جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیژنیه

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بیژنیه


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیژنیه (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بیژنیه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیژنیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیژنیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

هنری دیوید تورئو
نیازی نیست با سختی یا فشار، به خرد راستین دست یافت، بلكه خرد با سرخوشی و نشاط كودكانه به دست می‌آید. اگر به این امر آگاه باشید، بیش از هر چیزی باید سرزنده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیژنیه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیژنیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیژنیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیژنیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیژنیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیژنیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:١٦١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٥٥٢٣:٥٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣١:٥٧١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٣٤٢٣:٥٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣١:٤٨١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٣١:٣٩١٩:٠٨:١٣١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣١:٣١١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣١:٢٣١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣١:١٦١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٨:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣١:٠٩١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥١:١٤١٢:٣١:٠٣١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٠:٥٨١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٠:٥٢١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٨:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٠:٤٨١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٠:٤٤١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٧:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٧:٢٣١٢:٣٠:٤١١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٠:٣٨١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٧:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٧:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٠:٣٤١٩:١٦:١١١٩:٣٤:١٩٢٣:٤٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٠:٣٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٦:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٠:٣٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٠:٣٢١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:١٦٢٣:٤٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٠:٣٣١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٠:٣٤١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٣٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٠:٣٦١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٦:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٦:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:٤١١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤٦:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٦:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٩:١٤١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیژنیه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بیژنیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بیژنیه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٧:٠٦١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٣٧٢٣:٥٦:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٥:١٦١٩:٢٢:٣٢٢٣:٥٦:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٥:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٣:٠٧١٩:٢٠:٢٠٢٣:٥٥:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٩:١٢١٢:٣٥:٥٠١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:١٣٢٣:٥٥:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٠٩:٤٣١٢:٣٥:٣٢١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٠٥٢٣:٥٥:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٠:١٤١٢:٣٥:١٥١٨:٥٩:٤٩١٩:١٦:٥٧٢٣:٥٥:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٨:٤٢١٩:١٥:٤٨٢٣:٥٤:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:١٦١٢:٣٤:٣٨١٨:٥٧:٣٥١٩:١٤:٣٩٢٣:٥٤:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١١:٤٦١٢:٣٤:١٩١٨:٥٦:٢٦١٩:١٣:٢٩٢٣:٥٤:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٢:١٧١٢:٣٤:٠٠١٨:٥٥:١٨١٩:١٢:١٩٢٣:٥٤:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٢:٤٧١٢:٣٣:٤١١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٠٩٢٣:٥٣:٥٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٣:١٧١٢:٣٣:٢١١٨:٥٢:٥٩١٩:٠٩:٥٨٢٣:٥٣:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٣:٤٨١٢:٣٣:٠٢١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٤٧٢٣:٥٣:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٤:١٨١٢:٣٢:٤١١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:٣٥٢٣:٥٣:١١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٣٢:٢١١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٢٣٢٣:٥٢:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٥:١٨١٢:٣٢:٠١١٨:٤٨:١٧١٩:٠٥:١١٢٣:٥٢:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٥:٤٧١٢:٣١:٤٠١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٣:٥٩٢٣:٥٢:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٦:١٧١٢:٣١:١٩١٨:٤٥:٥٤١٩:٠٢:٤٦٢٣:٥٢:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٦:٤٧١٢:٣٠:٥٨١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:٣٣٢٣:٥١:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٧:١٦١٢:٣٠:٣٧١٨:٤٣:٣٠١٩:٠٠:٢٠٢٣:٥١:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٧:٤٦١٢:٣٠:١٥١٨:٤٢:١٨١٨:٥٩:٠٧٢٣:٥١:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:١٨:١٦١٢:٢٩:٥٤١٨:٤١:٠٥١٨:٥٧:٥٤٢٣:٥٠:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٨:٤٥١٢:٢٩:٣٢١٨:٣٩:٥٣١٨:٥٦:٤١٢٣:٥٠:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:١٩:١٥١٢:٢٩:١١١٨:٣٨:٤٠١٨:٥٥:٢٨٢٣:٥٠:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:١٩:٤٥١٢:٢٨:٤٩١٨:٣٧:٢٨١٨:٥٤:١٤٢٣:٤٩:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٠:١٥١٢:٢٨:٢٨١٨:٣٦:١٥١٨:٥٣:٠١٢٣:٤٩:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٠:٤٥١٢:٢٨:٠٦١٨:٣٥:٠٢١٨:٥١:٤٨٢٣:٤٩:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢١:١٥١٢:٢٧:٤٥١٨:٣٣:٤٩١٨:٥٠:٣٤٢٣:٤٨:٥٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢١:٤٥١٢:٢٧:٢٤١٨:٣٢:٣٦١٨:٤٩:٢١٢٣:١٨:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤١٠٥:٢٢:١٥١١:٢٧:٠٢١٧:٣١:٢٤١٧:٤٨:٠٨٢٢:٤٨:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیژنیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیژنیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیژنیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیژنیه

روستای بیژنیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیژنیه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیژنیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیژنیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بیژنیه
افق شرعی امروز فردا بیژنیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیژنیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیژنیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیژنیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیژنیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیژنیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیژنیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو