جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد مازندران


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه در هر كسی وجود داشته باشد، (در نهایت) به صاحبش برمی¬گردد: ظلم و حیله و پیمان شكنی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد مازندران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٥:٢٧١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٥:١٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٤:٥١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:١٤٠٠:٠٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٦:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠١:١٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٤:١٧١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٥:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٥:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٤:٠٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٣٦٠٠:٠٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٠٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٤٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:٠٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:٠٣:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٩:٤٦١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٠٣:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٨:١٢١٢:٥٣:٥٦٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٣:٥٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢١:٣٣٠٠:٠٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥٤:٠١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٠٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٦:٠٣١٢:٥٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٤:٠٩٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٠٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٤:٤٥١٢:٥٤:١٣٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٤:١٨٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٠٢:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تازه آباد مازندران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر تازه آباد مازندران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٢:٠٠١٣:٠٣:٠٦١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:١٤٠٠:١٩:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٠:٣١١٣:٠٢:٤٨١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٠٧٠٠:١٩:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٩:٠٣١٣:٠٢:٣٠١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٠١٠٠:١٨:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٢:١٢١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٨:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٦:٠٦١٣:٠١:٥٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٨:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٤:٣٨١٣:٠١:٣٦١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٤١٠٠:١٧:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٣:١٠١٣:٠١:١٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٧:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٥١٠٦:٤١:٤٢١٣:٠١:٠١١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٧:٠٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٠:١٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٦:٤١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٨:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٤١:١٦٠٠:١٦:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٠٠٠:١٥:٥٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٥:٥٤١٢:٥٩:٥١١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٠٤٠٠:١٥:٣٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٩:٣٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٥:٠٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٩:١٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٤:٤٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٩:٠١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٤:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٣:٥٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٣:٣٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٨:١٤١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٣:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٦:٠٢١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٢٤٠٠:١٢:٤٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٧:٤٤١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:٢٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٣:١٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:١٤٠٠:١٢:٠٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٧:١٥١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٢:٠٩٠٠:١١:٣٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٧:٠١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:١١:١٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:١٧١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٠:٥٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٠:٣٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٦:٢٢١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٠:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٦:١٠١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٩:٥٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٩:٢٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٢:٥١١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٣٨٠٠:٠٩:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١١:٣٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٠٤:٥٤١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٥٢٢٣:٥١:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٩:٢٤١٣:٠٤:٣٦١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:٤٦٠٠:٢١:٣٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٧:٥٥١٣:٠٤:١٨١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٣٩٠٠:٢١:١٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:٢٦١٣:٠٤:٠٠١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢٠:٥٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٤:٥٧١٣:٠٣:٤٢١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٢٦٠٠:٢٠:٢٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٣:٢٨١٣:٠٣:٢٤١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٠:٠٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٢:٠٠١٣:٠٣:٠٦١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:١٤٠٠:١٩:٤٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٥٠:٣١١٣:٠٢:٤٨١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٠٧٠٠:١٩:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٩:٠٣١٣:٠٢:٣٠١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٠١٠٠:١٨:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٢:١٢١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٨:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٦:٠٦١٣:٠١:٥٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٨:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٤:٣٨١٣:٠١:٣٦١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٤١٠٠:١٧:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٣:١٠١٣:٠١:١٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٧:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٤١:٤٢١٣:٠١:٠١١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٧:٠٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٠:١٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٦:٤١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٨:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٢٢:٤٠١٩:٤١:١٦٠٠:١٦:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:١٠٠٠:١٥:٥٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٥:٥٤١٢:٥٩:٥١١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٠٤٠٠:١٥:٣٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٩:٣٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٥:٠٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٩:١٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٤:٤٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٩:٠١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٤:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٣:٥٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٣:٣٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٨:١٤١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٣:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٦:٠٢١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٢٤٠٠:١٢:٤٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٧:٤٤١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:٢٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٣:١٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:١٤٠٠:١٢:٠٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٧:١٥١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٢:٠٩٠٠:١١:٣٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٧:٠١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:١١:١٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:١٧١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٠:٥٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٦:٣٥١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه آباد مازندران

تازه‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر تازه آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر تازه آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد مازندران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آباد مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آباد مازندران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه آباد مازندران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تازه آباد مازندران
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آباد مازندران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباد مازندران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آباد مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو