جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیله سوار

بیله سوار | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز بیله سوار


اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٢٦
اذان مغرب: ٢١:٠٢:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٨

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیله سوار (شهرستان بیله سوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر بیله سوار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بیله سوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیله سوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

برایان تریسی
یک انسان عادی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهایش را به گونه ای روشن اولویت بندی کند و کارهای مهم را به سرعت انجام دهد، می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه های عالی می کشد، اما کمتر کاری را به انجام می رساند، پیشی بگیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیله سوار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیله سوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیله سوار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیله سوار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیله سوار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیله سوار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٥:١٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٥:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٤:١٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٤:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٤:١٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢١:٢٣١٣:١٤:٠١٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٣:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٨:٥٢١٣:١٣:٤٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٧:٣٨١٣:١٣:٣٨٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٦:٢٦١٣:١٣:٣١٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٢:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٥:١٥١٣:١٣:٢٥٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٢:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٤:٠٥١٣:١٣:٢٠٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٢:٥٦١٣:١٣:١٥٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١١:٤٨١٣:١٣:١٠٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٠:٤٢١٣:١٣:٠٦٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٣:٠٣٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٣:٠٠٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٢:٥٨٢٠:١٨:٥٨٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٦:٣١١٣:١٢:٥٦٢٠:١٩:٥٥٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٩:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٥٧٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٢:٥٤٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٣:٠٤٠٠:١٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٢:٥٤٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٥:٠٣٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٨٠٦:٠١:٥١١٣:١٢:٥٦٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٦:٠٢٠٠:١٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠١:٠٠١٣:١٢:٥٨٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٧:٠٠٠٠:١٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:١٠٠٦:٠٠:١٠١٣:١٣:٠١٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٥٧٠٠:١٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥٩:٢٢١٣:١٣:٠٤٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٨:٥٤٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٩:٥٠٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٣:١١٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٥٠:٤٦٠٠:١٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:١٥٠٥:٥٧:٠٩١٣:١٣:١٦٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥١:٤١٠٠:١٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٥٦:٢٨١٣:١٣:٢١٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥٢:٣٥٠٠:١٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیله سوار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بیله سوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیله سوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیله سوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بیله سوار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیله سوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیله سوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیله سوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیله سوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٦٠٥:٥٠:٠٢١٣:١٨:٢٩٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٩:٤٣٠٠:١٩:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٥٠:١٦١٣:١٨:٤٢٢٠:٤٧:٠٦٢١:٠٩:٥٣٠٠:١٩:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٥٠:٣٣١٣:١٨:٥٥٢٠:٤٧:١٥٢١:١٠:٠١٠٠:١٩:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٥٠:٥١١٣:١٩:٠٨٢٠:٤٧:٢١٢١:١٠:٠٧٠٠:٢٠:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٥١:١٠١٣:١٩:٢١٢٠:٤٧:٢٦٢١:١٠:١١٠٠:٢٠:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٥١:٣١١٣:١٩:٣٣٢٠:٤٧:٢٩٢١:١٠:١٣٠٠:٢٠:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٥١:٥٤١٣:١٩:٤٦٢٠:٤٧:٣٠٢١:١٠:١٣٠٠:٢١:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٥٢:١٨١٣:١٩:٥٨٢٠:٤٧:٢٩٢١:١٠:١١٠٠:٢١:٢١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٣٠٥:٥٢:٤٤١٣:٢٠:١٠٢٠:٤٧:٢٦٢١:١٠:٠٧٠٠:٢١:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٥٣:١٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:٤٧:٢٢٢١:١٠:٠١٠٠:٢١:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٥٣:٤٠١٣:٢٠:٣٣٢٠:٤٧:١٥٢١:٠٩:٥٣٠٠:٢٢:١٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:٥٤:١١١٣:٢٠:٤٥٢٠:٤٧:٠٧٢١:٠٩:٤٣٠٠:٢٢:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٥٤:٤٢١٣:٢٠:٥٦٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٩:٣٠٠٠:٢٢:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٥٥:١٥١٣:٢١:٠٧٢٠:٤٦:٤٤٢١:٠٩:١٦٠٠:٢٣:١٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٥٥:٤٩١٣:٢١:١٧٢٠:٤٦:٢٩٢١:٠٨:٥٩٠٠:٢٣:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٥٦:٢٥١٣:٢١:٢٧٢٠:٤٦:١٣٢١:٠٨:٤١٠٠:٢٣:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣١٠٥:٥٧:٠١١٣:٢١:٣٦٢٠:٤٥:٥٤٢١:٠٨:٢٠٠٠:٢٤:١١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٥٧:٣٩١٣:٢١:٤٦٢٠:٤٥:٣٤٢١:٠٧:٥٧٠٠:٢٤:٣١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٥٨:١٨١٣:٢١:٥٤٢٠:٤٥:١٢٢١:٠٧:٣٢٠٠:٢٤:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٥٨:٥٧١٣:٢٢:٠٣٢٠:٤٤:٤٨٢١:٠٧:٠٥٠٠:٢٥:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٥٩:٣٨١٣:٢٢:١٠٢٠:٤٤:٢٢٢١:٠٦:٣٦٠٠:٢٥:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٧٠٦:٠٠:٢٠١٣:٢٢:١٨٢٠:٤٣:٥٤٢١:٠٦:٠٥٠٠:٢٥:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٦:٠١:٠٣١٣:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٢٤٢١:٠٥:٣٢٠٠:٢٦:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥١٠٦:٠١:٤٧١٣:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٥٢٢١:٠٤:٥٨٠٠:٢٦:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٦:٠٢:٣١١٣:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٤:٢١٠٠:٢٦:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١١٠٦:٠٣:١٧١٣:٢٢:٤٢٢٠:٤١:٤٢٢١:٠٣:٤٢٠٠:٢٧:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٣٠٦:٠٤:٠٣١٣:٢٢:٤٧٢٠:٤١:٠٥٢١:٠٣:٠١٠٠:٢٧:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٧٠٦:٠٤:٥٠١٣:٢٢:٥١٢٠:٤٠:٢٦٢١:٠٢:١٩٠٠:٢٧:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥١٠٦:٠٥:٣٨١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠١:٣٤٠٠:٢٧:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٦:٢٦١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٩:٠٢٢١:٠٠:٤٨٠٠:٢٨:١٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٦:٠٧:١٥١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٨:١٨٢١:٠٠:٠٠٠٠:٢٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیله سوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیله سوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بیله سوار

بیله‌سُوار شهر همیشه آفتابگیر و شهر دشتهای سبز بهاری و مزارع حاصلخیز و دروازه ورود به جمهوری آذربایجان و قفقاز، در بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار در شمال استان اردبیل واقع شده‌است

شهر بیله سوار در ویکیپدیا

شهر بیله سوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیله سوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیله سوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیله سوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیله سوار
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بیله سوار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بیله سوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیله سوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیله سوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بیله سوار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیله سوار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیله سوار
افق شرعی امروز فردا بیله سوار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیله سوار دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بیله سوار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیله سوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیله سوار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو