جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیخویه

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بیخویه


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٠:٥٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیخویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای بیخویه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیخویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیخویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیخویه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیخویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیخویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیخویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیخویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیخویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٤:١٩١٢:٤٦:٥٧١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:١٩٠٠:٠٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٣:٢٥١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٥٦٠٠:٠٥:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٢:٣٢١٢:٤٦:٣٨١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٣٢٠٠:٠٥:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١١:٤٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٠٩٠٠:٠٤:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٠:٤٨١٢:٤٦:٢١١٩:٢٢:١٧١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٤:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٦:١٣١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٢٣٠٠:٠٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٦:٠٦١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٣٧٠٠:٠٤:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:١٤٠٠:٠٣:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٦:٤٥١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٥٢٠٠:٠٣:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٣:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٣:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٥:٣٤١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٢:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٥:٢٧١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٢:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٢:٢٨١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٢:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠١:١١١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٢:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٥:٢٢١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:٠٢:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٥:٢٣١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٥:٢٤١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٢١٠٠:٠١:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٥:٢٦١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠١:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٥:٢٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٣٥٠٠:٠١:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٧:٢١١٢:٤٥:٣١١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:١٢٠٠:٠١:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٥:٣٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠١:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٥:٤٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٠١٠٠:٠١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٣٨١٢:٤٥:٤٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیخویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیخویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیخویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیخویه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بیخویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیخویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیخویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بیخویه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بیخویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیخویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بیخویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیخویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیخویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیخویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیخویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیخویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیخویه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥١:٤٥١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٧:١٣٠٠:١١:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥١:٢٩١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٠٩٠٠:١١:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥١:١٣١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٠٥٠٠:١١:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٠:٥٦١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:٠١٠٠:١٠:٥٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٠:٣٩١٩:١٥:٥٥١٩:٣٢:٥٦٠٠:١٠:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٠:٢٢١٩:١٤:٥١١٩:٣١:٥٠٠٠:١٠:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٠:٠٤١٩:١٣:٤٧١٩:٣٠:٤٤٠٠:١٠:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٦:٢٦١٢:٤٩:٤٦١٩:١٢:٤١١٩:٢٩:٣٧٠٠:١٠:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٦:٥٥١٢:٤٩:٢٨١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:٣٠٠٠:٠٩:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٧:٢٣١٢:٤٩:٠٩١٩:١٠:٣٠١٩:٢٧:٢٣٠٠:٠٩:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٧:٥٢١٢:٤٨:٥٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:١٥٠٠:٠٩:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٨:٢٠١٢:٤٨:٣١١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٠٦٠٠:٠٩:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٨:٤٩١٢:٤٨:١١١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٣:٥٧٠٠:٠٨:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٢٩:١٧١٢:٤٧:٥١١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٢:٤٨٠٠:٠٨:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٢٩:٤٥١٢:٤٧:٣١١٩:٠٤:٥٢١٩:٢١:٣٩٠٠:٠٨:٢٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٠:١٣١٢:٤٧:١١١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٠:٢٩٠٠:٠٨:٠٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٠:٤١١٢:٤٦:٥٠١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:١٩٠٠:٠٧:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣١:٠٩١٢:٤٦:٢٩١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٠٨٠٠:٠٧:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣١:٣٦١٢:٤٦:٠٨١٩:٠٠:١٥١٩:١٦:٥٨٠٠:٠٧:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٢:٠٤١٢:٤٥:٤٧١٨:٥٩:٠٥١٩:١٥:٤٧٠٠:٠٦:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٢:٣٢١٢:٤٥:٢٦١٨:٥٧:٥٥١٩:١٤:٣٦٠٠:٠٦:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٢:٥٩١٢:٤٥:٠٥١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٢٥٠٠:٠٦:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٣:٢٧١٢:٤٤:٤٣١٨:٥٥:٣٥١٩:١٢:١٤٠٠:٠٦:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٣:٥٥١٢:٤٤:٢٢١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٠٣٠٠:٠٥:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٤:٢٢١٢:٤٤:٠٠١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٥١٠٠:٠٥:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٤:٥٠١٢:٤٣:٣٩١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٨:٤٠٠٠:٠٥:٠٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٥:١٨١٢:٤٣:١٧١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٧:٢٩٠٠:٠٤:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٥:٤٥١٢:٤٢:٥٦١٨:٤٩:٤١١٩:٠٦:١٨٠٠:٠٤:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٦:١٣١٢:٤٢:٣٥١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٠٧٠٠:٠٤:٠٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٣٦:٤١١٢:٤٢:١٣١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٣:٥٦٢٣:٣٣:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٣٧:١٠١١:٤١:٥٢١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٢:٤٥٢٣:٠٣:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیخویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیخویه روستای بیخویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بیخویه روستای بیخویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیخویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیخویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیخویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیخویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیخویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیخویه

روستای بیخویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیخویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیخویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیخویه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بیخویه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بیخویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیخویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیخویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیخویه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیخویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیخویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیخویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیخویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیخویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بیخویه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیخویه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیخویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیخویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو