جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بیاض

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بیاض

اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٥
اذان ظهر: ١١:٣١:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٢
اذان مغرب: ١٧:١٩:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥١:٥٩

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیاض (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر بیاض)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بیاض)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیاض)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
درك منظور دشوار است، به ویژه هر بار كه بسان رود كنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی كنیم كه دگرگونه می اندیشند و به شیوه "قورباغه ها" راه می روند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیاض

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیاض در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیاض ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بیاض (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیاض ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بیاض
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢١:٥٥١٢:٤٨:٢٨١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٥٩٠٠:٠٦:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٠:٤٨١٢:٤٨:١٣١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:٤٠٠٠:٠٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٤٠١٢:٤٧:٥٩١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٢٠٠٠:٠٦:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:٣٤١٢:٤٧:٤٥١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٠١٠٠:٠٥:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٧:٢٨١٢:٤٧:٣٢١٩:١٨:٠٤١٩:٣٥:٤٢٠٠:٠٥:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٦:٢٣١٢:٤٧:١٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٢٣٠٠:٠٥:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:١٨١٢:٤٧:٠٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٠٤٠٠:٠٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٤:١٤١٢:٤٦:٥٤١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٤:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:١١١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٢٧٠٠:٠٤:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:٠٩١٢:٤٦:٣١١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٤:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١١:٠٨١٢:٤٦:٢٠١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٣:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠٣:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:١٣٠٠:٠٣:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٥٥٠٠:٠٢:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٥:٤١١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٢:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٦:١٣١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٢:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:١٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠٢:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٥:١٧١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠١:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٥:١٠١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠١:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:١٠٠٠:٠١:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠١:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٩:١٤١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٢:٠٠١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٠:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٥١٢٣:٥٩:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٤:٣٣١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیاض

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بیاض

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بیاض

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیاض برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بیاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیاض

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیاض شهر بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بیاض شهر بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بیاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیاض برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیاض

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیاض قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیاض دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیاض

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٥:٣٧١١:٣٢:٣٧١٧:٠٩:١٣١٧:٢٦:٣٨٢٢:٥٣:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٦:٢٠١١:٣٢:٢٩١٧:٠٨:١٣١٧:٢٥:٣٩٢٢:٥٢:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٧:٠٤١١:٣٢:٢١١٧:٠٧:١٤١٧:٢٤:٤٢٢٢:٥٢:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٧:٤٨١١:٣٢:١٤١٧:٠٦:١٦١٧:٢٣:٤٥٢٢:٥٢:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٨:٣٣١١:٣٢:٠٨١٧:٠٥:١٩١٧:٢٢:٥٠٢٢:٥٢:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٩:١٨١١:٣٢:٠٢١٧:٠٤:٢٣١٧:٢١:٥٦٢٢:٥٢:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٠:٠٣١١:٣١:٥٧١٧:٠٣:٢٨١٧:٢١:٠٣٢٢:٥٢:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٠:٤٩١١:٣١:٥٣١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٠:١١٢٢:٥٢:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٣٥١١:٣١:٥٠١٧:٠١:٤٢١٧:١٩:٢٠٢٢:٥١:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٢:٢٢١١:٣١:٤٧١٧:٠٠:٥١١٧:١٨:٣٠٢٢:٥١:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٣:٠٩١١:٣١:٤٦١٧:٠٠:٠١١٧:١٧:٤٢٢٢:٥١:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٣:٥٦١١:٣١:٤٥١٦:٥٩:١٢١٧:١٦:٥٥٢٢:٥١:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٤:٤٤١١:٣١:٤٥١٦:٥٨:٢٤١٧:١٦:١٠٢٢:٥١:٤١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٥:٣٢١١:٣١:٤٥١٦:٥٧:٣٨١٧:١٥:٢٥٢٢:٥١:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٦:٢٠١١:٣١:٤٧١٦:٥٦:٥٣١٧:١٤:٤٢٢٢:٥١:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٧:٠٩١١:٣١:٤٩١٦:٥٦:٠٩١٧:١٤:٠١٢٢:٥١:٣٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٧:٥٨١١:٣١:٥٣١٦:٥٥:٢٧١٧:١٣:٢١٢٢:٥١:٣٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٨:٤٧١١:٣١:٥٧١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:٤٢٢٢:٥١:٣٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٩:٣٦١١:٣٢:٠٢١٦:٥٤:٠٧١٧:١٢:٠٥٢٢:٥١:٣٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٠:٢٦١١:٣٢:٠٧١٦:٥٣:٢٩١٧:١١:٢٩٢٢:٥١:٤١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١١:١٦١١:٣٢:١٤١٦:٥٢:٥٣١٧:١٠:٥٥٢٢:٥١:٤٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٢:٠٧١١:٣٢:٢٢١٦:٥٢:١٨١٧:١٠:٢٢٢٢:٥١:٤٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٢:٥٧١١:٣٢:٣٠١٦:٥١:٤٥١٧:٠٩:٥١٢٢:٥١:٥٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٣:٤٨١١:٣٢:٣٩١٦:٥١:١٣١٧:٠٩:٢١٢٢:٥٢:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٤:٣٩١١:٣٢:٥٠١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:٥٣٢٢:٥٢:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٥:٣٠١١:٣٣:٠١١٦:٥٠:١٤١٧:٠٨:٢٧٢٢:٥٢:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٢١١١:٣٣:١٢١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٨:٠٢٢٢:٥٢:٢٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:١٢١١:٣٣:٢٥١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٧:٣٨٢٢:٥٢:٣١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٠٣١١:٣٣:٣٩١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٧:١٧٢٢:٥٢:٤١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٨:٥٤١١:٣٣:٥٣١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بیاض

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیاض شهر بیاض در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بیاض شهر بیاض بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیاض را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیاض برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیاض

دهستان بیاض نام دهستانی در بخش انار شهرستان رفسنجان، استان کرمان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۳۲۵ نفر (۲۰۲۶ خانوار) بوده‌است.

شهر بیاض در ویکیپدیا

شهر بیاض

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیاض موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیاض برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیاض بر روی نقشه

شهر بیاض بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیاض

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیاض است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیاض
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بیاض + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بیاض + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بیاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بیاض + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بیاض + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیاض

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیاض رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیاض دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بیاض ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بیاض دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیاض
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیاض
افق شرعی امروز فردا بیاض دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیاض
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بیاض ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیاض یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو