جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بید بلند

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بید بلند

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١١
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٤٢

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بید بلند (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر بید بلند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بید بلند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بید بلند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

سنت بور
تنها برای دست یافتن به امور محال است كه بشر می تواند به بالاترین حد امور ممكن دست یابد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بید بلند

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بید بلند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بید بلند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بید بلند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بید بلند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بید بلند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٢:٤٥١٣:١٠:١٦١٩:٣٨:١٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤١:٣٨١٣:١٠:٠١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٨:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٠:٣١١٣:٠٩:٤٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:١٩١٣:٠٩:٢١١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٧:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٩:٠٨١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:١١١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٢:١٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٦:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:٠٨١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٦:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٥:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٨:١٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١١٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢٥:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٢٤:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٤:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٤:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٧:١٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٣:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٧:١٢١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٣:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٦:٥٥١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٦:٥١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٢٠٠:٢٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٦:٤١١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٢:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢١:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بید بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بید بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بید بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بید بلند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بید بلند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بید بلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بید بلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بید بلند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بید بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بید بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بید بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بید بلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بید بلند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بید بلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بید بلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بید بلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بید بلند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بید بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بید بلند شهر بید بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بید بلند شهر بید بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بید بلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بید بلند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بید بلند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بید بلند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بید بلند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بید بلند

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٣:٠٣١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٣١:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤١:٢٩١٣:١٢:٤٧١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:١٥٠٠:٣١:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٢:٣١١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٣١:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٢:١٤١٩:٤١:٢١١٩:٥٨:٥٥٠٠:٣٠:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٣:١٥١٣:١١:٥٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٣٠:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٣:٥٠١٣:١١:٤٠١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٣٣٠٠:٣٠:٣١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٤:٢٤١٣:١١:٢٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٢١٠٠:٣٠:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٤:٥٩١٣:١١:٠٤١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٠٨٠٠:٣٠:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٠:٤٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٢:٥٥٠٠:٢٩:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٦:٠٨١٣:١٠:٢٧١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٤١٠٠:٢٩:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٦:٤٢١٣:١٠:٠٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٢٧٠٠:٢٩:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٧:١٧١٣:٠٩:٤٨١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٩:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٧:٥٧٠٠:٢٨:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٦٠٦:٤٨:٢٥١٣:٠٩:٠٩١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٤٢٠٠:٢٨:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٢٧٠٠:٢٨:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٤٩:٣٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:١١٠٠:٢٨:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٥٤٠٠:٢٧:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٧:٤٧١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٣٨٠٠:٢٧:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥١:١٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٢١٠٠:٢٧:٢١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٠٥٠٠:٢٧:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٢:٢٢١٣:٠٦:٤٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٤٨٠٠:٢٦:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٢:٥٦١٣:٠٦:٢٣١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٣١٠٠:٢٦:٢٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٣:٣٠١٣:٠٦:٠٢١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٦:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٤:٠٤١٣:٠٥:٤٠١٩:١٦:٤٩١٩:٣٣:٥٦٠٠:٢٥:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٥:١٩١٩:١٥:٣٢١٩:٣٢:٣٩٠٠:٢٥:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٧٠٦:٥٥:١١١٣:٠٤:٥٨١٩:١٤:١٥١٩:٣١:٢٢٠٠:٢٥:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٥:٤٦١٣:٠٤:٣٦١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٠٤٠٠:٢٤:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٦٠٦:٥٦:٢٠١٣:٠٤:١٥١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:٤٧٠٠:٢٤:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٦٠٦:٥٦:٥٤١٣:٠٣:٥٤١٩:١٠:٢٥١٩:٢٧:٣٠٠٠:٢٤:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٥٠٦:٥٧:٢٨١٣:٠٣:٣٢١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:١٣٢٣:٥٤:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٨:٠٣١٢:٠٣:١١١٨:٠٧:٥٢١٨:٢٤:٥٦٢٣:٢٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بید بلند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بید بلند شهر بید بلند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بید بلند شهر بید بلند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بید بلند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بید بلند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بید بلند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بید بلند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بید بلند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بید بلند

شهر بید بلند بر روی نقشه

شهر بید بلند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بید بلند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بید بلند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بید بلند
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بید بلند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بید بلند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بید بلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بید بلند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بید بلند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بید بلند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بید بلند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بید بلند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بید بلند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بید بلند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بید بلند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بید بلند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بید بلند
افق شرعی امروز فردا بید بلند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بید بلند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بید بلند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو