جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن

مرحمت آباد | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تازه کندحاج حسن


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٥٤

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای تازه کندحاج حسن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تازه کندحاج حسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه کندحاج حسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
اندیشه و انگاره ی بیمار، آینده را تیره و تار می بیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه کندحاج حسن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه کندحاج حسن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تازه کندحاج حسن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه کندحاج حسن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه کندحاج حسن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٧:٢٧١٣:٢٣:٥٧٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٦:١٥١٣:٢٣:٤٧٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٦:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٣:٣٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٣:٣١٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣٢:٤٤١٣:٢٣:٢٣٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٩٠٠:٣٥:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٣:١٦٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٣:٠٩٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٣٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٤:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٧:١٦١٣:٢٢:٥٢٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٣:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٦:١٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٣:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٣:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٣٢:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٢:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٧٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٢:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٩:٣٥١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٢٤٠٠:٣٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:١٨٠٠:٣١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٧:٥٥١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:١٢٠٠:٣١:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٧:٠٦١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٣١:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٣١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٥١٠٠:٣١:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٤:٥١١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣١:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٠٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٣٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٢:٥٠١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٥٠٦:١٢:١٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٠:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٠٨٠٦:١١:٣٨١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٣٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه کندحاج حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه کندحاج حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه کندحاج حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه کندحاج حسن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تازه کندحاج حسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تازه کندحاج حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه کندحاج حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای تازه کندحاج حسن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای تازه کندحاج حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه کندحاج حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه کندحاج حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه کندحاج حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه کندحاج حسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تازه کندحاج حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه کندحاج حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه کندحاج حسن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٩:٠٥١٣:٢٨:٥٥٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:١٧٠٠:٤٣:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٩:٥٤١٣:٢٨:٣٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٤٣:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٤٣:٠١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٥١:٣٣١٣:٢٨:٠٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٤٢:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٢:٢٢١٣:٢٧:٤٩٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣٨٠٠:٤٢:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٣:١٢١٣:٢٧:٣١٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:١١٠٠:٤٢:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٤:٠١١٣:٢٧:١٤١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٤٠٠:٤٢:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٤:٥٠١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٢:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٥:٣٩١٣:٢٦:٣٧١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٩٠٠:٤٢:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٦:٢٨١٣:٢٦:١٩١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٢٠٠٠:٤١:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٧:١٧١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٨:٠٦١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٢٠٠:٤١:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٨:٥٥١٣:٢٥:٢١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٤١:١٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٩:٤٣١٣:٢٥:٠١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢١٠٠:٤١:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٧:٠٠:٣٢١٣:٢٤:٤٠١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥١٠٠:٤٠:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٧:٠١:٢١١٣:٢٤:٢٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٤٠:٣٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٢:٠٩١٣:٢٤:٠٠١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٤٠:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٢:٥٨١٣:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:١٧٠٠:٤٠:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٣:٤٦١٣:٢٣:١٨١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٩:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٤:٣٥١٣:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:١٤٠٠:٣٩:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٥:٢٣١٣:٢٢:٣٥١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٩:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٦:١٢١٣:٢٢:١٤١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:٣٩:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٧:٠٠١٣:٢١:٥٣١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٣٧٠٠:٣٨:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢١:٣١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٠٥٠٠:٣٨:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٨:٣٧١٣:٢١:١٠١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٣٢٠٠:٣٨:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٦٠٧:٠٩:٢٦١٣:٢٠:٤٨١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٠٠٠٠:٣٧:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:١٠:١٥١٣:٢٠:٢٧١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٢٨٠٠:٣٧:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١١:٠٣١٣:٢٠:٠٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٥٥٠٠:٣٧:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١١:٥٢١٣:١٩:٤٤١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٢٣٠٠:٣٧:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٢:٤١١٣:١٩:٢٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٥١٠٠:٠٦:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٣:٣١١٢:١٩:٠١١٨:٢٣:٥٦١٨:٤٢:١٩٢٣:٣٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تازه کندحاج حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه کندحاج حسن روستای تازه کندحاج حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه کندحاج حسن روستای تازه کندحاج حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه کندحاج حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه کندحاج حسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه کندحاج حسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه کندحاج حسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه کندحاج حسن

روستای تازه کندحاج حسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه کندحاج حسن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تازه کندحاج حسن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای تازه کندحاج حسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه کندحاج حسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه کندحاج حسن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه کندحاج حسن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تازه کندحاج حسن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تازه کندحاج حسن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه کندحاج حسن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تازه کندحاج حسن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه کندحاج حسن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه کندحاج حسن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه کندحاج حسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو