جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیوران

سردشت | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بیوران

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٤١
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٥٠

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیوران (شهرستان سردشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بیوران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بیوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

برایان تریسی
اكثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند كه بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیوران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیوران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیوران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیوران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیوران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیوران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٥:١٧١٣:٢٨:٣٠٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٠٥٠٠:٤٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٨:١٦٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:٤٣:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٥٢:٣٩١٣:٢٨:٠٢٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٤٢:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥١:٢١١٣:٢٧:٤٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٤٢:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٠١٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٤٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٨:٤٦١٣:٢٧:٢٣٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤١:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٧:٣١١٣:٢٧:١٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٤١:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٦:١٥١٣:٢٦:٥٩٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٢١٠٠:٤١:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٥:٠١١٣:٢٦:٤٧٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:٤٠:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٣:٤٨١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٤٠:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٤٠:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١١٠٦:٤١:٢٤١٣:٢٦:١٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٩:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٦:٠٦٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢٥:٥٧٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٩:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٥:٤٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٥:٤١٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٣٨:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٥:٤١١٣:٢٥:٣٤٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٨:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٥:٢٧٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٧:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٣:٣٢١٣:٢٥:٢٠٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:١٨٠٠:٣٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢٥:١٥٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:١٣٠٠:٣٧:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣١:٢٧١٣:٢٥:١٠٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٧:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٦:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢٥:٠١٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٤:٥٨٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٣٦:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٥:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٤:٥١٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٣٠٠٠:٣٥:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٤:٥٠٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٢٤٠٠:٣٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٤:٥٠٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:١٧٠٠:٣٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیوران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بیوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بیوران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بیوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بیوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیوران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بیوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیوران شهر بیوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیوران شهر بیوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیوران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیوران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٦:٣١١٢:٢١:٠٤١٨:٢٥:٠٣١٨:٤٣:١٣٢٣:٣٨:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٧:١٨١٢:٢٠:٤٣١٨:٢٣:٣٣١٨:٤١:٤٣٢٣:٣٨:٤١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٨:٠٦١٢:٢٠:٢٢١٨:٢٢:٠٤١٨:٤٠:١٤٢٣:٣٨:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٨:٥٣١٢:٢٠:٠٢١٨:٢٠:٣٥١٨:٣٨:٤٥٢٣:٣٨:٠٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٩:٤١١٢:١٩:٤١١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:١٦٢٣:٣٧:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٠:٢٩١٢:١٩:٢٠١٨:١٧:٣٨١٨:٣٥:٤٧٢٣:٣٧:٢٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:١٧١٢:١٩:٠٠١٨:١٦:١٠١٨:٣٤:١٩٢٣:٣٧:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٢:٠٥١٢:١٨:٤٠١٨:١٤:٤١١٨:٣٢:٥١٢٣:٣٦:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٢:٥٤١٢:١٨:٢١١٨:١٣:١٤١٨:٣١:٢٤٢٣:٣٦:٣١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٣:٤٢١٢:١٨:٠١١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣٦:١٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٤:٣١١٢:١٧:٤٢١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٣٠٢٣:٣٥:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٥:٢٠١٢:١٧:٢٣١٨:٠٨:٥٢١٨:٢٧:٠٤٢٣:٣٥:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٦:١٠١٢:١٧:٠٥١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٣٨٢٣:٣٥:١٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٧:٠٠١٢:١٦:٤٦١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٤:١٣٢٣:٣٥:٠١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٧:٥٠١٢:١٦:٢٩١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٤٨٢٣:٣٤:٤٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٨:٤٠١٢:١٦:١١١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:٢٤٢٣:٣٤:٢٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٩:٣١١٢:١٥:٥٤١٨:٠١:٤٦١٨:٢٠:٠١٢٣:٣٤:٠٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٠:٢١١٢:١٥:٣٨١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٣٨٢٣:٣٣:٥٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣١:١٣١٢:١٥:٢٢١٧:٥٨:٥٩١٨:١٧:١٦٢٣:٣٣:٣٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٢:٠٤١٢:١٥:٠٧١٧:٥٧:٣٧١٨:١٥:٥٥٢٣:٣٣:٢٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٢:٥٦١٢:١٤:٥٢١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٣٤٢٣:٣٣:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٤٩١٢:١٤:٣٧١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:١٥٢٣:٣٢:٤٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٤:٤١١٢:١٤:٢٣١٧:٥٣:٣٤١٨:١١:٥٦٢٣:٣٢:٣٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٥:٣٤١٢:١٤:١٠١٧:٥٢:١٥١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٢:٢٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٦:٢٨١٢:١٣:٥٧١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٢٠٢٣:٣٢:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٣:٤٥١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٠٤٢٣:٣١:٥٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٨:١٦١٢:١٣:٣٤١٧:٤٨:٢١١٨:٠٦:٤٨٢٣:٣١:٣٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٩:١٠١٢:١٣:٢٣١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٣٤٢٣:٣١:٢٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٠:٠٥١٢:١٣:١٢١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٢٠٢٣:٣١:١٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤١:٠٠١٢:١٣:٠٣١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٣:٠٨٢٣:٣١:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیوران شهر بیوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیوران شهر بیوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیوران

بیوران روستایی است از توابع بخش نوبران شهرستان ساوه در استان مرکزی ایران

شهر بیوران در ویکیپدیا

شهر بیوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیوران بر روی نقشه

شهر بیوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیوران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بیوران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بیوران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بیوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیوران رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بیوران
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بیوران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیوران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیوران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیوران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بیوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو