جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیدشهر

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بیدشهر


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٣٣
اذان مغرب: ١٩:١١:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٠:١٠

جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
٢٠ محرم ١٤٤١ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدشهر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ شهریور ٩٨ روستای بیدشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیدشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
انسان ها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربی كه اندوخته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیدشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٠٤٠٠:١١:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤١٠٠:١١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٢:٣١١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:١٨٠٠:١٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٢:١٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٠:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٠:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٤:١٥١٢:٥٢:٠١١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٢٧١٢:٥١:٥٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٢:٤١١٢:٥١:٤٩١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٥٥١٢:٥١:٤٤١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٩:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:١٠١٢:٥١:٤٠١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٢٧١٢:٥١:٣٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٩:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٨:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥١:٢٩١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٨:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٨:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥١:٢٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٨:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٨:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٨:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٨:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٥:١٩١٢:٥١:٢٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٨:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥١:٢٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٧:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٤:١٤١٢:٥١:٢٨١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥١:٣٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٥١:٣٣١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥١:٣٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٤١١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٥٥١٢:٥١:٤٥١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠٧:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠١:٣١١٢:٥١:٥٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠١:٠٨١٢:٥١:٥٦١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدشهر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بیدشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیدشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بیدشهر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیدشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدشهر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٧:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٧:٣١١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:١٦٠٠:١٧:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٩:٥٧١٢:٥٧:١٥١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:١٢٠٠:١٧:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٠:٢٧١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٠٨٠٠:١٦:٥٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٦:٤١١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٠٢٠٠:١٦:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣١:٢٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٦:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣١:٥٥١٢:٥٦:٠٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٥٠٠٠:١٦:٢٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٢:٢٤١٢:٥٥:٤٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٤٣٠٠:١٦:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:٥٣١٢:٥٥:٣٠١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٣٦٠٠:١٥:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٣:٢٢١٢:٥٥:١١١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٢٨٠٠:١٥:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٤:٥٢١٩:١٥:٢٨١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٥:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٤:٣٣١٩:١٤:٢١١٩:٣١:١٢٠٠:١٥:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٤:١٣١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٠٣٠٠:١٤:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٥:١٦١٢:٥٣:٥٣١٩:١٢:٠٥١٩:٢٨:٥٣٠٠:١٤:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٥:٤٤١٢:٥٣:٣٣١٩:١٠:٥٦١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٤:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٦:١٢١٢:٥٣:١٣١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٦:٣٤٠٠:١٤:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٣٧:٠٨١٢:٥٢:٣١١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٤:١٣٠٠:١٣:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٣٧:٣٦١٢:٥٢:١٠١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٠٢٠٠:١٣:١٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٨:٠٤١٢:٥١:٤٩١٩:٠٥:٠٩١٩:٢١:٥١٠٠:١٢:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٣٨:٣٢١٢:٥١:٢٨١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٠:٤٠٠٠:١٢:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٣٩:٠٠١٢:٥١:٠٧١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٢٩٠٠:١٢:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٣٩:٢٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:١٨٠٠:١٢:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٠:٢٤١٩:٠٠:٢٧١٩:١٧:٠٦٠٠:١١:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥٠:٠٢١٨:٥٩:١٦١٩:١٥:٥٥٠٠:١١:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٠:٥١١٢:٤٩:٤١١٨:٥٨:٠٥١٩:١٤:٤٤٠٠:١١:٠٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤١:١٩١٢:٤٩:١٩١٨:٥٦:٥٥١٩:١٣:٣٢٠٠:١٠:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤١:٤٧١٢:٤٨:٥٨١٨:٥٥:٤٤١٩:١٢:٢١٠٠:١٠:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٢:١٥١٢:٤٨:٣٦١٨:٥٤:٣٣١٩:١١:١٠٠٠:١٠:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٢:٤٣١٢:٤٨:١٥١٨:٥٣:٢٢١٩:٠٩:٥٨٢٣:٣٩:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٤٣:١١١١:٤٧:٥٤١٧:٥٢:١١١٨:٠٨:٤٧٢٣:٠٩:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیدشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدشهر روستای بیدشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیدشهر روستای بیدشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیدشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدشهر

روستای بیدشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیدشهر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بیدشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدشهر رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بیدشهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیدشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیدشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیدشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیدشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو