جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آبادپشت تنک شاهمار

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٤
اذان ظهر: ١٢:١٧:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:١٢
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٠٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادپشت تنک شاهمار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٤:١٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٤٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٤:٠٥١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٢٧٠٠:٤٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٠:٢٥١٣:٢٣:٥١١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٩:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٩:١١١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٤٤١٣:٢٣:١٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٥:٣٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٤:٢١١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٣:١١١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٧:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٢:٠١١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٧:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٧:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٦:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٦:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٦:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٢٧١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٥:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٥:٢٣١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٥:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٣:١٨١٣:٢١:١٦٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٣٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٢:١٨١٣:٢١:١٠٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٤:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣١:١٨١٣:٢١:٠٤٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٤:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٤:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:١١٠٠:٣٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٣:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٦:٣٩١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٥:٤٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٣:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:١٢٠٠:٣٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادپشت تنک شاهمار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥٠:٢١١٣:٢٧:٠٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢١:٤٨٠٠:٤٣:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٣:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٦:٣٤٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:١٣٠٠:٤٢:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٦:١٨١٩:٥٩:٣١٢٠:١٧:٥٤٠٠:٤٢:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٦:٠١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٤٢:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٥:٤٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:١٤٠٠:٤٢:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٤:٤١١٣:٢٥:٢٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٥٤٠٠:٤٢:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٥:٠٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٣٢٠٠:٤٢:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٦:٠٧١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:١١٠٠:٤١:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٦:٥٠١٣:٢٤:٣٠١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤١:٤١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٣٣١٣:٢٤:١١١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٤١:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٨:١٥١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٤١:١٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٨:٥٨١٣:٢٣:٣٢١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٤١:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٩:٤٠١٣:٢٣:١٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٤٠:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٠:٢٣١٣:٢٢:٥٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:٤٠:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:٠٥١٣:٢٢:٣١١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:٤٠:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٤٧١٣:٢٢:١١١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٠١٠٠:٤٠:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٢:٣٠١٣:٢١:٥٠١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٣٦٠٠:٣٩:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٣:١٢١٣:٢١:٢٩١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:١١٠٠:٣٩:٣٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٣:٥٥١٣:٢١:٠٨١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٤٥٠٠:٣٩:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٤:٣٧١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٠٠٠:٣٨:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٥:١٩١٣:٢٠:٢٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٤٠٠:٣٨:٤١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٦:٠٢١٣:٢٠:٠٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٨٠٠:٣٨:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٦:٤٤١٣:١٩:٤٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:٣٨:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٧:٢٧١٣:١٩:٢٢١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٦٠٠:٣٧:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٣٠٧:٠٨:٠٩١٣:١٩:٠١١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:١٠٠٠:٣٧:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:١٨:٤٠١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٤٤٠٠:٣٧:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٢٠٧:٠٩:٣٥١٣:١٨:١٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:١٨٠٠:٣٦:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢١٠٧:١٠:١٨١٣:١٧:٥٧١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٥٢٠٠:٣٦:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٠٠٧:١١:٠١١٣:١٧:٣٦١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٦:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١١:٤٤١٢:١٧:١٤١٨:٢٢:١٢١٨:٤٠:٠٠٢٣:٣٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی نقشه

روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار
زمان پخش اذان زنده به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آبادپشت تنک شاهمار
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادپشت تنک شاهمار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادپشت تنک شاهمار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو