جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد کرمانشاه


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٨
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٤٤:٠٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر تازه آباد کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تازه آباد کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
كسی كه داخل خانه‌ی خود شود سلام بكند كه سبب بركت می‌شود و ملائكه در آن خانه انس می‌گیرند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد کرمانشاه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد کرمانشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد کرمانشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد کرمانشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٤٠٦:٤١:٢١١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٧٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٨:٠٠١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٣٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢٢:٢٦٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:١٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٢:٤٦١٣:٢٢:١٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٥٠٠:٣٥:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٩:٥٠١٣:٢١:٥٨٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢١:٥٤٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٧:٥٩١٣:٢١:٥١٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٣٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢١:٤٨٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٣٤:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٦:١٤١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:١٩٠٠:٣٤:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٥:٢٣١٣:٢١:٤٤٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣٣:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢١:٤٣٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٣٣:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٣:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٣٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٢:١٣١٣:٢١:٤٣٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣٣:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:١٦٠٠:٣٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٠:٠٦١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٢:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٩:٢٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٤١٠٠:٣٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٨:٤٨١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٨:١٢١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٠١٠٠:٣٢:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٧:٠٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد کرمانشاه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٥١:١٨١٣:٢٨:٠٥٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٤٤:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٧:٤٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٣٤٠٠:٤٣:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٢:٤٦١٣:٢٧:٣٣٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:١٥٠٠:٤٣:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٣:٣٠١٣:٢٧:١٦٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:٤٣:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٤:١٤١٣:٢٦:٥٩١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٣٥٠٠:٤٣:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٤:٥٧١٣:٢٦:٤٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:١٥٠٠:٤٣:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٥:٤١١٣:٢٦:٢٤١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٣٠٠:٤٣:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٦:٢٥١٣:٢٦:٠٦١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:٤٢:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٧:٠٨١٣:٢٥:٤٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٠٩٠٠:٤٢:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٥:٢٩١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٤٦٠٠:٤٢:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٨:٣٥١٣:٢٥:١٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٤٢:٢١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٩:١٨١٣:٢٤:٥١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٤٢:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٤:٣١١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٤١:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٠:٤٥١٣:٢٤:١١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:١١٠٠:٤١:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠١:٢٨١٣:٢٣:٥١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٤١:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٢:١١١٣:٢٣:٣١١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٢١٠٠:٤١:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٢:٥٤١٣:٢٣:١٠١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٤٠:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٣:٣٦١٣:٢٢:٤٩١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:٤٠:٣٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٤:١٩١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:٤٠:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٥:٠٢١٣:٢٢:٠٧١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٣٨٠٠:٤٠:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٥:٤٥١٣:٢١:٤٦١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١١٠٠:٣٩:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٦:٢٨١٣:٢١:٢٥١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٩:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٧:١٠١٣:٢١:٠٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٩٠٠:٣٩:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:٠٧:٥٣١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٥٢٠٠:٣٨:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:٠٨:٣٦١٣:٢٠:٢٠١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٢٥٠٠:٣٨:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٩:١٩١٣:١٩:٥٩١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:٣٨:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٠:٠٢١٣:١٩:٣٧١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٨:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٠:٤٥١٣:١٩:١٦١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٠٥٠٠:٣٧:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١١:٢٨١٣:١٨:٥٤١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٣٩٠٠:٣٧:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٢:١٢١٣:١٨:٣٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٧:١٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٢:٥٥١٢:١٨:١٢١٨:٢٢:٥٦١٨:٤٠:٤٦٢٣:٣٦:٥١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه آباد کرمانشاه

تازه‌آباد یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی قرار دارد

شهر تازه آباد کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر تازه آباد کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد کرمانشاه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه آباد کرمانشاه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آباد کرمانشاه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آباد کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تازه آباد کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباد کرمانشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو