جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آبادسریاس

اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٢٧
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٤٣

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای تازه آبادسریاس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تازه آبادسریاس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تازه آبادسریاس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل متی
هرگاه دعا می‌كنی، مانند ریاكاران نباش كه دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و كنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب كنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را كه باید از خدا بگیرند، همین‌ جا از مردم گرفته‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه آبادسریاس

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادسریاس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تازه آبادسریاس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آبادسریاس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادسریاس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٢٠٠:٤٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٢:٢٦١٣:٢٤:١٨١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥١:٠٩١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:٣٩:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٩:٥٣١٣:٢٣:٥٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣٩:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٨:٣٨١٣:٢٣:٣٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤٤٠٠:٣٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٧:٢٣١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٣:١١٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٥٦١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٧:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٢:٣٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣٧:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٦٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٧:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:١٢١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٦:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٦:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:١٥٠٠:٣٥:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٥:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٤:٣٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٥:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢١:٢١٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٤:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:٣١١٣:٢١:١٥٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٤:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣١:٣٠١٣:٢١:٠٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٤:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢١:٠٣٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٤:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٩:٣٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٨:٣٢١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٣:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٣٣:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٣:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٣٣:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٠:٤١٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٣:١١١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:١٥٠٠:٣٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آبادسریاس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تازه آبادسریاس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تازه آبادسریاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادسریاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تازه آبادسریاس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه آبادسریاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادسریاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تازه آبادسریاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادسریاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادسریاس

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادسریاس روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آبادسریاس روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تازه آبادسریاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادسریاس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آبادسریاس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آبادسریاس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادسریاس

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:١٠:٤٩١٣:٢٦:٠٩٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٢:٢٥٠٠:٣٣:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:١١:٠٣١٣:٢٦:٢٢٢٠:٤١:٤٠٢١:٠٢:٣٧٠٠:٣٤:٠٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١١:١٩١٣:٢٦:٣٥٢٠:٤١:٥٠٢١:٠٢:٤٦٠٠:٣٤:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:١١:٣٥١٣:٢٦:٤٨٢٠:٤١:٥٨٢١:٠٢:٥٤٠٠:٣٤:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:١١:٥٤١٣:٢٧:٠١٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٣:٠٠٠٠:٣٤:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١٢:١٣١٣:٢٧:١٤٢٠:٤٢:٠٩٢١:٠٣:٠٤٠٠:٣٥:٠٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٧:٢٦٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٣:٠٦٠٠:٣٥:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:١٢:٥٦١٣:٢٧:٣٩٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٠٧٠٠:٣٥:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:١٣:١٩١٣:٢٧:٥١٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٠٦٠٠:٣٥:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٨:٠٢٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٣:٠٣٠٠:٣٦:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٨:١٤٢٠:٤٢:٠٩٢١:٠٢:٥٩٠٠:٣٦:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٦:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٥:٠٤١٣:٢٨:٣٦٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٢:٤٤٠٠:٣٦:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٥:٣٣١٣:٢٨:٤٧٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٢:٣٤٠٠:٣٧:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٨:٥٧٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٢:٢٢٠٠:٣٧:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٩:٠٧٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٢:٠٩٠٠:٣٧:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٧:٠٥١٣:٢٩:١٦٢٠:٤١:١٤٢١:٠١:٥٤٠٠:٣٧:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٩:٢٥٢٠:٤٠:٥٨٢١:٠١:٣٦٠٠:٣٨:١٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٨:١١١٣:٢٩:٣٤٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠١:١٨٠٠:٣٨:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٨:٤٦١٣:٢٩:٤٣٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠٠:٥٧٠٠:٣٨:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٩:٢١١٣:٢٩:٥١٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠٠:٣٥٠٠:٣٩:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٩:٥٨٢٠:٣٩:٤١٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٩:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٣٠:٠٥٢٠:٣٩:١٧٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٣٩:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٢١:١٢١٣:٣٠:١٢٢٠:٣٨:٥٢٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٩:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٢١:٥٠١٣:٣٠:١٨٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٤٠:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٢٢:٢٩١٣:٣٠:٢٣٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٨:١٧٠٠:٤٠:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٢٣:٠٩١٣:٣٠:٢٩٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٤٠:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:٣٠:٣٣٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٧:١٠٠٠:٤٠:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٤:٣٠١٣:٣٠:٣٧٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٦:٣٤٠٠:٤١:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٥:١١١٣:٣٠:٤١٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٥:٥٦٠٠:٤١:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٥:٥٣١٣:٣٠:٤٤٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٥:١٧٠٠:٤١:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تازه آبادسریاس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادسریاس روستای تازه آبادسریاس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آبادسریاس روستای تازه آبادسریاس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه آبادسریاس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه آبادسریاس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه آبادسریاس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه آبادسریاس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه آبادسریاس

روستای تازه آبادسریاس بر روی نقشه

روستای تازه آبادسریاس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه آبادسریاس
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تازه آبادسریاس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آبادسریاس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادسریاس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آبادسریاس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق تازه آبادسریاس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آبادسریاس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آبادسریاس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آبادسریاس
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آبادسریاس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه آبادسریاس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو