جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیارجمند

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بیارجمند


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٨
اذان مغرب: ١٧:١٨:٥٥
نیمه شب: ٢٣:١٣:٠٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیارجمند (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر بیارجمند)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بیارجمند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیارجمند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیارجمند

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیارجمند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیارجمند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیارجمند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیارجمند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیارجمند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٢:٠١١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٣٠٢٣:٥٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٤:١٦١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٦:١١١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٥:٠٤١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٦:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:١٧٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٥:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٥:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٣:٢١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:١٣٢٣:٥٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٣:١٧١٩:٤٠:١٦٢٠:٠٠:٠٧٢٣:٥٤:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٣:١٤١٩:٤١:٠٦٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٣:١٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٥٣٢٣:٥٤:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٣:١٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٣:١٢١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٣:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٤٤١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:١٦٢٣:٥٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٣٩:٥٨١٢:٤٣:١١١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٥٣:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٩:١٣١٢:٤٣:١٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤٣:١٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٩٢٣:٥٢:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٣:١٨١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٩:٣٩٢٣:٥٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٧:٠٧١٢:٤٣:٢١١٩:٥٠:٠١٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٦:٢٨١٢:٤٣:٢٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:١١:١٨٢٣:٥٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٣:٣٠١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٢:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٥:١٦١٢:٤٣:٣٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٥٥٢٣:٥٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیارجمند

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بیارجمند

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بیارجمند

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٦:٢٧١١:٤٨:٠٧١٦:٣٩:٥١١٧:٠٠:١٥٢٣:٠٣:٠٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٦:٤٥١١:٤٨:٣٦١٦:٤٠:٣٢١٧:٠٠:٥٥٢٣:٠٣:٣٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٧:٠٢١١:٤٩:٠٥١٦:٤١:١٤١٧:٠١:٣٦٢٣:٠٤:٠٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٧:١٧١١:٤٩:٣٤١٦:٤١:٥٨١٧:٠٢:١٩٢٣:٠٤:٣٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٠:٠٣١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٣:٠٣٢٣:٠٥:٠٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٧:٤١١١:٥٠:٣١١٦:٤٣:٢٩١٧:٠٣:٤٩٢٣:٠٥:٣٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٧:٥٠١١:٥٠:٥٩١٦:٤٤:١٧١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٦:٠٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٧:٥٧١١:٥١:٢٧١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٥:٢٢٢٣:٠٦:٣٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٨:٠٢١١:٥١:٥٤١٦:٤٥:٥٦١٧:٠٦:١١٢٣:٠٧:٠٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:٠٥١١:٥٢:٢١١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٧:٠٠٢٣:٠٧:٣٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٨:٠٦١١:٥٢:٤٧١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٨:٠٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٨:٠٥١١:٥٣:١٣١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠٨:٣٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٨:٠٢١١:٥٣:٣٨١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٩:٣٤٢٣:٠٨:٥٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:٥٨١١:٥٤:٠٣١٦:٥٠:٢٠١٧:١٠:٢٧٢٣:٠٩:٢٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:٥١١١:٥٤:٢٧١٦:٥١:١٦١٧:١١:٢١٢٣:٠٩:٥٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٧:٤٢١١:٥٤:٥١١٦:٥٢:١٣١٧:١٢:١٦٢٣:١٠:١٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٥:١٤١٦:٥٣:١٠١٧:١٣:١١٢٣:١٠:٤٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٧:١٩١١:٥٥:٣٦١٦:٥٤:٠٨١٧:١٤:٠٧٢٣:١١:١١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٥:٥٨١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٠٣٢٣:١١:٣٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٦:١٩١٦:٥٦:٠٦١٧:١٦:٠١٢٣:١٢:٠٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٦:٢٩١١:٥٦:٣٩١٦:٥٧:٠٦١٧:١٦:٥٨٢٣:١٢:٢٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٦:٠٩١١:٥٦:٥٩١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٥٦٢٣:١٢:٤٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٥:٤٧١١:٥٧:١٨١٦:٥٩:٠٨١٧:١٨:٥٥٢٣:١٣:٠٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٧:٣٧١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٥٤٢٣:١٣:٣١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٤:٥٦١١:٥٧:٥٤١٧:٠١:١١١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:٥٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٤:٢٩١١:٥٨:١١١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٥٣٢٣:١٤:١٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٨:٢٧١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٥٣٢٣:١٤:٣٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٣:٢٧١١:٥٨:٤٣١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:٥٤٢٣:١٤:٥٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٢:٥٤١١:٥٨:٥٧١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٥٤٢٣:١٥:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٢:١٩١١:٥٩:١١١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٥٥٢٣:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٣:٥٧١١:٤٥:٠٧١٦:٣٦:١٨١٦:٥٦:٤٤٢٣:٠٠:٠٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٤:٢٧١١:٤٥:٣٧١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٧:١٥٢٣:٠٠:٣٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٤:٥٤١١:٤٦:٠٧١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٤٨٢٣:٠١:٠٥
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٥:٢٠١١:٤٦:٣٧١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٨:٢٣٢٣:٠١:٣٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٥:٤٤١١:٤٧:٠٧١٦:٣٨:٣٣١٦:٥٨:٥٩٢٣:٠٢:٠٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٦:٠٦١١:٤٧:٣٧١٦:٣٩:١١١٦:٥٩:٣٦٢٣:٠٢:٣٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٦:٢٧١١:٤٨:٠٧١٦:٣٩:٥١١٧:٠٠:١٥٢٣:٠٣:٠٦
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٦:٤٥١١:٤٨:٣٦١٦:٤٠:٣٢١٧:٠٠:٥٥٢٣:٠٣:٣٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٧:٠٢١١:٤٩:٠٥١٦:٤١:١٤١٧:٠١:٣٦٢٣:٠٤:٠٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٧:١٧١١:٤٩:٣٤١٦:٤١:٥٨١٧:٠٢:١٩٢٣:٠٤:٣٧
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٠:٠٣١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٣:٠٣٢٣:٠٥:٠٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٧:٤١١١:٥٠:٣١١٦:٤٣:٢٩١٧:٠٣:٤٩٢٣:٠٥:٣٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٧:٥٠١١:٥٠:٥٩١٦:٤٤:١٧١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٦:٠٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٧:٥٧١١:٥١:٢٧١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٥:٢٢٢٣:٠٦:٣٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٨:٠٢١١:٥١:٥٤١٦:٤٥:٥٦١٧:٠٦:١١٢٣:٠٧:٠٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٨:٠٥١١:٥٢:٢١١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٧:٠٠٢٣:٠٧:٣٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٨:٠٦١١:٥٢:٤٧١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٨:٠٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٨:٠٥١١:٥٣:١٣١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠٨:٣٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٨:٠٢١١:٥٣:٣٨١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٩:٣٤٢٣:٠٨:٥٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:٥٨١١:٥٤:٠٣١٦:٥٠:٢٠١٧:١٠:٢٧٢٣:٠٩:٢٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٧:٥١١١:٥٤:٢٧١٦:٥١:١٦١٧:١١:٢١٢٣:٠٩:٥٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٧:٤٢١١:٥٤:٥١١٦:٥٢:١٣١٧:١٢:١٦٢٣:١٠:١٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٥:١٤١٦:٥٣:١٠١٧:١٣:١١٢٣:١٠:٤٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٧:١٩١١:٥٥:٣٦١٦:٥٤:٠٨١٧:١٤:٠٧٢٣:١١:١١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٥:٥٨١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٠٣٢٣:١١:٣٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٦:١٩١٦:٥٦:٠٦١٧:١٦:٠١٢٣:١٢:٠٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٦:٢٩١١:٥٦:٣٩١٦:٥٧:٠٦١٧:١٦:٥٨٢٣:١٢:٢٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٦:٠٩١١:٥٦:٥٩١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٥٦٢٣:١٢:٤٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٥:٤٧١١:٥٧:١٨١٦:٥٩:٠٨١٧:١٨:٥٥٢٣:١٣:٠٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٧:٣٧١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٥٤٢٣:١٣:٣١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بیارجمند

شهر بیارجمند یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این شهر مرکز بخش بیارجمند است. بیارجمند در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود قرار دارد و تا شهر سمنان، مرکز استان، ۳۱۰ کیلومتر فاصله دارد

شهر بیارجمند در ویکیپدیا

شهر بیارجمند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیارجمند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیارجمند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیارجمند بر روی نقشه

شهر بیارجمند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیارجمند
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیارجمند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیارجمند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بیارجمند
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیارجمند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیارجمند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بیارجمند
زمان پخش اذان زنده به افق بیارجمند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بیارجمند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ بیارجمند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیارجمند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو