جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تاسوکی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تاسوکی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٠١:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٥٠

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاسوکی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر تاسوکی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تاسوکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاسوکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
علم را با نوشتن مهار كنید. (نشستن و شنیدن حرف عالم خوب است ولی به مرور زمان از یاد می‌رود پس بهتر است نوشته شود تا با مراجعه به آن، دوباره به یاد بیاوریم.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاسوکی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاسوکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تاسوکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٣:١٧١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٣:٠٨١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٠٥٢٣:٤٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٢:٥٠١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٢:٤١١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٢:٢٦١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٩:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٠:٥٥١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٢:١٣١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٥٧٢٣:٣٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٣٥٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٢:٠٣١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٢٢٢٣:٣٨:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢١:٥٨١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٠٤٢٣:٣٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢١:٥٤١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٧:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢١:٥١١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٢٨٢٣:٣٧:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٥:١٣١٢:٢١:٤٨١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢١:٤٦١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٧:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢١:٤٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٧:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢١:٤٣١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:١٥٢٣:٣٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢١:٤٢١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٥٧٢٣:٣٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٢١:٤٢١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٣٨٢٣:٣٦:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣١:٠٦١٢:٢١:٤٣١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٢٠٢٣:٣٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢١:٤٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٠١٢٣:٣٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢١:٤٦١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٤٢٢٣:٣٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٢٩:١٩١٢:٢١:٤٩١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:١٩٠٥:٢٨:٤٧١٢:٢١:٥١١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٢٨:١٥١٢:٢١:٥٥١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٢١:٥٩١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٣٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٢:٠٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٢٦:٥٠١٢:٢٢:٠٩١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٤٢٢٣:٣٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تاسوکی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تاسوکی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٤١١٢:٣٠:٥٧١٨:٤٠:٤١١٨:٥٧:٤٥٢٣:٥٠:٥٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٠:٣٩١٨:٤١:١٩١٨:٥٨:٢٣٢٣:٥٠:٣٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٩:١٤١٢:٣٠:٢١١٨:٤١:٥٦١٨:٥٩:٠١٢٣:٥٠:١٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٨:٠١١٢:٣٠:٠٣١٨:٤٢:٣٣١٨:٥٩:٣٩٢٣:٤٩:٥٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٢٩:٤٥١٨:٤٣:١٠١٩:٠٠:١٧٢٣:٤٩:٣٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٥:٣٥١٢:٢٩:٢٧١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٠:٥٦٢٣:٤٩:١٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٤:٢٢١٢:٢٩:٠٩١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:٣٤٢٣:٤٨:٥٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٣:١٠١٢:٢٨:٥١١٨:٤٥:٠٢١٩:٠٢:١٢٢٣:٤٨:٢٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:٥٧١٢:٢٨:٣٤١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:٥٠٢٣:٤٨:٠٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٢٨:١٦١٨:٤٦:١٦١٩:٠٣:٢٨٢٣:٤٧:٤٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٩:٣٤١٢:٢٧:٥٩١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٤:٠٧٢٣:٤٧:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٨:٢٢١٢:٢٧:٤٢١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٤:٤٥٢٣:٤٧:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٧:١١١٢:٢٧:٢٥١٨:٤٨:٠٧١٩:٠٥:٢٤٢٣:٤٦:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٦:٠١١٢:٢٧:٠٨١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٦:٠٢٢٣:٤٦:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٤:٥٠١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٦:٤١٢٣:٤٥:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٢٦:٣٦١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٧:٢٠٢٣:٤٥:٣٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٢٦:٢٠١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٥٩٢٣:٤٥:١٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٢٦:٠٤١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٢٥:٤٩١٨:٥١:٥٢١٩:٠٩:١٨٢٣:٤٤:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٥:٣٤١٨:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤٤:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٨:٠٠١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٣٧٢٣:٤٣:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٥:٠٦١٨:٥٣:٤٦١٩:١١:١٧٢٣:٤٣:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٥٧٢٣:٤٣:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٤:٣٨١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٢:٥٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:١٨٢٣:٤٢:٣٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٢:٣٤١٢:٢٤:١٣١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:٥٨٢٣:٤٢:١٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥١:٣١١٢:٢٤:٠١١٨:٥٦:٥٨١٩:١٤:٣٩٢٣:٤١:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٣:٤٩١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٢٠٢٣:٤١:٣٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٨:١٦١٩:١٦:٠١٢٣:٤١:٢١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٢٧١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٤٢٢٣:٤١:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٢٩:٠١١١:٣٢:٤٤١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٣:٥٧٢٣:٢٣:٠١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٢٧:٤٨١٢:٣٢:٢٧١٨:٣٧:٣٤١٨:٥٤:٣٥٢٣:٥٢:٤١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٦:٣٥١٢:٣٢:٠٩١٨:٣٨:١١١٨:٥٥:١٣٢٣:٥٢:٢١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٥:٢١١٢:٣١:٥١١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٥١٢٣:٥٢:٠١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٤:٠٨١٢:٣١:٣٣١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٦:٢٩٢٣:٥١:٤٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٢:٥٤١٢:٣١:١٥١٨:٤٠:٠٤١٨:٥٧:٠٧٢٣:٥١:٢٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٤١١٢:٣٠:٥٧١٨:٤٠:٤١١٨:٥٧:٤٥٢٣:٥٠:٥٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٠:٣٩١٨:٤١:١٩١٨:٥٨:٢٣٢٣:٥٠:٣٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٩:١٤١٢:٣٠:٢١١٨:٤١:٥٦١٨:٥٩:٠١٢٣:٥٠:١٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٨:٠١١٢:٣٠:٠٣١٨:٤٢:٣٣١٨:٥٩:٣٩٢٣:٤٩:٥٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٢٩:٤٥١٨:٤٣:١٠١٩:٠٠:١٧٢٣:٤٩:٣٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٥:٣٥١٢:٢٩:٢٧١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٠:٥٦٢٣:٤٩:١٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٤:٢٢١٢:٢٩:٠٩١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:٣٤٢٣:٤٨:٥٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٣:١٠١٢:٢٨:٥١١٨:٤٥:٠٢١٩:٠٢:١٢٢٣:٤٨:٢٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:٥٧١٢:٢٨:٣٤١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:٥٠٢٣:٤٨:٠٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٢٨:١٦١٨:٤٦:١٦١٩:٠٣:٢٨٢٣:٤٧:٤٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٩:٣٤١٢:٢٧:٥٩١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٤:٠٧٢٣:٤٧:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٨:٢٢١٢:٢٧:٤٢١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٤:٤٥٢٣:٤٧:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٧:١١١٢:٢٧:٢٥١٨:٤٨:٠٧١٩:٠٥:٢٤٢٣:٤٦:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٦:٠١١٢:٢٧:٠٨١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٦:٠٢٢٣:٤٦:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٤:٥٠١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٦:٤١٢٣:٤٥:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٢٦:٣٦١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٧:٢٠٢٣:٤٥:٣٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٢٦:٢٠١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٥٩٢٣:٤٥:١٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٢٦:٠٤١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٢٥:٤٩١٨:٥١:٥٢١٩:٠٩:١٨٢٣:٤٤:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٥:٣٤١٨:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٥٧٢٣:٤٤:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٨:٠٠١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٣٧٢٣:٤٣:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٥:٠٦١٨:٥٣:٤٦١٩:١١:١٧٢٣:٤٣:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٥٧٢٣:٤٣:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٤:٣٨١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٢:٥٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:١٨٢٣:٤٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاسوکی

تاسوکی روستایی است در بخش شیب‌آب شهرستان زابل، استان سیستان و بلوچستان. این روستا در ۷۷ کیلومتری جنوب غربی شهرزابل و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است.

شهر تاسوکی در ویکیپدیا

شهر تاسوکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاسوکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاسوکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاسوکی بر روی نقشه

شهر تاسوکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاسوکی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تاسوکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاسوکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاسوکی
افق شرعی امروز فردا تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاسوکی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاسوکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا تاسوکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاسوکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو