جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بیدخسرو

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بیدخسرو


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدخسرو (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای بیدخسرو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بیدخسرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیدخسرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
‌بیشتر اهل جهنّم، زنان هستند. (قبلاً گفتیم با توجّه به جمعیّت‌‌شان نسبت به مردان است.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدخسرو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدخسرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدخسرو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بیدخسرو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدخسرو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدخسرو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٤:٣٨١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٢٠٠:٢٢:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٣٦٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:١٩٠٠:٢١:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢١:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٣:١٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٨٠٠:٢٠:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:١١٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٢:٤١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٩:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٢١٠٠:١٩:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٢:١٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٩:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠١:٥١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:١٨:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:٠٦١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٨:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠١:٣٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:١١١٣:٠١:٢٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:١٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٧:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٧:٢١١٣:٠١:١٤١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٦:٢٧١٣:٠١:٠٨١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٣٥١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٢:١٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٠:٠١١٣:٠٠:٤٣١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بیدخسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بیدخسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بیدخسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدخسرو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بیدخسرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیدخسرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدخسرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بیدخسرو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیدخسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدخسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بیدخسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدخسرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدخسرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بیدخسرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدخسرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدخسرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بیدخسرو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:١٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠١:٠٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:١٨١٣:٠١:٠٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٤:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٥١١٣:٠١:١٥١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١٥٠٠:١٤:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٢١٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٤:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠١:٢٨٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٤:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠١:٣٧١٣:٠١:٣٥٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٢٠٠:١٤:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:١٦١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٤:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٤:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٤:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٤:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٤:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٤:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٤:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٤:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٤:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٤:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٥:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٥:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٥:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١٥:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٥:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٥:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٣١٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٦:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٦:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٥:٠٩٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٦:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٥:٢٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٦:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٥:٣٥٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٦:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٧:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٦:٠١٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بیدخسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بیدخسرو روستای بیدخسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بیدخسرو روستای بیدخسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدخسرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدخسرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیدخسرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدخسرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدخسرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدخسرو

روستای بیدخسرو بر روی نقشه

روستای بیدخسرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدخسرو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بیدخسرو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بیدخسرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بیدخسرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدخسرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیدخسرو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیدخسرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بیدخسرو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیدخسرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیدخسرو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیدخسرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بیدخسرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیدخسرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو