جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیدو

خوسف | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بیدو


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٦

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدو (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای بیدو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بیدو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

اُرد بزرگ
آدمی با كینه، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدو

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیدو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٣:٣٧١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:٠١٢٣:٤٩:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٣:٢٨١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٩:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٣:١٨١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٣٣٢٣:٤٩:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٣:١٠١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٤٩:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٣:٠١١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٨:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣٢:٥٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٨:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٢:٤٦١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٢:٤٠١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٢:٣٤١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٧:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٢:٢٨١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٧:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٢:٢٣١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٤٢٢٣:٤٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٢:١٨١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٧:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٢:١٤١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:١٤٢٣:٤٦:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٢:١١١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٠٠٢٣:٤٦:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٨٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤١:٠١١٢:٣٢:٠٦١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٦:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٢:٠٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:١٧٢٣:٤٦:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٠٢٢٣:٤٥:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٥:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٧:٢١١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٢:٠٤١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٢:٠٦١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٢:٠٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٨:٣١٢٣:٤٥:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:١١٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣٢:١٢١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٤:١٥١٢:٣٢:١٥١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٣:٤٢١٢:٣٢:١٩١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٣:١٠١٢:٣٢:٢٤١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٢٤٢٣:٤٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٢:٢٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٠٦٢٣:٤٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدو

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بیدو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بیدو

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیدو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیدو

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:٣٣:٣٤١٢:٣٢:٢٠١٩:٣١:٢٨١٩:٥٠:٥٢٢٣:٤٤:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٣٢:٢٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٣٤٢٣:٤٤:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٣٢:٣٣١٢:٣٢:٣٠١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:١٦٢٣:٤٤:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤٤:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٣٨٢٣:٤٤:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣١:١٣١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٤:١٨٢٣:٤٤:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٥٨٢٣:٤٤:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٠:٢٧١٢:٣٣:٠٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤٤:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣٠:٠٦١٢:٣٣:١١١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:١٥٢٣:٤٤:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٢٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٤:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤١٠٥:٢٩:٢٩١٢:٣٣:٢٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٢٩٢٣:٤٤:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٢٠٥:٢٩:١٣١٢:٣٣:٣٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٨:٠٥٢٣:٤٥:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٨:٥١١٩:٥٨:٤١٢٣:٤٥:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:١٩٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٣:٥٨١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:١٥٢٣:٤٥:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٨:٣٤١٢:٣٤:٠٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٩:٤٨٢٣:٤٥:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٢٨:٢٤١٢:٣٤:١٩١٩:٤٠:٢٦٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٤٥:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:١٦١٢:٣٤:٣٠١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٤٥:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٤:٤١١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤٥:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٤:٥٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٥١٢٣:٤٥:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:١٩٢٣:٤٥:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٧:٥٧١٢:٣٥:١٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٤٥:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣٥:٢٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:١٢٢٣:٤٦:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣٥:٤١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤٦:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٥:٥٤١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٤٦:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠١٠٥:٢٨:٠١١٢:٣٦:٠٧١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:٢١٢٣:٤٦:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠١٠٥:٢٨:٠٦١٢:٣٦:١٩١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٤٦:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٢٨:١٢١٢:٣٦:٣٢١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٠١٢٣:٤٧:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٦:٤٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:١٩٢٣:٤٧:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣٦:٥٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:٣٦٢٣:٤٧:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٢٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣٧:١١١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٥:٥١٢٣:٤٧:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٧:٢٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٠٥٢٣:٤٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیدو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیدو روستای بیدو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بیدو روستای بیدو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بیدو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدو

روستای بیدو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدو
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بیدو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای بیدو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیدو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بیدو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدو
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیدو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیدو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو