جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاسوکی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تاسوکی


اذان صبح: ٠٤:١١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٤٨
اذان ظهر: ١١:١٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٣١:٠٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاسوکی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ شهر تاسوکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر تاسوکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاسوکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاسوکی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاسوکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاسوکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٣:١٧١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٠٥٢٣:٤٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٢:٥٠١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٢:٤١١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٢:٢٦١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٩:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٠:٥٥١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٢:١٣١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٥٧٢٣:٣٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٣٥٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٢:٠٣١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٢٢٢٣:٣٨:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢١:٥٨١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٠٤٢٣:٣٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢١:٥٤١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٧:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢١:٥١١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٢٨٢٣:٣٧:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:١٣١٢:٢١:٤٨١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢١:٤٦١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٧:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢١:٤٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٧:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢١:٤٣١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:١٥٢٣:٣٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢١:٤٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٥٧٢٣:٣٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٢١:٤٢١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٣٨٢٣:٣٦:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣١:٠٦١٢:٢١:٤٣١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٢٠٢٣:٣٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢١:٤٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٠١٢٣:٣٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢١:٤٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٤٢٢٣:٣٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٢٩:١٩١٢:٢١:٤٩١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٨:٤٧١٢:٢١:٥١١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٢٨:١٥١٢:٢١:٥٥١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٢١:٥٩١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٣٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٢:٠٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٢٦:٥٠١٢:٢٢:٠٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٢٢٣:٣٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر تاسوکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر تاسوکی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٦٠٥:١٣:٥١١١:١٧:٥٢١٧:٢١:٢٤١٧:٣٨:٢٤٢٢:٣٨:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٤٠٥:١٤:٢٥١١:١٧:٣١١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٧:٠٨٢٢:٣٨:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:١٤:٥٩١١:١٧:١٠١٧:١٨:٥٣١٧:٣٥:٥٣٢٢:٣٧:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٨٠٥:١٥:٣٣١١:١٦:٤٩١٧:١٧:٣٨١٧:٣٤:٣٧٢٢:٣٧:٣٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:١٦:٠٧١١:١٦:٢٩١٧:١٦:٢٣١٧:٣٣:٢٢٢٢:٣٧:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٢٠٥:١٦:٤٢١١:١٦:٠٨١٧:١٥:٠٨١٧:٣٢:٠٧٢٢:٣٦:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٩٠٥:١٧:١٧١١:١٥:٤٨١٧:١٣:٥٣١٧:٣٠:٥٣٢٢:٣٦:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:١٧:٥١١١:١٥:٢٩١٧:١٢:٣٨١٧:٢٩:٣٨٢٢:٣٦:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٣٠٥:١٨:٢٧١١:١٥:٠٩١٧:١١:٢٤١٧:٢٨:٢٥٢٢:٣٦:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:١٩:٠٢١١:١٤:٥٠١٧:١٠:١١١٧:٢٧:١١٢٢:٣٥:٤٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٦٠٥:١٩:٣٨١١:١٤:٣١١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٥:٥٨٢٢:٣٥:٢٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٠:١٣١١:١٤:١٢١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٤:٤٥٢٢:٣٥:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٢٠:٥٠١١:١٣:٥٤١٧:٠٦:٣١١٧:٢٣:٣٣٢٢:٣٤:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٢١:٢٦١١:١٣:٣٦١٧:٠٥:١٩١٧:٢٢:٢٢٢٢:٣٤:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤١٠٥:٢٢:٠٣١١:١٣:١٨١٧:٠٤:٠٧١٧:٢١:١٠٢٢:٣٤:١٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٢٢:٣٩١١:١٣:٠١١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٠:٠٠٢٢:٣٣:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٢٣:١٧١١:١٢:٤٤١٧:٠١:٤٥١٧:١٨:٥٠٢٢:٣٣:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٢٣:٥٤١١:١٢:٢٨١٧:٠٠:٣٥١٧:١٧:٤١٢٢:٣٣:٢١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٢٤:٣٢١١:١٢:١٢١٦:٥٩:٢٥١٧:١٦:٣٢٢٢:٣٣:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٢٥:١٠١١:١١:٥٦١٦:٥٨:١٧١٧:١٥:٢٤٢٢:٣٢:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٩٠٥:٢٥:٤٩١١:١١:٤١١٦:٥٧:٠٨١٧:١٤:١٦٢٢:٣٢:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٢٦:٢٨١١:١١:٢٧١٦:٥٦:٠١١٧:١٣:١٠٢٢:٣٢:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٢٧:٠٧١١:١١:١٣١٦:٥٤:٥٤١٧:١٢:٠٤٢٢:٣٢:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٢٧:٤٧١١:١١:٠٠١٦:٥٣:٤٧١٧:١٠:٥٩٢٢:٣١:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٢٨:٢٧١١:١٠:٤٧١٦:٥٢:٤٢١٧:٠٩:٥٥٢٢:٣١:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٢٩:٠٧١١:١٠:٣٥١٦:٥١:٣٧١٧:٠٨:٥١٢٢:٣١:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٢٩:٤٨١١:١٠:٢٣١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٧:٤٩٢٢:٣١:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٠:٢٩١١:١٠:١٢١٦:٤٩:٣١١٧:٠٦:٤٧٢٢:٣٠:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٣١:١١١١:١٠:٠٢١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٥:٤٧٢٢:٣٠:٤١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣١:٥٣١١:٠٩:٥٢١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٤:٤٧٢٢:٣٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاسوکی

تاسوکی روستایی است در بخش شیب‌آب شهرستان زابل، استان سیستان و بلوچستان. این روستا در ۷۷ کیلومتری جنوب غربی شهرزابل و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است.

شهر تاسوکی در ویکیپدیا

شهر تاسوکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاسوکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاسوکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاسوکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاسوکی
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاسوکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاسوکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاسوکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تاسوکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تاسوکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاسوکی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ تاسوکی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تاسوکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو