جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیسه

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بیسه


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٤٣

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیسه (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای بیسه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بیسه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیسه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز مورگان
هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست كه كسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام كه مورد محبت كسی هستم مثل این بوده است كه دست خداوند عالم را بر شانه خویش احساس كرده ام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیسه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیسه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیسه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیسه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیسه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیسه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:١٧٠٠:٠٩:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٥٣٠٠:٠٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٠:١١١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:١٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٨:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٢٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٣:٣٤١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٥٢٠٠:٠٨:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٩:٤١١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٢٨٠٠:٠٨:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١١:٥٩١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٠٥٠٠:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١١:١٤١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٨٠٠:٠٧:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٧:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٠٣١٢:٤٩:١٦١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٣١٠٠:٠٧:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٠٧٠٠:٠٦:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٦:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٩:٠٧١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٦:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٦:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٦:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٥:١١١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١١٠٠:٠٦:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٦:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٩:١٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٢:٠١١٢:٤٩:١٣١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٩:١٧١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٥:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١١٠٦:٠١:٠٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٥:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٥:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١١٠٠:٠٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیسه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیسه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیسه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیسه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بیسه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیسه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیسه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بیسه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٤٩:٤٦١٢:٥٨:١٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٣:٥٠٠٠:١٩:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٤٨:٣٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٤:٢١٠٠:١٩:١٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٤٧:٣٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٠٨:١٧١٩:٢٤:٥٣٠٠:١٨:٥٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٤٦:٢٥١٢:٥٧:٢٤١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٥:٢٤٠٠:١٨:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٥:١٩١٢:٥٧:٠٦١٩:٠٩:١٩١٩:٢٥:٥٦٠٠:١٨:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤٤:١٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٦:٣٠١٩:١٠:٢٠١٩:٢٦:٥٩٠٠:١٧:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٢:٠٠١٢:٥٦:١٣١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٣١٠٠:١٧:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٠:٥٤١٢:٥٥:٥٥١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٠٢٠٠:١٦:٤٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:١١٠٦:٣٩:٤٨١٢:٥٥:٣٨١٩:١١:٥٢١٩:٢٨:٣٤٠٠:١٦:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٨:٤٣١٢:٥٥:٢٠١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٠٦٠٠:١٦:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٧:٣٨١٢:٥٥:٠٣١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٣٨٠٠:١٥:٤٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٨:٣٢٠٦:٣٦:٣٣١٢:٥٤:٤٦١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:١٠٠٠:١٥:٢٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٤:٣٠١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٢٠٠:١٥:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:٢٥١٢:٥٤:١٣١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:١٥٠٠:١٤:٤٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٣:٥٧١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٤٧٠٠:١٤:٢٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٣:٤١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٣:٥٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣١:١٦١٢:٥٣:٢٦١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٥٣٠٠:١٣:٣٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:١٨٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٣:١٠١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:٢٦٠٠:١٣:١٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٢:٥٦١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٢:٥٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:١١١٢:٥٢:٤١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٤:٣٢٠٠:١٢:٤٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:١١١٢:٥٢:٢٧١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٠٦٠٠:١٢:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:١١١٢:٥٢:١٣١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٢:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٢:٠٠١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:١٤٠٠:١١:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٤:١٤١٢:٥١:٤٧١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٤٨٠٠:١١:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٣:١٦١٢:٥١:٣٤١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٢٢٠٠:١١:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٢:١٩١٢:٥١:٢٢١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٠:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢١:٢٣١٢:٥١:١١١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٠:٣٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥١:٠٠١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٠:١٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٤٢٠٠:٠٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیسه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بیسه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بیسه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیسه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیسه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بیسه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیسه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیسه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بیسه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٠٠:٠٦١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٠:٤١٢٣:٥١:٣٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٠٠٦:٥٥:٢١١٢:٥٩:٤٨١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:١٢٠٠:٢١:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٠٠٦:٥٤:١٤١٢:٥٩:٣٠١٩:٠٥:١١١٩:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٩٠٦:٥٣:٠٧١٢:٥٩:١٢١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٢:١٥٠٠:٢٠:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٢:٠٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٠٦:١٣١٩:٢٢:٤٧٠٠:٢٠:١٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٠:٥٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٣:١٨٠٠:١٩:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٤٩:٤٦١٢:٥٨:١٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٣:٥٠٠٠:١٩:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٣٠٦:٤٨:٣٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٤:٢١٠٠:١٩:١٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٤٧:٣٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٠٨:١٧١٩:٢٤:٥٣٠٠:١٨:٥٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٤٦:٢٥١٢:٥٧:٢٤١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٥:٢٤٠٠:١٨:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٤٥:١٩١٢:٥٧:٠٦١٩:٠٩:١٩١٩:٢٥:٥٦٠٠:١٨:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤٤:١٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٦:٣٠١٩:١٠:٢٠١٩:٢٦:٥٩٠٠:١٧:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٢:٠٠١٢:٥٦:١٣١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٣١٠٠:١٧:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٠:٥٤١٢:٥٥:٥٥١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٠٢٠٠:١٦:٤٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٣٩:٤٨١٢:٥٥:٣٨١٩:١١:٥٢١٩:٢٨:٣٤٠٠:١٦:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٨:٤٣١٢:٥٥:٢٠١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٠٦٠٠:١٦:٠٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٧:٣٨١٢:٥٥:٠٣١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٣٨٠٠:١٥:٤٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٢٠٦:٣٦:٣٣١٢:٥٤:٤٦١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:١٠٠٠:١٥:٢٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٤:٣٠١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٢٠٠:١٥:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:٢٥١٢:٥٤:١٣١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:١٥٠٠:١٤:٤٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٣:٥٧١٩:١٤:٥٨١٩:٣١:٤٧٠٠:١٤:٢٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٣:٤١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٣:٥٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣١:١٦١٢:٥٣:٢٦١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٥٣٠٠:١٣:٣٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٣:١٠١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:٢٦٠٠:١٣:١٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٢:٥٦١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٢:٥٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:١١١٢:٥٢:٤١١٩:١٧:٣٦١٩:٣٤:٣٢٠٠:١٢:٤٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:١١١٢:٥٢:٢٧١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٠٦٠٠:١٢:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٦:١١١٢:٥٢:١٣١٩:١٨:٤٠١٩:٣٥:٤٠٠٠:١٢:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٢:٠٠١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:١٤٠٠:١١:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٤:١٤١٢:٥١:٤٧١٩:١٩:٤٤١٩:٣٦:٤٨٠٠:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بیسه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بیسه روستای بیسه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بیسه روستای بیسه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیسه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیسه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیسه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیسه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیسه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیسه

روستای بیسه بر روی نقشه

روستای بیسه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیسه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیسه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیسه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بیسه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای بیسه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیسه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیسه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیسه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیسه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیسه
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بیسه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیسه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیسه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بیسه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیسه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیسه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیسه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو