جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیرمشاه

رادکان | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بیرمشاه


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٠
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیرمشاه (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای بیرمشاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بیرمشاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیرمشاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان پریسكورن
مهمترین كامیابی یی كه به دست آوردم، پرسیدن و خواستن از خویشتن بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیرمشاه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیرمشاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیرمشاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیرمشاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیرمشاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیرمشاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٧:١٧١٢:٣٢:١٦١٩:١٧:٥١١٩:٣٧:١٤٢٣:٤٥:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٢:٠٦١٩:١٨:٤٤١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:١٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣١:٥٧١٩:١٩:٣٧١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٤:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣١:٤٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣١:٤٠١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٥٨٢٣:٤٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤١:٢٣١٢:٣١:٣٢١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٣:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:١٣٠٥:٤٠:١٦١٢:٣١:٢٥١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٣:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٩:١٠١٢:٣١:١٨١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣١:١٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٤١٢٣:٤٢:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٧:٠٠١٢:٣١:٠٧١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٢:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣١:٠١١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:٣٣٢٣:٤٢:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤١:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٢:٥٦١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:١٩٢٣:٤١:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣١:٥٨١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٠:٠٦١٩:٥٠:١٤٢٣:٤١:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٥١:٠٨٢٣:٤١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:١٥٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٠:٤٣١٩:٣١:٤٩١٩:٥٢:٠٣٢٣:٤٠:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٩:١٣١٢:٣٠:٤٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤٠:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٠:٤١١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٥١٢٣:٤٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٠:٤١١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٠:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٦:٤١١٢:٣٠:٤٢١٩:٣٥:١١١٩:٥٥:٣٨٢٣:٤٠:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٥:٥٣١٢:٣٠:٤٣١٩:٣٦:٠١١٩:٥٦:٣١٢٣:٣٩:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٧:٢٤٢٣:٣٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٢٤:٢٣١٢:٣٠:٤٧١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٨:١٦٢٣:٣٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٤٠٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٩:٠٧٢٣:٣٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٥٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٤٠:٠٣٢٠:٠٠:٤٩٢٣:٣٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٣٢٠٥:٢١:٤٠١٢:٣١:٠٢١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٣٩٢٣:٣٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٣٣٠٥:٢١:٠٣١٢:٣١:٠٧١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٢:٢٨٢٣:٣٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیرمشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیرمشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیرمشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیرمشاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بیرمشاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیرمشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیرمشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بیرمشاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیرمشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیرمشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیرمشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیرمشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیرمشاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیرمشاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیرمشاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیرمشاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیرمشاه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٥٩٠٥:١٥:٤٤١٢:٣٦:١٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٨:٢٤٢٣:٤١:٣٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:١٤٠٥:١٥:٥٩١٢:٣٦:٢٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٨:٣٥٢٣:٤١:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٣٢٠٥:١٦:١٥١٢:٣٦:٤١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٨:٤٣٢٣:٤١:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٥٢٠٥:١٦:٣٢١٢:٣٦:٥٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٨:٥٠٢٣:٤٢:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:١٥٠٥:١٦:٥١١٢:٣٧:٠٧١٩:٥٧:١٩٢٠:١٨:٥٥٢٣:٤٢:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٤٠٠٥:١٧:١١١٢:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٨:٥٨٢٣:٤٢:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٠٧٠٥:١٧:٣٣١٢:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٩:٠٠٢٣:٤٣:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٣٧٠٥:١٧:٥٦١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:٥٩٢٣:٤٣:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٠٠٥:١٨:٢٠١٢:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٨:٥٧٢٣:٤٣:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٤٠٥:١٨:٤٦١٢:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٢١٢٠:١٨:٥٣٢٣:٤٣:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٢١٠٥:١٩:١٣١٢:٣٨:٢٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٨:٤٧٢٣:٤٤:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٠٠٥:١٩:٤٢١٢:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٠٢٠:١٨:٣٨٢٣:٤٤:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٤١٠٥:٢٠:١١١٢:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٨:٢٩٢٣:٤٤:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٤٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٨:١٧٢٣:٤٥:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٨٠٥:٢١:١٣١٢:٣٩:٠٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٨:٠٣٢٣:٤٥:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٥٥٠٥:٢١:٤٦١٢:٣٩:١٣١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٧:٤٧٢٣:٤٥:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٤٠٥:٢٢:٢٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٥٦:١٠٢٠:١٧:٣٠٢٣:٤٥:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٤٠٥:٢٢:٥٥١٢:٣٩:٣٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٧:١٠٢٣:٤٦:١٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٦٠٥:٢٣:٣١١٢:٣٩:٤١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٦:٤٩٢٣:٤٦:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٠٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣٩:٤٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٦:٢٦٢٣:٤٦:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٥٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٩:٥٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٦:٠١٢٣:٤٧:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:١١٠٥:٢٥:٢٤١٢:٤٠:٠٤١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٣٤٢٣:٤٧:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢٦:٠٣١٢:٤٠:١١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٥:٠٥٢٣:٤٧:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٠٩٠٥:٢٦:٤٣١٢:٤٠:١٨١٩:٥٣:٣١٢٠:١٤:٣٤٢٣:٤٧:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٩٠٥:٢٧:٢٤١٢:٤٠:٢٣١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٤:٠٢٢٣:٤٨:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١١٠٥:٢٨:٠٥١٢:٤٠:٢٩١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٧٢٣:٤٨:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٨:٤٧١٢:٤٠:٣٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١٢:٥١٢٣:٤٨:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢٩:٣٠١٢:٤٠:٣٨١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:١٤٢٣:٤٨:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٣٠:١٤١٢:٤٠:٤٢١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٩:٠٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٣٠:٥٨١٢:٤٠:٤٥١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:٥٣٢٣:٤٩:٢١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣١:٤٢١٢:٤٠:٤٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:١٠:١٠٢٣:٤٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیرمشاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیرمشاه روستای بیرمشاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیرمشاه روستای بیرمشاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیرمشاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیرمشاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بیرمشاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیرمشاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیرمشاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیرمشاه

روستای بیرمشاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیرمشاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیرمشاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیرمشاه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بیرمشاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بیرمشاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیرمشاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیرمشاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیرمشاه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیرمشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیرمشاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بیرمشاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیرمشاه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیرمشاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیرمشاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بیرمشاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیرمشاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیرمشاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو