جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیجار

بیجار | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز بیجار


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٥١
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:١٠
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٤٠

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیجار (شهرستان بیجار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر بیجار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بیجار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیجار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

اُرد بزرگ
تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیجار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیجار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیجار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیجار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیجار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیجار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:٣١:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٧:٢٩٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٣١:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٧:١٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٧:١٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٧:٠١٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٠:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٩:١٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٠:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٩:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٣١٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٩:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٨:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٨:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٦:١٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٨:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢١:٥٤١٣:١٦:١٠٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٦:٠٦٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٧:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٩:٥٩١٣:١٦:٠٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٩:٠٣١٣:١٦:٠٠٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٨:٠٨١٣:١٥:٥٨٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٧:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٧:١٥١٣:١٥:٥٦٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٧:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٥٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٥:٣٣١٣:١٥:٥٤٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٦:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:٤٤١٣:١٥:٥٤٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٥٧١٣:١٥:٥٥٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٦:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٣:١١١٣:١٥:٥٦٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٢:٢٦١٣:١٥:٥٨٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٦:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١١:٤٣١٣:١٦:٠١٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:٠٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:٠٢١٣:١٦:٠٤٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٠:٢٢١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٤١٠٠:٢٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٦:١١٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٢٥:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٦:١٦٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٥:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٦:٢١٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیجار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بیجار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بیجار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٤:٠١١٢:٣٢:١٠١٧:٤٠:٤١١٨:٠٠:٠٥٢٣:٤٨:٣٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢٣:٢٣١٢:٣٢:٢٢١٧:٤١:٤٤١٨:٠١:٠٥٢٣:٤٨:٥٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٢:٤٣١٢:٣٢:٣٤١٧:٤٢:٤٧١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٩:٠٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٢:٠١١٢:٣٢:٤٤١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٣:٠٦٢٣:٤٩:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢١:١٨١٢:٣٢:٥٤١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٤:٠٧٢٣:٤٩:٣٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٠:٣٣١٢:٣٣:٠٣١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٥:٠٧٢٣:٤٩:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٣:٤٢٠٧:١٩:٤٧١٢:٣٣:١١١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٦:٠٨٢٣:٥٠:٠٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٣:٠٢٠٧:١٨:٥٩١٢:٣٣:١٨١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٧:٠٨٢٣:٥٠:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٢:٢١٠٧:١٨:٠٩١٢:٣٣:٢٤١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٠٨٢٣:٥٠:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٧:١٨١٢:٣٣:٣٠١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٩:٠٩٢٣:٥٠:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٦:٢٥١٢:٣٣:٣٤١٧:٥١:٠٩١٨:١٠:٠٩٢٣:٥٠:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٥:٣١١٢:٣٣:٣٨١٧:٥٢:١٢١٨:١١:٠٨٢٣:٥٠:٤٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٤:٣٦١٢:٣٣:٤١١٧:٥٣:١٤١٨:١٢:٠٨٢٣:٥٠:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٣:٣٩١٢:٣٣:٤٤١٧:٥٤:١٥١٨:١٣:٠٧٢٣:٥٠:٥٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٧:٣٩٠٧:١٢:٤١١٢:٣٣:٤٥١٧:٥٥:١٧١٨:١٤:٠٧٢٣:٥١:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٦:٤٦٠٧:١١:٤١١٢:٣٣:٤٦١٧:٥٦:١٨١٨:١٥:٠٦٢٣:٥١:٠٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٠:٤٠١٢:٣٣:٤٦١٧:٥٧:١٩١٨:١٦:٠٥٢٣:٥١:٠٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٩:٣٨١٢:٣٣:٤٥١٧:٥٨:٢٠١٨:١٧:٠٣٢٣:٥١:١٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٨:٣٥١٢:٣٣:٤٤١٧:٥٩:٢١١٨:١٨:٠٢٢٣:٥١:١٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣٣:٤١١٨:٠٠:٢١١٨:١٩:٠٠٢٣:٥١:١٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٦:٢٥١٢:٣٣:٣٩١٨:٠١:٢١١٨:١٩:٥٨٢٣:٥١:١٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٥:١٨١٢:٣٣:٣٥١٨:٠٢:٢١١٨:٢٠:٥٦٢٣:٥١:١٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:١٠١٢:٣٣:٣١١٨:٠٣:٢٠١٨:٢١:٥٣٢٣:٥١:٠٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٣:٠١١٢:٣٣:٢٦١٨:٠٤:١٩١٨:٢٢:٥١٢٣:٥١:٠٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠١:٥١١٢:٣٣:٢٠١٨:٠٥:١٨١٨:٢٣:٤٨٢٣:٥١:٠٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٠:٤٠١٢:٣٣:١٤١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٤٥٢٣:٥٠:٥٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٩:٢٩١٢:٣٣:٠٧١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٤١٢٣:٥٠:٥٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٨:١٦١٢:٣٢:٥٩١٨:٠٨:١٣١٨:٢٦:٣٧٢٣:٥٠:٤٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٧:٠٢١٢:٣٢:٥١١٨:٠٩:١٠١٨:٢٧:٣٣٢٣:٥٠:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بیجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بیجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیجار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠١:٥١١٢:٣٣:٢٠١٨:٠٥:١٨١٨:٢٣:٤٨٢٣:٥١:٠٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٠:٤٠١٢:٣٣:١٤١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:٤٥٢٣:٥٠:٥٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٩:٢٩١٢:٣٣:٠٧١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٤١٢٣:٥٠:٥٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٨:١٦١٢:٣٢:٥٩١٨:٠٨:١٣١٨:٢٦:٣٧٢٣:٥٠:٤٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٧:٠٢١٢:٣٢:٥١١٨:٠٩:١٠١٨:٢٧:٣٣٢٣:٥٠:٤٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٥:٤٨١٢:٣٢:٤٢١٨:١٠:٠٨١٨:٢٨:٢٩٢٣:٥٠:٣٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٤:٣٢١٢:٣٢:٣٣١٨:١١:٠٤١٨:٢٩:٢٤٢٣:٥٠:٢٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٣:١٦١٢:٣٢:٢٣١٨:١٢:٠١١٨:٣٠:٢٠٢٣:٥٠:١٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥١:٥٩١٢:٣٢:١٢١٨:١٢:٥٧١٨:٣١:١٤٢٣:٥٠:٠٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٠:٤١١٢:٣٢:٠١١٨:١٣:٥٣١٨:٣٢:٠٩٢٣:٤٩:٥٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٩:٢٣١٢:٣١:٥٠١٨:١٤:٤٨١٨:٣٣:٠٣٢٣:٤٩:٤٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٨:٠٤١٢:٣١:٣٧١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:٥٧٢٣:٤٩:٣٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٦:٤٤١٢:٣١:٢٥١٨:١٦:٣٨١٨:٣٤:٥١٢٣:٤٩:٢٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٥:٢٣١٢:٣١:١٢١٨:١٧:٣٣١٨:٣٥:٤٥٢٣:٤٩:٠٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٤:٠٢١٢:٣٠:٥٨١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٣٨٢٣:٤٨:٥٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٢:٤٠١٢:٣٠:٤٤١٨:١٩:٢١١٨:٣٧:٣١٢٣:٤٨:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤١:١٨١٢:٣٠:٣٠١٨:٢٠:١٤١٨:٣٨:٢٤٢٣:٤٨:٢٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٩:٥٦١٢:٣٠:١٥١٨:٢١:٠٨١٨:٣٩:١٧٢٣:٤٨:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٣٨:٣٢١٢:٣٠:٠٠١٨:٢٢:٠١١٨:٤٠:٠٩٢٣:٤٧:٥٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:٠٩١٢:٢٩:٤٤١٨:٢٢:٥٣١٨:٤١:٠١٢٣:٤٧:٣٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٥:٤٥١٢:٢٩:٢٩١٨:٢٣:٤٦١٨:٤١:٥٤٢٣:٤٧:٢٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٢١١٢:٢٩:١٣١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٢:٤٥٢٣:٤٧:٠٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٢:٥٦١٢:٢٨:٥٦١٨:٢٥:٣٠١٨:٤٣:٣٧٢٣:٤٦:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣١:٣١١٢:٢٨:٤٠١٨:٢٦:٢٢١٨:٤٤:٢٩٢٣:٤٦:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٠:٠٦١٢:٢٨:٢٣١٨:٢٧:١٤١٨:٤٥:٢١٢٣:٤٦:٠٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٨:٤٠١٢:٢٨:٠٦١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٦:١٢٢٣:٤٥:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٧:١٤١٢:٢٧:٤٨١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٧:٠٤٢٣:٤٥:٢٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٥:٤٨١٢:٢٧:٣١١٨:٢٩:٤٨١٨:٤٧:٥٥٢٣:٤٥:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٤:٢٢١٢:٢٧:١٣١٨:٣٠:٣٩١٨:٤٨:٤٦٢٣:٤٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار شهر بیجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بیجار شهر بیجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیجار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیجار

بیجار، یکی از شهرهای استان کردستان، مرکز شهرستان بیجار و از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. بیجار در گذشته مرکز ولایت گروس بوده‌است

شهر بیجار در ویکیپدیا

شهر بیجار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیجار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیجار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیجار بر روی نقشه

شهر بیجار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیجار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیجار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیجار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بیجار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر بیجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیجار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیجار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیجار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیجار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیجار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیجار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیجار
جدول اوقات شرعی امروز فردا بیجار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیجار
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیجار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیجار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیجار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو