جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیرم

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بیرم


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٩:١١

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیرم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر بیرم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر بیرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
پنهان كننده كار نیك [پاداشش] برابر هفتاد حسنه است، و آشكاركننده كار بد سرافكنده است، و پنهان كننده كار بد آمرزیده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیرم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢١:٥١١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٣:٤٣١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٠٠٠:١٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٩:١٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٢:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:٢٣١٢:٥٣:١٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٥:٥٨٠٠:١١:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٣٤٠٠:١١:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٠٠٠:١١:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٤٦٠٠:١١:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:١١١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٢٣٠٠:١١:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٠:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٢:٣٩١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٠:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٢٠٠:١٠:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:١٤١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٠:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٣٢١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٦٠٠:١٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٩:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٠:١٢١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٩:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٩:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٢:١٩١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٢:١٨١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٢:١٨١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٩:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٢:١٩١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٩:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٢:٣١١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٢:٣٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٨:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیرم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بیرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بیرم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بیرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بیرم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٩:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٩:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٩:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٩:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٩:٣٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٩:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٩:٥٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٩:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٩:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٠:٠٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٢:١٦١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٠:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٢:١٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٠:٠٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٠:٠٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٢:٠١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٠:١٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢١:٥٢١٣:٠١:٥٥١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٠:١٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠١:٤٨١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٠:١٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٠:٠٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠١:٣٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٠:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠١:٢٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٠:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠١:١٤١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٠:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠١:٠٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:١١٠٠:١٩:٥٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:١٨٠٠:١٩:٥٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٩:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٢٧٠٠:١٩:٤٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٣:١٥١٩:٥٠:٣١٠٠:١٩:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٢:٢٠١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٩:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٩:٥٤١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٩:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٣٦٠٠:١٩:١٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٩:٢٦١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٦:٣٧٠٠:١٩:٠٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٩:١٢١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٩:٠٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥٨:٥٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٨:٥١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بیرم شهر بیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بیرم شهر بیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بیرم

بـِیرَم یکی از شهرهای جنوب استان فارس ایران واقع در بخش بیرم است. ۳-روایت اول: بیرم بر گرفته از کلمه ترکی بایرام است

شهر بیرم در ویکیپدیا

شهر بیرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیرم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر بیرم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بیرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیرم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیرم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیرم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیرم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیرم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیرم
زمان پخش اذان زنده به افق بیرم
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بیرم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیرم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو