جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیدسگان

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بیدسگان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٠٢
اذان ظهر: ١١:٣١:١١
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:١٥
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٠٢
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٢٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدسگان (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای بیدسگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بیدسگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدسگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمدحجازی
امید سرابی است كه اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدسگان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدسگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدسگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیدسگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدسگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدسگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٤:٢٤١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٩:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٤:١٤١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:١٩٢٣:٤٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٤:٠٤١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٩:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٣:٥٥١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٣:٤٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٨:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٣:٣٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٨:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٣:٣٠١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٢٧٢٣:٤٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٣:١٦١٩:٢١:٠٨١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٧:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٣:١٠١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:٥٥٢٣:٤٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٦:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٢:٥٩١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٣٤٢٣:٤٦:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤٦:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٦:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٥:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٤٠٢٣:٤٥:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٢:٤٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٥:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:١٨٢٣:٤٥:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٩:٠٦٢٣:٤٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٥٤٢٣:٤٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٤:٣٨١٢:٣٢:٤٠١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٣:٥٥١٢:٣٢:٤١١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣٣:١٤١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:١٧٢٣:٤٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٢:٤٥١٩:٣٣:٢١١٩:٥٣:٠٤٢٣:٤٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣١:٥٥١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٥١٢٣:٤٤:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٣٠٥:٣١:١٨١٢:٣٢:٥١١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٣٠:٤٣١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٢٣٢٣:٤٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٠:٠٩١٢:٣٣:٠٠١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:٠٨٢٣:٤٤:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٦٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٣:٠٥١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:٥٢٢٣:٤٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدسگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدسگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدسگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدسگان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بیدسگان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدسگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدسگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بیدسگان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٢٧١١:٢٤:٠٤١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٦:٥١٢٢:٤١:٠٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٢١١١:٢٤:٢٥١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٤١٢٢:٤١:١٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:١٤١١:٢٤:٤٦١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٣٢٢٢:٤١:٣٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:٠٧١١:٢٥:٠٨١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٦:٢٦٢٢:٤١:٥٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٥٩١١:٢٥:٣١١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٢١٢٢:٤٢:١٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٥١١١:٢٥:٥٤١٦:٢٦:٤٥١٦:٤٦:١٨٢٢:٤٢:٣٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٤٢١١:٢٦:١٨١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:١٧٢٢:٤٢:٥٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٦:٤٢١٦:٢٦:٤٢١٦:٤٦:١٧٢٢:٤٣:١٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٧:٢١١١:٢٧:٠٧١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤٣:٤٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٨:١٠١١:٢٧:٣٢١٦:٢٦:٤٥١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤٤:٠٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:٥٨١١:٢٧:٥٨١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٠٢٢:٤٤:٢٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٩:٤٤١١:٢٨:٢٥١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٦:٣٨٢٢:٤٤:٥١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٠:٣٠١١:٢٨:٥١١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٨٢٢:٤٥:١٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:١٥١١:٢٩:١٩١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٥٩٢٢:٤٥:٤٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٥٨١١:٢٩:٤٦١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٦:٠٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٢:٤١١١:٣٠:١٤١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٦:٣٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٣:٢٢١١:٣٠:٤٢١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٧:٤٤٢٢:٤٦:٥٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٤:٠٢١١:٣١:١١١٦:٢٨:١٥١٦:٤٨:٠٢٢٢:٤٧:٢٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٤:٤١١١:٣١:٤٠١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:٢٣٢٢:٤٧:٥٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٥:١٩١١:٣٢:٠٩١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٨:٤٤٢٢:٤٨:٢٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٥:٥٥١١:٣٢:٣٨١٦:٢٩:١٩١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٨:٥٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٣٠١١:٣٣:٠٨١٦:٢٩:٤٤١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٩:١٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:٠٤١١:٣٣:٣٨١٦:٣٠:١٠١٦:٤٩:٥٩٢٢:٤٩:٤٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:٣٦١١:٣٤:٠٧١٦:٣٠:٣٨١٦:٥٠:٢٨٢٢:٥٠:١٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٨:٠٧١١:٣٤:٣٧١٦:٣١:٠٨١٦:٥٠:٥٧٢٢:٥٠:٤٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٥:٠٧١٦:٣١:٣٩١٦:٥١:٢٩٢٢:٥١:١٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٩:٠٤١١:٣٥:٣٧١٦:٣٢:١٢١٦:٥٢:٠١٢٢:٥١:٤٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٢١٠٦:٣٩:٣٠١١:٣٦:٠٧١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٢:٣٥٢٢:٥٢:١٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٩:٥٥١١:٣٦:٣٧١٦:٣٣:٢٢١٦:٥٣:١١٢٢:٥٢:٤٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٠:١٧١١:٣٧:٠٧١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٣:٤٨٢٢:٥٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیدسگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدسگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدسگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدسگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدسگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدسگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدسگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدسگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدسگان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٤:٥٥١١:٢٢:١٦١٦:٢٩:٢١١٦:٤٨:٣١٢٢:٣٩:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٥:٥١١١:٢٢:٣٢١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٨:١٠٢٢:٣٩:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٤٦١١:٢٢:٤٩١٦:٢٨:٣٦١٦:٤٧:٥١٢٢:٤٠:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٧:٤٢١١:٢٣:٠٧١٦:٢٨:١٦١٦:٤٧:٣٣٢٢:٤٠:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٨:٣٧١١:٢٣:٢٥١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٧:١٧٢٢:٤٠:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٩:٣٢١١:٢٣:٤٤١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٧:٠٣٢٢:٤٠:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٢٧١١:٢٤:٠٤١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٦:٥١٢٢:٤١:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:٢١١١:٢٤:٢٥١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٤١٢٢:٤١:١٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:١٤١١:٢٤:٤٦١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٣٢٢٢:٤١:٣٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:٠٧١١:٢٥:٠٨١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٦:٢٦٢٢:٤١:٥٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٥٩١١:٢٥:٣١١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٢١٢٢:٤٢:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٥١١١:٢٥:٥٤١٦:٢٦:٤٥١٦:٤٦:١٨٢٢:٤٢:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٥:٤٢١١:٢٦:١٨١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:١٧٢٢:٤٢:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٦:٤٢١٦:٢٦:٤٢١٦:٤٦:١٧٢٢:٤٣:١٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٧:٢١١١:٢٧:٠٧١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤٣:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٨:١٠١١:٢٧:٣٢١٦:٢٦:٤٥١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤٤:٠٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:٥٨١١:٢٧:٥٨١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٠٢٢:٤٤:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٩:٤٤١١:٢٨:٢٥١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٦:٣٨٢٢:٤٤:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٠:٣٠١١:٢٨:٥١١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٨٢٢:٤٥:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:١٥١١:٢٩:١٩١٦:٢٧:١٦١٦:٤٦:٥٩٢٢:٤٥:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٥٨١١:٢٩:٤٦١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٦:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٢:٤١١١:٣٠:١٤١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٦:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٣:٢٢١١:٣٠:٤٢١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٧:٤٤٢٢:٤٦:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٤:٠٢١١:٣١:١١١٦:٢٨:١٥١٦:٤٨:٠٢٢٢:٤٧:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٤:٤١١١:٣١:٤٠١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:٢٣٢٢:٤٧:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٥:١٩١١:٣٢:٠٩١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٨:٤٤٢٢:٤٨:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٥:٥٥١١:٣٢:٣٨١٦:٢٩:١٩١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٨:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٣٠١١:٣٣:٠٨١٦:٢٩:٤٤١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٩:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:٠٤١١:٣٣:٣٨١٦:٣٠:١٠١٦:٤٩:٥٩٢٢:٤٩:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:٣٦١١:٣٤:٠٧١٦:٣٠:٣٨١٦:٥٠:٢٨٢٢:٥٠:١٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیدسگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدسگان روستای بیدسگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدسگان روستای بیدسگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدسگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدسگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیدسگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدسگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدسگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدسگان

روستای بیدسگان بر روی نقشه

روستای بیدسگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدسگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدسگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدسگان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بیدسگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بیدسگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدسگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدسگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدسگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدسگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیدسگان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیدسگان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدسگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدسگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیدسگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیدسگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیدسگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدسگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو