جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

ثلاث باباجانی | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد کرمانشاه

اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:١٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:١٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:١٩

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه (شهرستان ثلاث باباجانی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه آباد کرمانشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
هر كسی را می‌توان دوست داشت، فقط از آن رو كه انسان است و یكی از آفریده‌های بی‌همتای خداوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد کرمانشاه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد کرمانشاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تازه آباد کرمانشاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد کرمانشاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد کرمانشاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:٤١:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٥٨٠٠:٤١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٣٠١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٨٠٠:٤١:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥١:١٤١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:٤٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٩:٥٩١٣:٢٤:٤١١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٤٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٤:٢٨٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:١٩٠٠:٤٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢٤:١٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٩:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣٨:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٨:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٢:٤٦١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٨:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٤١:٣٧١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٨:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٣٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٧:١٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٦:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٦:٠٦١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٢:٢٦٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٦:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٢:٥٩١٣:٢٢:١٣٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:١٠٠٠:٣٥:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣١:٥٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣١:٠١١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢١:٥٨٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢١:٥٤٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٨:١٢١٣:٢١:٥١٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٣٤:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:٤٨٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:١٥٠٠:٣٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٦:٢٦١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢١:٤٤٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:٤٣٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد کرمانشاه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد کرمانشاه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد کرمانشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد کرمانشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٠٩١٢:٠٩:٤٧١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:١٠٢٣:٢٨:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:٠١١٢:٠٩:٣٨١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٠٣٢٣:٢٨:١٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٨:٥٤١٢:٠٩:٣٠١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٥٧٢٣:٢٨:٠٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٩:٤٧١٢:٠٩:٢٤١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٦:٥٢٢٣:٢٧:٥٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٩:١٧١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٤٨٢٣:٢٧:٤٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤١:٣٤١٢:٠٩:١٢١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:٤٥٢٣:٢٧:٤٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٢:٢٩١٢:٠٩:٠٧١٧:٣٥:١٩١٧:٥٣:٤٤٢٣:٢٧:٣٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٣:٢٣١٢:٠٩:٠٣١٧:٣٤:١٦١٧:٥٢:٤٤٢٣:٢٧:٢٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٤:١٨١٢:٠٩:٠٠١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٤٥٢٣:٢٧:١٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٥:١٣١٢:٠٨:٥٧١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٤٧٢٣:٢٧:١٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٦:٠٨١٢:٠٨:٥٥١٧:٣١:١٧١٧:٤٩:٥١٢٣:٢٧:٠٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:٠٤١٢:٠٨:٥٤١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:٥٦٢٣:٢٧:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٨:٠٠١٢:٠٨:٥٤١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٠٢٢٣:٢٧:٠١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٨:٥٦١٢:٠٨:٥٥١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٦:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:٥٣١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:١٩٢٣:٢٦:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٠:٤٩١٢:٠٨:٥٩١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٥:٣٠٢٣:٢٦:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥١:٤٦١٢:٠٩:٠٢١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٤:٤٢٢٣:٢٦:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٢:٤٤١٢:٠٩:٠٦١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:٥٦٢٣:٢٦:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:٤١١٢:٠٩:١١١٧:٢٤:١٩١٧:٤٣:١١٢٣:٢٦:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٣٩١٢:٠٩:١٧١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٢:٢٨٢٣:٢٦:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٥:٣٦١٢:٠٩:٢٤١٧:٢٢:٤٩١٧:٤١:٤٦٢٣:٢٧:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٦:٣٤١٢:٠٩:٣٢١٧:٢٢:٠٧١٧:٤١:٠٧٢٣:٢٧:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:٣٢١٢:٠٩:٤٠١٧:٢١:٢٦١٧:٤٠:٢٨٢٣:٢٧:١٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٨:٣٠١٢:٠٩:٤٩١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:٥٢٢٣:٢٧:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٩:٢٨١٢:١٠:٠٠١٧:٢٠:١٠١٧:٣٩:١٧٢٣:٢٧:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠٠:٢٦١٢:١٠:١١١٧:١٩:٣٥١٧:٣٨:٤٤٢٣:٢٧:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠١:٢٥١٢:١٠:٢٢١٧:١٩:٠١١٧:٣٨:١٢٢٣:٢٧:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٢:٢٢١٢:١٠:٣٥١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:٤٢٢٣:٢٧:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٣:٢٠١٢:١٠:٤٩١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:١٤٢٣:٢٧:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٤:١٨١٢:١١:٠٣١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٤٨٢٣:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد کرمانشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه آباد کرمانشاه

تازه‌آباد یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی قرار دارد

شهر تازه آباد کرمانشاه در ویکیپدیا

شهر تازه آباد کرمانشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد کرمانشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد کرمانشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی نقشه

شهر تازه آباد کرمانشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد کرمانشاه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تازه آباد کرمانشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آباد کرمانشاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آباد کرمانشاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تازه آباد کرمانشاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه آباد کرمانشاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آباد کرمانشاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آباد کرمانشاه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تازه آباد کرمانشاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد کرمانشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو