جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بویین زهرا

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بویین زهرا


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢١:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٤٧:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٠١

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بویین زهرا (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر بویین زهرا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بویین زهرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن،‌ هفتاد در از مرگ بد را می‌بندد. (و نمی‌گذارد به انسان برسد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بویین زهرا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بویین زهرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٧:٥١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٧:٤١١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢١:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٧:٣١١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٧:١٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١٠٠٠:١٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٨:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:١٧١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١١:٢٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٨:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٧:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٧:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٦:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٦:١٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٦:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٦:١٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٥:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٨:٣٤١٢:١١:٠٥١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٣:٥٧٢٣:٢٦:١٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٨:٥٣١٢:١١:٣٤١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٤:٣٧٢٣:٢٦:٤٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٩:١٠١٢:١٢:٠٣١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٥:١٩٢٣:٢٧:١٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٩:٣٠٠٧:١٩:٢٥١٢:١٢:٣٢١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٧:٤٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٩:٣٨١٢:١٣:٠١١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٨:١٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٩:٤٩١٢:١٣:٢٩١٧:٠٧:١٧١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٨:٤٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٩:٥٨١٢:١٣:٥٧١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٨:١٦٢٣:٢٩:١٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٠:٢٧٠٧:٢٠:٠٦١٢:١٤:٢٥١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٩:٠٣٢٣:٢٩:٤٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٠:٣٨٠٧:٢٠:١١١٢:١٤:٥٢١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٩:٥٢٢٣:٣٠:١٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٠:٤٦٠٧:٢٠:١٥١٢:١٥:١٩١٧:١٠:٣٣١٧:٣٠:٤١٢٣:٣٠:٤٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢٠:١٦١٢:١٥:٤٥١٧:١١:٢٥١٧:٣١:٣١٢٣:٣١:١٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:٢٠:١٥١٢:١٦:١١١٧:١٢:١٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:٣١:٤٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:٠٢٠٧:٢٠:١٣١٢:١٦:٣٦١٧:١٣:١١١٧:٣٣:١٤٢٣:٣٢:٠٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢٠:٠٩١٢:١٧:٠١١٧:١٤:٠٥١٧:٣٤:٠٧٢٣:٣٢:٣٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢٠:٠٢١٢:١٧:٢٥١٧:١٥:٠١١٧:٣٥:٠٠٢٣:٣٣:٠٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٩:٥٤١٢:١٧:٤٨١٧:١٥:٥٧١٧:٣٥:٥٤٢٣:٣٣:٢٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٩:٤٣١٢:١٨:١١١٧:١٦:٥٤١٧:٣٦:٤٩٢٣:٣٣:٥٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٩:٣١١٢:١٨:٣٤١٧:١٧:٥١١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٤:٢٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٩:١٧١٢:١٨:٥٦١٧:١٨:٥٠١٧:٣٨:٤١٢٣:٣٤:٤٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٠:٣٩٠٧:١٩:٠١١٢:١٩:١٧١٧:١٩:٤٩١٧:٣٩:٣٨٢٣:٣٥:٠٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٨:٤٣١٢:١٩:٣٧١٧:٢٠:٤٨١٧:٤٠:٣٥٢٣:٣٥:٣٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٠:١٧٠٧:١٨:٢٣١٢:١٩:٥٧١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٥:٥٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٨:٠١١٢:٢٠:١٦١٧:٢٢:٤٩١٧:٤٢:٣١٢٣:٣٦:١٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٧:٣٧١٢:٢٠:٣٤١٧:٢٣:٤٩١٧:٤٣:٢٩٢٣:٣٦:٤٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٧:١٢١٢:٢٠:٥٢١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:٢٨٢٣:٣٧:٠١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٦:٤٥١٢:٢١:٠٩١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٥:٢٧٢٣:٣٧:٢٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٦:١٥١٢:٢١:٢٥١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٧٢٣:٣٧:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٥:٤٥١٢:٢١:٤١١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٣٨:٠١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:١٢١٢:٢١:٥٥١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٨:٢٧٢٣:٣٨:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٧:٣٩٠٧:١٤:٣٧١٢:٢٢:٠٩١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:٢٧٢٣:٣٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٧:١٢١٢:٢٠:٥٢١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:٢٨٢٣:٣٧:٠١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٦:٤٥١٢:٢١:٠٩١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٥:٢٧٢٣:٣٧:٢٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٦:١٥١٢:٢١:٢٥١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٧٢٣:٣٧:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٥:٤٥١٢:٢١:٤١١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٣٨:٠١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٥:١٢١٢:٢١:٥٥١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٨:٢٧٢٣:٣٨:١٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٩٠٧:١٤:٣٧١٢:٢٢:٠٩١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:٢٧٢٣:٣٨:٣٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٤:٠١١٢:٢٢:٢٢١٧:٣١:٠٤١٧:٥٠:٢٧٢٣:٣٨:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٣:٢٣١٢:٢٢:٣٤١٧:٣٢:٠٧١٧:٥١:٢٧٢٣:٣٩:٠٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١٢:٤٣١٢:٢٢:٤٦١٧:٣٣:١٠١٧:٥٢:٢٨٢٣:٣٩:٢٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٨٠٧:١٢:٠٢١٢:٢٢:٥٦١٧:٣٤:١٣١٧:٥٣:٢٨٢٣:٣٩:٣٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١١:١٩١٢:٢٣:٠٦١٧:٣٥:١٦١٧:٥٤:٢٨٢٣:٣٩:٥٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٠:٣٤١٢:٢٣:١٥١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٢٩٢٣:٤٠:٠٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٠٠٧:٠٩:٤٨١٢:٢٣:٢٣١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:٢٩٢٣:٤٠:١٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٩:٠٠١٢:٢٣:٣٠١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٧:٢٩٢٣:٤٠:٢٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٨:١١١٢:٢٣:٣٦١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٨:٢٩٢٣:٤٠:٣٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٧:٢٠١٢:٢٣:٤٢١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٩:٢٩٢٣:٤٠:٤٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٦:٢٧١٢:٢٣:٤٦١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:٢٩٢٣:٤٠:٥٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٥:٣٤١٢:٢٣:٥٠١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٢٨٢٣:٤١:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٤:٣٨١٢:٢٣:٥٣١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٢٨٢٣:٤١:٠٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٣:٤٢١٢:٢٣:٥٦١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٣:٢٧٢٣:٤١:١٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٢:٤٤١٢:٢٣:٥٧١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٤:٢٦٢٣:٤١:١٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:٤٤١٢:٢٣:٥٨١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٥:٢٥٢٣:٤١:٢١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٠:٤٤١٢:٢٣:٥٨١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٦:٢٤٢٣:٤١:٢٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٦:٥٩:٤٢١٢:٢٣:٥٧١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤١:٢٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢٣:٥٦١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٢٠٢٣:٤١:٢٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٧:٣٥١٢:٢٣:٥٣١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:١٨٢٣:٤١:٢٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٦:٢٩١٢:٢٣:٥١١٧:٥١:٤٠١٨:١٠:١٦٢٣:٤١:٢٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٥:٢٣١٢:٢٣:٤٧١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:١٤٢٣:٤١:٢٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٤:١٥١٢:٢٣:٤٣١٧:٥٣:٣٩١٨:١٢:١١٢٣:٤١:٢٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٣:٠٧١٢:٢٣:٣٨١٧:٥٤:٣٨١٨:١٣:٠٨٢٣:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بویین زهرا

بوئین‌زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرا استان قزوین ایران. این شهر در جنوب دشت قزوین و در ۵۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. بوئین‌زهرا در کنار جادهٔ پرترافیک اصفهان به تهران قرار گرفته‌است

شهر بویین زهرا در ویکیپدیا

شهر بویین زهرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بویین زهرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بویین زهرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بویین زهرا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بویین زهرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بویین زهرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بویین زهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بویین زهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بویین زهرا
زمان پخش اذان زنده به افق بویین زهرا
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بویین زهرا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بویین زهرا
افق شرعی امروز فردا بویین زهرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو