جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بیلی لنگه

املش جنوبی | املش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بیلی لنگه

اذان صبح: ٠٤:٠٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:٠١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه (شهرستان املش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای بیلی لنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بیلی لنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیلی لنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

جك كانفیلد
در زندگی خود، به افراد منفی، خرده نگیرید، فقط داد و ستد خود با آنها را تا آنجا كه می‌شود، محدود كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیلی لنگه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیلی لنگه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیلی لنگه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بیلی لنگه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیلی لنگه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیلی لنگه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٤:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٩:١١١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣١:١٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٢:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٨:٣١١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٢:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٨:١٨١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢١:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢١:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٠:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٤١٠٠:٢٠:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٧:٢١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٠:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٧:١١١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٩:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٩:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٨:٣١١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٩:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٨:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٦:١١١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:١٦٠٠:١٨:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٧:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١١:٤٤١٣:٠٦:١٠٢٠:٠١:١٠٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٧:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٦:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٦:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٤٢٠٠:١٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٥:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٥٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیلی لنگه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بیلی لنگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیلی لنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیلی لنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بیلی لنگه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیلی لنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیلی لنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بیلی لنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیلی لنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیلی لنگه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیلی لنگه روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بیلی لنگه روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بیلی لنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیلی لنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیلی لنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیلی لنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیلی لنگه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٩٠٥:٤٩:٥٤١٣:١١:١٧٢٠:٣٢:٣٩٢٠:٥٤:٢٤٠٠:١٦:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٥٠:٠٨١٣:١١:٣٠٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٤:٣٥٠٠:١٦:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٥٠:٢٤١٣:١١:٤٣٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٤:٤٤٠٠:١٦:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٥٠:٤١١٣:١١:٥٦٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٥١٠٠:١٦:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٥١:٠٠١٣:١٢:٠٩٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٤:٥٦٠٠:١٧:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٥١:٢٠١٣:١٢:٢١٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٥:٠٠٠٠:١٧:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٥٠٥:٥١:٤٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٥:٠١٠٠:١٧:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٥٢:٠٥١٣:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٥:٠١٠٠:١٧:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٥٢:٢٩١٣:١٢:٥٨٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٤:٥٩٠٠:١٨:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٥٢:٥٤١٣:١٣:١٠٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:٥٥٠٠:١٨:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٥٣:٢١١٣:١٣:٢١٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٤:٤٩٠٠:١٨:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٥٣:٤٩١٣:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٥٢٠:٥٤:٤١٠٠:١٩:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٥٤:١٨١٣:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٤:٣١٠٠:١٩:١٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٥٤:٤٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٣٢:٤٦٢٠:٥٤:١٩٠٠:١٩:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٥٥:٢٠١٣:١٤:٠٤٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٤:٠٥٠٠:١٩:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٥٥:٥٣١٣:١٤:١٤٢٠:٣٢:٢١٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٢٠:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٥٦:٢٧١٣:١٤:٢٤٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٢٠:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٥٧:٠٢١٣:١٤:٣٣٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٣:١٣٠٠:٢٠:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٥٧:٣٧١٣:١٤:٤٢٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥٢:٥١٠٠:٢١:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٨:١٤١٣:١٤:٥٠٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٢١:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٥٨:٥٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٢١:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٩:٣١١٣:١٥:٠٦٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥١:٣٦٠٠:٢١:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠٠:١٠١٣:١٥:١٣٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥١:٠٧٠٠:٢٢:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٦:٠٠:٥١١٣:١٥:١٩٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٢٢:٢٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠١:٣٢١٣:١٥:٢٥٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٢٢:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٦:٠٢:١٤١٣:١٥:٣١٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٢٣:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٦:٠٢:٥٦١٣:١٥:٣٦٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٢٣:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٣:٤٠١٣:١٥:٤١٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:١٦٠٠:٢٣:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:١٥:٤٥٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٢٣:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٥:٠٨١٣:١٥:٤٨٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٢٤:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٥:٥١٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٦:١٣٠٠:٢٤:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیلی لنگه روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بیلی لنگه روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیلی لنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیلی لنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیلی لنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیلی لنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیلی لنگه

روستای بیلی لنگه بر روی نقشه

روستای بیلی لنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیلی لنگه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بیلی لنگه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بیلی لنگه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بیلی لنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیلی لنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بیلی لنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیلی لنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیلی لنگه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیلی لنگه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیلی لنگه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیلی لنگه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیلی لنگه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیلی لنگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بیلی لنگه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیلی لنگه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو