جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بژیه

کویرات | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بژیه


اذان صبح: ٠٥:٣١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٤
اذان مغرب: ١٧:١٣:٤٩
نیمه شب: ٢٣:١٢:٥٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بژیه (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای بژیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بژیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بژیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

‌حضرت محمد (ص)
زمانی كه كار بدی انجام دادی، از آن توبه كن، (توبه‌ی‌ پنهانی) برای گناه پنهانی و توبه‌ی آشكار برای گناه آشكار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بژیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بژیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بژیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بژیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بژیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بژیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٤:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٧:٥١١٢:٥٩:٣٠١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٩:٢١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٠٠٠:١٤:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٥:٤١١٢:٥٩:١٢١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٣:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٣:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:١١:٣٤١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٨:٣١١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٢:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٢:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٨:٢١١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١١:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٨:١٧١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١١:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٨:١٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:١١٠٠:١١:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٨:١١١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠٠٠٠:١١:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٩٠٠:١١:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠١:٥١١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:١٤٠٠:١٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٠١٠٠:١٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٠:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٠:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٨:١٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:١٠٠٠:٠٩:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٨:١٥١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٥٦٠٠:٠٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٨:١٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٤٢٠٠:٠٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٠٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٨:٢٧٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:١٣٠٠:٠٩:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٥٧٠٠:٠٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بژیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بژیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بژیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بژیه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بژیه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای بژیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بژیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بژیه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٥:٣٥١١:٤٩:٣١١٦:٥٣:١٤١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٦:٣٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٦:٢٩١١:٤٩:٥٢١٦:٥٣:٠٢١٧:١٢:٢٥٢٣:٠٦:٥١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٠:١٣١٦:٥٢:٥١١٧:١٢:١٦٢٣:٠٧:٠٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٨:١٥١١:٥٠:٣٥١٦:٥٢:٤٣١٧:١٢:١٠٢٣:٠٧:٢٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٩:٠٧١١:٥٠:٥٨١٦:٥٢:٣٧١٧:١٢:٠٥٢٣:٠٧:٤٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٩:٥٨١١:٥١:٢١١٦:٥٢:٣٢١٧:١٢:٠٢٢٣:٠٨:٠٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:٤٩١١:٥١:٤٥١٦:٥٢:٣٠١٧:١٢:٠١٢٣:٠٨:٢٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥١:٣٩١١:٥٢:٠٩١٦:٥٢:٢٩١٧:١٢:٠٢٢٣:٠٨:٥٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٢:٢٨١١:٥٢:٣٤١٦:٥٢:٣٠١٧:١٢:٠٥٢٣:٠٩:١٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٣:١٦١١:٥٢:٥٩١٦:٥٢:٣٣١٧:١٢:٠٩٢٣:٠٩:٣٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٣:٢٥١٦:٥٢:٣٨١٧:١٢:١٦٢٣:٠٩:٥٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٤:٥١١١:٥٣:٥٢١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٢٤٢٣:١٠:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٥:٣٦١١:٥٤:١٨١٦:٥٢:٥٣١٧:١٢:٣٣٢٣:١٠:٤٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٦:٢١١١:٥٤:٤٦١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٤٥٢٣:١١:١٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٥:١٣١٦:٥٣:١٦١٧:١٢:٥٨٢٣:١١:٣٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٧:٤٧١١:٥٥:٤١١٦:٥٣:٣٠١٧:١٣:١٣٢٣:١٢:٠٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٨:٢٨١١:٥٦:٠٩١٦:٥٣:٤٦١٧:١٣:٣٠٢٣:١٢:٣١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٩:٠٨١١:٥٦:٣٨١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:٤٩٢٣:١٢:٥٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٧:٠٧١٦:٥٤:٢٣١٧:١٤:٠٩٢٣:١٣:٢٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٢٧٠٧:٠٠:٢٤١١:٥٧:٣٦١٦:٥٤:٤٥١٧:١٤:٣١٢٣:١٣:٥٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٠٢٠٧:٠١:٠١١١:٥٨:٠٥١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٥٤٢٣:١٤:٢٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٣٦١١:٥٨:٣٥١٦:٥٥:٣٢١٧:١٥:١٩٢٣:١٤:٥١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٢:٠٩١١:٥٩:٠٥١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:٤٦٢٣:١٥:٢٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٢:٤١١١:٥٩:٣٤١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:١٤٢٣:١٥:٤٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٣:١٢١٢:٠٠:٠٤١٦:٥٦:٥٧١٧:١٦:٤٤٢٣:١٦:١٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٣:٤١١٢:٠٠:٣٤١٦:٥٧:٢٨١٧:١٧:١٥٢٣:١٦:٤٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٤:٠٩١٢:٠١:٠٤١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٤٨٢٣:١٧:١٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٤:٣٥١٢:٠١:٣٤١٦:٥٨:٣٥١٧:١٨:٢٢٢٣:١٧:٤٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٥:٠٠١٢:٠٢:٠٤١٦:٥٩:١١١٧:١٨:٥٧٢٣:١٨:١٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٥:٢٣١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٩:٤٨١٧:١٩:٣٤٢٣:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بژیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بژیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بژیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بژیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بژیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بژیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بژیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بژیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بژیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٠:٠٤١١:٤٧:٤٣١٦:٥٥:٠٥١٧:١٤:١٣٢٣:٠٥:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤١:٠٠١١:٤٧:٥٩١٦:٥٤:٤٢١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٥:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤١:٥٥١١:٤٨:١٦١٦:٥٤:٢١١٧:١٣:٣٣٢٣:٠٥:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٢:٥١١١:٤٨:٣٤١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:١٦٢٣:٠٥:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٨:٥٢١٦:٥٣:٤٣١٧:١٣:٠٠٢٣:٠٦:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٤:٤٠١١:٤٩:١١١٦:٥٣:٢٨١٧:١٢:٤٧٢٣:٠٦:١٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٥:٣٥١١:٤٩:٣١١٦:٥٣:١٤١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٦:٣٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٦:٢٩١١:٤٩:٥٢١٦:٥٣:٠٢١٧:١٢:٢٥٢٣:٠٦:٥١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٠:١٣١٦:٥٢:٥١١٧:١٢:١٦٢٣:٠٧:٠٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٨:١٥١١:٥٠:٣٥١٦:٥٢:٤٣١٧:١٢:١٠٢٣:٠٧:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٩:٠٧١١:٥٠:٥٨١٦:٥٢:٣٧١٧:١٢:٠٥٢٣:٠٧:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٩:٥٨١١:٥١:٢١١٦:٥٢:٣٢١٧:١٢:٠٢٢٣:٠٨:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:٤٩١١:٥١:٤٥١٦:٥٢:٣٠١٧:١٢:٠١٢٣:٠٨:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥١:٣٩١١:٥٢:٠٩١٦:٥٢:٢٩١٧:١٢:٠٢٢٣:٠٨:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٢:٢٨١١:٥٢:٣٤١٦:٥٢:٣٠١٧:١٢:٠٥٢٣:٠٩:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٣:١٦١١:٥٢:٥٩١٦:٥٢:٣٣١٧:١٢:٠٩٢٣:٠٩:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٤:٠٤١١:٥٣:٢٥١٦:٥٢:٣٨١٧:١٢:١٦٢٣:٠٩:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٤:٥١١١:٥٣:٥٢١٦:٥٢:٤٥١٧:١٢:٢٤٢٣:١٠:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٥:٣٦١١:٥٤:١٨١٦:٥٢:٥٣١٧:١٢:٣٣٢٣:١٠:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٦:٢١١١:٥٤:٤٦١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٤٥٢٣:١١:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٧:٠٤١١:٥٥:١٣١٦:٥٣:١٦١٧:١٢:٥٨٢٣:١١:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٧:٤٧١١:٥٥:٤١١٦:٥٣:٣٠١٧:١٣:١٣٢٣:١٢:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٨:٢٨١١:٥٦:٠٩١٦:٥٣:٤٦١٧:١٣:٣٠٢٣:١٢:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٩:٠٨١١:٥٦:٣٨١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:٤٩٢٣:١٢:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٧:٠٧١٦:٥٤:٢٣١٧:١٤:٠٩٢٣:١٣:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٧:٠٠:٢٤١١:٥٧:٣٦١٦:٥٤:٤٥١٧:١٤:٣١٢٣:١٣:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٢٠٧:٠١:٠١١١:٥٨:٠٥١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٥٤٢٣:١٤:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٣٦١١:٥٨:٣٥١٦:٥٥:٣٢١٧:١٥:١٩٢٣:١٤:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٢:٠٩١١:٥٩:٠٥١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:٤٦٢٣:١٥:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٧:٠٢:٤١١١:٥٩:٣٤١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:١٤٢٣:١٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بژیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بژیه روستای بژیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بژیه روستای بژیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بژیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بژیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بژیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بژیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بژیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بژیه

روستای بژیه بر روی نقشه

روستای بژیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بژیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بژیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بژیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بژیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بژیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بژیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بژیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بژیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بژیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بژیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بژیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بژیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بژیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بژیه
افق شرعی امروز فردا بژیه دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بژیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بژیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو