جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بیارجمند

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بیارجمند


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٥٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بیارجمند (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر بیارجمند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بیارجمند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیارجمند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
اندرز من به زوجهای جوان این است كه به هنگام شادی، همگام با یكدیگر نغمه ساز كنید و پای بكوبید و شادمان باشید، اما امان دهید كه هر یك در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها؛ چون تارهای عود كه تنهایند هر كدام، اما به كار یك ترانه ی واحد در ارتعاش.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بیارجمند

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بیارجمند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیارجمند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بیارجمند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بیارجمند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بیارجمند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٨:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٨:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:١٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٤:١٦١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٦:١١١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٥:٠٤١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٦:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:١٧٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٥:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٥:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٣:٢١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:١٣٢٣:٥٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٣:١٧١٩:٤٠:١٦٢٠:٠٠:٠٧٢٣:٥٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٣:١٤١٩:٤١:٠٦٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٣:١٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٥٣٢٣:٥٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٤:٠٤١٢:٤٣:١٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٣:١٢١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٣:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٣:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤١:٣٢١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٤٤١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:١٦٢٣:٥٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٣٩:٥٨١٢:٤٣:١١١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٥٣:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٩:١٣١٢:٤٣:١٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٥٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤٣:١٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٩٢٣:٥٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٣:١٨١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٩:٣٩٢٣:٥٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٧:٠٧١٢:٤٣:٢١١٩:٥٠:٠١٢٠:١٠:٢٩٢٣:٥٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٦:٢٨١٢:٤٣:٢٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:١١:١٨٢٣:٥٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٣:٣٠١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٠٧٢٣:٥٢:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٥:١٦١٢:٤٣:٣٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٥٥٢٣:٥٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بیارجمند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بیارجمند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بیارجمند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بیارجمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بیارجمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٣٠:١٥١٢:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٨:٣٢٢٣:٥٤:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٣٠:٢٩١٢:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٨:٤٣٢٣:٥٥:١١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠١٠٥:٣٠:٤٥١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٨:٥٢٢٣:٥٥:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢١٠٥:٣١:٠٢١٢:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٨:٥٩٢٣:٥٥:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٣١:٢١١٢:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٩:٠٤٢٣:٥٥:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٣١:٤١١٢:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٩:٠٧٢٣:٥٦:١١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٥٠٥:٣٢:٠٣١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٩:٠٩٢٣:٥٦:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٣٢:٢٦١٢:٥٠:١٢٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٩:٠٩٢٣:٥٦:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٣٢:٥٠١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٩:٠٧٢٣:٥٧:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٣٣:١٥١٢:٥٠:٣٦٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٩:٠٣٢٣:٥٧:١٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٥٠٥:٣٣:٤٢١٢:٥٠:٤٨٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٨:٥٧٢٣:٥٧:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٣٤:٠٩١٢:٥٠:٥٩٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٨:٥٠٢٣:٥٧:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣٤:٣٨١٢:٥١:١٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٨:٤١٢٣:٥٨:٠٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٣٥:٠٩١٢:٥١:٢١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٨:٢٩٢٣:٥٨:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٥:٤٠١٢:٥١:٣١٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٨:١٦٢٣:٥٨:٤١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٣٠٥:٣٦:١٢١٢:٥١:٤١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٨:٠٢٢٣:٥٨:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٥١:٥١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٧:٤٥٢٣:٥٩:١٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٧:١٩١٢:٥٢:٠٠٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٧:٢٦٢٣:٥٩:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٣٧:٥٤١٢:٥٢:٠٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٧:٠٦٢٣:٥٩:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٨:٣٠١٢:٥٢:١٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٠٠:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣٩:٠٧١٢:٥٢:٢٥٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:٠٠:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٩:٤٥١٢:٥٢:٣٢٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٠٠:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٥٠٥:٤٠:٢٣١٢:٥٢:٣٩٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٠٠:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤١:٠٢١٢:٥٢:٤٥٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٠١:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١١٠٥:٤١:٤٢١٢:٥٢:٥١٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٠١:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤٢:٢٣١٢:٥٢:٥٦٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٠١:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١١٠٥:٤٣:٠٤١٢:٥٣:٠١٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠١:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٣:٤٥١٢:٥٣:٠٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٠٢:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٤:٢٨١٢:٥٣:٠٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٠٢:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٩٠٥:٤٥:١١١٢:٥٣:١٣٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢١:٢١٠٠:٠٢:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٣:١٥٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٠٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بیارجمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند شهر بیارجمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بیارجمند شهر بیارجمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بیارجمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بیارجمند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بیارجمند

شهر بیارجمند یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این شهر مرکز بخش بیارجمند است. بیارجمند در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شاهرود قرار دارد و تا شهر سمنان، مرکز استان، ۳۱۰ کیلومتر فاصله دارد

شهر بیارجمند در ویکیپدیا

شهر بیارجمند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بیارجمند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بیارجمند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بیارجمند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بیارجمند
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بیارجمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بیارجمند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بیارجمند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بیارجمند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیارجمند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بیارجمند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بیارجمند
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بیارجمند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بیارجمند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بیارجمند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بیارجمند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بیارجمند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو