جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیدخت

گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بیدخت

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:١٥
اذان ظهر: ١١:٢٦:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:١٥
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٣١

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیدخت (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر بیدخت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بیدخت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیدخت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیدخت

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیدخت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیدخت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیدخت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیدخت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیدخت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٣٤:٥٩١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٠٢٣:٥١:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٤٩٢٣:٥٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٤:٣١١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٠:٠٧١٢:٣٤:١٨١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٢٨٢٣:٥٠:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٣:٥٢١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٣:٤٠١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤٩:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:١٨١٢:٣٣:٢٨١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٤٥٢٣:٤٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٤:٠٨١٢:٣٣:١٦١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٨:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٣:٠٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٢٥٢٣:٤٨:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥١:٥١١٢:٣٢:٥٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:١٤٢٣:٤٧:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٢:٤٥١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:٠٤٢٣:٤٧:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٥٣٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٢:٣٦١٩:١٦:٠٦١٩:٣٤:٥٤٢٣:٤٧:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٢:٢٧١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٧:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٢:١٨١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٦:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٦:٢٣١٢:٣٢:١٠١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٦:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٢:٠٣١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٦:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٤:١٩١٢:٣١:٥٦١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٠٥٢٣:٤٥:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣١:٥٠١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣١:٤٤١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٥:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤١:٢٢١٢:٣١:٣٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:٣٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣١:٣٠١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:١٦٢٣:٤٤:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٨:٣٦١٢:٣١:٢٧١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣١:٢٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٥٦٢٣:٤٤:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٦:٥١١٢:٣١:٢٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٤٥٢٣:٤٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٦:٠١١٢:٣١:٢٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٥:١٢١٢:٣١:١٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٢٤٢٣:٤٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣١:١٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیدخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیدخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیدخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیدخت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بیدخت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیدخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیدخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بیدخت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بیدخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیدخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیدخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیدخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیدخت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیدخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بیدخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیدخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیدخت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بیدخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیدخت شهر بیدخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیدخت شهر بیدخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیدخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیدخت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیدخت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیدخت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخت

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٢٣:٠٦١١:٢٧:٣٤١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:١٥٢٢:٤٦:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٥٠٥:٢٣:٤٩١١:٢٧:١٣١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٧:٥٠٢٢:٤٦:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٢٤:٣٢١١:٢٦:٥٢١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٢٥٢٢:٤٥:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٢٥:١٥١١:٢٦:٣١١٧:٢٧:١٥١٧:٤٥:٠٠٢٢:٤٥:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٢٥:٥٨١١:٢٦:١٠١٧:٢٥:٥١١٧:٤٣:٣٦٢٢:٤٥:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٢٦:٤١١١:٢٥:٥٠١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٢:١٢٢٢:٤٤:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٢٧:٢٥١١:٢٥:٣٠١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٠:٤٨٢٢:٤٤:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٢٨:٠٩١١:٢٥:١٠١٧:٢١:٤٠١٧:٣٩:٢٥٢٢:٤٤:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٢٨:٥٢١١:٢٤:٥٠١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٠٢٢٢:٤٣:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٢٩:٣٧١١:٢٤:٣١١٧:١٨:٥٣١٧:٣٦:٣٩٢٢:٤٣:٣٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٣٠:٢١١١:٢٤:١١١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:١٧٢٢:٤٣:٢١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١١٠٥:٣١:٠٦١١:٢٣:٥٣١٧:١٦:٠٨١٧:٣٣:٥٥٢٢:٤٣:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٣١:٥١١١:٢٣:٣٤١٧:١٤:٤٧١٧:٣٢:٣٤٢٢:٤٢:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٢:٣٦١١:٢٣:١٦١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:١٣٢٢:٤٢:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٣:٢١١١:٢٢:٥٨١٧:١٢:٠٤١٧:٢٩:٥٣٢٢:٤٢:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٤:٠٧١١:٢٢:٤١١٧:١٠:٤٤١٧:٢٨:٣٣٢٢:٤١:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٤:٥٣١١:٢٢:٢٤١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٧:١٤٢٢:٤١:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٥:٤٠١١:٢٢:٠٧١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٥:٥٦٢٢:٤١:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣٦:٢٦١١:٢١:٥١١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٤:٣٨٢٢:٤١:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٧:١٤١١:٢١:٣٦١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٣:٢٢٢٢:٤٠:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣٨:٠١١١:٢١:٢١١٧:٠٤:١١١٧:٢٢:٠٥٢٢:٤٠:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٣٨:٤٩١١:٢١:٠٧١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٠:٥٠٢٢:٤٠:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٣٩:٣٧١١:٢٠:٥٣١٧:٠١:٣٩١٧:١٩:٣٥٢٢:٣٩:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٠:٢٦١١:٢٠:٣٩١٧:٠٠:٢٤١٧:١٨:٢١٢٢:٣٩:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤١:١٥١١:٢٠:٢٧١٦:٥٩:٠٩١٧:١٧:٠٩٢٢:٣٩:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٢:٠٤١١:٢٠:١٤١٦:٥٧:٥٦١٧:١٥:٥٦٢٢:٣٩:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٢:٥٤١١:٢٠:٠٣١٦:٥٦:٤٣١٧:١٤:٤٥٢٢:٣٩:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٣:٤٤١١:١٩:٥٢١٦:٥٥:٣٢١٧:١٣:٣٥٢٢:٣٨:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٤:٣٤١١:١٩:٤٢١٦:٥٤:٢١١٧:١٢:٢٦٢٢:٣٨:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٥:٢٥١١:١٩:٣٢١٦:٥٣:١١١٧:١١:١٧٢٢:٣٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیدخت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخت شهر بیدخت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بیدخت شهر بیدخت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیدخت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیدخت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیدخت

بیدُخت شهری در بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی ایران است. این شهر در فاصله۲۹۲ کیلومتری جنوب شهر مشهد و ۵ کیلومتری شهر گناباد قرار گرفته است. شهرداری بیدخت از بهمن ۱۳۹۳ عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح است

شهر بیدخت در ویکیپدیا

شهر بیدخت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیدخت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیدخت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیدخت بر روی نقشه

شهر بیدخت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیدخت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیدخت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیدخت
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بیدخت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بیدخت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بیدخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیدخت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیدخت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیدخت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیدخت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیدخت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بیدخت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بیدخت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیدخت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیدخت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیدخت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیدخت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیدخت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیدخت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو