جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیدک

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بیدک


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٠:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدک (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای بیدک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیدک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ترنس
كسی كه ساده ترین كار را با اكراه و بی میلی انجام دهد، آن را تبدیل به دشوارترین مسأله خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیدک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٠:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:١٧١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٤:٠١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٨:٠١١٣:٠٣:٤١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٨:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٦:١٢١٣:٠٣:٣٠١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:١٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣١٠٠:١٧:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٣:١٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٧٠٠:١٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١١:٥٩١٣:٠٣:١٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٧:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:١٣١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٧:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٣:١٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٢١٠٠:١٧:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٣:١٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٦:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٣:١٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٥١٠٠:١٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٣:١١١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٦:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٣:١٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢١٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٣:١٤١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٦:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٣:١٩٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٦:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:١٨٠٠:١٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٦:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٦:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٥:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بیدک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیدک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بیدک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٦:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٩:١٧١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٦:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٦:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٢٧١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٢٦٠٠:٢٦:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:٠٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١١٠٠:٢٦:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٨:١٠١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٦:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٩:٢٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٤٠٠٠:٢٥:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٠:٠٢١٣:٠٧:٣٤١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٥:٤٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٧:١٦١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٠٦٠٠:٢٥:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤١:١٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٤٨٠٠:٢٥:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:٢٥:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٢:٣٦١٣:٠٦:١٩١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:١٢٠٠:٢٤:٥٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٣:١٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٣٠٠:٢٤:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٣٤٠٠:٢٤:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٤:٣٠١٣:٠٥:١٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:١٤٠٠:٢٤:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٥:٠٨١٣:٠٤:٥٩١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٥٤٠٠:٢٣:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٤:٣٨١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٣٤٠٠:٢٣:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٤:١٧١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:١٣٠٠:٢٣:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٤٧:٠١١٣:٠٣:٥٦١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٥٣٠٠:٢٣:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٧:٣٩١٣:٠٣:٣٥١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٣٢٠٠:٢٢:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٤٨:١٦١٣:٠٣:١٤١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:١١٠٠:٢٢:٢٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٢:٥٣١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٥٠٠٠:٢٢:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٤٩:٣١١٣:٠٢:٣١١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٢٨٠٠:٢١:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٠:٠٩١٣:٠٢:١٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:٠٧٠٠:٢١:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٠:٤٧١٣:٠١:٤٨١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٤٦٠٠:٢١:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥١:٢٥١٣:٠١:٢٧١٩:١٠:٥٨١٩:٢٨:٢٤٠٠:٢٠:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٢:٠٢١٣:٠١:٠٥١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٠٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٢:٤٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٤٢٠٠:٢٠:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٣:١٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٢٠٠٠:٢٠:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠٠:٠١١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٢:٥٩٢٣:٤٩:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٤:٣٥١١:٥٩:٤٠١٨:٠٤:١٥١٨:٢١:٣٨٢٣:١٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیدک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک روستای بیدک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدک روستای بیدک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیدک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدک

روستای بیدک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیدک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بیدک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیدک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدک
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدک
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیدک
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیدک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیدک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیدک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو