جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو

عوالان | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباددول کرو


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٣٢:١٣
نیمه شب: ٢٣:٢٥:١٣

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای تازه آباددول کرو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تازه آباددول کرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه آباددول کرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بن جانسون
زبان، بیش از هر چیز دیگری انسان را نشان می دهد؛ حرف بزن تا تو را ببینم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه آباددول کرو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آباددول کرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تازه آباددول کرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آباددول کرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباددول کرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٤:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٥:٣١١٣:١٩:٥١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٣:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٣:١٩١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٣:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٢:١٤١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٣:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣١:١١١٣:١٩:١٩٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٩:١٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٣٢:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٩:٠١٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٨:٥٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣١:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٨:٥١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣١:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٥:١٣١٣:١٨:٤٧٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣١:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:١٧١٣:١٨:٤٤٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١١٠٠:٣١:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٠:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٨:٣٨٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢١:٣٩١٣:١٨:٣٧٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٠:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٨:٣٦٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٠:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٨:٣٥٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:١٣١٣:١٨:٣٥٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٩:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٨:٢٧١٣:١٨:٣٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٩:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٧:٤٢١٣:١٨:٣٧٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٢٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٦:٥٩١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٦:١٨١٣:١٨:٤٢٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٣٢٠٠:٢٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٣٨١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٢١٠٠:٢٩:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٤:٥٩١٣:١٨:٤٨٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٢٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٤:٢٢١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٢٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٣:٤٧١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٢٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٣:١٣١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٢٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٢:٤١١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:١٤٠٠:٢٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباددول کرو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تازه آباددول کرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تازه آباددول کرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آباددول کرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای تازه آباددول کرو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه آباددول کرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آباددول کرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای تازه آباددول کرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آباددول کرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آباددول کرو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٣:٠٠١٢:٠٨:١٣١٧:١٣:٠٩١٧:٣٢:٣٥٢٣:٢٥:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٣:٥٧١٢:٠٨:٢٩١٧:١٢:٤٤١٧:٣٢:١٣٢٣:٢٥:١٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٤:٥٥١٢:٠٨:٤٦١٧:١٢:٢١١٧:٣١:٥٢٢٣:٢٥:٢٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٥:٥٢١٢:٠٩:٠٤١٧:١٢:٠٠١٧:٣١:٣٣٢٣:٢٥:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٦:٤٩١٢:٠٩:٢٢١٧:١١:٤٠١٧:٣١:١٦٢٣:٢٥:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٧:٤٥١٢:٠٩:٤٢١٧:١١:٢٣١٧:٣١:٠٠٢٣:٢٦:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٨:٤١١٢:١٠:٠١١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٦:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٩:٣٦١٢:١٠:٢٢١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٣٦٢٣:٢٦:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١٠:٣١١٢:١٠:٤٣١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٧:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١١:٢٥١٢:١١:٠٥١٧:١٠:٣٣١٧:٣٠:١٨٢٣:٢٧:٢١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١٢:١٨١٢:١١:٢٨١٧:١٠:٢٥١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٧:٤٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٣:١١١٢:١١:٥١١٧:١٠:١٩١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٨:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١٤:٠٣١٢:١٢:١٥١٧:١٠:١٥١٧:٣٠:٠٦٢٣:٢٨:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٤:٥٤١٢:١٢:٣٩١٧:١٠:١٣١٧:٣٠:٠٦٢٣:٢٨:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٥:٤٥١٢:١٣:٠٤١٧:١٠:١٤١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٩:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٦:٣٤١٢:١٣:٣٠١٧:١٠:١٦١٧:٣٠:١١٢٣:٢٩:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٧:٢٣١٢:١٣:٥٥١٧:١٠:١٩١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٩:٥١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٨:١٠١٢:١٤:٢٢١٧:١٠:٢٥١٧:٣٠:٢٤٢٣:٣٠:١٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٨:٥٧١٢:١٤:٤٩١٧:١٠:٣٣١٧:٣٠:٣٣٢٣:٣٠:٣٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:٤٢١٢:١٥:١٦١٧:١٠:٤٣١٧:٣٠:٤٣٢٣:٣١:٠٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٦٠٧:٢٠:٢٦١٢:١٥:٤٣١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٥٦٢٣:٣١:٣٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:٢١:٠٩١٢:١٦:١١١٧:١١:٠٨١٧:٣١:١١٢٣:٣١:٥٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:٢١:٥١١٢:١٦:٤٠١٧:١١:٢٣١٧:٣١:٢٧٢٣:٣٢:٢٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢٢:٣٢١٢:١٧:٠٨١٧:١١:٤١١٧:٣١:٤٥٢٣:٣٢:٥٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٩٠٧:٢٣:١١١٢:١٧:٣٧١٧:١٢:٠٠١٧:٣٢:٠٥٢٣:٣٣:١٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٣:٤٩١٢:١٨:٠٦١٧:١٢:٢١١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣٣:٤٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٤:٢٦١٢:١٨:٣٦١٧:١٢:٤٣١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣٤:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٥:٠١١٢:١٩:٠٥١٧:١٣:٠٨١٧:٣٣:١٤٢٣:٣٤:٤٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٥:٣٥١٢:١٩:٣٥١٧:١٣:٣٤١٧:٣٣:٤١٢٣:٣٥:١١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٦:٠٧١٢:٢٠:٠٥١٧:١٤:٠٢١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٥:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آباددول کرو روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای تازه آباددول کرو روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه آباددول کرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه آباددول کرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه آباددول کرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه آباددول کرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه آباددول کرو

روستای تازه آباددول کرو بر روی نقشه

روستای تازه آباددول کرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه آباددول کرو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباددول کرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ تازه آباددول کرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباددول کرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق تازه آباددول کرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباددول کرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آباددول کرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تازه آباددول کرو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تازه آباددول کرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو