جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد مازندران


اذان صبح: ٠٤:١١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر تازه آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تازه آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هر روز به گونه ای زندگی كنید كه گویی آن روز، مهمترین روز زندگی شما است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد مازندران

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٥:٢٧١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٥:١٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٤:٥١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:١٤٠٠:٠٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٦:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠١:١٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٤:١٧١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٥:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٥:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٤:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٠٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٤٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:٠٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:٠٣:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٩:٤٦١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٠٣:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٨:١٢١٢:٥٣:٥٦٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٣:٥٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢١:٣٣٠٠:٠٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٤:٠١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٠٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٦:٠٣١٢:٥٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٤:٠٩٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٠٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٤:٤٥١٢:٥٤:١٣٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٤:١٨٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٠٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تازه آباد مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر تازه آباد مازندران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٣٨:٤٩١٢:٥٩:٢٧٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٠٤:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٣٩:٠٤١٢:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:٥٣٠٠:٠٤:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣٩:١٩١٢:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٠٥:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٩:٣٧١٣:٠٠:٠٥٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٠٥:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٣٠٥:٣٩:٥٦١٣:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٢:١٣٠٠:٠٥:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٤٠:١٦١٣:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٢:١٧٠٠:٠٥:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٦٠٥:٤٠:٣٨١٣:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٢:١٨٠٠:٠٦:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٦٠٥:٤١:٠١١٣:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٢:١٧٠٠:٠٦:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٤١:٢٥١٣:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٢:١٥٠٠:٠٦:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٤١:٥١١٣:٠١:١٩٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٢:١١٠٠:٠٦:٥٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٤٢:١٨١٣:٠١:٣١٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٠٧:١٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٤٢:٤٧١٣:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٥٦٠٠:٠٧:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٤٣:١٦١٣:٠١:٥٣٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤١:٤٦٠٠:٠٧:٥١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٤٣:٤٧١٣:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:٣٥٠٠:٠٨:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٤٤:١٩١٣:٠٢:١٤٢٠:١٩:٥٦٢٠:٤١:٢١٠٠:٠٨:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٤٤:٥٢١٣:٠٢:٢٤٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤١:٠٥٠٠:٠٨:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٤٥:٢٥١٣:٠٢:٣٤٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٠٩:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٦:٠٠١٣:٠٢:٤٣٢٠:١٩:١٠٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٠٩:١٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٤٦:٣٦١٣:٠٢:٥٢٢٠:١٨:٥٠٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٠٩:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٠٠٥:٤٧:١٣١٣:٠٣:٠٠٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٠٩:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٥٠٥:٤٧:٥١١٣:٠٣:٠٨٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٠:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤٨:٢٩١٣:٠٣:١٥٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٠:٢٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٩:٠٩١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٨:٢٢٠٠:١٠:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤٩:٤٩١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٥١٠٠:١٠:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٥٠:٢٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٧:١٩٠٠:١١:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٥١:١١١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٤٤٠٠:١١:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٤٠٥:٥١:٥٣١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٦:٠٨٠٠:١١:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٥٢:٣٦١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٢:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٢:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٣:٥٦٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٢:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٤:٤٨١٣:٠٣:٥٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر تازه آباد مازندران

تازه‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر تازه آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر تازه آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد مازندران
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق تازه آباد مازندران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تازه آباد مازندران
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آباد مازندران
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ تازه آباد مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه آباد مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو