جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد کرمانشاه

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٥
اذان ظهر: ١٣:٣٠:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٥٥
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٠٤

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه آباد کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فرانسوی
كسی كه وجدانش پاك باشد، زود خوابش می برد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد کرمانشاه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد کرمانشاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تازه آباد کرمانشاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد کرمانشاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد کرمانشاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:٤١:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٥٨٠٠:٤١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٣٠١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٨٠٠:٤١:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥١:١٤١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:٤٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٤:٤١١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٤٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٤:٢٨٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:١٩٠٠:٤٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢٤:١٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٩:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣٨:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٨:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٢:٤٦١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٨:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٨:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٣٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٧:١٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٦:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٦:٠٦١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٢:٢٦٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٢:١٣٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:١٠٠٠:٣٥:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣١:٥٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣١:٠١١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢١:٥٨٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢١:٥٤٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٢١:٥١٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٣٤:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:٤٨٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:١٥٠٠:٣٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٦:٢٦١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢١:٤٤٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:٤٣٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد کرمانشاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٧:١٤٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٤٧٠٠:٣٥:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٧:٢٧٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٢:٥٨٠٠:٣٥:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٧:٤٠٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٠٧٠٠:٣٥:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٣:١٩١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٥:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٨:٠٦٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٣:٢١٠٠:٣٦:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٢٨:١٩٢٠:٤٢:٣٦٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٦:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٤:١٧١٣:٢٨:٣١٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣٦:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٨:٤٤٢٠:٤٢:٤١٢١:٠٣:٢٩٠٠:٣٦:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٨:٥٦٢٠:٤٢:٤١٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣٧:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:١٥:٢٧١٣:٢٩:٠٧٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٣:٢٥٠٠:٣٧:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٩:١٩٢٠:٤٢:٣٧٢١:٠٣:٢١٠٠:٣٧:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٦:١٩١٣:٢٩:٣٠٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٧:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٢٩:٤١٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٣:٠٧٠٠:٣٨:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٧:١٥١٣:٢٩:٥٢٢٠:٤٢:١٧٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٨:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٣٠:٠٢٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٢:٤٥٠٠:٣٨:٤٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٨:١٥١٣:٣٠:١٢٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٢:٣٢٠٠:٣٩:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٨:٤٧١٣:٣٠:٢١٢٠:٤١:٤٢٢١:٠٢:١٧٠٠:٣٩:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٩:١٩١٣:٣٠:٣٠٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٢:٠٠٠٠:٣٩:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٩:٥٣١٣:٣٠:٣٩٢٠:٤١:١٠٢١:٠١:٤٢٠٠:٣٩:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:٣٠:٤٨٢٠:٤٠:٥٢٢١:٠١:٢١٠٠:٤٠:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٢١:٠٢١٣:٣٠:٥٦٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠٠:٥٩٠٠:٤٠:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:٢١:٣٨١٣:٣١:٠٣٢٠:٤٠:١١٢١:٠٠:٣٥٠٠:٤٠:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٢٢:١٥١٣:٣١:١٠٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠٠:١٠٠٠:٤٠:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢٢:٥٢١٣:٣١:١٧٢٠:٣٩:٢٢٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٤١:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٣:٣٠١٣:٣١:٢٣٢٠:٣٨:٥٦٢٠:٥٩:١٤٠٠:٤١:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:٣١:٢٨٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٤١:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٤:٤٨١٣:٣١:٣٤٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٨:١١٠٠:٤١:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٥:٢٨١٣:٣١:٣٨٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٤٢:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢٦:٠٩١٣:٣١:٤٢٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٧:٠١٠٠:٤٢:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٦:٥٠١٣:٣١:٤٦٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٤٢:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٧:٣١١٣:٣١:٤٩٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٤٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه آباد کرمانشاه

تازه‌آباد یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی قرار دارد

شهر تازه آباد کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر تازه آباد کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی نقشه

شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد کرمانشاه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آباد کرمانشاه
افق شرعی امروز فردا تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تازه آباد کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آباد کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباد کرمانشاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تازه آباد کرمانشاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو