جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بیژنیه

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بیژنیه

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٢٠

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیژنیه (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای بیژنیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بیژنیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیژنیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

فرناندو پسوا
ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس، بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیژنیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیژنیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیژنیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بیژنیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیژنیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیژنیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٩:٣٦١٢:٣٤:٢٧١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٥٥٢٣:٥٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٨:٣٢١٢:٣٤:١٣١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٣٢٢٣:٥٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٧:٢٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٠٠:٥٥١٩:١٨:٠٨٢٣:٥٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٦:٢٦١٢:٣٣:٤٥١٩:٠١:٣٠١٩:١٨:٤٥٢٣:٥٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٥:٢٤١٢:٣٣:٣١١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٢٢٢٣:٥٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٤:٢٢١٢:٣٣:١٨١٩:٠٢:٤٠١٩:١٩:٥٩٢٣:٥٢:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٣٧٢٣:٥١:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٢:٢٢١٢:٣٢:٥٣١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:١٤٢٣:٥١:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٤:٢٧١٩:٢١:٥٢٢٣:٥١:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٢:٣٠١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥١:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٠٤٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٢:١٩١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٠٧٢٣:٥٠:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٢:٠٩١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٤٥٢٣:٥٠:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٧:٣٢١٢:٣١:٥٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٢٣٢٣:٥٠:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣١:٤٩١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٩:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣١:٤٠١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٥:٤٠٢٣:٤٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣١:٣٢١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٦:١٩٢٣:٤٩:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣١:٢٤١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣١:١٦١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:٣٦٢٣:٤٨:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٢:١٤١٢:٣١:١٠١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥١:٢٥١٢:٣١:٠٣١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٥٤٢٣:٤٨:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٠:٥٨١٩:١١:٤٣١٩:٢٩:٣٤٢٣:٤٨:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٠:٥٢١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:١٣٢٣:٤٨:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٠:٤٨١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٧:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:٤٤١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٣٢٢٣:٤٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٤٠١٩:١٤:١١١٩:٣٢:١١٢٣:٤٧:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٣٨١٩:١٤:٤٨١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٣٥١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٧:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٠:٣٤١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٣٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیژنیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بیژنیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بیژنیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیژنیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیژنیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیژنیه روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیژنیه روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیژنیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیژنیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیژنیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیژنیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٦:٠٤١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٩:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٦:٣٦١٢:٣٦:١٧١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٩:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٦:٣٠١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:١٣٢٣:٥٠:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:٢٢٢٣:٥٠:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٠:٣٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٠:٥٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٣٨:٠٠١٢:٣٧:٢١١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٤١٢٣:٥١:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥١:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٤٦٢٣:٥١:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٧:٥٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥١:٥١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣٨:٠٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٤٦٢٣:٥٢:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٨:١٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٢:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٠:١٢١٢:٣٨:٣٠١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٢:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٨:٤١١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٢:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٨:٥١١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥٣:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤١:٢٨١٢:٣٩:٠١١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٣:١٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٩:١١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٣:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٣:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥٣:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٣٢٢٣:٥٤:١٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٤:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٤:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٠:٠٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٤:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٥:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٠:١٢١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٥:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤٦:٢٢١٢:٤٠:١٨١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٥:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤٠:٢٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٥:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٧:٢٧١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٥:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٢٠٢٣:٥٦:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٠:٣٥١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٥٢٢٣:٥٦:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٠:٣٨١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٦:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بیژنیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیژنیه روستای بیژنیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیژنیه روستای بیژنیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیژنیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیژنیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیژنیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیژنیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیژنیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیژنیه

روستای بیژنیه بر روی نقشه

روستای بیژنیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیژنیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیژنیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بیژنیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیژنیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیژنیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیژنیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیژنیه
افق شرعی امروز فردا بیژنیه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیژنیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیژنیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیژنیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیژنیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیژنیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو