جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر

ضیابر | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بیشه گاه بهمبر

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٢
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٠٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیشه گاه بهمبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

برادلی
اگر به قلبت گوش كنی و مغزت را به كار اندازی، هرگز اشتباه نمی كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیشه گاه بهمبر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیشه گاه بهمبر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بیشه گاه بهمبر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیشه گاه بهمبر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیشه گاه بهمبر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٣:٠٢١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٢:٤٨١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٢:٣٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٤:١٧١٣:١٢:٢٠١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٦:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٢:٠٧١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣١:٣٦١٣:١١:٥٥١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:١١٠٠:٢٥:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٠:١٧١٣:١١:٤٣١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٤:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٨:٥٩١٣:١١:٣١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٤:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٧:٤٢١٣:١١:١٩١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٤:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٦:٢٥١٣:١١:٠٨١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٣:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١١٠٦:٢٥:١٠١٣:١٠:٥٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٣:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٠:٤٨١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٣:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:٣٨١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٢:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢١:٢٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٢:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢٠:١٧١٣:١٠:٢١٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٢:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:١٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢١:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٧:٥٧١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢١:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢١:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٠:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١١:٢٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٩:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٩:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٦٠٠:١٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٨:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٠٤٠٠:١٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیشه گاه بهمبر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بیشه گاه بهمبر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیشه گاه بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بیشه گاه بهمبر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیشه گاه بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بیشه گاه بهمبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بیشه گاه بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیشه گاه بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بیشه گاه بهمبر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بیشه گاه بهمبر روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بیشه گاه بهمبر روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بیشه گاه بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیشه گاه بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٥:٤٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٥:٣٣١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٩:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٩:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٥:٠١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٩:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٨:٣١١٣:١٤:٤٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٩:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٩:٢١١٣:١٤:٢٦١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٩:١٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٠:١١١٣:١٤:٠٩١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٩:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣١٠٦:٤١:٠١١٣:١٣:٥٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٨:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٤١:٥١١٣:١٣:٣٢١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٨:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤٢:٤١١٣:١٣:١٣١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٨:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٣:٣١١٣:١٢:٥٤١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٨:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٤:٢٠١٣:١٢:٣٥١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٨:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٥:١٠١٣:١٢:١٥١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢٧:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٦:٠٠١٣:١١:٥٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٧:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٦:٤٩١٣:١١:٣٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٧:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٧:٣٩١٣:١١:١٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٧:١١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٨:٢٩١٣:١٠:٥٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٢٤٠٠:٢٦:٥٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٩:١٨١٣:١٠:٣٣١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٦:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٠:٠٨١٣:١٠:١٢١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:١٩٠٠:٢٦:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٠:٥٧١٣:٠٩:٥١١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٦٠٠:٢٦:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥١:٤٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:١٣٠٠:٢٥:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠٩:٠٩١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٤٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٣:٢٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٠٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٤:١٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٣٤٠٠:٢٥:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٥:٠٦١٣:٠٨:٠٥١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٠٠٠٠:٢٤:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٥٦١٣:٠٧:٤٤١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٤:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٦:٤٦١٣:٠٧:٢٣١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٥٤٠٠:٢٤:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:٣٦١٣:٠٧:٠١١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢٣:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٨:٢٦١٣:٠٦:٤٠١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٤٧٠٠:٢٣:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٦:١٩١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:١٤٢٣:٥٣:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٠:٠٧١٢:٠٥:٥٧١٨:١١:١٢١٨:٢٩:٤١٢٣:٢٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیشه گاه بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیشه گاه بهمبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیشه گاه بهمبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیشه گاه بهمبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیشه گاه بهمبر

روستای بیشه گاه بهمبر بر روی نقشه

روستای بیشه گاه بهمبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیشه گاه بهمبر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بیشه گاه بهمبر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیشه گاه بهمبر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیشه گاه بهمبر
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بیشه گاه بهمبر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیشه گاه بهمبر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیشه گاه بهمبر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بیشه گاه بهمبر
زمان پخش اذان زنده به افق بیشه گاه بهمبر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو