جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا

علی آباد | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تالارپشت علیا


اذان صبح: ٠٥:٢٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٥٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای تالارپشت علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تالارپشت علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تالارپشت علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
مرد بزرگ، وقار دارد، ولی مغرور نیست و مرد كوچك غرور دارد، ولی وقار ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تالارپشت علیا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تالارپشت علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تالارپشت علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تالارپشت علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تالارپشت علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢١٠٦:١٣:٢١١٢:٥٦:٤٣١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٦:٣٣١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٦:١٤١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٩:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٨:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٨:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:١٦٠٠:٠٧:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٧:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٥:١٩١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٦:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٥:١٤١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٦:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٥:١٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤٩٠٠:٠٦:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:٠٦:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٠٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٥:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٢٥٠٠:٠٥:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٧:١٢٠٠:٠٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:٠٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٠٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٥٥:٠١١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٠:١٧١٢:٥٥:٠٢٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٤:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤٩:٣٣١٢:٥٥:٠٥٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:٠٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٠٤:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٥٥:١١٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٣:١٤٠٠:٠٤:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٠٣:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٥:٢٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٠٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالارپشت علیا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تالارپشت علیا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تالارپشت علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تالارپشت علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تالارپشت علیا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٤:١٢١٢:١١:١٤١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:١١٢٣:٢٧:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٣:٣٣١٢:١١:٢٦١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:١٢٢٣:٢٧:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٢:٥٢١٢:١١:٣٨١٧:٢٠:٤٦١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٧:٥٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٥:٠٢٠٧:٠٢:٠٩١٢:١١:٤٨١٧:٢١:٥٠١٧:٤١:١٦٢٣:٢٨:٠٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠١:٢٥١٢:١١:٥٨١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:١٧٢٣:٢٨:٢٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠٠:٣٩١٢:١٢:٠٧١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٣:١٩٢٣:٢٨:٣٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:٥١١٢:١٢:١٥١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٢٠٢٣:٢٨:٤٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٩:٠٢١٢:١٢:٢٢١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٢٢٢٣:٢٨:٥٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٨:١١١٢:١٢:٢٨١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٢٣٢٣:٢٩:٠٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٧:١٩١٢:١٢:٣٤١٧:٢٨:١٤١٧:٤٧:٢٥٢٣:٢٩:١٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٦:٢٥١٢:١٢:٣٩١٧:٢٩:١٨١٧:٤٨:٢٦٢٣:٢٩:٢٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٥:٣٠١٢:١٢:٤٣١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٢٧٢٣:٢٩:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٤:٣٣١٢:١٢:٤٦١٧:٣١:٢٥١٧:٥٠:٢٧٢٣:٢٩:٣٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٣٥١٢:١٢:٤٨١٧:٣٢:٢٨١٧:٥١:٢٨٢٣:٢٩:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٣٦١٢:١٢:٤٩١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٢٩٢٣:٢٩:٤٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥١:٣٥١٢:١٢:٥٠١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٣:٢٩٢٣:٢٩:٥٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٠:٣٣١٢:١٢:٥٠١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٢٩٢٣:٢٩:٥٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٣٠١٢:١٢:٤٩١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٥:٢٩٢٣:٢٩:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٢٥١٢:١٢:٤٨١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:٢٩٢٣:٢٩:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:١٩١٢:١٢:٤٦١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٢٨٢٣:٢٩:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٦:١٣١٢:١٢:٤٣١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٨:٢٧٢٣:٢٩:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٥:٠٥١٢:١٢:٣٩١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٩:٢٦٢٣:٢٩:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٥٥١٢:١٢:٣٥١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٢٥٢٣:٢٩:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٢:٤٥١٢:١٢:٣٠١٧:٤٢:٤٤١٨:٠١:٢٤٢٣:٢٩:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤١:٣٤١٢:١٢:٢٤١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٢:٢٢٢٣:٢٩:٤٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٠:٢٢١٢:١٢:١٨١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٣:٢٠٢٣:٢٩:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٩:٠٩١٢:١٢:١١١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٤:١٨٢٣:٢٩:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٧:٥٥١٢:١٢:٠٣١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:١٦٢٣:٢٩:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٦:٤٠١٢:١١:٥٥١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٦:١٣٢٣:٢٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تالارپشت علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تالارپشت علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تالارپشت علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تالارپشت علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای تالارپشت علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تالارپشت علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٧:٣٠١٢:٠٩:٤٤١٧:١٢:١٧١٧:٣٢:٠٥٢٣:٢٥:٣١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٧:٠٢١٢:١٠:٠١١٧:١٣:٢٠١٧:٣٣:٠٦٢٣:٢٥:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٦:٣٢١٢:١٠:١٧١٧:١٤:٢٣١٧:٣٤:٠٦٢٣:٢٦:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٥:٥٩١٢:١٠:٣٣١٧:١٥:٢٦١٧:٣٥:٠٧٢٣:٢٦:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٥:٢٥١٢:١٠:٤٧١٧:١٦:٣٠١٧:٣٦:٠٨٢٣:٢٦:٤٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٤:٥٠١٢:١١:٠١١٧:١٧:٣٤١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٧:٠٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٤:١٢١٢:١١:١٤١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:١١٢٣:٢٧:٢٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٣:٣٣١٢:١١:٢٦١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:١٢٢٣:٢٧:٣٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٢:٥٢١٢:١١:٣٨١٧:٢٠:٤٦١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٧:٥٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٢٠٧:٠٢:٠٩١٢:١١:٤٨١٧:٢١:٥٠١٧:٤١:١٦٢٣:٢٨:٠٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠١:٢٥١٢:١١:٥٨١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:١٧٢٣:٢٨:٢٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠٠:٣٩١٢:١٢:٠٧١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٣:١٩٢٣:٢٨:٣٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:٥١١٢:١٢:١٥١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٢٠٢٣:٢٨:٤٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٩:٠٢١٢:١٢:٢٢١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٢٢٢٣:٢٨:٥٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٨:١١١٢:١٢:٢٨١٧:٢٧:١١١٧:٤٦:٢٣٢٣:٢٩:٠٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٧:١٩١٢:١٢:٣٤١٧:٢٨:١٤١٧:٤٧:٢٥٢٣:٢٩:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٦:٢٥١٢:١٢:٣٩١٧:٢٩:١٨١٧:٤٨:٢٦٢٣:٢٩:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٥:٣٠١٢:١٢:٤٣١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٢٧٢٣:٢٩:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٤:٣٣١٢:١٢:٤٦١٧:٣١:٢٥١٧:٥٠:٢٧٢٣:٢٩:٣٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٣٥١٢:١٢:٤٨١٧:٣٢:٢٨١٧:٥١:٢٨٢٣:٢٩:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٣٦١٢:١٢:٤٩١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٢٩٢٣:٢٩:٤٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥١:٣٥١٢:١٢:٥٠١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٣:٢٩٢٣:٢٩:٥٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٠:٣٣١٢:١٢:٥٠١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٢٩٢٣:٢٩:٥٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٣٠١٢:١٢:٤٩١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٥:٢٩٢٣:٢٩:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٢٥١٢:١٢:٤٨١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:٢٩٢٣:٢٩:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:١٩١٢:١٢:٤٦١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٢٨٢٣:٢٩:٥٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٦:١٣١٢:١٢:٤٣١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٨:٢٧٢٣:٢٩:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٥:٠٥١٢:١٢:٣٩١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٩:٢٦٢٣:٢٩:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٥٥١٢:١٢:٣٥١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٢٥٢٣:٢٩:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٢:٤٥١٢:١٢:٣٠١٧:٤٢:٤٤١٨:٠١:٢٤٢٣:٢٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تالارپشت علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا روستای تالارپشت علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای تالارپشت علیا روستای تالارپشت علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تالارپشت علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تالارپشت علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تالارپشت علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تالارپشت علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تالارپشت علیا

روستای تالارپشت علیا بر روی نقشه

روستای تالارپشت علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تالارپشت علیا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای تالارپشت علیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تالارپشت علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تالارپشت علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تالارپشت علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالارپشت علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تالارپشت علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ تالارپشت علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تالارپشت علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تالارپشت علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تالارپشت علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق تالارپشت علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو