جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیله سوار

بیله سوار | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز بیله سوار


اذان صبح: ٠٤:٠٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٤:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیله سوار (شهرستان بیله سوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بیله سوار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بیله سوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیله سوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیله سوار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیله سوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیله سوار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیله سوار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیله سوار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیله سوار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٤١:٠٦١٣:١٦:٤٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٩:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٦:٣٥١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٨:١٠١٣:١٦:٢١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٦:٠٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٨:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٥:١٦١٣:١٥:٥٣١٩:٥٧:١١٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٣٣:٥١١٣:١٥:٤٠١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٥:٢٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٣١:٠٢١٣:١٥:١٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٦:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٨:١٧١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٦:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٤:٤١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٥:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٤:٣١٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٤:١٦١٣:١٤:٢١٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٤:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٤:١١٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٢١:٤٠١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٣:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٩:٠٩١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٣:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٧:٥٥١٣:١٣:٣٨٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٣:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٦:٤٢١٣:١٣:٣٢٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٢:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٥:٣١١٣:١٣:٢٥٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٢:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٤:٢٠١٣:١٣:٢٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٣:١١١٣:١٣:١٥٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢١:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٢:٠٤١٣:١٣:١٠٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢١:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٧٠٦:١٠:٥٧١٣:١٣:٠٦٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢١:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٣:٠٣٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢١:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٨:٤٨١٣:١٣:٠٠٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٢٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٢:٥٨٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٠:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٢:٥٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٢٠:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤١:٥٠٠٠:١٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیله سوار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بیله سوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیله سوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیله سوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بیله سوار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیله سوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیله سوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیله سوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیله سوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیله سوار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٣:١١٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٥٠:٤٦٠٠:١٨:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٥٧:٠٩١٣:١٣:١٦٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥١:٤١٠٠:١٧:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٥٦:٢٨١٣:١٣:٢١٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥٢:٣٥٠٠:١٧:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٥٥:٤٨١٣:١٣:٢٧٢٠:٣١:٣١٢٠:٥٣:٢٨٠٠:١٧:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٥٥:١١١٣:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٢١٢٠:٥٤:٢٠٠٠:١٧:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٥٤:٣٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٥:١٢٠٠:١٧:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٣٠٥:٥٤:٠١١٣:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٦:٠٢٠٠:١٧:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٥٣:٢٩١٣:١٣:٥٤٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٦:٥٢٠٠:١٧:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٥٢:٥٨١٣:١٤:٠٢٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٧:٤٠٠٠:١٧:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٥٢:٣٠١٣:١٤:١٠٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٨:٢٧٠٠:١٧:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٥٢:٠٣١٣:١٤:١٩٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٩:١٣٠٠:١٧:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٥١:٣٩١٣:١٤:٢٨٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٩:٥٨٠٠:١٧:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٥١:١٦١٣:١٤:٣٨٢٠:٣٨:١٩٢١:٠٠:٤٢٠٠:١٧:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٥٠:٥٥١٣:١٤:٤٧٢٠:٣٨:٥٨٢١:٠١:٢٤٠٠:١٧:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٥٠:٣٥١٣:١٤:٥٨٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠٢:٠٥٠٠:١٧:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٥٠:١٨١٣:١٥:٠٨٢٠:٤٠:١٤٢١:٠٢:٤٥٠٠:١٧:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٥٠:٠٣١٣:١٥:١٩٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠٣:٢٣٠٠:١٧:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٤٩:٤٩١٣:١٥:٣٠٢٠:٤١:٢٥٢١:٠٤:٠٠٠٠:١٧:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٢٠٥:٤٩:٣٨١٣:١٥:٤١٢٠:٤١:٥٩٢١:٠٤:٣٥٠٠:١٧:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٦٠٥:٤٩:٢٨١٣:١٥:٥٣٢٠:٤٢:٣١٢١:٠٥:٠٩٠٠:١٧:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٤٩:٢٠١٣:١٦:٠٥٢٠:٤٣:٠١٢١:٠٥:٤١٠٠:١٧:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٤٩:١٤١٣:١٦:١٧٢٠:٤٣:٣٠٢١:٠٦:١١٠٠:١٧:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٤٩:١٠١٣:١٦:٣٠٢٠:٤٣:٥٨٢١:٠٦:٤٠٠٠:١٧:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٥٠٥:٤٩:٠٨١٣:١٦:٤٢٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٧:٠٧٠٠:١٧:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٥٠٥:٤٩:٠٨١٣:١٦:٥٥٢٠:٤٤:٤٨٢١:٠٧:٣٣٠٠:١٨:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٨٠٥:٤٩:١٠١٣:١٧:٠٨٢٠:٤٥:١١٢١:٠٧:٥٧٠٠:١٨:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٥٠٥:٤٩:١٣١٣:١٧:٢١٢٠:٤٥:٣٣٢١:٠٨:١٩٠٠:١٨:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٤٠٥:٤٩:١٩١٣:١٧:٣٤٢٠:٤٥:٥٢٢١:٠٨:٣٩٠٠:١٨:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٤٩:٢٦١٣:١٧:٤٧٢٠:٤٦:١٠٢١:٠٨:٥٧٠٠:١٨:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٤٩:٣٥١٣:١٨:٠٠٢٠:٤٦:٢٦٢١:٠٩:١٤٠٠:١٨:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣١٠٥:٤٩:٤٦١٣:١٨:١٣٢٠:٤٦:٤١٢١:٠٩:٢٨٠٠:١٩:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیله سوار شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیله سوار شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیله سوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیله سوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیله سوار

بیله‌سُوار شهر همیشه آفتابگیر و شهر دشتهای سبز بهاری و مزارع حاصلخیز و دروازه ورود به جمهوری آذربایجان و قفقاز، در بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار در شمال استان اردبیل واقع شده‌است

شهر بیله سوار در ویکیپدیا

شهر بیله سوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیله سوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیله سوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیله سوار بر روی نقشه

شهر بیله سوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیله سوار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بیله سوار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بیله سوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیله سوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیله سوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بیله سوار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیله سوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیله سوار
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیله سوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیله سوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیله سوار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیله سوار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیله سوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو