جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بویین زهرا

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بویین زهرا


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٢٤:١٩
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٣

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بویین زهرا (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر بویین زهرا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بویین زهرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس ادیسون
ما یك میلیونیم درصد درباره‌ی هیچ چیز نمی‌دانیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بویین زهرا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بویین زهرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٧:٣١١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٢١:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٧:١٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٠:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١٠٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٨:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:١٧١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٨:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٨:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١١:٢٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٨:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٧:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٧:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٧:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٧:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٧:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٦:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٦:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٦:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٦:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٦:١٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٦:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٦:١٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٥:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٥:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١١:٥٤:٠٧١٧:٢٤:٥١١٧:٤٣:١٩٢٣:١٢:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٣:٤٩١١:٥٣:٥٩١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:١٠٢٣:١٢:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٤:٤٥١١:٥٣:٥٢١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٠٢٢٣:١١:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٥:٤٠١١:٥٣:٤٥١٧:٢١:٢١١٧:٣٩:٥٥٢٣:١١:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٣٧١١:٥٣:٣٩١٧:٢٠:١٣١٧:٣٨:٥٠٢٣:١١:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٧:٣٣١١:٥٣:٣٤١٧:١٩:٠٦١٧:٣٧:٤٥٢٣:١١:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٣٠١١:٥٣:٢٩١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٤٢٢٣:١١:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٩:٢٧١١:٥٣:٢٥١٧:١٦:٥٧١٧:٣٥:٤٠٢٣:١١:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٢٤١١:٥٣:٢٢١٧:١٥:٥٤١٧:٣٤:٣٩٢٣:١١:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٢٢١١:٥٣:٢٠١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٣٩٢٣:١١:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٢٠١١:٥٣:١٩١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٤١٢٣:١١:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٣:١٨١١:٥٣:١٨١٧:١٢:٥٣١٧:٣١:٤٤٢٣:١٠:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٤:١٦١١:٥٣:١٨١٧:١١:٥٥١٧:٣٠:٤٩٢٣:١٠:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٥:١٥١١:٥٣:١٩١٧:١٠:٥٩١٧:٢٩:٥٥٢٣:١٠:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:١٤١١:٥٣:٢١١٧:١٠:٠٤١٧:٢٩:٠٣٢٣:١٠:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٧:١٣١١:٥٣:٢٤١٧:٠٩:١٠١٧:٢٨:١٢٢٣:١٠:٤٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٨:١٢١١:٥٣:٢٧١٧:٠٨:١٨١٧:٢٧:٢٢٢٣:١٠:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:١١١١:٥٣:٣٢١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٦:٣٤٢٣:١٠:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٠:١١١١:٥٣:٣٧١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٠:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤١:١١١١:٥٣:٤٣١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٠:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٢:١٠١١:٥٣:٤٩١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٤:١٩٢٣:١٠:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٣:١٠١١:٥٣:٥٧١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:٣٨٢٣:١٠:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٤:١٠١١:٥٤:٠٦١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٥٨٢٣:١١:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٥:١٠١١:٥٤:١٥١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٢٠٢٣:١١:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٦:١٠١١:٥٤:٢٥١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:٤٣٢٣:١١:١٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٧:٠٩١١:٥٤:٣٦١٧:٠١:٤٢١٧:٢١:٠٨٢٣:١١:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٤:٤٨١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:٣٥٢٣:١١:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٥:٠١١٧:٠٠:٣٣١٧:٢٠:٠٤٢٣:١١:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٥:١٤١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٣٥٢٣:١١:٤٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥١:٠٨١١:٥٥:٢٩١٦:٥٩:٣١١٧:١٩:٠٧٢٣:١١:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بویین زهرا

بوئین‌زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرا استان قزوین ایران. این شهر در جنوب دشت قزوین و در ۵۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. بوئین‌زهرا در کنار جادهٔ پرترافیک اصفهان به تهران قرار گرفته‌است

شهر بویین زهرا در ویکیپدیا

شهر بویین زهرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بویین زهرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بویین زهرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بویین زهرا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بویین زهرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بویین زهرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بویین زهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بویین زهرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بویین زهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بویین زهرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بویین زهرا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بویین زهرا
افق شرعی امروز فردا بویین زهرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو