جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیرم

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بیرم


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١١
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٢٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیرم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر بیرم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بیرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

تامس كمپبل
زنده ماندن در دل‌ها، یعنی نمردن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیرم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیرم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیرم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیرم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیرم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٦:١٣١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٠٨٠٠:١٦:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٧:٤١٠٠:١٥:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٣٨١٢:٥٥:٤٥١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:١٥٠٠:١٥:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٥:٣١١٩:٢١:٤٩١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٥:١٧١٩:٢٢:٢١١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٥:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٧:٤٠١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٢:٥٣١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٤:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٣١٠٠:١٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٠٦٠٠:١٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٤:٣١١٩:٤١:٤١٠٠:١٣:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٤:١٦١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:١٥٠٠:١٣:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٣:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٢:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢١:١٠١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠١٠٠:١٢:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٢:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:١٢٠٠:١٢:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٣:١٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:١١:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٣:١٠١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٤٠٠:١١:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٠٠٠٠:١١:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٣٦٠٠:١١:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٢١١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٢٠٠:١١:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٢:٣٩١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٣٩٠٠:١٠:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٤١١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:١٦٠٠:١٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١١:٠١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٥٣٠٠:١٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٠:٢١١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٩:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٢:١٩١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیرم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بیرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بیرم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیرم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٢:٣٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٨:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٨:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٨:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٨:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٨:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٨:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٢:١١١٢:٥٣:١٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٣:١٨١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٨:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٠٩:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٩:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠١:١١١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٠٩:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٩:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٤:٠١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٩:٢٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٤:١١١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٩:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٤:٢١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٩:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٩:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٩:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٧٠٠:٠٩:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٥:٠٥١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٠:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٥:١٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٠:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٥:٢٩١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٠:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٥:٤١١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٠:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:١٨٠٠:١٠:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٠:٥٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٦:١٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠٠٠٠:١١:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٦:٣١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٩٠٠:١١:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٣٨٠٠:١١:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٥٥٠٠:١١:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٧:١١١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٢٠٠:١١:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٢:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠١:١٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤١٠٠:١٢:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیرم شهر بیرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بیرم شهر بیرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیرم

بـِیرَم یکی از شهرهای جنوب استان فارس ایران واقع در بخش بیرم است. ۳-روایت اول: بیرم بر گرفته از کلمه ترکی بایرام است

شهر بیرم در ویکیپدیا

شهر بیرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیرم بر روی نقشه

شهر بیرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیرم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بیرم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بیرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیرم رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بیرم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیرم
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بیرم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بیرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیرم
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیرم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیرم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو