جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیستون

هرسین | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز بیستون

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:١٢
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیستون (شهرستان هرسین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر بیستون)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بیستون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیستون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه خداوند، خوبی بنده‌ای را بخواهد، نیازهای مردم را به (دست او) قرار می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیستون

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیستون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیستون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیستون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیستون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیستون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٠:٣٠١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٠:١٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٣٦:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٠:٠١١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٣٠٠:٣٦:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٦:٣١١٣:١٩:٤٧١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٢٠٠:٣٥:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٥:١٧١٣:١٩:٣٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٣٥:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٤:٠٣١٣:١٩:٢١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٥:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٢:٥١١٣:١٩:٠٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٣٠٠٠:٣٤:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٣٩١٣:١٨:٥٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٣٤:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٨:٤٤١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٤:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٩:١٨١٣:١٨:٣٣١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:٣٣:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٨:٢٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٤٩٠٠:٣٣:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٨:١٢١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٩٠٠:٣٣:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٢:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٧:٥٢٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٢:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٢:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٧:٣٥٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣١:٣٢١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣١:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٧:١٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣١:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣١:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢١٠٠:٣٠:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٦:٣١١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٠:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٦:٥١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٦:٤٣٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٩:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:٥١١٣:١٦:٤١٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢١:٥٩١٣:١٦:٣٨٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٩:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢١:٠٩١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٠:٢٠١٣:١٦:٣٦٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیستون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیستون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیستون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیستون

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بیستون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیستون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیستون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بیستون

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بیستون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیستون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیستون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیستون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیستون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیستون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بیستون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیستون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیستون

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بیستون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیستون شهر بیستون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیستون شهر بیستون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیستون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیستون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیستون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیستون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیستون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیستون

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣١:٣٩١٢:٠٤:٣٩١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:٢٢٢٣:٢٣:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٢:٣٠١٢:٠٤:٣١١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:١٥٢٣:٢٣:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٣:٢٢١٢:٠٤:٢٣١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٣:١٠٢٣:٢٣:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٤:١٥١٢:٠٤:١٦١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٠٦٢٣:٢٣:٠٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٥:٠٧١٢:٠٤:١٠١٧:٣٢:٤٦١٧:٥١:٠٣٢٣:٢٢:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:٠٠١٢:٠٤:٠٤١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٠١٢٣:٢٢:٤٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٦:٥٤١٢:٠٤:٠٠١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٢:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٧:٤٧١٢:٠٣:٥٦١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٠١٢٣:٢٢:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٨:٤١١٢:٠٣:٥٢١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٧:٠٢٢٣:٢٢:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٩:٣٦١٢:٠٣:٥٠١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٦:٠٥٢٣:٢٢:١٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٠:٣٠١٢:٠٣:٤٨١٧:٢٦:٤١١٧:٤٥:١٠٢٣:٢٢:١١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤١:٢٥١٢:٠٣:٤٧١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٤:١٥٢٣:٢٢:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٢:٢٠١٢:٠٣:٤٧١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٣:٢٣٢٣:٢٢:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٣:١٦١٢:٠٣:٤٨١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٢:٣١٢٣:٢٢:٠١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٤:١٢١٢:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٤١٢٣:٢١:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٥:٠٨١٢:٠٣:٥٢١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٥٢٢٣:٢١:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:٠٤١٢:٠٣:٥٥١٧:٢١:٢٣١٧:٤٠:٠٥٢٣:٢١:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٧:٠١١٢:٠٣:٥٩١٧:٢٠:٣٥١٧:٣٩:٢٠٢٣:٢١:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٧:٥٧١٢:٠٤:٠٤١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٣٦٢٣:٢٢:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٨:٥٤١٢:٠٤:١٠١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:٥٣٢٣:٢٢:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٩:٥١١٢:٠٤:١٧١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:١٢٢٣:٢٢:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٠:٤٩١٢:٠٤:٢٤١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:٣٣٢٣:٢٢:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥١:٤٦١٢:٠٤:٣٣١٧:١٦:٥٩١٧:٣٥:٥٥٢٣:٢٢:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٤٣١٢:٠٤:٤٢١٧:١٦:٢٠١٧:٣٥:١٩٢٣:٢٢:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٤١١٢:٠٤:٥٢١٧:١٥:٤٤١٧:٣٤:٤٥٢٣:٢٢:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٤:٣٨١٢:٠٥:٠٣١٧:١٥:٠٩١٧:٣٤:١٢٢٣:٢٢:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٣٥١٢:٠٥:١٥١٧:١٤:٣٥١٧:٣٣:٤٢٢٣:٢٢:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٦:٣٣١٢:٠٥:٢٨١٧:١٤:٠٤١٧:٣٣:١٢٢٣:٢٢:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٣٠١٢:٠٥:٤١١٧:١٣:٣٤١٧:٣٢:٤٥٢٣:٢٢:٥٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٨:٢٧١٢:٠٥:٥٦١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:١٩٢٣:٢٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیستون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیستون شهر بیستون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیستون شهر بیستون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیستون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیستون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیستون

بیستون یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در ۲۷ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع است. شهر بیستون در شهرستان هرسین در خاور این استان واقع شده‌است

شهر بیستون در ویکیپدیا

شهر بیستون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیستون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیستون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیستون بر روی نقشه

شهر بیستون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیستون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیستون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیستون
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بیستون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بیستون + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بیستون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیستون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیستون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیستون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیستون رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بیستون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیستون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیستون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بیستون
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بیستون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیستون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیستون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بیستون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیستون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو