جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاسوکی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تاسوکی


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:١٠
اذان ظهر: ١١:٣٥:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٠٨:١٠
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٣٨

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاسوکی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر تاسوکی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر تاسوکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاسوکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

پائولو كوئیلو
هم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدیخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاسوکی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاسوکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاسوکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٢٧١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٤٢٢٣:٤١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٣:١٧١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٠٥٢٣:٤٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٢:٥٠١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٢:٤١١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٢:٢٦١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٩:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٠:٥٥١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٢:١٣١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٥٧٢٣:٣٨:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٨:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٣٥٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٢:٠٣١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٢٢٢٣:٣٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢١:٥٨١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٠٤٢٣:٣٨:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢١:٥٤١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢١:٥١١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٢٨٢٣:٣٧:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:١٣١٢:٢١:٤٨١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٧:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢١:٤٦١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٧:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢١:٤٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢١:٤٣١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:١٥٢٣:٣٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢١:٤٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٥٧٢٣:٣٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٢١:٤٢١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٣٨٢٣:٣٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣١:٠٦١٢:٢١:٤٣١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٢٠٢٣:٣٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢١:٤٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٠١٢٣:٣٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢١:٤٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٤٢٢٣:٣٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٢٩:١٩١٢:٢١:٤٩١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٨:٤٧١٢:٢١:٥١١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٢٨:١٥١٢:٢١:٥٥١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٦:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٢١:٥٩١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٣٦:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٢:٠٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٢٦:٥٠١٢:٢٢:٠٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٢٢٣:٣٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تاسوکی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر تاسوکی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٠:٤٥١١:٢٦:٤٠١٦:٣٢:٣٨١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٤:٤٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢١:٠٦١١:٢٧:٠٩١٦:٣٣:١٦١٦:٥٢:٠٧٢٢:٤٥:١٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢١:٢٦١١:٢٧:٣٨١٦:٣٣:٥٦١٦:٥٢:٤٦٢٢:٤٥:٤٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢١:٤٣١١:٢٨:٠٧١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٣:٢٦٢٢:٤٦:١٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٢:٠٠١١:٢٨:٣٦١٦:٣٥:١٨١٦:٥٤:٠٧٢٢:٤٦:٤٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٢:١٤١١:٢٩:٠٤١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٤:٤٨٢٢:٤٧:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:٢٧١١:٢٩:٣٢١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٥:٣١٢٢:٤٧:٤١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٢:٣٩١١:٣٠:٠٠١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٨:١٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٤٩١١:٣٠:٢٧١٦:٣٨:١٣١٦:٥٦:٥٨٢٢:٤٨:٣٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٢:٥٧١١:٣٠:٥٤١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٧:٤٣٢٢:٤٩:٠٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٣:٠٣١١:٣١:٢٠١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٨:٢٨٢٢:٤٩:٣٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٣:٠٨١١:٣١:٤٦١٦:٤٠:٣٣١٦:٥٩:١٤٢٢:٥٠:٠٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٣:١١١١:٣٢:١١١٦:٤١:٢١١٧:٠٠:٠١٢٢:٥٠:٣١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٣:١٣١١:٣٢:٣٦١٦:٤٢:١٠١٧:٠٠:٤٨٢٢:٥٠:٥٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٣:١٢١١:٣٣:٠٠١٦:٤٢:٥٩١٧:٠١:٣٥٢٢:٥١:٢٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٣:١٠١١:٣٣:٢٤١٦:٤٣:٤٩١٧:٠٢:٢٣٢٢:٥١:٥١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٣:٠٧١١:٣٣:٤٧١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٢:١٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٣:٠١١١:٣٤:٠٩١٦:٤٥:٢٩١٧:٠٤:٠١٢٢:٥٢:٤١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١١:٣٤:٣١١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٣:٠٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٢:٤٦١١:٣٤:٥٢١٦:٤٧:١٢١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٣:٣٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٢:٣٥١١:٣٥:١٣١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٣:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٥:٣٢١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٧:٢٠٢٢:٥٤:١٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:١٠١١:٣٥:٥١١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٤:٣٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢١:٥٤١١:٣٦:١٠١٦:٥٠:٤١١٧:٠٩:٠١٢٢:٥٤:٥٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢١:٣٧١١:٣٦:٢٨١٦:٥١:٣٣١٧:٠٩:٥٢٢٢:٥٥:٢٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢١:١٩١١:٣٦:٤٤١٦:٥٢:٢٦١٧:١٠:٤٣٢٢:٥٥:٤٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٠:٥٨١١:٣٧:٠١١٦:٥٣:١٩١٧:١١:٣٤٢٢:٥٥:٥٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:٣٧١١:٣٧:١٦١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٢٥٢٢:٥٦:١٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:١٣١١:٣٧:٣١١٦:٥٥:٠٥١٧:١٣:١٦٢٢:٥٦:٣٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٩:٤٨١١:٣٧:٤٥١٦:٥٥:٥٨١٧:١٤:٠٧٢٢:٥٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٨:١٠١١:٢٣:٤١١٦:٢٩:١٢١٦:٤٨:٠٥٢٢:٤١:٤١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٨:٣٩١١:٢٤:١١١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٨:٣٦٢٢:٤٢:١١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٩:٠٧١١:٢٤:٤١١٦:٣٠:١٥١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٢:٤١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٩:٣٤١١:٢٥:١٠١٦:٣٠:٤٩١٦:٤٩:٤٢٢٢:٤٣:١١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٩:٥٩١١:٢٥:٤٠١٦:٣١:٢٤١٦:٥٠:١٦٢٢:٤٣:٤٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٠:٢٣١١:٢٦:١٠١٦:٣٢:٠٠١٦:٥٠:٥٢٢٢:٤٤:١٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٠:٤٥١١:٢٦:٤٠١٦:٣٢:٣٨١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٤:٤٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢١:٠٦١١:٢٧:٠٩١٦:٣٣:١٦١٦:٥٢:٠٧٢٢:٤٥:١٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢١:٢٦١١:٢٧:٣٨١٦:٣٣:٥٦١٦:٥٢:٤٦٢٢:٤٥:٤٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢١:٤٣١١:٢٨:٠٧١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٣:٢٦٢٢:٤٦:١٢
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٢:٠٠١١:٢٨:٣٦١٦:٣٥:١٨١٦:٥٤:٠٧٢٢:٤٦:٤٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٢:١٤١١:٢٩:٠٤١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٤:٤٨٢٢:٤٧:١٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:٢٧١١:٢٩:٣٢١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٥:٣١٢٢:٤٧:٤١
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٢:٣٩١١:٣٠:٠٠١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٨:١٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٤٩١١:٣٠:٢٧١٦:٣٨:١٣١٦:٥٦:٥٨٢٢:٤٨:٣٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٢:٥٧١١:٣٠:٥٤١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٧:٤٣٢٢:٤٩:٠٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٣:٠٣١١:٣١:٢٠١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٨:٢٨٢٢:٤٩:٣٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٣:٠٨١١:٣١:٤٦١٦:٤٠:٣٣١٦:٥٩:١٤٢٢:٥٠:٠٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٣:١١١١:٣٢:١١١٦:٤١:٢١١٧:٠٠:٠١٢٢:٥٠:٣١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٣:١٣١١:٣٢:٣٦١٦:٤٢:١٠١٧:٠٠:٤٨٢٢:٥٠:٥٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٣:١٢١١:٣٣:٠٠١٦:٤٢:٥٩١٧:٠١:٣٥٢٢:٥١:٢٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٣:١٠١١:٣٣:٢٤١٦:٤٣:٤٩١٧:٠٢:٢٣٢٢:٥١:٥١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٣:٠٧١١:٣٣:٤٧١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٢:١٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٣:٠١١١:٣٤:٠٩١٦:٤٥:٢٩١٧:٠٤:٠١٢٢:٥٢:٤١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١١:٣٤:٣١١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٣:٠٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٢:٤٦١١:٣٤:٥٢١٦:٤٧:١٢١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٣:٣٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٢:٣٥١١:٣٥:١٣١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٣:٥٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٥:٣٢١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٧:٢٠٢٢:٥٤:١٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:١٠١١:٣٥:٥١١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٤:٣٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢١:٥٤١١:٣٦:١٠١٦:٥٠:٤١١٧:٠٩:٠١٢٢:٥٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاسوکی

تاسوکی روستایی است در بخش شیب‌آب شهرستان زابل، استان سیستان و بلوچستان. این روستا در ۷۷ کیلومتری جنوب غربی شهرزابل و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است.

شهر تاسوکی در ویکیپدیا

شهر تاسوکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاسوکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاسوکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاسوکی بر روی نقشه

شهر تاسوکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاسوکی
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاسوکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاسوکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تاسوکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تاسوکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ تاسوکی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تاسوکی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاسوکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاسوکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو