جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیلی لنگه

املش جنوبی | املش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بیلی لنگه


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٢٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه (شهرستان املش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بیلی لنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیلی لنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیلی لنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام جعفر صادق (ع)
خداوند حرمى دارد كه مكه است پیامبر حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت على (علیه السلام) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (علیه السلام) است

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیلی لنگه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیلی لنگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیلی لنگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیلی لنگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیلی لنگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیلی لنگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٧:١٠١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٧:٠١١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٨:١٥١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٨:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٧:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١١:٣٠١٣:٠٦:١٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٢١٠٠:١٧:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٧:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:١٣٠٠:١٦:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٦:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٥:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٥:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٥:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٥:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٤٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٥:٤٧٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٥:٥١٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٨:٠١١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٤:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٤٣٠٠:١٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١١٠٥:٥٦:٠٠١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٧:٣٣٠٠:١٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١١٠٥:٥٥:٢٢١٣:٠٦:١١٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیلی لنگه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بیلی لنگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیلی لنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیلی لنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بیلی لنگه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیلی لنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیلی لنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیلی لنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیلی لنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیلی لنگه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٢:١٥١٣:١٢:٠٨١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٦:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٣:٠٤١٣:١١:٥٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٦:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٣:٥٤١٣:١١:٣٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٦:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٤:٤٣١٣:١١:١٩١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٦:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٥:٣٣١٣:١١:٠٢١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٥:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٦:٢٢١٣:١٠:٤٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٥:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٧:١١١٣:١٠:٢٧١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢٥:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٨:٠١١٣:١٠:٠٩١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٥:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٥٠١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٠:١٤١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٥:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٩:٣٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٥:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٩:١٣١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٤:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤١:١٧١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٤:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٤٢:٠٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٠٨٠٠:٢٤:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٥٤١٣:٠٨:١٤١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٤:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٤٣١٣:٠٧:٥٤١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٧٠٠:٢٤:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٣٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٣:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٥:٢٠١٣:٠٧:١٣١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٣:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٦:٠٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٢٣:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٦:٥٨١٣:٠٦:٣١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٠١٠٠:٢٣:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٧:٤٦١٣:٠٦:١٠١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٢٩٠٠:٢٢:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠٥:٤٩١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٧٠٠:٢٢:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٩:٢٣١٣:٠٥:٢٧١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٢٥٠٠:٢٢:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٠:١٢١٣:٠٥:٠٦١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٥٢٠٠:٢١:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٤:٤٥١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٢٠٠٠:٢١:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥١:٤٩١٣:٠٤:٢٣١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٤٧٠٠:٢١:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٣٨١٣:٠٤:٠٢١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:١٥٠٠:٢١:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:٢٦١٣:٠٣:٤٠١٩:١٣:١٧١٩:٣١:٤٢٠٠:٢٠:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٤:١٥١٣:٠٣:١٩١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:١٠٠٠:٢٠:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٥:٠٤١٣:٠٢:٥٧١٩:١٠:١٤١٩:٢٨:٣٨٠٠:٢٠:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٥٤١٣:٠٢:٣٦١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٩:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٦:٤٣١٢:٠٢:١٥١٨:٠٧:١١١٨:٢٥:٣٣٢٣:١٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیلی لنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیلی لنگه روستای بیلی لنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیلی لنگه روستای بیلی لنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیلی لنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیلی لنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیلی لنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیلی لنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیلی لنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیلی لنگه

روستای بیلی لنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیلی لنگه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیلی لنگه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بیلی لنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیلی لنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیلی لنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بیلی لنگه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بیلی لنگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیلی لنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بیلی لنگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیلی لنگه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیلی لنگه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیلی لنگه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیلی لنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیلی لنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو