جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آبادپشت تنک شاهمار


اذان صبح: ٠٥:٤٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥١
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٣١:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٨

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
آنچه آدمی را والا می سازد، مدت زمان احساس های والا در اوست، نه شدت آن احساس ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادپشت تنک شاهمار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٧:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٧٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٧:١٧١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٦:١٢١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٥:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٥:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٥:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢١:١٦٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٥:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٢:٠٤١٣:٢١:٠٩٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٤:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣١:٠٥١٣:٢١:٠٤٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٣٤:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣٠:٠٧١٣:٢٠:٥٩٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٤:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٩:١٠١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٤:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٣:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٦:٢٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٣:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٥:٣٦١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٣:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٣:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٢:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:١٤٠٠:٣٢:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٣٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٢٠:١١١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٢٨٠٠:٣٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:١٦٠٠:٣١:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٨:٥١١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٣١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٨:١٤١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٠:٥٥٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٧:٠٣١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٣١:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٦:٣٠١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادپشت تنک شاهمار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٣٤٠٧:٢٦:٠٣١٢:٣٦:٥٤١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٧:٠٩٢٣:٥٤:٠٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٠٧٠٧:٢٥:٢٧١٢:٣٧:٠٦١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٨:٠٧٢٣:٥٤:٢٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:٣٨٠٧:٢٤:٥٠١٢:٣٧:١٨١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٩:٠٥٢٣:٥٤:٣٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٤:١١١٢:٣٧:٢٨١٧:٥١:٠٧١٨:١٠:٠٣٢٣:٥٤:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٣:٣١١٢:٣٧:٣٨١٧:٥٢:٠٨١٨:١١:٠١٢٣:٥٥:٠٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٢:٤٨١٢:٣٧:٤٧١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٥٩٢٣:٥٥:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٢:٠٥١٢:٣٧:٥٥١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٥٧٢٣:٥٥:٢٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢١:١٩١٢:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٥٤٢٣:٥٥:٣٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٠:٣٣١٢:٣٨:٠٨١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٥٢٢٣:٥٥:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٤٤١٢:٣٨:١٤١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٤٩٢٣:٥٥:٥٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٥٥١٢:٣٨:١٩١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٤٦٢٣:٥٦:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٠٤٠٧:١٨:٠٤١٢:٣٨:٢٣١٧:٥٩:٠٦١٨:١٧:٤٣٢٣:٥٦:١٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٧:١١١٢:٣٨:٢٦١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٤٠٢٣:٥٦:١٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٣٢٠٧:١٦:١٧١٢:٣٨:٢٨١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٣٧٢٣:٥٦:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٤٤٠٧:١٥:٢٢١٢:٣٨:٢٩١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:٣٣٢٣:٥٦:٢٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٥٤٠٧:١٤:٢٥١٢:٣٨:٣٠١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٢٩٢٣:٥٦:٣٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٠٣٠٧:١٣:٢٨١٢:٣٨:٣٠١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:٢٥٢٣:٥٦:٣٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:١١٠٧:١٢:٢٩١٢:٣٨:٢٩١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٢١٢٣:٥٦:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:١٧٠٧:١١:٢٨١٢:٣٨:٢٨١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:١٦٢٣:٥٦:٣٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٠:٢٧١٢:٣٨:٢٦١٨:٠٦:٥١١٨:٢٥:١١٢٣:٥٦:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٢٥٠٧:٠٩:٢٤١٢:٣٨:٢٣١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٦:٠٦٢٣:٥٦:٣٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:٠٨:٢١١٢:٣٨:١٩١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٠١٢٣:٥٦:٣٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٧:١٦١٢:٣٨:١٥١٨:٠٩:٤١١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٦:٣٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٦:١١١٢:٣٨:١٠١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٥٠٢٣:٥٦:٣٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٥:٠٤١٢:٣٨:٠٤١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٣:٥٦١٢:٣٧:٥٨١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٣٧٢٣:٥٦:٢٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٢:٤٧١٢:٣٧:٥١١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:٣١٢٣:٥٦:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠١:٣٨١٢:٣٧:٤٣١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٦:١٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٠:٢٧١٢:٣٧:٣٥١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:١٦٢٣:٥٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٥:٠٤١٢:٣٨:٠٤١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٣:٥٦١٢:٣٧:٥٨١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٣٧٢٣:٥٦:٢٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٢:٤٧١٢:٣٧:٥١١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:٣١٢٣:٥٦:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠١:٣٨١٢:٣٧:٤٣١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٦:١٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٠:٢٧١٢:٣٧:٣٥١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:١٦٢٣:٥٦:٠٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:١٦١٢:٣٧:٢٦١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:٠٩٢٣:٥٥:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٨:٠٤١٢:٣٧:١٧١٨:١٧:٠٠١٨:٣٥:٠١٢٣:٥٥:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٦:٥١١٢:٣٧:٠٧١٨:١٧:٥٣١٨:٣٥:٥٣٢٣:٥٥:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٥:٣٧١٢:٣٦:٥٦١٨:١٨:٤٦١٨:٣٦:٤٥٢٣:٥٥:٣٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٤:٢٣١٢:٣٦:٤٥١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٣٦٢٣:٥٥:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٣:٠٨١٢:٣٦:٣٤١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:٢٧٢٣:٥٥:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥١:٥٢١٢:٣٦:٢٢١٨:٢١:٢٢١٨:٣٩:١٨٢٣:٥٤:٥٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٠:٣٥١٢:٣٦:٠٩١٨:٢٢:١٤١٨:٤٠:٠٩٢٣:٥٤:٤٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٩:١٨١٢:٣٥:٥٦١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:٥٩٢٣:٥٤:٣٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٤٨:٠٠١٢:٣٥:٤٢١٨:٢٣:٥٦١٨:٤١:٤٩٢٣:٥٤:٢٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٦:٤٢١٢:٣٥:٢٨١٨:٢٤:٤٦١٨:٤٢:٣٩٢٣:٥٤:٠٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٥:٢٣١٢:٣٥:١٤١٨:٢٥:٣٧١٨:٤٣:٢٨٢٣:٥٣:٥١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٤:٠٤١٢:٣٤:٥٩١٨:٢٦:٢٧١٨:٤٤:١٨٢٣:٥٣:٣٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٢:٤٤١٢:٣٤:٤٤١٨:٢٧:١٦١٨:٤٥:٠٧٢٣:٥٣:٢٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤١:٢٣١٢:٣٤:٢٩١٨:٢٨:٠٦١٨:٤٥:٥٦٢٣:٥٣:٠٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٠:٠٣١٢:٣٤:١٣١٨:٢٨:٥٥١٨:٤٦:٤٤٢٣:٥٢:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٨:٤٢١٢:٣٣:٥٧١٨:٢٩:٤٤١٨:٤٧:٣٣٢٣:٥٢:٣٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٧:٢٠١٢:٣٣:٤٠١٨:٣٠:٣٢١٨:٤٨:٢٢٢٣:٥٢:١٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٥:٥٩١٢:٣٣:٢٤١٨:٣١:٢١١٨:٤٩:١٠٢٣:٥١:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٤:٣٧١٢:٣٣:٠٧١٨:٣٢:٠٩١٨:٤٩:٥٨٢٣:٥١:٣٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:١٥١٢:٣٢:٥٠١٨:٣٢:٥٨١٨:٥٠:٤٦٢٣:٥١:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣١:٥٢١٢:٣٢:٣٣١٨:٣٣:٤٦١٨:٥١:٣٤٢٣:٥٠:٥٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٠:٣٠١٢:٣٢:١٥١٨:٣٤:٣٤١٨:٥٢:٢٣٢٣:٥٠:٣٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٩:٠٧١٢:٣١:٥٨١٨:٣٥:٢١١٨:٥٣:١٠٢٣:٥٠:١٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی نقشه

روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو