جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباد مازندران

اذان صبح: ٠٥:١٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:٥٧:١١
اذان مغرب: ١٩:١٥:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٨:١٦

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر تازه آباد مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه آباد مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
كسی كه (خطاهای) برادر (ایمانی)‌خود را (از دیگران) بپوشاند، خداوند (نیز)‌ در دنیا و آخرت؛ (‌گناه او را از دیگران)‌ می¬پوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر تازه آباد مازندران

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر تازه آباد مازندران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر تازه آباد مازندران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٠١٠٠:١٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٧:١٨١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٥٦٠٠:١١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٥١٠٠:١١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٦:٥١١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٤٦٠٠:١١:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٨:١٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٠:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٦:١٣١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٦:٠١١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٩:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١١:٥٤١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٠:٥٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٨:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٥:١٨١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:١١٠٠:٠٨:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٧:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٧:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٤:٥١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٧:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٦:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٦:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٤:١٧١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٥:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٤:١٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٥:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٥:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٤:٠٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:١٧٠٠:٠٤:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٥٣:٢٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:٠٧٠٠:٠٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٢:٣١١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٦:٠١٠٠:٠٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباد مازندران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر تازه آباد مازندران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد مازندران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر تازه آباد مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر تازه آباد مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٤:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:١٥٠٠:١٤:٤١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٥١٠٠:١٤:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٩:٣١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٤:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٣:٤٧١٢:٥٩:١٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٠١٠٠:١٤:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٣٦٠٠:١٤:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٨:٣٩١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٠٩٠٠:١٣:٥٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٨:٢١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٣:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:١٥٠٠:١٣:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٣:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:١٩٠٠:١٣:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٩:٢٦١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٣:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٢٠٠٠:١٢:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٦:٢٦١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٥١٠٠:١٢:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٦:٠٦١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٢١٠٠:١٢:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥٥:٤٥١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٥١٠٠:١٢:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٥:٢٥١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٢٠٠٠:١١:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٤:١٤١٢:٥٥:٠٤١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٤٩٠٠:١١:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:٠٢١٢:٥٤:٤٣١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:١٨٠٠:١١:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٤:٢٢١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٤٧٠٠:١١:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٣٨١٢:٥٤:٠١١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:١٦٠٠:١٠:٥١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٧:٢٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٠:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥١٠٦:٣٨:١٤١٢:٥٣:١٩١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:١٢٠٠:١٠:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٩:٠٢١٢:٥٢:٥٧١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٤١٠٠:١٠:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٩:٥٠١٢:٥٢:٣٦١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٠٩٠٠:٠٩:٤٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٠:٣٨١٢:٥٢:١٥١٩:٠٣:١٥١٩:٢١:٣٧٠٠:٠٩:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤١:٢٧١٢:٥١:٥٣١٩:٠١:٤٤١٩:٢٠:٠٦٠٠:٠٩:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٢:١٥١٢:٥١:٣٢١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٣٤٠٠:٠٨:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٣:٠٤١٢:٥١:١١١٨:٥٨:٤٢١٩:١٧:٠٢٠٠:٠٨:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٠:٤٩١٨:٥٧:١١١٩:١٥:٣١٢٣:٣٨:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٤:٤١١١:٥٠:٢٨١٧:٥٥:٤٠١٨:١٣:٥٩٢٣:٠٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر تازه آباد مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر تازه آباد مازندران شهر تازه آباد مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر تازه آباد مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر تازه آباد مازندران

تازه‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران

شهر تازه آباد مازندران در ویکیپدیا

شهر تازه آباد مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر تازه آباد مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر تازه آباد مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

شهر تازه آباد مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر تازه آباد مازندران
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر تازه آباد مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباد مازندران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تازه آباد مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه آباد مازندران
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آباد مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباد مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباد مازندران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تازه آباد مازندران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر تازه آباد مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو