جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو

عوالان | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز تازه آباددول کرو

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٢١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:١٢

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای تازه آباددول کرو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تازه آباددول کرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تازه آباددول کرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بهترین دوستان (تا)‌ چهار نفر و بهترین فرماندهان، تا چهارصد هزار نفر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تازه آباددول کرو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آباددول کرو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تازه آباددول کرو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تازه آباددول کرو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباددول کرو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥١:٣٧١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٢:١٦١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٢:٠١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠٦٠٠:٣٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٧:٤٦١٣:٢١:٤٨١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٧٠٠:٣٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٦:٣١١٣:٢١:٣٤١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:٣٧:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٥:١٦١٣:٢١:٢١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٤:٠٢١٣:٢١:٠٨١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٣٠٠٠:٣٦:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٠:٥٦١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤١:٣٦١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٥:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥١٠٦:٤٠:٢٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٥:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٣٤:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٨:٠٤١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٤:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٣٤:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٤:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:٣٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٩:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٣:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٣:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣١:٢٥١٣:١٩:١٩٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٢:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٩:١٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٢:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٩:٠١٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٨:٥٥٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣١:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٨:٥١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:١٥٠٠:٣١:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٨:٤٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٨:٤٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣١:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٣٠:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٨:٣٨٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢١:٥١١٣:١٨:٣٧٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٠:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١١٠٦:٢١:٠٠١٣:١٨:٣٦٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تازه آباددول کرو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تازه آباددول کرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تازه آباددول کرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آباددول کرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای تازه آباددول کرو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تازه آباددول کرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آباددول کرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای تازه آباددول کرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آباددول کرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آباددول کرو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آباددول کرو روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای تازه آباددول کرو روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای تازه آباددول کرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آباددول کرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای تازه آباددول کرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تازه آباددول کرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آباددول کرو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٨:٣٥١٣:٢٤:٠٧٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣١:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٨:٤٩١٣:٢٤:٢٠٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠٠:٤٨٠٠:٣١:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٩:٠٥١٣:٢٤:٣٣٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠٠:٥٧٠٠:٣٢:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٩:٢٢١٣:٢٤:٤٦٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠١:٠٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٢٤:٥٩٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:١١٠٠:٣٢:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٥:١٢٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:١٥٠٠:٣٢:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:١٠:٢٠١٣:٢٥:٢٤٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠١:١٧٠٠:٣٣:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:١٠:٤٢١٣:٢٥:٣٦٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:١٨٠٠:٣٣:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٦:١١:٠٦١٣:٢٥:٤٨٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:١٧٠٠:٣٣:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:١١:٣٠١٣:٢٦:٠٠٢٠:٤٠:٢٢٢١:٠١:١٤٠٠:٣٣:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:١١:٥٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:١٠٠٠:٣٤:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٢:٢٢١٣:٢٦:٢٣٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٠٣٠٠:٣٤:٣١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:١٢:٥٠١٣:٢٦:٣٤٢٠:٤٠:٠٧٢١:٠٠:٥٥٠٠:٣٤:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١٣:١٩١٣:٢٦:٤٥٢٠:٣٩:٥٨٢١:٠٠:٤٥٠٠:٣٥:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٣:٤٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٩:٤٨٢١:٠٠:٣٣٠٠:٣٥:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٥:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٧:١٤٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠٠:٠٤٠٠:٣٥:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:١٥:٢٥١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٩:٠٧٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٣٦:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٧:٣٢٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٢٨٠٠:٣٦:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٧:٤١٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٠٧٠٠:٣٦:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٧:٠٨١٣:٢٧:٤٨٢٠:٣٨:١٢٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٦:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٧:٤٥١٣:٢٧:٥٦٢٠:٣٧:٥٠٢٠:٥٨:٢١٠٠:٣٧:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٨:٢٢١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٧:٥٥٠٠:٣٧:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:٢٧٠٠:٣٧:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٧:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٦:٢٧٠٠:٣٨:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢٨:٢٦٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٥:٥٤٠٠:٣٨:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٨:٣١٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٥:١٩٠٠:٣٨:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٨:٣٥٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٣٨:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٨:٣٩٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٠٦٠٠:٣٩:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٨:٤١٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٣٩:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تازه آباددول کرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آباددول کرو روستای تازه آباددول کرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای تازه آباددول کرو روستای تازه آباددول کرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تازه آباددول کرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تازه آباددول کرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تازه آباددول کرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تازه آباددول کرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تازه آباددول کرو

روستای تازه آباددول کرو بر روی نقشه

روستای تازه آباددول کرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تازه آباددول کرو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای تازه آباددول کرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تازه آباددول کرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق تازه آباددول کرو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق تازه آباددول کرو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تازه آباددول کرو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا تازه آباددول کرو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تازه آباددول کرو
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ تازه آباددول کرو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تازه آباددول کرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تازه آباددول کرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو