جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد مازندران


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٤
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٠٤:٢٣
نیمه شب: ٢٢:٥٩:١٦

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر تازه آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تازه آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
اگر موفقیت تیم با از خودگذشتگی شما كسب می شود، چه بهتر كه این از خودگذشتگی را نشان بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد مازندران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٥:١٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٤:٥١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:١٤٠٠:٠٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٦:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠١:١٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٦:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٤:١٧١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٥:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٥:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٤:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٠٤:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٣:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٤٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:٠٣:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:٠٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٩:٤٦١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٠٣:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٨:١٢١٢:٥٣:٥٦٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٣:٥٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢١:٣٣٠٠:٠٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٤:٠١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٠٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٦:٠٣١٢:٥٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٤:٠٩٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٠٢:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٤:٤٥١٢:٥٤:١٣٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٤:١٨٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٠٢:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٤٣:٣٣١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٠٢:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر تازه آباد مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر تازه آباد مازندران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٤٢:١٤١١:٤٣:٣٠١٦:٤٤:٢٦١٧:٠٤:٢٣٢٢:٥٩:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٣:١٥١١:٤٣:٤٦١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٣:٥٧٢٢:٥٩:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٤:١٥١١:٤٤:٠٣١٦:٤٣:٣٢١٧:٠٣:٣٤٢٢:٥٩:٤١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٥:١٥١١:٤٤:٢٠١٦:٤٣:٠٨١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٩:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٦:١٥١١:٤٤:٣٩١٦:٤٢:٤٦١٧:٠٢:٥٢٢٣:٠٠:٠٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٧:١٤١١:٤٤:٥٨١٦:٤٢:٢٦١٧:٠٢:٣٤٢٣:٠٠:٢٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٨:١٢١١:٤٥:١٨١٦:٤٢:٠٨١٧:٠٢:١٩٢٣:٠٠:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٩:١٠١١:٤٥:٣٨١٦:٤١:٥١١٧:٠٢:٠٥٢٣:٠٠:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٥٠:٠٨١١:٤٦:٠٠١٦:٤١:٣٧١٧:٠١:٥٣٢٣:٠١:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٥١:٠٤١١:٤٦:٢٢١٦:٤١:٢٥١٧:٠١:٤٣٢٣:٠١:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٥٢:٠٠١١:٤٦:٤٤١٦:٤١:١٥١٧:٠١:٣٥٢٣:٠١:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٥٢:٥٥١١:٤٧:٠٧١٦:٤١:٠٧١٧:٠١:٢٩٢٣:٠٢:١٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٣:٤٩١١:٤٧:٣١١٦:٤١:٠١١٧:٠١:٢٥٢٣:٠٢:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٤:٤٢١١:٤٧:٥٦١٦:٤٠:٥٧١٧:٠١:٢٣٢٣:٠٢:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٥:٣٥١١:٤٨:٢٠١٦:٤٠:٥٦١٧:٠١:٢٢٢٣:٠٣:١٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٦:٢٦١١:٤٨:٤٦١٦:٤٠:٥٦١٧:٠١:٢٤٢٣:٠٣:٣٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٧:١٦١١:٤٩:١٢١٦:٤٠:٥٨١٧:٠١:٢٨٢٣:٠٤:٠٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٨:٠٥١١:٤٩:٣٨١٦:٤١:٠٢١٧:٠١:٣٤٢٣:٠٤:٢٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٥٣١١:٥٠:٠٥١٦:٤١:٠٩١٧:٠١:٤١٢٣:٠٤:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٩:٤٠١١:٥٠:٣٢١٦:٤١:١٧١٧:٠١:٥١٢٣:٠٥:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٧:٠٠:٢٥١١:٥١:٠٠١٦:٤١:٢٧١٧:٠٢:٠٢٢٣:٠٥:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٧:٠١:٠٩١١:٥١:٢٨١٦:٤١:٤٠١٧:٠٢:١٦٢٣:٠٦:٠٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٧:٠١:٥٢١١:٥١:٥٦١٦:٤١:٥٤١٧:٠٢:٣١٢٣:٠٦:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٧:٠٢:٣٤١١:٥٢:٢٥١٦:٤٢:١٠١٧:٠٢:٤٨٢٣:٠٧:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٧:٠٣:١٤١١:٥٢:٥٣١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٣:٠٧٢٣:٠٧:٢٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٧:٠٣:٥٣١١:٥٣:٢٣١٦:٤٢:٤٩١٧:٠٣:٢٨٢٣:٠٧:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٢٠٧:٠٤:٣٠١١:٥٣:٥٢١٦:٤٣:١١١٧:٠٣:٥١٢٣:٠٨:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٥:٠٥١١:٥٤:٢١١٦:٤٣:٣٥١٧:٠٤:١٦٢٣:٠٨:٥٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٥:٤٠١١:٥٤:٥١١٦:٤٤:٠١١٧:٠٤:٤٢٢٣:٠٩:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٦:١٢١١:٥٥:٢١١٦:٤٤:٢٩١٧:٠٥:١٠٢٣:٠٩:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه آباد مازندران

تازه‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر تازه آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر تازه آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد مازندران
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تازه آباد مازندران
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آباد مازندران
افق شرعی امروز فردا تازه آباد مازندران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آباد مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تازه آباد مازندران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو