جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای تاتاربایجق

نظام آباد | آزادشهر | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز تاتاربایجق


اذان صبح: ٠٣:٤١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٢٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای تاتاربایجق (شهرستان آزادشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای تاتاربایجق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تاتاربایجق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تاتاربایجق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

كراتس
عشق دردی است كه تنها سه دارو دارد: گرسنگی، انتظار و انتحار [= خودكشی ].

اوقات شرعی ماه جاری روستای تاتاربایجق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای تاتاربایجق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاتاربایجق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای تاتاربایجق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای تاتاربایجق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان تاتاربایجق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٦:٢٥١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٥:٠٣١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:٤١١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٢:١٩١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٢:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٠:٥٩١٢:٤٨:٣٩١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٩:٣٩١٢:٤٨:٢٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٨:١٣١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠١:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٨:٠١١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٥٥٠٠:٠١:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٧:٤٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠١:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٧:٣٨١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٠:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:١١١٢:٤٧:٢٧١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٠:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٧:١٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٠:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٣٨٢٣:٥٩:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٩:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٩:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٦:٣٩١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٨:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٦:٣١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٨:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٨:٢٢٢٣:٥٨:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٣:٤١١٢:٤٦:١٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:١٩٢٣:٥٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:١١٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٦:١١١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٧:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٦:٠٥١٩:٤١:١٥٢٠:٠١:١٢٢٣:٥٧:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٠:٢٥١٢:٤٦:٠٠١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٥٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٥:٥٦١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٥٦:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٥:٥٢١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٠٢٢٣:٥٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٦:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٦:٢٢١٢:٤٥:٤٥١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٥:٤٣١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٥٥:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٥:٤١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٤٦٢٣:٥٥:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤٥:٤٠١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٤١٢٣:٥٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تاتاربایجق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تاتاربایجق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای تاتاربایجق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان تاتاربایجق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تاتاربایجق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای تاتاربایجق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاتاربایجق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای تاتاربایجق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای تاتاربایجق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تاتاربایجق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای تاتاربایجق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای تاتاربایجق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاتاربایجق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتاربایجق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای تاتاربایجق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای تاتاربایجق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتاربایجق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤١٠٥:٣٦:٢٠١٢:٤٥:٥٧١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٥٣٢٣:٥٣:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٩٠٥:٣٥:٤١١٢:٤٦:٠١١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٤٤٢٣:٥٣:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٣٥:٠٤١٢:٤٦:٠٦١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٣:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٦:١٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:٢٣٢٣:٥٣:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٥٠٥:٣٣:٥٤١٢:٤٦:١٨١٩:٥٩:٠٥٢٠:٢٠:١١٢٣:٥٣:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥١٠٥:٣٣:٢٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٥٩٢٣:٥٣:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٣٢:٥١١٢:٤٦:٣٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢١:٤٥٢٣:٥٣:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٣٢:٢٣١٢:٤٦:٣٩٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٢:٣١٢٣:٥٣:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢١٠٥:٣١:٥٥١٢:٤٦:٤٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٣:١٦٢٣:٥٣:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٣١:٣٠١٢:٤٦:٥٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٤:٠٠٢٣:٥٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٣١:٠٦١٢:٤٧:٠٤٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٤:٤٣٢٣:٥٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:٣٠:٤٤١٢:٤٧:١٣٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٥:٢٥٢٣:٥٣:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٣٠:٢٤١٢:٤٧:٢٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٦:٠٥٢٣:٥٣:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٨٠٥:٣٠:٠٦١٢:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٦:٤٥٢٣:٥٣:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٥٠٥:٢٩:٤٩١٢:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٧:٢٣٢٣:٥٣:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٢٩:٣٤١٢:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٨:٠٠٢٣:٥٣:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٥٠٥:٢٩:٢١١٢:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٨:٣٦٢٣:٥٣:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٠٠٥:٢٩:١٠١٢:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٩:١٠٢٣:٥٣:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٦٠٥:٢٩:٠٠١٢:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٩:٤٣٢٣:٥٣:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٦٠٥:٢٨:٥٢١٢:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٣٠:١٥٢٣:٥٣:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٨٠٥:٢٨:٤٦١٢:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣٠:٤٦٢٣:٥٣:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٣٠٥:٢٨:٤٢١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٣١:١٥٢٣:٥٤:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٠٠٥:٢٨:٣٩١٢:٤٩:١٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣١:٤٢٢٣:٥٤:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٠٠٥:٢٨:٣٨١٢:٤٩:٢٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٢:٠٨٢٣:٥٤:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٣٠٥:٢٨:٣٩١٢:٤٩:٤٠٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٢:٣٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٩٠٥:٢٨:٤٢١٢:٤٩:٥٣٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٢:٥٥٢٣:٥٤:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٨٠٥:٢٨:٤٦١٢:٥٠:٠٦٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٣:١٦٢٣:٥٤:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٩٠٥:٢٨:٥٢١٢:٥٠:١٩٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٣:٣٦٢٣:٥٥:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٣٠٥:٢٩:٠٠١٢:٥٠:٣٢٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٩٠٥:٢٩:٠٩١٢:٥٠:٤٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٤:١٠٢٣:٥٥:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٩٠٥:٢٩:٢٠١٢:٥٠:٥٨٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٤:٢٥٢٣:٥٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای تاتاربایجق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتاربایجق روستای تاتاربایجق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای تاتاربایجق روستای تاتاربایجق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای تاتاربایجق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای تاتاربایجق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای تاتاربایجق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای تاتاربایجق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای تاتاربایجق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای تاتاربایجق

روستای تاتاربایجق بر روی نقشه

روستای تاتاربایجق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای تاتاربایجق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای تاتاربایجق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای تاتاربایجق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای تاتاربایجق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای تاتاربایجق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای تاتاربایجق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای تاتاربایجق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای تاتاربایجق رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق تاتاربایجق
زمان پخش اذان آنلاین به افق تاتاربایجق
زمان پخش اذان مستقیم به افق تاتاربایجق
افق شرعی امروز فردا تاتاربایجق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق تاتاربایجق
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ تاتاربایجق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تاتاربایجق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق تاتاربایجق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای تاتاربایجق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو