جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر

ضیابر | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بیشه گاه بهمبر


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٠٠
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٢٦

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای بیشه گاه بهمبر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بیشه گاه بهمبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پاتانجالی
در برابر كسی كه دشمنی در او به كلی مرده است، دیگران نیز نمی‌توانند دشمنی بورزند؛ چرا كه او با كسی ستیزی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیشه گاه بهمبر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیشه گاه بهمبر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیشه گاه بهمبر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیشه گاه بهمبر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٠٧١٣:١١:٠٦١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٠:٥٦١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٠:٤٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٣:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:٣٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٠١١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٨:٥١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢١:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٧:٤٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢١:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٠:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٠:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٣:١٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٠:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٢:١٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٠:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١١:١٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٩:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٩:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٩:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٩:٢٥٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٩:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٨:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:١٨٠٠:١٨:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٥:١٣٠٠:١٨:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٣٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٠٨٠٠:١٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٧:٠٢٠٠:١٧:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٢:١١١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٥٦٠٠:١٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٧٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٤٩٠٠:١٧:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٩:٣١٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٧:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:٣٤٠٠:١٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٩:٣٨٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٧:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٩:٤٣٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:١٧٠٠:١٧:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٠٨٠٠:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیشه گاه بهمبر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بیشه گاه بهمبر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیشه گاه بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بیشه گاه بهمبر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥١:٥٩٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٥:٣٧١٧:٣٠:٥٠١٧:٥٠:٤١٢٣:٤١:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٢٦٠٧:٢٠:٠٦١٢:٢٥:٤٩١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٤٥٢٣:٤١:٢٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٠:٥٢٠٧:١٩:٢٢١٢:٢٦:٠١١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٢:٤٨٢٣:٤١:٣٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٨:٣٨١٢:٢٦:١١١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٣:٥٢٢٣:٤١:٥٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٧:٥١١٢:٢٦:٢١١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:٥٦٢٣:٤٢:٠٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:٥٩٠٧:١٧:٠٣١٢:٢٦:٣٠١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٦:٠٠٢٣:٤٢:٢٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:١٨٠٧:١٦:١٣١٢:٢٦:٣٨١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٧:٠٣٢٣:٤٢:٣٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٥:٢١١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٨:٠٧٢٣:٤٢:٤٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٤:٢٨١٢:٢٦:٥١١٧:٣٩:٤١١٧:٥٩:١١٢٣:٤٢:٥٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٣:٣٤١٢:٢٦:٥٧١٧:٤٠:٤٧١٨:٠٠:١٤٢٣:٤٣:٠٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٢:٣٧١٢:٢٧:٠٢١٧:٤١:٥٣١٨:٠١:١٨٢٣:٤٣:١٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١١:٤٠١٢:٢٧:٠٥١٧:٤٢:٥٩١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٣:١٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٠:٤١١٢:٢٧:٠٩١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٣:٢٤٢٣:٤٣:٢٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٩:٤٠١٢:٢٧:١١١٧:٤٥:١٠١٨:٠٤:٢٧٢٣:٤٣:٣٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٨:٣٨١٢:٢٧:١٢١٧:٤٦:١٥١٨:٠٥:٣٠٢٣:٤٣:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠٧:٣٥١٢:٢٧:١٣١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٦:٣٣٢٣:٤٣:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٦:٣٠١٢:٢٧:١٣١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٧:٣٥٢٣:٤٣:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٥:٢٤١٢:٢٧:١٢١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:٣٨٢٣:٤٣:٤٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٤:١٧١٢:٢٧:١١١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:٤٣:٤٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٣:٠٩١٢:٢٧:٠٩١٧:٥١:٣٨١٨:١٠:٤٢٢٣:٤٣:٤٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٢:٠٠١٢:٢٧:٠٦١٧:٥٢:٤٢١٨:١١:٤٣٢٣:٤٣:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٠:٤٩١٢:٢٧:٠٢١٧:٥٣:٤٦١٨:١٢:٤٥٢٣:٤٣:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٩:٣٧١٢:٢٦:٥٨١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:٤٦٢٣:٤٣:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٨:٢٥١٢:٢٦:٥٣١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٤٧٢٣:٤٣:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:١١١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٤٨٢٣:٤٣:٣٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٥٦١٢:٢٦:٤١١٧:٥٧:٥٧١٨:١٦:٤٩٢٣:٤٣:٣١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٤:٤٠١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٤٩٢٣:٤٣:٢٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٢٣١٢:٢٦:٢٦١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٣:٢٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٢:٠٦١٢:٢٦:١٨١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٣:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیشه گاه بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیشه گاه بهمبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیشه گاه بهمبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:١١١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٤٨٢٣:٤٣:٣٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٥:٥٦١٢:٢٦:٤١١٧:٥٧:٥٧١٨:١٦:٤٩٢٣:٤٣:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٤:٤٠١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٤٩٢٣:٤٣:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٢٣١٢:٢٦:٢٦١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٣:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٢:٠٦١٢:٢٦:١٨١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٣:١٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٠:٤٧١٢:٢٦:٠٩١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٤٩٢٣:٤٣:٠٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:٢٨١٢:٢٦:٠٠١٨:٠٣:٠٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٢:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٨:٠٨١٢:٢٥:٥٠١٨:٠٤:٠٥١٨:٢٢:٤٧٢٣:٤٢:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:٤٧١٢:٢٥:٣٩١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٣:٤٦٢٣:٤٢:٤٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٥:٢٥١٢:٢٥:٢٨١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٤:٤٥٢٣:٤٢:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٤:٠٢١٢:٢٥:١٧١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٥:٤٣٢٣:٤٢:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٢:٣٩١٢:٢٥:٠٥١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٦:٤١٢٣:٤٢:٠٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤١:١٥١٢:٢٤:٥٢١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:٣٩٢٣:٤١:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٩:٥١١٢:٢٤:٣٩١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٣٦٢٣:٤١:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٢٦١٢:٢٤:٢٥١٨:١١:٠٠١٨:٢٩:٣٤٢٣:٤١:٢٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٠٠١٢:٢٤:١١١٨:١١:٥٨١٨:٣٠:٣١٢٣:٤١:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٥:٣٤١٢:٢٣:٥٧١٨:١٢:٥٥١٨:٣١:٢٨٢٣:٤٠:٥٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٤:٠٧١٢:٢٣:٤٢١٨:١٣:٥٣١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤٠:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٤٠١٢:٢٣:٢٧١٨:١٤:٥٠١٨:٣٣:٢١٢٣:٤٠:٢٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:١٢١٢:٢٣:١٢١٨:١٥:٤٧١٨:٣٤:١٧٢٣:٤٠:١٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٩:٤٤١٢:٢٢:٥٦١٨:١٦:٤٣١٨:٣٥:١٣٢٣:٣٩:٥٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٨:١٦١٢:٢٢:٤٠١٨:١٧:٤٠١٨:٣٦:٠٩٢٣:٣٩:٣٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٤٧١٢:٢٢:٢٣١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:٠٥٢٣:٣٩:١٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٥:١٨١٢:٢٢:٠٧١٨:١٩:٣٢١٨:٣٨:٠١٢٣:٣٨:٥٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٣:٤٨١٢:٢١:٥٠١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٨:٥٧٢٣:٣٨:٤٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٢:١٩١٢:٢١:٣٣١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:٥٢٢٣:٣٨:٢١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:٤٩١٢:٢١:١٦١٨:٢٢:١٩١٨:٤٠:٤٨٢٣:٣٨:٠١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٩:١٩١٢:٢٠:٥٨١٨:٢٣:١٤١٨:٤١:٤٣٢٣:٣٧:٤١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٠:٤١١٨:٢٤:٠٩١٨:٤٢:٣٩٢٣:٣٧:٢١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیشه گاه بهمبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر روستای بیشه گاه بهمبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیشه گاه بهمبر روستای بیشه گاه بهمبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیشه گاه بهمبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیشه گاه بهمبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیشه گاه بهمبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیشه گاه بهمبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیشه گاه بهمبر

روستای بیشه گاه بهمبر بر روی نقشه

روستای بیشه گاه بهمبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیشه گاه بهمبر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیشه گاه بهمبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیشه گاه بهمبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیشه گاه بهمبر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیشه گاه بهمبر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیشه گاه بهمبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیشه گاه بهمبر
زمان پخش اذان زنده به افق بیشه گاه بهمبر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بیشه گاه بهمبر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیشه گاه بهمبر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیشه گاه بهمبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو