جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی

میان بند | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تاشکوه وسطی


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٤

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای تاشکوه وسطی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تاشکوه وسطی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاشکوه وسطی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاشکوه وسطی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاشکوه وسطی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تاشکوه وسطی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاشکوه وسطی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاشکوه وسطی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٣:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٤:١٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٣:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٥٤١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:١١:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٩:١٥١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:١٢٠٠:١١:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٠٧٠٠:١١:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٠:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٠:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٠٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠١:١٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٠٩:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٣١٠٠:٠٩:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٢٥٠٠:٠٩:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٨:٣٣١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:١٩٠٠:٠٨:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:١٣٠٠:٠٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢١:٠٧٠٠:٠٨:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٨:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٠٨:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٨:٣٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٠٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٠٧:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٢:٤٥١٢:٥٨:٣٨٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٠٧:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٤٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٨:٤١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٠٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٣١٠٥:٥١:٢٢١٢:٥٨:٤٤٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٧:١١٠٠:٠٧:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٨:٠١٠٠:٠٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٥٠:٠٤١٢:٥٨:٥٣٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٠٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٨:٥٨٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٠٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاشکوه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاشکوه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاشکوه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاشکوه وسطی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تاشکوه وسطی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تاشکوه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاشکوه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تاشکوه وسطی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تاشکوه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تاشکوه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تاشکوه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاشکوه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاشکوه وسطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تاشکوه وسطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاشکوه وسطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاشکوه وسطی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٩:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٩:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٩:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٢١٠٠:١٩:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٩:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٣:٣٢١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٣١٠٠:١٨:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٣:١٤١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:١٨:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:٢١١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٨:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:١٢٠٠:١٨:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٢:١٩١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:١٧٠٠:١٨:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠١:٤٠١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٧:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٥:١٩١٣:٠١:٢١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢١٠٠:١٧:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٦:٠٧١٣:٠١:٠١١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٧:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٥٤١٣:٠٠:٤١١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٧:٤١١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٦:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٨:٢٩١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٦:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٩:١٦١٢:٥٩:٣٩١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٦:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٠:٠٣١٢:٥٩:١٨١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٢٢٠٠:١٦:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٠:٥٠١٢:٥٨:٥٧١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٥١٠٠:١٥:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٤١:٣٨١٢:٥٨:٣٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٢١٠٠:١٥:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٢:٢٥١٢:٥٨:١٤١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٥٠٠٠:١٥:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٣:١٢١٢:٥٧:٥٣١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:١٩٠٠:١٥:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٣:٥٩١٢:٥٧:٣١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٤:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٤:٤٧١٢:٥٧:١٠١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:١٦٠٠:١٤:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٥:٣٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٤٥٠٠:١٤:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٦:٢٢١٢:٥٦:٢٧١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:١٤٠٠:١٣:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٧:٠٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٤٣٠٠:١٣:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٧:٥٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٠٢:٥٦١٩:٢١:١٢٠٠:١٣:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٨:٤٥١٢:٥٥:٢٣١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٤١٢٣:٤٣:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٩:٣٣١١:٥٥:٠١١٧:٥٩:٥٥١٨:١٨:١٠٢٣:١٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تاشکوه وسطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاشکوه وسطی روستای تاشکوه وسطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تاشکوه وسطی روستای تاشکوه وسطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاشکوه وسطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاشکوه وسطی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاشکوه وسطی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاشکوه وسطی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاشکوه وسطی

روستای تاشکوه وسطی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاشکوه وسطی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تاشکوه وسطی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تاشکوه وسطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاشکوه وسطی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تاشکوه وسطی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاشکوه وسطی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تاشکوه وسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاشکوه وسطی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تاشکوه وسطی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاشکوه وسطی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاشکوه وسطی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاشکوه وسطی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاشکوه وسطی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو