جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیجار

بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز بیجار


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٠
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:١٧:١٣
اذان مغرب: ١٨:٣٥:١٩
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٢٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیجار (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر بیجار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بیجار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیجار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

دی اچ لارسن
آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیجار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیجار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیجار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیجار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیجار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیجار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٧:١٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٧:١٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٧:٠١٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٩:١٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٣١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٩:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٦:١٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٨:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢١:٥٤١٣:١٦:١٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٦:٠٦٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٧:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٩:٥٩١٣:١٦:٠٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٧:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٩:٠٣١٣:١٦:٠٠٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٨:٠٨١٣:١٥:٥٨٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٧:١٥١٣:١٥:٥٦٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٧:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٥٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٦:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٥:٣٣١٣:١٥:٥٤٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٦:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:٤٤١٣:١٥:٥٤٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٥٧١٣:١٥:٥٥٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٦:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٣:١١١٣:١٥:٥٦٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٦:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٢:٢٦١٣:١٥:٥٨٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٦:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١١:٤٣١٣:١٦:٠١٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٠٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:٠٢١٣:١٦:٠٤٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٠:٢٢١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٦:١١٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٢٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٦:١٦٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٦:٢١٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٦:٢٧٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٢٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیجار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بیجار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بیجار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بیجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بیجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیجار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٤:٠١١٣:٢٢:١٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٧:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٢:٠١١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٧:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٥:٣٥١٣:٢١:٤٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٠٦٠٠:٣٧:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٦:٢١١٣:٢١:٢٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٤٣٠٠:٣٧:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٧:٠٨١٣:٢١:١١١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٠٠٠:٣٦:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٥٧٠٠:٣٦:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٨:٤١١٣:٢٠:٣٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٦:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٠:١٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٣٦:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٠:٠٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٣٦:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٩:٤١١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٦:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥١:٤٥١٣:١٩:٢٢١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٣٥:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٢:٣١١٣:١٩:٠٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٣٥:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٣:١٧١٣:١٨:٤٣١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٨٠٠:٣٥:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٤:٠٣١٣:١٨:٢٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:٣٥:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٤:٤٩١٣:١٨:٠٣١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠٤٠٠:٣٤:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:٣٤١٣:١٧:٤٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٣٦٠٠:٣٤:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٧:٢٢١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٠٧٠٠:٣٤:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٧:٠٦١٣:١٧:٠١١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٤:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٥١١٣:١٦:٤٠١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٣:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٣٧١٣:١٦:١٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٤١٠٠:٣٣:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٥:٥٨١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:١٢٠٠:٣٣:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٠:٠٨١٣:١٥:٣٧١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٣:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٠:٥٣١٣:١٥:١٥١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:١٤٠٠:٣٢:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠١:٣٩١٣:١٤:٥٤١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٤٤٠٠:٣٢:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٢:٢٤١٣:١٤:٣٢١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:١٥٠٠:٣٢:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٣:١٠١٣:١٤:١١١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:٣١:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٣:٥٦١٣:١٣:٤٩١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:١٦٠٠:٣١:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٤:٤٢١٣:١٣:٢٨١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٧٠٠:٣١:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٥:٢٨١٣:١٣:٠٦١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:١٧٠٠:٣١:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٦:١٤١٣:١٢:٤٥١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٤٨٠٠:٠٠:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:١٢:٢٤١٨:١٧:١٣١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار شهر بیجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار شهر بیجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیجار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیجار

بیجار، یکی از شهرهای استان کردستان، مرکز شهرستان بیجار و از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. بیجار در گذشته مرکز ولایت گروس بوده‌است

شهر بیجار در ویکیپدیا

شهر بیجار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیجار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیجار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیجار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیجار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیجار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیجار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بیجار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بیجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیجار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیجار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیجار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیجار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیجار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بیجار
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیجار
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بیجار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیجار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیجار
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بیجار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیجار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو