جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی

علی آباد | قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تالارپشت سفلی


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٠١
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٤

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای تالارپشت سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تالارپشت سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تالارپشت سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
بیشتر اشخاص در سه موقعیت، اقدام به تغییر خود می كنند: از بس كه رنج می برند به این كار تن می دهند؛ از بس كه آموخته اند مایل به این كار می شوند؛ یا از بس كه عایدی دارند از توان انجام این كار برخوردارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تالارپشت سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تالارپشت سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تالارپشت سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تالارپشت سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تالارپشت سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٣:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:١٣١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٣٣٠٠:١٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢٧٠٠:١٣:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٨:١٢١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢١:١٤١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:١٦٠٠:١٢:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:١٠٠٠:١٢:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٠٥٠٠:١١:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:١١:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٥٤٠٠:١١:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٠:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٠:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٦:٣٦١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٩:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:١٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٩:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٦:١٦١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٠٩:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٩:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٨:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٥:٥١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٨:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٨:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٧:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٧:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:١١١٢:٥٥:٢٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٧:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٥:١١١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٦:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٦:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٢٦٠٠:٠٦:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:٢٠٠٠:٠٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٥:٠١١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:١٤٠٠:٠٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٤:٣١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:٠٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تالارپشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تالارپشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تالارپشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تالارپشت سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تالارپشت سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تالارپشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تالارپشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تالارپشت سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تالارپشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تالارپشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تالارپشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تالارپشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تالارپشت سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تالارپشت سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تالارپشت سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تالارپشت سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٠٤:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٠٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٠٣:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٥:٤٢١٢:٥٥:٣١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:٣١٠٠:٠٣:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٤٥:٠٩١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٧:١٨٠٠:٠٣:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٤٤:٣٨١٢:٥٥:٤٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٣:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٥:٥١٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٠٣:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٩٠٥:٤٣:٤١١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٠٣:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٣:١٤١٢:٥٦:٠٧٢٠:٠٩:١٩٢٠:٣٠:١٩٠٠:٠٣:٣٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:٤٢:٥٠١٢:٥٦:١٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣١:٠١٠٠:٠٣:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٢:٢٧١٢:٥٦:٢٤٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:٠٣:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣١٠٥:٤٢:٠٦١٢:٥٦:٣٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٠٣:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٤١:٤٧١٢:٥٦:٤٢٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٠٣:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢١٠٥:٤١:٢٩١٢:٥٦:٥٢٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٠٣:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٤١:١٣١٢:٥٧:٠٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٠٣:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٤٠:٥٩١٢:٥٧:١٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٠٣:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٤٠:٤٧١٢:٥٧:٢٤٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٥:٣١٠٠:٠٣:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٠٣:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٧:٤٦٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٠٤:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٤٠:٢٠١٢:٥٧:٥٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٠٤:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٤٠:١٤١٢:٥٨:١٠٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٠٤:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٤٠:١٠١٢:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٠٤:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٨٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٠٤:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٢٠٥:٤٠:٠٩١٢:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٠٤:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٤٠:١٢١٢:٥٩:١٢٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٠٥:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٧٠٥:٤٠:١٧١٢:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٣٨٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٠٥:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٤٠:٢٣١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٥٧٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٠٥:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٣٠٥:٤٠:٣١١٢:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٤٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٠٥:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٤٠:٤٠١٣:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤١:٠٠٠٠:٠٥:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٤٠:٥١١٣:٠٠:١٨٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤١:١٤٠٠:٠٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تالارپشت سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تالارپشت سفلی روستای تالارپشت سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تالارپشت سفلی روستای تالارپشت سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تالارپشت سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تالارپشت سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تالارپشت سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تالارپشت سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تالارپشت سفلی

روستای تالارپشت سفلی بر روی نقشه

روستای تالارپشت سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تالارپشت سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تالارپشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تالارپشت سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تالارپشت سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تالارپشت سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تالارپشت سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تالارپشت سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تالارپشت سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تالارپشت سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تالارپشت سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق تالارپشت سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تالارپشت سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تالارپشت سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو