جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تازه شهر

سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز تازه شهر


اذان صبح: ٠٤:١٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٠
اذان ظهر: ١٣:٣٠:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٥٢:٣٠
اذان مغرب: ٢١:١٤:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٢

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه شهر (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر تازه شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر تازه شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی، وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه شهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه شهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تازه شهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه شهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه شهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٧:١٢١٣:٣١:٣٢٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٤٥:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٥:٤٧١٣:٣١:١٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٤٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٢٠٦:٥٤:٢٣١٣:٣١:٠٤٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٤٤:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٥٢:٥٩١٣:٣٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٤٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٧٠٦:٥١:٣٥١٣:٣٠:٣٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٤٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٥٠٦:٥٠:١٣١٣:٣٠:٢٣٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٤٣:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٨:٥١١٣:٣٠:١١٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤١٠٠:٤٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٧:٣١١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٤٢:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٦:١١١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٤٢:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٢١٠٦:٤٤:٥١١٣:٢٩:٣٥٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٤١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤١٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٤١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٤٢:١٦١٣:٢٩:١٤٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٤١:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٤١:٠٠١٣:٢٩:٠٤٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٤٠:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٤٠:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٤٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٨:٣٧٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٩:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٨:٢٩٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٩:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٤:٥٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٩:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٨:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٨:٠٨٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٣١٠٠:٣٨:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٣١:٢٨١٣:٢٨:٠٣٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣٨:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:١١٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٧:٥٨٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٣٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٩:١٧١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٧:١١١٣:٢٧:٤٦٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٣٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٧:٤٣٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٣٦:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٧:٤١٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٦:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٧:٣٩٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:٢١٠٠:٣٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٣:١٨٠٠:٣٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه شهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر تازه شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر تازه شهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١٥:٤٣١٣:٢٧:٥٤٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠١:٥٠٠٠:٣٤:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:١٥:٠٣١٣:٢٧:٥٩٢٠:٤١:٢٢٢١:٠٢:٤٢٠٠:٣٤:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:١٤:٢٤١٣:٢٨:٠٤٢٠:٤٢:١١٢١:٠٣:٣٤٠٠:٣٤:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٨:١٠٢٠:٤٢:٥٨٢١:٠٤:٢٥٠٠:٣٤:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٣:١١١٣:٢٨:١٦٢٠:٤٣:٤٥٢١:٠٥:١٥٠٠:٣٤:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٨:٢٣٢٠:٤٤:٣٢٢١:٠٦:٠٤٠٠:٣٤:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٨:٣٠٢٠:٤٥:١٧٢١:٠٦:٥٣٠٠:٣٣:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٦:١١:٣٥١٣:٢٨:٣٧٢٠:٤٦:٠٢٢١:٠٧:٤٠٠٠:٣٣:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٦:١١:٠٦١٣:٢٨:٤٥٢٠:٤٦:٤٥٢١:٠٨:٢٧٠٠:٣٣:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:١٠:٤٠١٣:٢٨:٥٣٢٠:٤٧:٢٨٢١:٠٩:١٢٠٠:٣٣:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:١٠:١٥١٣:٢٩:٠٢٢٠:٤٨:١٠٢١:٠٩:٥٦٠٠:٣٣:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٩:١١٢٠:٤٨:٥٠٢١:١٠:٣٩٠٠:٣٣:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٣٠٢١:١١:٢١٠٠:٣٣:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٨٠٦:٠٩:١٠١٣:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٠٨٢١:١٢:٠٢٠٠:٣٣:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٢٩:٤١٢٠:٥٠:٤٥٢١:١٢:٤١٠٠:٣٣:٥٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٦:٠٨:٣٧١٣:٢٩:٥١٢٠:٥١:٢١٢١:١٣:١٩٠٠:٣٣:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٨٠٦:٠٨:٢٣١٣:٣٠:٠٢٢٠:٥١:٥٦٢١:١٣:٥٦٠٠:٣٣:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠٨:١٠١٣:٣٠:١٣٢٠:٥٢:٣٠٢١:١٤:٣٢٠٠:٣٤:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٦:٠٨:٠٠١٣:٣٠:٢٥٢٠:٥٣:٠٢٢١:١٥:٠٦٠٠:٣٤:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٦:٠٧:٥١١٣:٣٠:٣٦٢٠:٥٣:٣٣٢١:١٥:٣٨٠٠:٣٤:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:٣٠:٤٨٢٠:٥٤:٠٣٢١:١٦:١٠٠٠:٣٤:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٦:٠٧:٤٠١٣:٣١:٠٠٢٠:٥٤:٣١٢١:١٦:٣٩٠٠:٣٤:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٣١:١٣٢٠:٥٤:٥٨٢١:١٧:٠٧٠٠:٣٤:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٦:٠٧:٣٥١٣:٣١:٢٥٢٠:٥٥:٢٣٢١:١٧:٣٤٠٠:٣٤:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٢٠٦:٠٧:٣٥١٣:٣١:٣٨٢٠:٥٥:٤٧٢١:١٧:٥٩٠٠:٣٤:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٦:٠٧:٣٨١٣:٣١:٥١٢٠:٥٦:١٠٢١:١٨:٢٢٠٠:٣٥:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٦:٠٧:٤٢١٣:٣٢:٠٤٢٠:٥٦:٣١٢١:١٨:٤٣٠٠:٣٥:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٦:٠٧:٤٨١٣:٣٢:١٧٢٠:٥٦:٥٠٢١:١٩:٠٣٠٠:٣٥:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٣٢:٣٠٢٠:٥٧:٠٨٢١:١٩:٢١٠٠:٣٥:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٦:٠٨:٠٤١٣:٣٢:٤٣٢٠:٥٧:٢٤٢١:١٩:٣٧٠٠:٣٥:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٣٠٦:٠٨:١٥١٣:٣٢:٥٦٢٠:٥٧:٣٨٢١:١٩:٥٢٠٠:٣٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تازه شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر شهر تازه شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر تازه شهر شهر تازه شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه شهر

تازه‌شهر یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان سلماس جای دارد

شهر تازه شهر در ویکیپدیا

شهر تازه شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه شهر بر روی نقشه

شهر تازه شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه شهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر تازه شهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر تازه شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تازه شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تازه شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تازه شهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا تازه شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تازه شهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه شهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو