جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیژنیه

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بیژنیه


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیژنیه (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای بیژنیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بیژنیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیژنیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
از اخلاق پیامبران، نظافت و پاكیزگى است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیژنیه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیژنیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیژنیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیژنیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیژنیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیژنیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:١٦١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٣:٥٥٢٣:٥٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣١:٥٧١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٣٤٢٣:٥٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣١:٤٨١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٣١:٣٩١٩:٠٨:١٣١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣١:٣١١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣١:٢٣١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣١:١٦١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٤٧٢٣:٤٨:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣١:٠٩١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥١:١٤١٢:٣١:٠٣١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٠:٥٨١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٠:٥٢١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٨:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٠:٤٨١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٠:٤٤١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٧:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٧:٢٣١٢:٣٠:٤١١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٠:٣٨١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٧:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٧:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٠:٣٤١٩:١٦:١١١٩:٣٤:١٩٢٣:٤٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٠:٣٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٥٨٢٣:٤٦:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٠:٣٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٠:٣٢١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:١٦٢٣:٤٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٠:٣٣١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٠:٣٤١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٣٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٠:٣٦١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٦:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٦:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٠:٤١١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٠٧٢٣:٤٦:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٦:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٩:١٤١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیژنیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بیژنیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بیژنیه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٦:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٣١٢٣:٤٦:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣١:٠٠١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٦:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣١:٠٥١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٦:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣١:١١١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٦:٠٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٧:٣٧١٢:٣١:١٨١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:٥٥٢٣:٤٦:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٣٧:١٧١٢:٣١:٢٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٣٠٢٣:٤٦:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٦:٥٩١٢:٣١:٣٣١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٦:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٦:٤٢١٢:٣١:٤١١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٦:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣١:٤٩١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:١٣٢٣:٤٦:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٦:١٣١٢:٣١:٥٨١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٤٦٢٣:٤٦:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:١٨٢٣:٤٦:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٢:١٧١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤٦:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٥:٤٠١٢:٣٢:٢٨١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:٢٠٢٣:٤٦:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٥:٣١١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤٦:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٢٠٢٣:٤٦:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٣:٠٠١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٧:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٥:١٤١٢:٣٣:١١١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٧:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠١٠٥:٣٥:١١١٢:٣٣:٢٣١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٤٣٢٣:٤٧:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣٥:٠٩١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٧:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٥:٠٩١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٣٣٢٣:٤٧:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٥:١٠١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٥٧٢٣:٤٧:٤٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٥:١٢١٢:٣٤:١١١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٢٠٢٣:٤٧:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٤:٢٤١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٤١٢٣:٤٨:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٠٢٢٣:٤٨:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٢١٢٣:٤٨:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٥:٠٢١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٤٠٢٣:٤٨:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٥:١٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٥٧٢٣:٤٨:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٥:٢٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٩:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٥:٤١١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٩:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٣٦:١٢١٢:٣٥:٥٤١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٤٢٢٣:٤٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیژنیه روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بیژنیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیژنیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیژنیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیژنیه

روستای بیژنیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیژنیه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیژنیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیژنیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیژنیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیژنیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیژنیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیژنیه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بیژنیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیژنیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیژنیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیژنیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو