جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آبادسریاس


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٥٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای تازه آبادسریاس)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تازه آبادسریاس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه آبادسریاس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ریچارد باخ
هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه آبادسریاس

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادسریاس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تازه آبادسریاس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادسریاس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادسریاس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٩:٥٦١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٦:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٦:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢١٠٠:٣٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٥:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٢١٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٢١:١٤٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:١٦١٣:٢١:٠٨٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٤:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٠:١٦١٣:٢١:٠٣٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٤:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٩:١٧١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٣:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣٣:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٣:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٣:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٢:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٤:٤١١٣:٢٠:٤١٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٢:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣٢:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٣٢:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٢:١١١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٢:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢١:٢٤١٣:٢٠:٣٧٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣١:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣١:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤١٠٦:١٩:١١١٣:٢٠:٤١٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٣١:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣١:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٧:١١١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣١:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٣٤١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣١:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٥:٥٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٣١:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٥:٢٥١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادسریاس

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تازه آبادسریاس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تازه آبادسریاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادسریاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای تازه آبادسریاس

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه آبادسریاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادسریاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای تازه آبادسریاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادسریاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادسریاس

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٩:٥٥١٣:٢٧:٠٠٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٤٢:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٤٢:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٥١:٢٤١٣:٢٦:٢٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٣٠٠٠:٤٢:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٦:١١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:١٠٠٠:٤٢:٢٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢٥:٥٤١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٤٩٠٠:٤٢:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٢٨٠٠:٤٢:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٤:٢١١٣:٢٥:١٩١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٠٦٠٠:٤١:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٥:٠٦١٣:٢٥:٠١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٤٠٠:٤١:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٥٠١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٢١٠٠:٤١:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٤:٢٤١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٤١:٢٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٧:١٨١٣:٢٤:٠٥١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٤١:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٨:٠١١٣:٢٣:٤٦١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٤٠:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٨:٤٥١٣:٢٣:٢٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٠:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٩:٢٩١٣:٢٣:٠٦١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٤٠:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠٠:١٢١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٤٠:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٢:٢٦١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٩٠٠:٣٩:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٢:٠٥١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٣٩:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٢:٢٣١٣:٢١:٤٤١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٣٦٠٠:٣٩:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٣:٠٦١٣:٢١:٢٣١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٣٩:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٣:٤٩١٣:٢١:٠٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٣٠٠:٣٨:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٤:٣٣١٣:٢٠:٤١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:١٦٠٠:٣٨:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٥:١٦١٣:٢٠:٢٠١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٤٩٠٠:٣٨:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٩:٥٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٢٢٠٠:٣٨:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٦:٤٣١٣:١٩:٣٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٧:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٧:٢٦١٣:١٩:١٥١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٢٨٠٠:٣٧:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٨:١٠١٣:١٨:٥٤١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٠١٠٠:٣٧:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٨:٥٣١٣:١٨:٣٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٣٦:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:٠٩:٣٧١٣:١٨:١١١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٠٦٠٠:٣٦:٣٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٠:٢١١٣:١٧:٤٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٣٩٠٠:٣٦:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١١:٠٥١٣:١٧:٢٨١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:١٢٠٠:٠٥:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١١:٤٩١٢:١٧:٠٧١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:٤٥٢٣:٣٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادسریاس روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آبادسریاس روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه آبادسریاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه آبادسریاس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه آبادسریاس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه آبادسریاس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه آبادسریاس

روستای تازه آبادسریاس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه آبادسریاس
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آبادسریاس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تازه آبادسریاس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آبادسریاس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آبادسریاس
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آبادسریاس
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ تازه آبادسریاس دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادسریاس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تازه آبادسریاس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو