جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا

علی آباد | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تالارپشت علیا


اذان صبح: ٠٥:١٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٣:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٢٢:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٠:٤٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای تالارپشت علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تالارپشت علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تالارپشت علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
برای لغزش¬های افراد جوانمرد، عفو بتراشید (یعنی به طوری گناهان آنها را توجیه كنید و این دفاع از شخص او نیست بلكه دفاع از حریم جوانمردی می¬باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای تالارپشت علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تالارپشت علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تالارپشت علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تالارپشت علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تالارپشت علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٦:١٤١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٨:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٨:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:١٦٠٠:٠٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٧:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٥:١٩١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٦:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٥:١٤١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٦:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٥:١٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤٩٠٠:٠٦:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:٠٦:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٢٥٠٠:٠٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٧:١٢٠٠:٠٥:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:٠٤:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٠٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٤:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٥٥:٠١١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٠:١٧١٢:٥٥:٠٢٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٥:٠٥٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٠٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٥٥:١١٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٣:١٤٠٠:٠٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٠٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٥:٢٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٠٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٥:٤٢١٢:٥٥:٣١٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٠٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالارپشت علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تالارپشت علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تالارپشت علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تالارپشت علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تالارپشت علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تالارپشت علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تالارپشت علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تالارپشت علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تالارپشت علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تالارپشت علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تالارپشت علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠١:٢٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٦:١١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٣:١٠١٣:٠١:٠٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٦:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٥:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٠:٣٣١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٣٥٠٠:١٥:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٠:١٦١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:١١٠٠:١٥:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٤٦٠٠:١٥:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٤١١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢١٠٠:١٥:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٥:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٨:٤٤١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٤:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٤:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٠:١٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٣٤٠٠:١٤:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣١:٠٦١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٤:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣١:٥٣١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٣٨٠٠:١٤:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٢:٤٠١٢:٥٧:٢٨١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:١٠٠٠:١٣:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٢٨١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٤١٠٠:١٣:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:١٥١٢:٥٦:٤٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:١٢٠٠:١٣:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٥:٠١١٢:٥٦:٢٧١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٣:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٦:٠٦١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:١٢٠٠:١٢:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٦:٣٥١٢:٥٥:٤٥١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٤٢٠٠:١٢:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٧:٢٢١٢:٥٥:٢٤١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:١٢٠٠:١٢:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٨:٠٩١٢:٥٥:٠٣١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٤١٠٠:١٢:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٤:٤١١٩:٠٩:٥١١٩:٢٨:١١٠٠:١١:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٩:٤٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:٤٠٠٠:١١:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٠:٣٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:٠٩٠٠:١١:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:١٧١٢:٥٣:٣٧١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٣٩٠٠:١١:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٢:٠٤١٢:٥٣:١٥١٩:٠٣:٥٢١٩:٢٢:٠٨٠٠:١٠:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:٥١١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٣٧٠٠:١٠:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٣:٣٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٠٠:٥٢١٩:١٩:٠٦٠٠:١٠:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٤:٢٥١٢:٥٢:١١١٨:٥٩:٢٢١٩:١٧:٣٦٠٠:٠٩:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:١٣١٢:٥١:٥٠١٨:٥٧:٥٢١٩:١٦:٠٥٢٣:٣٩:٣٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٦:٠٠١١:٥١:٢٨١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٣٥٢٣:٠٩:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تالارپشت علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا روستای تالارپشت علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا روستای تالارپشت علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تالارپشت علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تالارپشت علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تالارپشت علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تالارپشت علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تالارپشت علیا

روستای تالارپشت علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تالارپشت علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تالارپشت علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تالارپشت علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تالارپشت علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تالارپشت علیا
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تالارپشت علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تالارپشت علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تالارپشت علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالارپشت علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تالارپشت علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تالارپشت علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تالارپشت علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو