جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیلوردی

هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بیلوردی

اذان صبح: ٠٤:١٢:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٧:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:١٤
اذان مغرب: ٢١:١١:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:١٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیلوردی (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر بیلوردی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بیلوردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیلوردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیلوردی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیلوردی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیلوردی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیلوردی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیلوردی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیلوردی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٨:٢٦١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٥٠٠:٣٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٢:٣٧١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:١٤٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٥:٣٦١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٣٠٠:٣٥:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٤:١١١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٥:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢١:٥٦٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١١٠٠:٣٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٤١:٢٥١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٣٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٤:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٨:٤٢١٣:٢١:١٨٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٧:٢٢١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٣:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٠:٥٤٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٣:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٢:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٢:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٢:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢٠:١٤٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣١:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٠:٠٥٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣١:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٩:٥٦٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٠:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٧:١٤١٣:١٩:٤٨٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٣٠:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٩:٤١٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٣٠:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٩:٣٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٩:٢٨٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٩:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٩:٢٢٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢١:٣٠١٣:١٩:١٧٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٠١٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٩:١٢٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٩:٢١١٣:١٩:٠٨٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٨:١٩١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٢٨:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٧:١٨١٣:١٩:٠٢٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٥٧٠٠:٢٨:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٦:١٨١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٢٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٥:١٩١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٢٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٤:٢٣١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٢٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیلوردی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بیلوردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیلوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیلوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بیلوردی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیلوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیلوردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بیلوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بیلوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیلوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بیلوردی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بیلوردی شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بیلوردی شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیلوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیلوردی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بیلوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیلوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیلوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بیلوردی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٥٩:٣٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:٤٩:٢٦٢١:١١:٤٣٠٠:٢٧:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٥٩:٤٥١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٩:٣٧٢١:١١:٥٣٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٢٠٦:٠٠:٠٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:٤٩:٤٧٢١:١٢:٠٢٠٠:٢٧:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٢٠٦:٠٠:١٨١٣:٢٥:٠٨٢٠:٤٩:٥٤٢١:١٢:٠٩٠٠:٢٨:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٦٠٦:٠٠:٣٧١٣:٢٥:٢٠٢٠:٥٠:٠٠٢١:١٢:١٤٠٠:٢٨:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٦:٠٠:٥٧١٣:٢٥:٣٣٢٠:٥٠:٠٣٢١:١٢:١٧٠٠:٢٨:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٦:٠١:١٩١٣:٢٥:٤٦٢٠:٥٠:٠٥٢١:١٢:١٨٠٠:٢٨:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٦:٠١:٤٣١٣:٢٥:٥٨٢٠:٥٠:٠٥٢١:١٢:١٧٠٠:٢٩:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٦:٠٢:٠٧١٣:٢٦:١٠٢٠:٥٠:٠٤٢١:١٢:١٤٠٠:٢٩:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٠٠٦:٠٢:٣٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٥٠:٠٠٢١:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٦:٠٣:٠١١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٩:٥٥٢١:١٢:٠٢٠٠:٣٠:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٦:٠٣:٣٠١٣:٢٦:٤٤٢٠:٤٩:٤٧٢١:١١:٥٣٠٠:٣٠:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٦:٠٤:٠٠١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤٩:٣٨٢١:١١:٤٢٠٠:٣٠:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٦:٠٤:٣٢١٣:٢٧:٠٦٢٠:٤٩:٢٧٢١:١١:٢٩٠٠:٣١:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٥٠٦:٠٥:٠٤١٣:٢٧:١٦٢٠:٤٩:١٤٢١:١١:١٤٠٠:٣١:١٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٦:٠٥:٣٨١٣:٢٧:٢٦٢٠:٤٨:٥٩٢١:١٠:٥٧٠٠:٣١:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٦:٠٦:١٣١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٤٢٢١:١٠:٣٨٠٠:٣١:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٦:٠٦:٤٩١٣:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٢٣٢١:١٠:١٧٠٠:٣٢:١٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٦:٠٧:٢٦١٣:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٠٣٢١:٠٩:٥٤٠٠:٣٢:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٦:٠٨:٠٥١٣:٢٨:٠٢٢٠:٤٧:٤١٢١:٠٩:٣٠٠٠:٣٢:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٦:٠٨:٤٤١٣:٢٨:١٠٢٠:٤٧:١٦٢١:٠٩:٠٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٩:٢٤١٣:٢٨:١٧٢٠:٤٦:٥٠٢١:٠٨:٣٤٠٠:٣٣:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٦:٢٣٢١:٠٨:٠٤٠٠:٣٣:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٦:١٠:٤٧١٣:٢٨:٣١٢٠:٤٥:٥٣٢١:٠٧:٣١٠٠:٣٤:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٦:١١:٣٠١٣:٢٨:٣٧٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٦:٥٧٠٠:٣٤:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:١٢:١٤١٣:٢٨:٤٣٢٠:٤٤:٤٨٢١:٠٦:٢٠٠٠:٣٤:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٦:١٢:٥٨١٣:٢٨:٤٨٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٥:٤٢٠٠:٣٤:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٨:٥٢٢٠:٤٣:٣٧٢١:٠٥:٠٣٠٠:٣٥:١١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٨:٥٧٢٠:٤٢:٥٨٢١:٠٤:٢١٠٠:٣٥:٢٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١٥:١٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٣٧٠٠:٣٥:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٩:٠٣٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بیلوردی شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بیلوردی شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیلوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیلوردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیلوردی

بیلوردی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس واقع شده‌است. این روستا در ۶۵ کیلومتری شمال شرق شهر تبریز و در منطقه‌ای وسیع و مسطح برسر جادهٔ تبریز-اهر قرار گرفته‌است

شهر بیلوردی در ویکیپدیا

شهر بیلوردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیلوردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیلوردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیلوردی بر روی نقشه

شهر بیلوردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیلوردی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بیلوردی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بیلوردی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بیلوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیلوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیلوردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیلوردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بیلوردی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بیلوردی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیلوردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بیلوردی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیلوردی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بیلوردی
زمان پخش اذان زنده به افق بیلوردی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیلوردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو