جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای تاج الدین

فشارود | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز تاج الدین


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١١
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٥٢
اذان مغرب: ١٩:١١:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٢٩

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاج الدین (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای تاج الدین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تاج الدین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاج الدین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

جبران خلیل جبران
اگر سزاوار است كه دوست با جزر زندگی ات آشنا شود، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد، زیرا چه امیدی است به دوستی كه می خواهی در كنارش باشی ، تنها برای ساعتها و یا قلمرو مشخصی؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاج الدین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاج الدین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاج الدین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای تاج الدین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاج الدین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاج الدین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥١:٤٢١٢:٣١:١٩١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٧:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣١:٠٩١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٣٩٢٣:٤٦:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣١:٠٠١٩:١٢:٥٦١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٠:٥١١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:١٤٢٣:٤٦:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٠:٤٣١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤٥:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٠:٣٥١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٤٩٢٣:٤٥:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:١١٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٠:٢٨١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٣٧٢٣:٤٥:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٠:٢١١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٢٥٢٣:٤٥:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٠:١٥١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:١٢٢٣:٤٤:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٠:٠٩١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:٠٠٢٣:٤٤:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:١١٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٠:٠٤١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٤:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٠٠١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٣٥٢٣:٤٤:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٤:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٩:٠٣١٢:٢٩:٥٢١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:١٠٢٣:٤٣:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٩:٥٠١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٣:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٣:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٤:١٩١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٢:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٠١٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٣٢:١٥١٢:٢٩:٤٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٢:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٩:٥٠١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٢:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١١٠٥:٣١:٠٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٣٩٢٣:٤٢:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٢٤٢٣:٤٢:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٢٩:٥١١٢:٣٠:٠١١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٠٨٢٣:٤٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٢٩:١٨١٢:٣٠:٠٥١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٥٢٢٣:٤٢:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٢٨:٤٧١٢:٣٠:١٠١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٣٥٢٣:٤١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاج الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاج الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاج الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاج الدین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تاج الدین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاج الدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاج الدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای تاج الدین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٨:٥٨١٢:٣٨:٥٨١٨:٤٩:٣١١٩:٠٧:٠٦٢٣:٥٧:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٧:٣٨١٢:٣٨:٤٠١٨:٥٠:١٥١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٧:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٦:١٨١٢:٣٨:٢٢١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:٣٥٢٣:٥٦:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٥٩١٢:٣٨:٠٤١٨:٥١:٤٢١٩:٠٩:٢٠٢٣:٥٦:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٣:٤٠١٢:٣٧:٤٦١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٠٤٢٣:٥٦:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٢٠١٢:٣٧:٢٩١٨:٥٣:٠٩١٩:١٠:٤٨٢٣:٥٥:٥٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:٠١١٢:٣٧:١١١٨:٥٣:٥٢١٩:١١:٣٣٢٣:٥٥:٢٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٤٣١٢:٣٦:٥٣١٨:٥٤:٣٥١٩:١٢:١٧٢٣:٥٥:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٣٦:٣٥١٨:٥٥:١٩١٩:١٣:٠٢٢٣:٥٤:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٠٦١٢:٣٦:١٨١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٤٧٢٣:٥٤:٢٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٤٨١٢:٣٦:٠١١٨:٥٦:٤٥١٩:١٤:٣١٢٣:٥٤:٠٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٣١١٢:٣٥:٤٤١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:١٦٢٣:٥٣:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٣:١٣١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٨:١٢١٩:١٦:٠١٢٣:٥٣:١٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٥٧١٢:٣٥:١٠١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٤٦٢٣:٥٢:٥٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٤:٥٤١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٣١٢٣:٥٢:٣١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:٢٤١٢:٣٤:٣٧١٩:٠٠:٢٢١٩:١٨:١٦٢٣:٥٢:٠٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٤:٢١١٩:٠١:٠٦١٩:١٩:٠١٢٣:٥١:٤٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:٥٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٤٧٢٣:٥١:٢٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٣:٥١١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٣٣٢٣:٥١:٠٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:١٨٢٣:٥٠:٤٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٣:٢١١٩:٠٤:٠١١٩:٢٢:٠٤٢٣:٥٠:٢٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٢:٠١١٢:٣٣:٠٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٥١٢٣:٥٠:٠١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٢:٥٣١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٩:٤٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٩:٢٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٩:٠٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٧:١٨١٢:٣٢:١٥١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٥٦٢٣:٤٨:٤٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤٨:٢٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٥:٠١١٢:٣١:٥١١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٨:٠١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣١:٤٠١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٧:٤٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣١:٢٩١٩:١٠:٤١١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای تاج الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تاج الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای تاج الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاج الدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاج الدین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاج الدین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاج الدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاج الدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاج الدین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٣٦:٥٦١١:٤٠:٤٦١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٢:٤٠٢٣:٢٩:٤٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٥:٣٦١٢:٤٠:٢٨١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٣:٢٤٢٣:٥٩:٢٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٤:١٧١٢:٤٠:١٠١٨:٤٦:٣٦١٩:٠٤:٠٩٢٣:٥٩:٠٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٢:٥٧١٢:٣٩:٥٣١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:٥٣٢٣:٥٨:٤٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٠٠٦:٣١:٣٧١٢:٣٩:٣٥١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٥:٣٨٢٣:٥٨:٢٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٠:١٧١٢:٣٩:١٧١٨:٤٨:٤٧١٩:٠٦:٢٢٢٣:٥٨:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٨:٥٨١٢:٣٨:٥٨١٨:٤٩:٣١١٩:٠٧:٠٦٢٣:٥٧:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٧:٣٨١٢:٣٨:٤٠١٨:٥٠:١٥١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٧:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٦:١٨١٢:٣٨:٢٢١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:٣٥٢٣:٥٦:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٥٩١٢:٣٨:٠٤١٨:٥١:٤٢١٩:٠٩:٢٠٢٣:٥٦:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٣:٤٠١٢:٣٧:٤٦١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٠٤٢٣:٥٦:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٢٠١٢:٣٧:٢٩١٨:٥٣:٠٩١٩:١٠:٤٨٢٣:٥٥:٥٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:٠١١٢:٣٧:١١١٨:٥٣:٥٢١٩:١١:٣٣٢٣:٥٥:٢٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٤٣١٢:٣٦:٥٣١٨:٥٤:٣٥١٩:١٢:١٧٢٣:٥٥:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٨:٢٤١٢:٣٦:٣٥١٨:٥٥:١٩١٩:١٣:٠٢٢٣:٥٤:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:١٧:٠٦١٢:٣٦:١٨١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٤٧٢٣:٥٤:٢٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٤٨١٢:٣٦:٠١١٨:٥٦:٤٥١٩:١٤:٣١٢٣:٥٤:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٣١١٢:٣٥:٤٤١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:١٦٢٣:٥٣:٣٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٣:١٣١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٨:١٢١٩:١٦:٠١٢٣:٥٣:١٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٥٧١٢:٣٥:١٠١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٤٦٢٣:٥٢:٥٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٤:٥٤١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٣١٢٣:٥٢:٣١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:٢٤١٢:٣٤:٣٧١٩:٠٠:٢٢١٩:١٨:١٦٢٣:٥٢:٠٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٤:٢١١٩:٠١:٠٦١٩:١٩:٠١٢٣:٥١:٤٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:٥٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٤٧٢٣:٥١:٢٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٣:٥١١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٣٣٢٣:٥١:٠٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:١٨٢٣:٥٠:٤٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٣:٢١١٩:٠٤:٠١١٩:٢٢:٠٤٢٣:٥٠:٢٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٢:٠١١٢:٣٣:٠٧١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٥١٢٣:٥٠:٠١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٢:٥٣١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٩:٤٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٩:٢٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تاج الدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاج الدین روستای تاج الدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای تاج الدین روستای تاج الدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاج الدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاج الدین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاج الدین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاج الدین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاج الدین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاج الدین

روستای تاج الدین بر روی نقشه

روستای تاج الدین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاج الدین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاج الدین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاج الدین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای تاج الدین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای تاج الدین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای تاج الدین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاج الدین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاج الدین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاج الدین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاج الدین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تاج الدین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاج الدین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق تاج الدین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ تاج الدین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق تاج الدین
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ تاج الدین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاج الدین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو