جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان بیرجند

خراسان جنوبی

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٨ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان بیرجند

نماز

ساعت به وقت ایران

سه شنبه ٠٣ اردیبهشت ١٣٩٨ هجری شمسی
١٧ شعبان ١٤٤٠ هجری قمری
٢٣ آوریل ٢٠١٩ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان بیرجند

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
بیرجند - بیرجند٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٤:٥١١٢:٣١:٣٢١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٥٨٢٣:٤٧:٥١
بیرجند - دوست آباد٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٣:٣٩١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٢٢٢٣:٤٩:٢٧
بیرجند - سرایان٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٤:١٨١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:١٨٢٣:٤٩:٥٨
بیرجند - خور خراسان٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٤:٣٩١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:١٢٢٣:٥٠:٥٦
بیرجند - حاجی آباد بیرجند٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣١:١٣١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٧:٢٧
بیرجند - درمیان٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٢:٠٤١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٣:٥٩٢٣:٤٥:٠١
بیرجند - بسطاق٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٦:٢٤١٢:٣٤:١٥١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٠٦٢٣:٤٩:٥٩
بیرجند - منصورآباد بیرجند٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٣٢٢٣:٤٦:٠١
بیرجند - القورات٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٠:٥٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٤٩٢٣:٤٧:٠١

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان بیرجند بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان بیرجند دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان بیرجند

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان بیرجند بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.جدول روستاهای شهرستان بیرجند
آب خزی( آب خوزی) آب خیر آب میان
آسیاب خیرآباد اتوک ادیجان
ارویز استا استید
اسفندی اسماعیل آباد اسماعیل آباد
اسو اشتاگول اشتک
اغلدر القور النگ
النگی اندنگ علیا اهواز
اویشک اکبرآباد اکبرآباد
اکبرآباد باغ میانکوه باغ گلشن
بایمر بجن آبادبالا بجن آبادپایین
بدیشوک برج زیاد بزقنج
بزیک بالا بزیک پایین بقوز
بلنجاب بندان بورس
بیدسک تفنگسازان تنگل
تنگل بالا تنگل پایین تنگلی
تک اسپید تک برزگر تک توت
تک درخت عناب تک شاه بید تک پیرز
تک چاه بالا تک چاه پایین تگ ترخ بالا
تگ ترخ پایین تگ لس تیدر
تیچوک جبوک جمال الدین
جنگ آباد جوزستان حاجی آباد
حسن آباد حسن آباد حسن آباد
حسن آباد حسین آباد حسین آباد
حسین آباد حسین آباد حسین آباد
حسین آباد حسین آباد حسین آبادخنگ
حسین آباددهل کوه خافی خافی پایین
خالق آباد خانی شاه خرو
خنگ خواجه علی خونیک
خونیکک خچ بالا خچ پایین
داغ دنبه درازگر دره
دره اسو دره باغان دره گزان سفلی
دره گزان علیا دستگرد دشت اسو
دل آباد ده محمد دهل کوه
دهن تک دینوج ذغال در
راهدارخانه رباطپیشکوه رزوی(ازروی)
رزگ رشنوک بالا رشنوک پایین
روبخت روبخت بالا روزبه
زربز زرچ زنوک
زیراج سارویی ساقی
سرآسیاب سرحد سرحدبالا
سرحدمیان سرحدپایین سفیدچاهان
سمای سنگ آباد سنگ آبادعلیا(سنگ آبادبالا)
سنگل آباد(رضی آباد) سه جمل سه کنج
سوراخ سنگ سپیدالوک سک
سکندر سیانج بالا سیانج پایین
سیدآباد شارقنج شارقنج سفلی
شاه آباد شاه محمدبالا شاه محمدپایین
شریف آباد( اشکمبرآباد) شورآباد شکرآب بالا
شکرآب پایین شیردنگ صدگل
طورمان طورمان پایین عباس آباد پهلوانی
عصمت آباد علی آباد علی آباد
علی آباد علی آباد علی آباد
غیوک فلارگ فیروزآباد
قاسم آباد قدرت آباد قلوری بالا
قلوری پایین قنبروک قیصار
قیقوک قیقوک بالا قیچکی
ماسن مافریز ماهداد
ماهشک ماهوسک ماهوسک بالا
ماهوک مبارک آباد محمدآباد
محمدآباد محمدآباد محمدجان بالا
محمدجان پایین مرغزار مرقچ
مروج مروچ مروک
مزارسارویی مزارسیدتاج الدین مزارمیاکوه
مزدآب پایین مزداب مساج
مسناباد ملک آباد ملک آباد
مناوند مهدی آباد مهراج
مهیاربالا مهیارپایین مولید
موگرد میآباد(مهیآباد) میان تک
نصرآباد نعل گندربالا نعل گندرپایین
نقنج نقنج علیا(نقنج بالا) نهنگ آباد
نوخان نوخنجوک نوده
نوگیدر نیم کوشک هادربادسفلی
هادربادعلیا هج بالا هج پایین
همواری صدگل هوجگ وزغستان
ونج سفلی ونج علیا ویک
پامرغ پای توت پسوج(پسوچ)
پگان پی جمال آباد پی گدار
پیرانج پیشکوه سفلی پیشکوه علیا
پینیچو چشمه ابوالقاسم چشمه اخوند
چشمه بالا چشمه تاج الدین چشمه ترخی
چشمه خار چشمه سرخ چشمه سیکی
چشمه شور چشمه صادق چشمه صبوحی
چشمه علی محمدی چشمه غلام چشمه فرزگی
چشمه مطلبی چشمه منالی چشمه مناوند
چشمه مودمشو چشمه مولید چشمه میر
چشمه میرکوه چشمه پایین چشمه پوزه
چشمه پی چشمه چقوکی چشمه کریم
چشمه گبند چشمه گلی چهکنداسو
چهکندسفلی(چهکند پایین) چهکندعلیا(چهکندبالا) کاف
کال حسینو کردیان کرمانی
کریم آباد کشتوک کشمشوک
کلاج درگ کمالان بالا کمالان پایین
کورگزبالا کورگزپایین کوشک
کوه سرخ کوهیچ گاویدر
گبوک گلستان گلون آباد
گنج آباد یهن یوسف آباد
آسیاب حاجی آسیاب شمس آباد آسیاب شورفریز
آسیاب علی حسین آسیاب غلام حیرانی آسیاب غلامحسین
آسیاب محمد آسیاب محمدحسین آسیاب نوروز
آسیاب پای لاخ آسیاب کل عباس آسیاب کم سبز
آقامحمدحسین ابتلونک ابدرگان
ابشر اخلگاه اخوند
اروشه اروشه پایین ارگینی بالا
ارگینی پایین استاد استخرموسوی
اسفهرود اسماعیل آباد اسکندرآباد
اشهر(اشر) اشگفتان الادرسفلی( الادرپایین)
الادرعلیا( الادربالا) النگ بالا النگ حسین ملک
النگ ریز النگدرویش امیرآبادشیبانی
امیرآبادپایین اهنگری اوخیگی
اکبرآباد اکبرآباد ایشک
ایوان کیف باتجگ بادام تلخ
بازکن باغ النگ باغ بستان
باغ بهلگرد باغ تک باغ دهنه
باغ ملاساق باغ منظریه بجد
برزج برزگان بزرگان
بقیاج بن بید بندعمرشاه
بنگ آباد بنی آباد بهدان
بهدستان بهلگرد بهن آباد
بورگی(چشمه بورگی) بوسعید بوشاد
بیابانی بالا بیابانی پایین بیجار
بیدخت بیدوک بیل دسته
بیلدسته بیژن آباد ترش آب بالا
ترش آب پایین ترکانی بالا(ترکانی علیا) ترکانی پایین(ترکانی سفلی)
تریزگ علیا تنگل ابی تنگل باخو
تنگل بالا تنگل بقیاچ تنگل بهدان
تنگل جوزی تنگل علی بیک تنگل محمودآباد
تنگل پایین تک ابرا تک اسیا
تک اماران تک اوکی بالا تک اوکی پایین
تک بوته خار تک تاریک تک حاجی
تک حمام تک خارو تک خراس
تک درخت بید تک درینوک تک راه
تک سیاه تک سیاه( علی سعید) تک شمس ادی
تک صبحی تک عموک(عموک) تک قال چرخ
تک میرعلی تک نگینان تک پدیی
تک پی کمر تک چاه تک چهلونی
تک کمایی تک کندوکی تک کوچ
تک گیسه تکتی تی تکزرد
تکسیفی تکصمد تکه پهن
تگ آب خنک تگ ارگینی تگ اشتران
تگ تقی تگ جارویی تگ راه
تگ رزگ تگ زیربنگ تگ شاه محمد
تگ قاسم خان تگ ماه روشن تگ ملی
تگ میان تگ میانی تگ نرم
تگ پهلو تگ چشمه تگ کفکی
تگ کماهی تیغ بری تیغدر
جعفریه جوالوک سفلی جوالوک علیا
جوالوک وسطی جودره جوزاستونک
جوزان نوکی جیم آباد حاجی آباد
حاجی آباد حاجی رضا حاجی رضاعلیا
حاجی معصومی حاجی کوهی حسن آباد
حسن آبادبالا حسن آبادمیان حسن آبادپایین
حسن رضا حسین آباد حسین آباد
حسین آباد حسین آباد حسین آباد
حسین آباد حسین آبادنوفرست حسینیی
خارستان خارستونک خالادر
خدافریز خراشاد خرمی
خرپشته خسرک خشک آباد
خمگرد خنگ بالا خنگ پایین
خوران عشق آباد خونیک خونیک
خونیک خونیک خیرآباد
خیرآباد دازنج سفلی دازنج علیا
داود دره اجقو دره بیجار
دره میرک دره پایین درو
دزگبالا دزگپایین دلیجان
ده بنیم ده نو دهانتک
دهنو دهنوشرف رباطچاه حوض
رزگ رقویی پایین رودگز
رچ رکاتسفلی رکاتعلیا
ریزاب زاج زادوک
زاریز زردان زمان آباد
زنج زیروچ زیروچی بالا
زیروچی پایین زیرگو زیلگوک
زینبیه زینی ساچ
سدقاسم سراج سرتنگان
سرخ اب سررزگ سرنابه
سرپل سرچشمه سلیم آباد
سمبل سمو سنگ اسپی
سهل آباد سورگ سیتون
سیدآباد سیروان شاهو
شغالدان شفیعان شمس آباد
شمس آباد شهاباد شومنجو
شوکت آباد شیخ علی شیخک
شیراز شیرمنج( شیرسنگ) طاهرآباد
عابدی عباس آباد عباس آبادپایین
عبدل آباد عربشاه بالا عربشاه پایین
عشق آباد عقه علی آباد
علی آباد علی آبادداورآباد علی آبادسرکار
علی آبادسرکر علی آبادلوله علی استنوک
علی کته علی گرد علیشاه
فاضل فریزنوک فوداج(فوداچ)
قاسم خان قبرستان جدید قدبدی
قدمگاه مزگ قل سید قلاس
قلعه کهنه قلندر لاخ رزد
لون استخر لگنو لیدر
محسن آباد محمدآباد محمدآباد
محمودآباد مرغ مروج
مزار مزاررزگ مزارفریزنوک
مزرآباد مزگ مساوری
مسگر مغول آباد ملاعبداله
ملک آباد ملک آباد منالیان
منجیگان مهتران مهدی آباد
مهدیه مورچک موسویه( رحیم آباد)
میرقیس نارمنج نصرآباد
نصرآباد نهارجان نوبهار
نوبهار نوخنج نوریچه
نوسنگولان نوفرست نولبافان
نوکبالا نوکند نوکپایین
هاشم آباد هاونگ بالا هاونگ پایین
همت آباد هورسیشگ هورپک
پای گدار پس پتنگ علیا(پشت تنگ بالا) پی گدار
چاج چارکش چاهکی
چشمه اب چشمه بقیاج چشمه ته گدار
چشمه حسین چشمه حسینعلی چشمه راه النگ ریز
چشمه رج چشمه رزگ چشمه روداب
چشمه روگدار چشمه زمانی چشمه زیره ای
چشمه سبزواری چشمه سنجتوک چشمه شوشکی
چشمه شیخ هادی چشمه علی اکبر چشمه علی سلطان
چشمه علی قربان چشمه علی مردان چشمه علی مندی
چشمه غریب چشمه قلفی چشمه لوف
چشمه محمدحسین بیک چشمه مرتضی چشمه مزار
چشمه میرزامحمد چشمه نی چشمه پایی
چشمه پی حصار چشمه پی لاخ چشمه گزو
چهاربالا چهارده بالا چهارده پایین
چهارپایین چهکند چهکندوک
کاخکی کاسه سنگی کال
کال گنجو کاه کشت کجین
کسکستان کفکی کل آباد
کلاب کلاغی کلوتک
کندوکی کوشکیدر کوچ
گدارسیاه گرسنج گرگ آباد
گزوک بالا گزوک پایین گل خار
گل مکان گل نی گل پنجه
گلریز گلشن آباد گلیان
گنج آباد گوبگان گوجلگو
گودمحمود گورخی گیوک سفلی
گیوک علیا یشت یوسف آباد
یکه درخت النگ خنگی غوش اوجان
اوجان سفلی بیدستان بیدک
بیست کنج بیماد(بیمار) تخت دره
تنگل تنگل بیست کنج توتک
تک خار تک زعفران زار تک چاه
جنت آباد جیرنجان حسین آباد خارستان
حوض کربلایی محمدعلیجان(محمدجان) خزان خورج سفلی
خورج علیا خونیک خیرآباد
داغون دزق رزان
سبزوار سیدآباد شاخن
شوراب شوشک شوشک پایین
عباس آباد علی آباد علی آبادتک مریک
فورجان مبارک آباد مریک
مزارپیرطریق میریک نوخوان
پدمرود پدمرودسفلی چشمه ایروج
چشمه قوچان چشمه پاچ چشمه پای گدار
چشمه پای گدار چنگ کلاغ چشمه چغوک چهارچشمه
کبوج کهکیدر گاوکان
آب تک ابراهیم آباد اخ
ارس آباد اسنان النگ
اوجاد اکبرآباد ایجند
باغ چشمه برآباد برزو
بسته وزق بالا بسته وزق پایین بهآباد
بهارشاه بویک سفلی بویک علیا
بویک وسطی بی کشت سفلی بی کشت کهنه
بی کشت(بی کشت علیا) بیدخت بیدسک
بیدک بیرم آباد ترخی
تلخکی تنجان تنگل زیرک
تنگل لاله خیز توکلی تک خاری
تک شالی تک میران بالا( تک میران علیا) تک میران سفلی(تک میران پایین)
جلیل آباد حسنی حسنی علیا
حسین آباد حسین آبادمیرزاتقی حیدرآباد
خارزاری خدابرزین خلدآباد
خنگ خورو خونین بیک
خونیک خیرآباد دارج
دارج علیا داودتک ده رضا
رزوک رزوک چشمه رهنیچ
روزبه در ریخان زنگی
ساقدر سرخ چاه سرخنگ
سرقان سفلی سرقان علیا سلطان قریش
سهل آبادسفلی سهل آبادعلیا سیمین بالا
سیمین سفلی شادمهان شاه ولی
شمس آباد شهراه شیشتک سفلی( شیشک سفلی)
شیشتک علیا( شیشک علیا) عباس آباد عباسیه
عشق آباد قلندران لونان
مادری ماسیسک سفلی ماسیسک علیا
مرغج مسیری ملک آباد
مناوند مهمویی مورابی
نرگس سفلی نرگس علیا نهنگ
نهنگ آباد نهنگ بالا نوج
نوغآب چیک نوغاب نویک
نویک خشگان واشان ورقنه
پالیز پی قبرستان چاهکند
چرخاب سفلی چرخاب علیا چشمه بزنویک
چشمه ترخ چشمه سلطان چشمه صفایی
چشمه قله نیچه چشمه محمدرضادادی چشمه وزق استان
چشمه پدونه چشمه یحیی چهکند
کرشک بندره کرشکک کرشکک سفلی
کش سنگ گازار گزندر
گلوی تک گنداب اسبان
اسیاهوک اصغرآباد افضل آباد
افکشت النگ الهیار
انجورک اهنج برج دیده بانی
بقی بهاالدین بواج
تاج الدین تاج کوه تاقنج
تقاوک سفلی تقاوک علیا تنگل
جمال الدین حج نج حسین آباد
حسین آباد حصارسنگی حمبل
خدادادگان خیرآباد درودر
دهنه رباطاصف رزق آباد
رزود روشناوند زرگندر
زین آباد سرخ نخ سرخج
سنگ آباد سنگ چیلا سیچان
شاه میران(ولی آباد) شوشود شوشودسفلی
شیرگ صفرعلی ظریفی سفلی
ظریفی علیا عباس آباد عشق آباد
علی آباد علی آبادمحمدمیر عینیدبالا
عینیدپایین فریز فشارود
قطارگز لاحیدرک لاخ اوردی
لکلندر محمدآباد مزارحمبل
ملکانی مهران موشی
مومنان میانکوه نوخواجه
نوغآب افضل آباد هیزم دشت پسکوه
چهریک چهکند کازیاسیا
کازیرستم کدنگ کل قاره
کندر کودگز گله چشمه سفلی(گله چشمه پایین)
گله چشمه علیا(گله چشمه بالا) گلونک(گلونوک) آسیاب مرادخسروی
آقاجان ابشکون احمدآباد
اخوند ادینان ادیگان
ارویج(ارویچ) استخر اسپیدر
اسیاکو اشتاخو اغل کمر
اغل کمربالا القار النگ
النگ النگ راه الهیار
امرآباد برزآباد(برزاب) بزقوچ سفلی(بزقوچ پایین)
بزقوچ علیا(بزقوچ بالا) بند بهآباد
بهکوه بیدخت بیدوک
تاج ملک تاجدی تازیان
ترش اب تروسان تقوک
تقچرآباد تنگل تنگل بارک سفلی
تنگل بارک علیا تنگل بارک وسطی تنگلوک
تور تک خشکان تک داشگران
تک زینه تک علم آباد تک قلعه
تک کاهدان بالا تک گز تیدوک
تیزآب سفلی تیزآب علیا جاییدر
جلال آباد جلال سفلی( جلال پایین) جلال علیا( جلال بالا)
جنگ آباد جوزو جیجک
حاجی ابراهیم حاضلگی حبیب
حسرت آباد حسن آبادکوچ حوض
حیدرآبادسفلی حیدرآبادعلیا خالصان
خرم آباد خسروشاه(خسروآباد) خوری
خوش اب خوشینه سفلی خوشینه علیا
خونیک خونیک زیرک دره
درویچ دودرختی دوست علی
ربیان رجبان رضوان
رق بغل رق عنابی رق پایین
رقیه آباد رهنیشک رهنیشک پایین
ریخان ریوزگ زنگی
زیروج زیرک زیرک بالا
زیرک پایین زین آباد سادیه
سربند سرتنگل سرده
سرچاه تازیان سرچاه تازیان سفلی سنگستان بالا
سنگستان پایین سیدان سیسکان(سیسگان)
شریف آباد شغالی شمس آباد
شمس آباد شهرانه شوروچی
شیخان شیرگوگ صالحان
طالبی عارض شاهی عباس آباد
عباس آباد عباس آباد عباس آباد
علی آباد علی آباد فیض آباد
قاسم آباد قاسم آباد قاسم آبادبالا
قلعه کوه قلندرآباد مادیجان
مافنداب مبارک آباد محمدآباد
محمدآباد محمدآبادبالا محمدآبادپایین
مرک مزار مزارچهل دختر
مهرآباد موله میرآباد
میرزگ میرمی نخودی
نوغاب نوک نیستان
وازنج وج چشمه بالا
چشمه بهارشاه چشمه بوته گز چشمه بکان
چشمه ترسو چشمه تک پونیه(چشمه تک پدنیه) چشمه خاکی
چشمه درخت بید چشمه سفلی( چشمه پایین) چشمه سوخته
چشمه شیرگوگ چشمه علی اکبر چشمه علیا( چشمه بالا)
چشمه فرزگی چشمه قلی پور چشمه مزار
چشمه میر چشمه پاگدای ججک چشمه پی گدار
چشمه کربلایی علی چشمه گرمیدر چیوک
کاکان کج گاب کری آباد
کری آبادسفلی کم چاه کمرود
کودگز کوشکآباد کوهک
کوچ القار کچولی گاورزکان
گاوکش گرموک گرمیدر
گزندر گزندرسفلی گزندرعلیا
گزکنی گزیک گل خار
گونرق گوگچین یزدان سفلی
یزدان علیا یورتو یوزه بلوچشهرستان بیرجند بر روی نقشه

شهرستان بیرجند

درباره شهرستان بیرجند

:بیرجَند تلفظ مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بیرجند در شرق ایران است. این شهر در سال ۱۳۹۰، تعداد ۱۷۸٬۰۲۰ نفر جمعیت داشته و چهل و نهمین شهر ایران بوده‌است

لینک شهرستان بیرجند در ویکیپدیا


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان بیرجند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان بیرجند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان بیرجند
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان بیرجند جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان بیرجند مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان بیرجند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو