جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بویین زهرا

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بویین زهرا


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٣١:٥٢

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بویین زهرا (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر بویین زهرا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بویین زهرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

اوقات شرعی ماه جاری شهر بویین زهرا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بویین زهرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٧:٥١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٧:٤١١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢١:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٧:٣١١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٤٢٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٧:١٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١٠٠٠:١٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:١٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٨:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:١٧١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١١:٢٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٨:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٧:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٧:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٦:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:١٧٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٦:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٦:١٣٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٦:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٦:١٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٥:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٥:٣٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٠٢٠٠:٣٢:٥٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٤:٣٣١٣:١٥:٢٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣٢:٣٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٥:٠٢١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٤٤٠٠:٣٢:١٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:٤١١٣:١٤:٤٤١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٣٤٠٠:٣١:٥٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٠:١٥١٣:١٤:٢٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣١:٣٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٤٩١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:١٦٠٠:٣١:٠٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٢٤١٣:١٣:٥٠١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٠٧٠٠:٣٠:٤٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٥:٥٩١٣:١٣:٣٣١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٥٨٠٠:٣٠:٢١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٩:٥٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:٠٩١٣:١٢:٥٧١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٩:٣٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:٤٤١٣:١٢:٤٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٩:١٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٠:٢٠١٣:١٢:٢٣١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٨:٤٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٢:٠٥١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٨:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٧:٣٣١٣:١١:٤٩١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٨:٠٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:١٠١٣:١١:٣٢١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٧:٤٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٤:٤٨١٣:١١:١٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٧:١٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٠:٥٩١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٦:٥٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٠:٤٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٦:٣١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٠:٤٣١٣:١٠:٢٨١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٦:٠٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٣١٣:١٠:١٣١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٥:٤٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٥:٢٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٥:٠١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٤:٣٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٩:١٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٤:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٣:٥٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٣:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٣:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢٢:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٨:١٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٢:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٣:٠٩١٢:١٧:٠٨١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:٤٧٠٠:٠٤:٤٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١١:٤٣١٣:١٦:٥٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٣٨٠٠:٣٤:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٠:١٧١٣:١٦:٣٢١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٢٩٠٠:٣٤:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٨:٥١١٣:١٦:١٤١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:٢٠٠٠:٣٣:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٧:٢٥١٣:١٥:٥٦١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:١١٠٠:٣٣:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٥:٥٩١٣:١٥:٣٨١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٠٢٠٠:٣٢:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٤:٣٣١٣:١٥:٢٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣٢:٣٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٥:٠٢١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٤٤٠٠:٣٢:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:٤١١٣:١٤:٤٤١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٣٤٠٠:٣١:٥٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٠:١٥١٣:١٤:٢٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣١:٣٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٤٩١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:١٦٠٠:٣١:٠٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:٢٤١٣:١٣:٥٠١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٠٧٠٠:٣٠:٤٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٥:٥٩١٣:١٣:٣٣١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٥٨٠٠:٣٠:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٩:٥٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:٠٩١٣:١٢:٥٧١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٩:٣٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:٤٤١٣:١٢:٤٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٩:١٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٠:٢٠١٣:١٢:٢٣١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٨:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٢:٠٥١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٨:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٧:٣٣١٣:١١:٤٩١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٨:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:١٠١٣:١١:٣٢١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٧:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٤:٤٨١٣:١١:١٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٤٧٠٠:٢٧:١٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٠:٥٩١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٣٩٠٠:٢٦:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٠:٤٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٦:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٠:٤٣١٣:١٠:٢٨١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٦:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٣١٣:١٠:١٣١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٥:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٨:٠٣١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٥:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٥:٠١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٤:٣٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٤:٠٧١٣:٠٩:١٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٤:١٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٣:٥٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بویین زهرا

بوئین‌زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرا استان قزوین ایران. این شهر در جنوب دشت قزوین و در ۵۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. بوئین‌زهرا در کنار جادهٔ پرترافیک اصفهان به تهران قرار گرفته‌است

شهر بویین زهرا در ویکیپدیا

شهر بویین زهرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بویین زهرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بویین زهرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بویین زهرا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بویین زهرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بویین زهرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بویین زهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بویین زهرا
افق شرعی امروز فردا بویین زهرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بویین زهرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بویین زهرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بویین زهرا
زمان پخش اذان زنده به افق بویین زهرا
زمان پخش اذان مستقیم به افق بویین زهرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو