جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تاتارسفلی

دلند | رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز تاتارسفلی


اذان صبح: ٠٣:٤٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٠١
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٠٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاتارسفلی (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای تاتارسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تاتارسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تاتارسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

میلان كوندرا
زمانه ی آكنده از انبوه ایده ها و بی اعتنا نسبت به آثار [ ادبی و هنری ] ، مرا غرق در نومیدی می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاتارسفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاتارسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاتارسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تاتارسفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاتارسفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاتارسفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:١٢١٢:٥٠:١٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١١:٤٦١٢:٤٩:٢١١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:٠٣:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٠:٢٧١٢:٤٩:٠٨١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٢:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٨:٣١١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠١:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٨:١٩١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٢١٠٠:٠١:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:١٨٠٠:٠١:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠١:٣٢١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٠:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٠:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٠٧١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٩:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٧:٥٧١٢:٤٧:٢١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٩:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٧:١٣١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٩:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:٥٣٢٣:٥٨:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٦:٥٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٨:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٦:٥٣١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٨:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٦:٤٧١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٨:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:١٥٠٥:٥١:١٦١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٥٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٦:٣٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٩:١٣١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٧:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٥٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٥٦:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:٢٠٢٣:٥٦:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٤٥:٢١١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٨:١٥٢٣:٥٦:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:١٠٢٣:٥٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تاتارسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تاتارسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تاتارسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاتارسفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تاتارسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تاتارسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاتارسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تاتارسفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تاتارسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تاتارسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تاتارسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاتارسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاتارسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتارسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاتارسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاتارسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتارسفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٣٧:١٤١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٧:٢١٢٣:٥٤:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٦:٣٥١٢:٤٦:٤٣١٩:٥٧:١٦٢٠:١٨:١١٢٣:٥٤:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٥:٥٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٩:٠١٢٣:٥٤:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٧٠٥:٣٥:٢٢١٢:٤٦:٥٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:٥٠٢٣:٥٤:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٤:٤٨١٢:٤٧:٠٠١٩:٥٩:٣٤٢٠:٢٠:٣٨٢٣:٥٤:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٧٠٥:٣٤:١٦١٢:٤٧:٠٦٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢١:٢٦٢٣:٥٤:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٣٣:٤٦١٢:٤٧:١٣٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٢:١٢٢٣:٥٤:٠٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٣٣:١٧١٢:٤٧:٢١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٢:٥٨٢٣:٥٤:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٣٢:٥٠١٢:٤٧:٢٩٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٣:٤٣٢٣:٥٤:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٤٠٥:٣٢:٢٥١٢:٤٧:٣٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٤:٢٦٢٣:٥٤:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:٣٢:٠١١٢:٤٧:٤٦٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٥:٠٩٢٣:٥٤:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٣١:٣٩١٢:٤٧:٥٥٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٥:٥١٢٣:٥٤:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٣١:١٩١٢:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٦:٣١٢٣:٥٤:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٣١:٠١١٢:٤٨:١٤٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٧:١١٢٣:٥٤:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٣٠:٤٤١٢:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٧:٤٩٢٣:٥٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٣٠٥:٣٠:٢٩١٢:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٨:٢٦٢٣:٥٤:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٤٠٥:٣٠:١٦١٢:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٩:٠٢٢٣:٥٤:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٩٠٥:٣٠:٠٥١٢:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٩:٣٦٢٣:٥٤:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٦٠٥:٢٩:٥٥١٢:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٣٠:٠٩٢٣:٥٤:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٥٠٥:٢٩:٤٨١٢:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٣٠:٤١٢٣:٥٤:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٨٠٥:٢٩:٤٢١٢:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٣١:١١٢٣:٥٤:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٣٠٥:٢٩:٣٧١٢:٤٩:٤٤٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣١:٤٠٢٣:٥٤:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٢٩:٣٥١٢:٤٩:٥٦٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٢:٠٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٩:٣٤١٢:٥٠:٠٩٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٢:٣٣٢٣:٥٥:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٤٠٥:٢٩:٣٥١٢:٥٠:٢٢٢٠:١١:١٥٢٠:٣٢:٥٨٢٣:٥٥:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٩٠٥:٢٩:٣٨١٢:٥٠:٣٤٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٣:٢١٢٣:٥٥:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٨٠٥:٢٩:٤٢١٢:٥٠:٤٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٣:٤٢٢٣:٥٥:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٩٠٥:٢٩:٤٨١٢:٥١:٠٠٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٤:٠١٢٣:٥٥:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٣٠٥:٢٩:٥٦١٢:٥١:١٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٤:١٩٢٣:٥٦:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٣٠:٠٥١٢:٥١:٢٧٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٤:٣٥٢٣:٥٦:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٣٠:١٦١٢:٥١:٤٠٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٤:٥٠٢٣:٥٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تاتارسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتارسفلی روستای تاتارسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتارسفلی روستای تاتارسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاتارسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاتارسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاتارسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاتارسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاتارسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاتارسفلی

روستای تاتارسفلی بر روی نقشه

روستای تاتارسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاتارسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاتارسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاتارسفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تاتارسفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تاتارسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تاتارسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاتارسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاتارسفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاتارسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا تاتارسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق تاتارسفلی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تاتارسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاتارسفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاتارسفلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ تاتارسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاتارسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاتارسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو