جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیلوردی

هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بیلوردی


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیلوردی (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر بیلوردی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بیلوردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیلوردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیلوردی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیلوردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیلوردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیلوردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیلوردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیلوردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٤:٢٦١٣:٢٠:٤٢٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٣:٠٩١٣:٢٠:٣١٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٢:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٣١:٥٣١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣١:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٣٠:٣٧١٣:٢٠:١٢٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣١:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٠:٠٤٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٢١٠٠:٣١:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٨:١٠١٣:١٩:٥٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٩:٤٨٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٩:٤٠٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٩:٣٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٩:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٩:٢٨٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٩٠٦:٢٢:٢١١٣:١٩:٢٢٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٩:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:٢١:١٥١٣:١٩:١٧٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٩:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:٢٠:١٠١٣:١٩:١٢٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢٨:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٩:٠٧١٣:١٩:٠٨٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٨:٠٥١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:١٤٠٠:٢٨:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٧:٠٤١٣:١٩:٠٢٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤٢:١٢٠٠:٢٨:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٦:٠٤١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:١٠٠٠:٢٧:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٥:٠٦١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٢٧:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:١٤:٠٩١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٧:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٣:١٤١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٢٧:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٥٩٠٦:١٢:٢٠١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٤١٠٦:١١:٢٨١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٤٠٦:١٠:٣٨١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٢٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٩:٠١٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٤٨٠٠:٢٦:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٩:٠١١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٨:١٦١٣:١٩:٠٦٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:٣٨٠٠:٢٥:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٧:٣١١٣:١٩:١٠٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٢:٣١٠٠:٢٥:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٩:١٤٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٢٥٠٠:٢٥:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٩٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٩:١٨٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٤:١٧٠٠:٢٥:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٥٠٦:٠٥:٢٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٢٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیلوردی

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بیلوردی

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیلوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیلوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بیلوردی

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠١:١٠١٢:٣٥:٤٥١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٥٠٢٣:٥٢:١٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٤٩١٢:٣٥:٣٥١٨:١١:٥٥١٨:٣٠:٥١٢٣:٥٢:٠٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٨:٢٧١٢:٣٥:٢٥١٨:١٢:٥٨١٨:٣١:٥٢٢٣:٥١:٥٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:٠٣١٢:٣٥:١٥١٨:١٤:٠٠١٨:٣٢:٥٣٢٣:٥١:٤٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:٤٠١٢:٣٥:٠٤١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٥٤٢٣:٥١:٣٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٤:١٥١٢:٣٤:٥٢١٨:١٦:٠٤١٨:٣٤:٥٤٢٣:٥١:٢٥
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٥٠١٢:٣٤:٤٠١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٥٤٢٣:٥١:١٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥١:٢٤١٢:٣٤:٢٧١٨:١٨:٠٦١٨:٣٦:٥٤٢٣:٥١:٠٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٥٧١٢:٣٤:١٤١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:٥٤٢٣:٥٠:٤٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٣٠١٢:٣٤:٠١١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٨:٥٣٢٣:٥٠:٣٤
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٧:٠٢١٢:٣٣:٤٧١٨:٢١:٠٧١٨:٣٩:٥٣٢٣:٥٠:١٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٥:٣٣١٢:٣٣:٣٢١٨:٢٢:٠٧١٨:٤٠:٥٢٢٣:٥٠:٠٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٤:٠٥١٢:٣٣:١٧١٨:٢٣:٠٦١٨:٤١:٥٠٢٣:٤٩:٤٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٢:٣٥١٢:٣٣:٠٢١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:٤٩٢٣:٤٩:٣٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤١:٠٥١٢:٣٢:٤٧١٨:٢٥:٠٥١٨:٤٣:٤٧٢٣:٤٩:١٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٩:٣٥١٢:٣٢:٣١١٨:٢٦:٠٣١٨:٤٤:٤٦٢٣:٤٨:٥٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:٠٥١٢:٣٢:١٥١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٤٤٢٣:٤٨:٤١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٦:٣٤١٢:٣١:٥٩١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٦:٤٢٢٣:٤٨:٢٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٥:٠٣١٢:٣١:٤٢١٨:٢٨:٥٨١٨:٤٧:٤٠٢٣:٤٨:٠٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٣١١٢:٣١:٢٥١٨:٢٩:٥٦١٨:٤٨:٣٨٢٣:٤٧:٤٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٥٩١٢:٣١:٠٨١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٩:٣٥٢٣:٤٧:٢٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٢٨١٢:٣٠:٥١١٨:٣١:٥١١٨:٥٠:٣٣٢٣:٤٧:٠٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٨:٥٥١٢:٣٠:٣٣١٨:٣٢:٤٩١٨:٥١:٣١٢٣:٤٦:٤٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٢٣١٢:٣٠:١٦١٨:٣٣:٤٦١٨:٥٢:٢٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٥:٥١١٢:٢٩:٥٨١٨:٣٤:٤٣١٨:٥٣:٢٦٠٠:١٦:٠٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٤:١٨١٣:٢٩:٤٠١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٣٠٠:٤٥:٤٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٢:٤٦١٣:٢٩:٢٣١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٢١٠٠:٤٥:٢٢
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢١:١٣١٣:٢٩:٠٥١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:١٨٠٠:٤٥:٠٠
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٩:٤١١٣:٢٨:٤٧١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٦٠٠:٤٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیلوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیلوردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیلوردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیلوردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیلوردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیلوردی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٧:٤٤١٢:٣٦:٢٢١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٤:٣٩٢٣:٥٢:٤٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٦:٢٧١٢:٣٦:١٦١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٥:٤١٢٣:٥٢:٣٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٥:١٠١٢:٣٦:٠٩١٨:٠٧:٤١١٨:٢٦:٤٤٢٣:٥٢:٣٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٣:٥١١٢:٣٦:٠١١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٤٦٢٣:٥٢:٢٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٣١١٢:٣٥:٥٣١٨:٠٩:٤٩١٨:٢٨:٤٨٢٣:٥٢:٢٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠١:١٠١٢:٣٥:٤٥١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٥٠٢٣:٥٢:١٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٤٩١٢:٣٥:٣٥١٨:١١:٥٥١٨:٣٠:٥١٢٣:٥٢:٠٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٨:٢٧١٢:٣٥:٢٥١٨:١٢:٥٨١٨:٣١:٥٢٢٣:٥١:٥٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٧:٠٣١٢:٣٥:١٥١٨:١٤:٠٠١٨:٣٢:٥٣٢٣:٥١:٤٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٥:٤٠١٢:٣٥:٠٤١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٥٤٢٣:٥١:٣٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٤:١٥١٢:٣٤:٥٢١٨:١٦:٠٤١٨:٣٤:٥٤٢٣:٥١:٢٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٥٠١٢:٣٤:٤٠١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٥٤٢٣:٥١:١٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥١:٢٤١٢:٣٤:٢٧١٨:١٨:٠٦١٨:٣٦:٥٤٢٣:٥١:٠٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٥٧١٢:٣٤:١٤١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:٥٤٢٣:٥٠:٤٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٣٠١٢:٣٤:٠١١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٨:٥٣٢٣:٥٠:٣٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٧:٠٢١٢:٣٣:٤٧١٨:٢١:٠٧١٨:٣٩:٥٣٢٣:٥٠:١٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٥:٣٣١٢:٣٣:٣٢١٨:٢٢:٠٧١٨:٤٠:٥٢٢٣:٥٠:٠٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٤:٠٥١٢:٣٣:١٧١٨:٢٣:٠٦١٨:٤١:٥٠٢٣:٤٩:٤٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٢:٣٥١٢:٣٣:٠٢١٨:٢٤:٠٦١٨:٤٢:٤٩٢٣:٤٩:٣٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤١:٠٥١٢:٣٢:٤٧١٨:٢٥:٠٥١٨:٤٣:٤٧٢٣:٤٩:١٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٩:٣٥١٢:٣٢:٣١١٨:٢٦:٠٣١٨:٤٤:٤٦٢٣:٤٨:٥٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:٠٥١٢:٣٢:١٥١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٥:٤٤٢٣:٤٨:٤١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٦:٣٤١٢:٣١:٥٩١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٦:٤٢٢٣:٤٨:٢٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٥:٠٣١٢:٣١:٤٢١٨:٢٨:٥٨١٨:٤٧:٤٠٢٣:٤٨:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٣١١٢:٣١:٢٥١٨:٢٩:٥٦١٨:٤٨:٣٨٢٣:٤٧:٤٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٥٩١٢:٣١:٠٨١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٩:٣٥٢٣:٤٧:٢٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٢٨١٢:٣٠:٥١١٨:٣١:٥١١٨:٥٠:٣٣٢٣:٤٧:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٨:٥٥١٢:٣٠:٣٣١٨:٣٢:٤٩١٨:٥١:٣١٢٣:٤٦:٤٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٢٣١٢:٣٠:١٦١٨:٣٣:٤٦١٨:٥٢:٢٨٢٣:٤٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیلوردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیلوردی شهر بیلوردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیلوردی شهر بیلوردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیلوردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیلوردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیلوردی

بیلوردی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس واقع شده‌است. این روستا در ۶۵ کیلومتری شمال شرق شهر تبریز و در منطقه‌ای وسیع و مسطح برسر جادهٔ تبریز-اهر قرار گرفته‌است

شهر بیلوردی در ویکیپدیا

شهر بیلوردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیلوردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیلوردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیلوردی بر روی نقشه

شهر بیلوردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیلوردی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بیلوردی + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر بیلوردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیلوردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیلوردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیلوردی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیلوردی
افق شرعی امروز فردا بیلوردی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیلوردی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بیلوردی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیلوردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیلوردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیلوردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیلوردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو