جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بیانچلی عجم


اذان صبح: ٠٥:٤٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٠٢
اذان ظهر: ١٢:١٦:١٣
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٣٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای بیانچلی عجم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای بیانچلی عجم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیانچلی عجم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
بهترین راه برای جلب نیكی، رفع بدی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بیانچلی عجم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیانچلی عجم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بیانچلی عجم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بیانچلی عجم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیانچلی عجم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٨:٢١١٣:٢٨:٢٩٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٩:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٨:٢٠٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢٨:١١٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٣٤:٣١١٣:٢٨:٠٣٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٣٣:١٧١٣:٢٧:٥٥٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٧٠٦:٣٢:٠٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٩:٤١١٣:٢٧:٣٥٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٨:٣١١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٧:٢٥٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٦:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٧:٢٠٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٤٩٠٠:٣٥:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٧:١٦٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٣٥:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٥:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٧:١٠٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٢:٥٢٠٠:٣٥:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٧:٠٨٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٥٢٠٠:٣٤:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٧:٠٦٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٣٤:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٣٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٤:٤٣٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٣٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٥:٣٨٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٨:٠٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٧:٥١٠٠:٣٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٧:١٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٨:٥٠٠٠:٣٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٩٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٨:٢٣٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:١٥:٣١١٣:٢٧:٠٨٢٠:٣٩:١٧٢١:٠٠:٤٦٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:١٤:٤١١٣:٢٧:١١٢٠:٤٠:١١٢١:٠١:٤٣٠٠:٣٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٤١:٠٤٢١:٠٢:٤٠٠٠:٣٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٣٠٦:١٣:٠٨١٣:٢٧:١٧٢٠:٤١:٥٦٢١:٠٣:٣٦٠٠:٣٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٢١٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٧:٢١٢٠:٤٢:٤٨٢١:٠٤:٣١٠٠:٣٢:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:١١٠٦:١١:٤١١٣:٢٧:٢٦٢٠:٤٣:٣٩٢١:٠٥:٢٦٠٠:٣٢:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠٣٠٦:١١:٠٠١٣:٢٧:٣١٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٦:١٩٠٠:٣٢:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٧٠٦:١٠:٢١١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٥:١٩٢١:٠٧:١٢٠٠:٣٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیانچلی عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیانچلی عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بیانچلی عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیانچلی عجم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بیانچلی عجم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بیانچلی عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیانچلی عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بیانچلی عجم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بیانچلی عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بیانچلی عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بیانچلی عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بیانچلی عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بیانچلی عجم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای بیانچلی عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بیانچلی عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بیانچلی عجم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٨:٠٧١٢:١٥:٠٥١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:٥٤٢٣:٣١:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٩:١١١٢:١٤:٥٧١٧:٤٠:١١١٧:٥٩:٣٦٢٣:٣١:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٥٠:١٥١٢:١٤:٥٠١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٨:٢٠٢٣:٣٠:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٥١:١٩١٢:١٤:٤٣١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٧:٠٥٢٣:٣٠:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٢:٢٤١٢:١٤:٣٧١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٥١٢٣:٣٠:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٣:٢٩١٢:١٤:٣٢١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٤:٣٨٢٣:٣٠:٢٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٤:٣٤١٢:١٤:٢٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٣:٢٧٢٣:٣٠:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٥:٣٩١٢:١٤:٢٤١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٢:١٦٢٣:٣٠:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٦:٤٥١٢:١٤:٢١١٧:٣١:٢٦١٧:٥١:٠٨٢٣:٣٠:٠٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٧:٥١١٢:١٤:١٨١٧:٣٠:١٦١٧:٥٠:٠٠٢٣:٣٠:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٨:٥٧١٢:١٤:١٧١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٨:٥٤٢٣:٢٩:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٤:١٦١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:٥٠٢٣:٢٩:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٧:٠١:١٠١٢:١٤:١٧١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٤٦٢٣:٢٩:٤٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٧:٠٢:١٧١٢:١٤:١٨١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:٤٥٢٣:٢٩:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٣:٢٤١٢:١٤:١٩١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٤:٤٥٢٣:٢٩:٤٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٤:٣١١٢:١٤:٢٢١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٣:٤٦٢٣:٢٩:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٥:٣٨١٢:١٤:٢٦١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٢:٤٩٢٣:٢٩:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٦:٤٥١٢:١٤:٣٠١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٥٤٢٣:٢٩:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٧:٥٢١٢:١٤:٣٥١٧:٢٠:٥١١٧:٤١:٠٠٢٣:٢٩:٤٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٩:٠٠١٢:١٤:٤١١٧:١٩:٥٦١٧:٤٠:٠٨٢٣:٢٩:٤٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٢٠٧:١٠:٠٧١٢:١٤:٤٨١٧:١٩:٠٣١٧:٣٩:١٨٢٣:٢٩:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:١١:١٤١٢:١٤:٥٥١٧:١٨:١٢١٧:٣٨:٢٩٢٣:٢٩:٤٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:١٢:٢١١٢:١٥:٠٤١٧:١٧:٢٢١٧:٣٧:٤٣٢٣:٢٩:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٥٠٧:١٣:٢٩١٢:١٥:١٣١٧:١٦:٣٤١٧:٣٦:٥٨٢٣:٢٩:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٤:٣٥١٢:١٥:٢٣١٧:١٥:٤٨١٧:٣٦:١٤٢٣:٣٠:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:١٥:٤٢١٢:١٥:٣٥١٧:١٥:٠٤١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣٠:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٦:٤٩١٢:١٥:٤٦١٧:١٤:٢١١٧:٣٤:٥٤٢٣:٣٠:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٧:٥٥١٢:١٥:٥٩١٧:١٣:٤١١٧:٣٤:١٦٢٣:٣٠:٢٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٩:٠٢١٢:١٦:١٣١٧:١٣:٠٣١٧:٣٣:٤١٢٣:٣٠:٣٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٧٠٧:٢٠:٠٧١٢:١٦:٢٧١٧:١٢:٢٦١٧:٣٣:٠٧٢٣:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بیانچلی عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بیانچلی عجم روستای بیانچلی عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بیانچلی عجم روستای بیانچلی عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بیانچلی عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بیانچلی عجم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بیانچلی عجم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بیانچلی عجم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بیانچلی عجم

روستای بیانچلی عجم بر روی نقشه

روستای بیانچلی عجم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بیانچلی عجم
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای بیانچلی عجم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بیانچلی عجم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بیانچلی عجم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بیانچلی عجم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیانچلی عجم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بیانچلی عجم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیانچلی عجم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بیانچلی عجم
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بیانچلی عجم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بیانچلی عجم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیانچلی عجم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بیانچلی عجم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو