جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تاسوکی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز تاسوکی

اذان صبح: ٠٤:١٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤٥
اذان ظهر: ١١:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٠٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٠:٣٤

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تاسوکی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر تاسوکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تاسوکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تاسوکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تاسوکی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تاسوکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تاسوکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تاسوکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٢:٢١١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٨:١٦١٢:٢٥:٢٣١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:٢٧٢٣:٤٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٢٥:٠٩١٨:٥٣:٣٧١٩:١١:٠٧٢٣:٤٣:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٦:٠٣١٢:٢٤:٥٥١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٤٧٢٣:٤٣:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٤:٤٢١٨:٥٤:٥٣١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٣:٥٤١٢:٢٤:٢٩١٨:٥٥:٣٢١٩:١٣:٠٨٢٣:٤٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٢:٥٠١٢:٢٤:١٦١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٤٨٢٣:٤٢:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥١:٤٦١٢:٢٤:٠٤١٨:٥٦:٤٩١٩:١٤:٢٩٢٣:٤٢:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٠:٤٤١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٧:٢٧١٩:١٥:١٠٢٣:٤١:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٩:٤٢١٢:٢٣:٤١١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٥١٢٣:٤١:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٣٢٢٣:٤١:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٣:١٩١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:١٣٢٣:٤٠:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٦:٤٢١٢:٢٣:٠٩١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٠:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٣:٠٠١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٣٥٢٣:٤٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٢:٥١١٩:٠١:٢١١٩:١٩:١٧٢٣:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٢٢:٤٢١٩:٠٢:٠٠١٩:١٩:٥٨٢٣:٣٩:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٩:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٢:٢٧١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٢٢٢٣:٣٩:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:١١٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:٠٤٢٣:٣٩:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٠:١٤١٢:٢٢:١٤١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٤٦٢٣:٣٨:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٢٨٢٣:٣٨:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٢:٠٣١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:١٠٢٣:٣٨:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢١:٥٨١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٥٢٢٣:٣٨:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٦:٥٦١٢:٢١:٥٤١٩:٠٧:١٧١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢١:٥١١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٧:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢١:٤٨١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:٥٩٢٣:٣٧:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٤:٣٩١٢:٢١:٤٦١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٤١٢٣:٣٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢١:٤٤١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٧:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٣:١٣١٢:٢١:٤٣١٩:١٠:٣٥١٩:٢٩:٠٥٢٣:٣٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاسوکی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تاسوکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تاسوکی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاسوکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاسوکی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاسوکی شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تاسوکی شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تاسوکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تاسوکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٩٠٥:١٣:٤٤١١:١٧:٥٨١٧:٢١:٤٤١٧:٣٨:٤٤٢٢:٣٨:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٦٠٥:١٤:١٨١١:١٧:٣٧١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٧:٢٨٢٢:٣٨:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٤٠٥:١٤:٥٢١١:١٧:١٦١٧:١٩:١٢١٧:٣٦:١٢٢٢:٣٨:٠٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:١٥:٢٦١١:١٦:٥٥١٧:١٧:٥٧١٧:٣٤:٥٦٢٢:٣٧:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٨٠٥:١٦:٠٠١١:١٦:٣٥١٧:١٦:٤٢١٧:٣٣:٤١٢٢:٣٧:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٥٠٥:١٦:٣٥١١:١٦:١٤١٧:١٥:٢٦١٧:٣٢:٢٦٢٢:٣٧:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:١٧:٠٩١١:١٥:٥٤١٧:١٤:١٢١٧:٣١:١١٢٢:٣٦:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٨٠٥:١٧:٤٤١١:١٥:٣٤١٧:١٢:٥٧١٧:٢٩:٥٧٢٢:٣٦:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٤٠٥:١٨:١٩١١:١٥:١٤١٧:١١:٤٣١٧:٢٨:٤٣٢٢:٣٦:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣١٠٥:١٨:٥٤١١:١٤:٥٥١٧:١٠:٢٩١٧:٢٧:٢٩٢٢:٣٥:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:١٩:٢٩١١:١٤:٣٦١٧:٠٩:١٥١٧:٢٦:١٦٢٢:٣٥:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٣٠٥:٢٠:٠٥١١:١٤:١٧١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٥:٠٣٢٢:٣٥:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٢٠:٤١١١:١٣:٥٨١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٣:٥١٢٢:٣٤:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٢١:١٧١١:١٣:٤٠١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٢:٣٩٢٢:٣٤:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٢١:٥٤١١:١٣:٢٢١٧:٠٤:٢٥١٧:٢١:٢٨٢٢:٣٤:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٢٢:٣٠١١:١٣:٠٥١٧:٠٣:١٣١٧:٢٠:١٧٢٢:٣٣:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٢٣:٠٨١١:١٢:٤٨١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:٠٧٢٢:٣٣:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٢٣:٤٥١١:١٢:٣٢١٧:٠٠:٥٢١٧:١٧:٥٧٢٢:٣٣:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٢٤:٢٣١١:١٢:١٦١٦:٥٩:٤٢١٧:١٦:٤٨٢٢:٣٣:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٢٥:٠١١١:١٢:٠٠١٦:٥٨:٣٣١٧:١٥:٤٠٢٢:٣٢:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٢٥:٤٠١١:١١:٤٥١٦:٥٧:٢٥١٧:١٤:٣٣٢٢:٣٢:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٢٦:١٩١١:١١:٣١١٦:٥٦:١٧١٧:١٣:٢٦٢٢:٣٢:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٢٦:٥٨١١:١١:١٧١٦:٥٥:١٠١٧:١٢:٢٠٢٢:٣٢:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٢٧:٣٨١١:١١:٠٣١٦:٥٤:٠٤١٧:١١:١٥٢٢:٣١:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٢٨:١٨١١:١٠:٥١١٦:٥٢:٥٨١٧:١٠:١١٢٢:٣١:٣٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٢٨:٥٨١١:١٠:٣٩١٦:٥١:٥٤١٧:٠٩:٠٧٢٢:٣١:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٢٩:٣٩١١:١٠:٢٧١٦:٥٠:٥٠١٧:٠٨:٠٥٢٢:٣١:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٣٠:٢١١١:١٠:١٦١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٧:٠٣٢٢:٣٠:٥٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣١:٠٢١١:١٠:٠٦١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٦:٠٢٢٢:٣٠:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣١:٤٥١١:٠٩:٥٦١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٥:٠٢٢٢:٣٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تاسوکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر تاسوکی شهر تاسوکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تاسوکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تاسوکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تاسوکی

تاسوکی روستایی است در بخش شیب‌آب شهرستان زابل، استان سیستان و بلوچستان. این روستا در ۷۷ کیلومتری جنوب غربی شهرزابل و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵ متر و آب و هوای آن گرم و خشک است.

شهر تاسوکی در ویکیپدیا

شهر تاسوکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تاسوکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تاسوکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تاسوکی بر روی نقشه

شهر تاسوکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تاسوکی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تاسوکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تاسوکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تاسوکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تاسوکی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تاسوکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تاسوکی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تاسوکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاسوکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاسوکی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ تاسوکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تاسوکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو