جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیدخسرو

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بیدخسرو


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١١
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٥

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیدخسرو (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای بیدخسرو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بیدخسرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدخسرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرو دت
زن پهلوانی است كه دلیرترین مردان را در سخت ترین اوقات خشم، آرام می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیدخسرو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیدخسرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدخسرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیدخسرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیدخسرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیدخسرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٢:١٨١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٦٠٠:١٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٢:٥١١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢١:٥١١٣:٠١:٥٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:١٢٠٠:١٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٢٧١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:٠٣١٣:٠١:٢٠١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:١٤١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠١:٠٨١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٥:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٥:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١١:٢٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣١٠٠:١٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٤٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٤:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣١٠٠:١٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٤:١٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠١:٠٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:١٨١٣:٠١:٠٩١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدخسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدخسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیدخسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدخسرو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بیدخسرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیدخسرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدخسرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بیدخسرو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیدخسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیدخسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیدخسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیدخسرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدخسرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدخسرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیدخسرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیدخسرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدخسرو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٦:١٨٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٧:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٦:٣١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٧:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٨:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٨:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٨:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٩:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١١٠٠:١٩:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٨:١٠٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:٥٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٠:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٠:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢٠:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٠:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢١:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢١:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢١:٥١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٢:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٩:٥١٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٢:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٢:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٠:٠٦٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٢:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٠:١٣٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٣:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٢٠٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٣:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٠:١٤١٣:١٠:٢٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٣:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٠:٤٨١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٣:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٥٩١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٤:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٢:٣٥١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٤:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٣:١١١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٤:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٣:٤٨١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیدخسرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدخسرو روستای بیدخسرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بیدخسرو روستای بیدخسرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیدخسرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیدخسرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بیدخسرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیدخسرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیدخسرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیدخسرو

روستای بیدخسرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیدخسرو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بیدخسرو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بیدخسرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیدخسرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیدخسرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیدخسرو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدخسرو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیدخسرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدخسرو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بیدخسرو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بیدخسرو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیدخسرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بیدخسرو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیدخسرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو