤١٣:١٩:٤٢٢٠:٣٨:٣٢٢١:٠٠:١٢٠٠:٢٥:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٦:٠١:١١١٣:١٩:٥٠٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٢٥:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٦:٠١:٥٠١٣:١٩:٥٨٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠٢:٣٠١٣:٢٠:٠٥٢٠:٣٧:٢١٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٥:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٦:٠٣:١٠١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٢٦:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٦:٠٣:٥١١٣:٢٠:١٩٢٠:٣٦:٢٥٢٠:٥٧:٥٢٠٠:٢٦:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢٠:٢٥٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٧:١٨٠٠:٢٦:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٦:٠٥:١٧١٣:٢٠:٣١٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٢٧:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٦:٠٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٢٧:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٦:٤٥١٣:٢٠:٤٠٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٢٧:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٦:٠٧:٣٠١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٢٧:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٨:١٦١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٢٨:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٩:٠٢١٣:٢٠:٥١٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٣:١٩٠٠:٢٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تالش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تالش شهر تالش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تالش شهر تالش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تالش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تالش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تالش

هشتپر یا هشتپر طوالش و بصورت رسمی شهرتالش با آب هوای معتدل خزری پنجمین شهر استان گیلان، بزرگترین شهر تالش نشین ایران، مرکز شهرستان طوالش با مردمانی از بازماندگان قوم کادوس هستند

شهر تالش در ویکیپدیا

شهر تالش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تالش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تالش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تالش بر روی نقشه

شهر تالش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تالش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تالش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تالش
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تالش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تالش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تالش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تالش رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق تالش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تالش
افق شرعی امروز فردا تالش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق تالش
جدول اوقات شرعی امروز فردا تالش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تالش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تالش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تالش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو