جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیدک

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بیدک


اذان صبح: ٠٥:١٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥٣
اذان ظهر: ١٢:١٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٢
اذان مغرب: ١٨:١٨:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٩

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدک (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای بیدک)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بیدک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
عشق، انگیزه‌ی دستیابی انسان به درجات عالی و متعالی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدک

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیدک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣١٠٠:٢١:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٠:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:١٧١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٤:٠١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٩:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٩:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٨:٠١١٣:٠٣:٤١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٨:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٨:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٦:١٢١٣:٠٣:٣٠١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:١٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣١٠٠:١٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٣:١٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٧٠٠:١٧:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٧:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١١:٥٩١٣:٠٣:١٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٧:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:١٣١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٣:١٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٢١٠٠:١٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٣:١٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٦:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٣:١٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٥١٠٠:١٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٣:١١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٣:١٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢١٠٠:١٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٣:١٤١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٣:١٩٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:١٨٠٠:١٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٦:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدک

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای بیدک

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای بیدک

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٠:٠١١٢:١٩:٥٨١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٠٠٢٣:٣٩:٢٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٨:٣٢٠٦:٣٨:٥٣١٢:١٩:٤٨١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٤٨٢٣:٣٩:١٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٧:٤٥١٢:١٩:٣٩١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:٣٥٢٣:٣٩:١٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٦:٣٦١٢:١٩:٢٨١٨:٠٢:٤٨١٨:٢٠:٢٣٢٣:٣٩:٠١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٥:٢٦١٢:١٩:١٧١٨:٠٣:٣٦١٨:٢١:٠٩٢٣:٣٨:٥٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٤:١٥١٢:١٩:٠٥١٨:٠٤:٢٤١٨:٢١:٥٦٢٣:٣٨:٣٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٣:٠٤١٢:١٨:٥٣١٨:٠٥:١١١٨:٢٢:٤٢٢٣:٣٨:٢٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١١:٤٥٠٦:٣١:٥٢١٢:١٨:٤١١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٣:٢٨٢٣:٣٨:١٦
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:٤٠١٢:١٨:٢٨١٨:٠٦:٤٤١٨:٢٤:١٣٢٣:٣٨:٠٣
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٩:٢٧١٢:١٨:١٤١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٤:٥٩٢٣:٣٧:٤٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٨:١٣١٢:١٨:٠٠١٨:٠٨:١٦١٨:٢٥:٤٤٢٣:٣٧:٣٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٦:٥٩١٢:١٧:٤٦١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٦:٢٩٢٣:٣٧:٢١
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٥:٤٤١٢:١٧:٣١١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:١٣٢٣:٣٧:٠٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٢٩١٢:١٧:١٦١٨:١٠:٣٢١٨:٢٧:٥٨٢٣:٣٦:٥٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٣:١٤١٢:١٧:٠٠١٨:١١:١٦١٨:٢٨:٤٢٢٣:٣٦:٣٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠١:٥١٠٦:٢١:٥٨١٢:١٦:٤٤١٨:١٢:٠١١٨:٢٩:٢٦٢٣:٣٦:١٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٠:٤٢١٢:١٦:٢٨١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:١٠٢٣:٣٦:٠٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٩:٢٥١٢:١٦:١٢١٨:١٣:٢٩١٨:٣٠:٥٤٢٣:٣٥:٤٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٨:٠٨١٢:١٥:٥٥١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٣٧٢٣:٣٥:٢٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٥١١٢:١٥:٣٩١٨:١٤:٥٦١٨:٣٢:٢١٢٣:٣٥:٠٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٥:٣٣١٢:١٥:٢١١٨:١٥:٤٠١٨:٣٣:٠٤٢٣:٣٤:٤٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:١٦١٢:١٥:٠٤١٨:١٦:٢٣١٨:٣٣:٤٧٢٣:٣٤:٢٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٢:٥٨١٢:١٤:٤٧١٨:١٧:٠٦١٨:٣٤:٣١٢٣:٣٤:١٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥١:١٣٠٦:١١:٤٠١٢:١٤:٢٩١٨:١٧:٤٩١٨:٣٥:١٤٢٣:٣٣:٥٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٠:٢٢١٢:١٤:١٢١٨:١٨:٣٢١٨:٣٥:٥٧٠٠:٠٣:٣٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٨:٢٨٠٧:٠٩:٠٤١٣:١٣:٥٤١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٤٠٠٠:٣٣:١٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٠٥٠٧:٠٧:٤٥١٣:١٣:٣٦١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٢٣٠٠:٣٢:٤٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٥:٤٢٠٧:٠٦:٢٧١٣:١٣:١٨١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٨:٠٦٠٠:٣٢:٢٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٥:٠٩١٣:١٣:٠٠١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٤٩٠٠:٣٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٥:٢٥١٢:٢٠:٣٦١٧:٥٦:١٢١٨:١٣:٥٨٢٣:٣٩:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٤:٢٢١٢:٢٠:٢٩١٧:٥٧:٠٣١٨:١٤:٤٧٢٣:٣٩:٥٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٣:١٨١٢:٢٠:٢٢١٧:٥٧:٥٤١٨:١٥:٣٦٢٣:٣٩:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٢:١٣١٢:٢٠:١٥١٧:٥٨:٤٤١٨:١٦:٢٤٢٣:٣٩:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤١:٠٧١٢:٢٠:٠٧١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:١٣٢٣:٣٩:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٠:٠١١٢:١٩:٥٨١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٠٠٢٣:٣٩:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٣٨:٥٣١٢:١٩:٤٨١٨:٠١:١٢١٨:١٨:٤٨٢٣:٣٩:١٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٧:٤٥١٢:١٩:٣٩١٨:٠٢:٠٠١٨:١٩:٣٥٢٣:٣٩:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٦:٣٦١٢:١٩:٢٨١٨:٠٢:٤٨١٨:٢٠:٢٣٢٣:٣٩:٠١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٥:٢٦١٢:١٩:١٧١٨:٠٣:٣٦١٨:٢١:٠٩٢٣:٣٨:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٤:١٥١٢:١٩:٠٥١٨:٠٤:٢٤١٨:٢١:٥٦٢٣:٣٨:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٣:٠٤١٢:١٨:٥٣١٨:٠٥:١١١٨:٢٢:٤٢٢٣:٣٨:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣١:٥٢١٢:١٨:٤١١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٣:٢٨٢٣:٣٨:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:٤٠١٢:١٨:٢٨١٨:٠٦:٤٤١٨:٢٤:١٣٢٣:٣٨:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٩:٢٧١٢:١٨:١٤١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٤:٥٩٢٣:٣٧:٤٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٨:١٣١٢:١٨:٠٠١٨:٠٨:١٦١٨:٢٥:٤٤٢٣:٣٧:٣٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٦:٥٩١٢:١٧:٤٦١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٦:٢٩٢٣:٣٧:٢١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٥:٤٤١٢:١٧:٣١١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:١٣٢٣:٣٧:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٢٩١٢:١٧:١٦١٨:١٠:٣٢١٨:٢٧:٥٨٢٣:٣٦:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٣:١٤١٢:١٧:٠٠١٨:١١:١٦١٨:٢٨:٤٢٢٣:٣٦:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢١:٥٨١٢:١٦:٤٤١٨:١٢:٠١١٨:٢٩:٢٦٢٣:٣٦:١٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٠:٤٢١٢:١٦:٢٨١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:١٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٩:٢٥١٢:١٦:١٢١٨:١٣:٢٩١٨:٣٠:٥٤٢٣:٣٥:٤٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٨:٠٨١٢:١٥:٥٥١٨:١٤:١٣١٨:٣١:٣٧٢٣:٣٥:٢٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٥١١٢:١٥:٣٩١٨:١٤:٥٦١٨:٣٢:٢١٢٣:٣٥:٠٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٥:٣٣١٢:١٥:٢١١٨:١٥:٤٠١٨:٣٣:٠٤٢٣:٣٤:٤٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:١٦١٢:١٥:٠٤١٨:١٦:٢٣١٨:٣٣:٤٧٢٣:٣٤:٢٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٢:٥٨١٢:١٤:٤٧١٨:١٧:٠٦١٨:٣٤:٣١٢٣:٣٤:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١١:٤٠١٢:١٤:٢٩١٨:١٧:٤٩١٨:٣٥:١٤٢٣:٣٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک روستای بیدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک روستای بیدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیدک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدک

روستای بیدک بر روی نقشه

روستای بیدک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدک
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بیدک + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای بیدک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیدک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیدک دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بیدک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیدک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیدک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیدک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدک
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو