جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیرجند

بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بیرجند

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٢٤
اذان ظهر: ١١:١٦:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٠١:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٥٨

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیرجند (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر بیرجند)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بیرجند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیرجند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
رفتارهای ما به شدت تحت تاثیر باورهای ما هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیرجند

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیرجند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیرجند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیرجند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیرجند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیرجند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٣٠٢٣:٥٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٣٣:٠٩١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:١٥٢٣:٥٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٢:٢١١٢:٣٢:٥٥١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:٠١٢٣:٥٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٢:٤١١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٤٦٢٣:٤٩:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٣٢٢٣:٤٩:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٨:٤٩١٢:٣٢:١٤١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:١٨٢٣:٤٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٢:٠٢١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٠٤٢٣:٤٨:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٦:٣١١٢:٣١:٤٩١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٥:٥٠٢٣:٤٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣١:٣٧١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٨:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٤:١٧١٢:٣١:٢٦١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٧:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٣:١١١٢:٣١:١٥١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٠٩٢٣:٤٧:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٣١:٠٥١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٥٥٢٣:٤٧:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥١:٠١١٢:٣٠:٥٥١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٦:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣٠:٤٥١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٦:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٠:٣٦١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:١٥٢٣:٤٦:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٠:٢٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٠٢٢٣:٤٥:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٠:٢٠١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤٥:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٠:١٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٠:٠٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٩:٥٩١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٤:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٩:٥٣١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢٩:٤٨١٩:١٧:٥٦١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤١:١٤١٢:٢٩:٤٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٤:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٩:٤٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:١٨٢٣:٤٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٩:٣٠١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٩:٣١١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٣٨٢٣:٤٣:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٢٥٢٣:٤٣:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیرجند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیرجند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیرجند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیرجند

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بیرجند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیرجند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرجند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بیرجند

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بیرجند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیرجند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیرجند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیرجند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرجند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیرجند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بیرجند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرجند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیرجند

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بیرجند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیرجند شهر بیرجند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیرجند شهر بیرجند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیرجند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرجند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیرجند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیرجند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیرجند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیرجند

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٢:٤٩١١:١٧:٣٢١٦:٥١:٥٠١٧:٠٩:٣٩٢٢:٣٧:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٣:٣٧١١:١٧:٢٤١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٨:٣٦٢٢:٣٦:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٤:٢٦١١:١٧:١٦١٦:٤٩:٤١١٧:٠٧:٣٤٢٢:٣٦:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٥:١٤١١:١٧:٠٩١٦:٤٨:٣٩١٧:٠٦:٣٣٢٢:٣٦:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٦:٠٤١١:١٧:٠٣١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٥:٣٣٢٢:٣٦:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٦:٥٣١١:١٦:٥٧١٦:٤٦:٣٦١٧:٠٤:٣٥٢٢:٣٦:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٤٧:٤٣١١:١٦:٥٣١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٣٧٢٢:٣٦:١١
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٤٨:٣٤١١:١٦:٤٩١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٢:٤١٢٢:٣٦:٠٤
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٤٩:٢٤١١:١٦:٤٥١٦:٤٣:٤٢١٧:٠١:٤٦٢٢:٣٥:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٠:١٥١١:١٦:٤٣١٦:٤٢:٤٦١٧:٠٠:٥٢٢٢:٣٥:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥١:٠٧١١:١٦:٤١١٦:٤١:٥١١٧:٠٠:٠٠٢٢:٣٥:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥١:٥٨١١:١٦:٤٠١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٩:٠٨٢٢:٣٥:٤٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٥٠١١:١٦:٤٠١٦:٤٠:٠٦١٦:٥٨:١٩٢٢:٣٥:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٣:٤٣١١:١٦:٤١١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٣٠٢٢:٣٥:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٤:٣٥١١:١٦:٤٢١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٦:٤٣٢٢:٣٥:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٥:٢٨١١:١٦:٤٤١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٥:٥٧٢٢:٣٥:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٦:٢١١١:١٦:٤٨١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٥:١٣٢٢:٣٥:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٧:١٥١١:١٦:٥٢١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٤:٣٠٢٢:٣٥:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٨:٠٨١١:١٦:٥٧١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٣:٤٩٢٢:٣٥:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٩:٠٢١١:١٧:٠٣١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٣:١٠٢٢:٣٥:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٩:٥٦١١:١٧:٠٩١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٢:٣١٢٢:٣٥:٤٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٠:٥١١١:١٧:١٧١٦:٣٣:٢٣١٦:٥١:٥٥٢٢:٣٥:٤٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠١:٤٥١١:١٧:٢٥١٦:٣٢:٤٦١٦:٥١:٢٠٢٢:٣٥:٥١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٢:٤٠١١:١٧:٣٥١٦:٣٢:١٠١٦:٥٠:٤٧٢٢:٣٥:٥٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٣:٣٤١١:١٧:٤٥١٦:٣١:٣٦١٦:٥٠:١٥٢٢:٣٦:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٤:٢٩١١:١٧:٥٦١٦:٣١:٠٤١٦:٤٩:٤٥٢٢:٣٦:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:٢٤١١:١٨:٠٨١٦:٣٠:٣٣١٦:٤٩:١٧٢٢:٣٦:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:١٨١١:١٨:٢٠١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٨:٥٠٢٢:٣٦:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٧:١٣١١:١٨:٣٤١٦:٢٩:٣٧١٦:٤٨:٢٥٢٢:٣٦:٣٧
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٨:٠٧١١:١٨:٤٨١٦:٢٩:١١١٦:٤٨:٠١٢٢:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیرجند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیرجند شهر بیرجند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیرجند شهر بیرجند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیرجند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیرجند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیرجند

:بیرجَند تلفظ مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بیرجند در شرق ایران است. این شهر در سال ۱۳۹۰، تعداد ۱۷۸٬۰۲۰ نفر جمعیت داشته و چهل و نهمین شهر ایران بوده‌است

شهر بیرجند در ویکیپدیا

شهر بیرجند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیرجند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیرجند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیرجند بر روی نقشه

شهر بیرجند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیرجند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیرجند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیرجند
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بیرجند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بیرجند + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بیرجند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیرجند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیرجند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیرجند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیرجند رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیرجند
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیرجند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیرجند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیرجند
زمان پخش اذان زنده به افق بیرجند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیرجند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیرجند
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بیرجند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیرجند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو