جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیله سوار

بیله سوار | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز بیله سوار


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٢:١١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٥٦:١١
نیمه شب: ٢٣:١٨:٣١

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیله سوار (شهرستان بیله سوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر بیله سوار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر بیله سوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیله سوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

امام رضا (ع)
با عاقل مصاحبت كن هر چند كریم نباشد و از عقلش بهره‌ور شو و از خُلق بدش احتراز كن و با كریم مصاحبت كن هر چند عاقل نباشد كه به عقل خود از كرم او منتفع می‌شوی و بگریز نهایت گریختن از احمقی كه بخیل باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیله سوار

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیله سوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیله سوار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیله سوار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیله سوار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیله سوار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٥:١٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٥:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٤:١٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٤:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٤:١٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢١:٢٣١٣:١٤:٠١٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٢٣:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٨:٥٢١٣:١٣:٤٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٧:٣٨١٣:١٣:٣٨٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٦:٢٦١٣:١٣:٣١٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٢:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٥:١٥١٣:١٣:٢٥٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٢:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٤:٠٥١٣:١٣:٢٠٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٢:٥٦١٣:١٣:١٥٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١١:٤٨١٣:١٣:١٠٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٠:٤٢١٣:١٣:٠٦٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٣:٠٣٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٣:٠٠٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٢:٥٨٢٠:١٨:٥٨٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٦:٣١١٣:١٢:٥٦٢٠:١٩:٥٥٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٩:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٥٧٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٢:٥٤٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٣:٠٤٠٠:١٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٢:٥٤٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٤:٠٤٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٥:٠٣٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤٨٠٦:٠١:٥١١٣:١٢:٥٦٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٦:٠٢٠٠:١٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٢٨٠٦:٠١:٠٠١٣:١٢:٥٨٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٧:٠٠٠٠:١٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:١٠٠٦:٠٠:١٠١٣:١٣:٠١٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٥٧٠٠:١٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥٩:٢٢١٣:١٣:٠٤٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٨:٥٤٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٩:٥٠٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٣:١١٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٥٠:٤٦٠٠:١٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:١٥٠٥:٥٧:٠٩١٣:١٣:١٦٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥١:٤١٠٠:١٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٥٦:٢٨١٣:١٣:٢١٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥٢:٣٥٠٠:١٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیله سوار

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر بیله سوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیله سوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیله سوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر بیله سوار

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیله سوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیله سوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیله سوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیله سوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٤:٣٣١٢:٠٩:٠٣١٨:١٢:٥٤١٨:٣١:٥٢٢٣:٢٥:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٠٨:٤٢١٨:١١:١٧١٨:٣٠:١٤٢٣:٢٤:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٦:٢٤١٢:٠٨:٢١١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٨:٣٧٢٣:٢٤:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٧:٢٠١٢:٠٨:٠٠١٨:٠٨:٠٢١٨:٢٦:٥٩٢٣:٢٤:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٨:١٦١٢:٠٧:٤٠١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٥:٢٢٢٣:٢٣:٥١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٩:١٣١٢:٠٧:٢٠١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٣:٤٦٢٣:٢٣:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٠:٠٩١٢:٠٧:٠٠١٨:٠٣:١٢١٨:٢٢:٠٩٢٣:٢٣:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١١:٠٦١٢:٠٦:٤٠١٨:٠١:٣٦١٨:٢٠:٣٣٢٣:٢٢:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٢:٠٣١٢:٠٦:٢٠١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٥٨٢٣:٢٢:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٣:٠١١٢:٠٦:٠١١٧:٥٨:٢٤١٨:١٧:٢٢٢٣:٢٢:٢١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٣:٥٨١٢:٠٥:٤٢١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:٤٨٢٣:٢٢:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٤:٥٦١٢:٠٥:٢٣١٧:٥٥:١٤١٨:١٤:١٣٢٣:٢١:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٥:٥٤١٢:٠٥:٠٥١٧:٥٣:٤٠١٨:١٢:٤٠٢٣:٢١:٢٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٦:٥٢١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٢:٠٦١٨:١١:٠٦٢٣:٢١:١١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٧:٥٠١٢:٠٤:٣٠١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٩:٣٤٢٣:٢٠:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٤:١٢١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٨:٠٢٢٣:٢٠:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٩:٤٨١٢:٠٣:٥٥١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٦:٣٠٢٣:٢٠:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٠:٤٧١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٥:٠٠٢٣:٢٠:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢١:٤٧١٢:٠٣:٢٣١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:٣٠٢٣:١٩:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٤٧١٢:٠٣:٠٨١٧:٤٢:٥٣١٨:٠٢:٠٠٢٣:١٩:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:٤٧١٢:٠٢:٥٣١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:٣٢٢٣:١٩:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٤:٤٧١٢:٠٢:٣٨١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٩:٠٤٢٣:١٩:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٥:٤٨١٢:٠٢:٢٤١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٣٧٢٣:١٨:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٦:٤٩١٢:٠٢:١١١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٦:١١٢٣:١٨:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٧:٥١١٢:٠١:٥٨١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٤:٤٦٢٣:١٨:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٨:٥٢١٢:٠١:٤٦١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٣:٢٢٢٣:١٨:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٩:٥٥١٢:٠١:٣٥١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٥٩٢٣:١٧:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٥٧١٢:٠١:٢٤١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٧:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٢:٠٠١٢:٠١:١٤١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:١٥٢٣:١٧:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٣:٠٣١٢:٠١:٠٤١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٧:٥٥٢٣:١٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیله سوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار شهر بیله سوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بیله سوار شهر بیله سوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیله سوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیله سوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیله سوار

بیله‌سُوار شهر همیشه آفتابگیر و شهر دشتهای سبز بهاری و مزارع حاصلخیز و دروازه ورود به جمهوری آذربایجان و قفقاز، در بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار در شمال استان اردبیل واقع شده‌است

شهر بیله سوار در ویکیپدیا

شهر بیله سوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیله سوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیله سوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیله سوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیله سوار
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر بیله سوار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر بیله سوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیله سوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیله سوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بیله سوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیله سوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیله سوار
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیله سوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیله سوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بیله سوار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیله سوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیله سوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیله سوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو