جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بویین زهرا

بویین زهرا | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بویین زهرا

اذان صبح: ٠٤:١٧:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٠٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بویین زهرا (شهرستان بویین زهرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر بویین زهرا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بویین زهرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بویین زهرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
كاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بویین زهرا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بویین زهرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بویین زهرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بویین زهرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٠:٠١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٥:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٧:٠٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٩:١٩١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٤:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٤:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٣:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٣:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٨:١٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٢:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٢:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢١:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢١:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٢٨٠٠:٢١:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٠:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢١:٠١١٣:٠٧:١٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٧:٠٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٠:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٠:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٧:٤١١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٩:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٩:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٢:٣١١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:١١:٣٣١٣:٠٦:١٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١٥٠٠:١٨:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٧:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٧:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٧:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بویین زهرا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بویین زهرا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بویین زهرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بویین زهرا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بویین زهرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بویین زهرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٥٤:٠٣١٣:١١:٣٨٢٠:٢٩:١٣٢٠:٥٠:٢٧٠٠:١٨:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٥٤:١٧١٣:١١:٥١٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٣٨٠٠:١٨:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٥٤:٣٢١٣:١٢:٠٤٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٥٠:٤٧٠٠:١٨:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٥٤:٤٩١٣:١٢:١٧٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٥٠:٥٥٠٠:١٩:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٥٥:٠٨١٣:١٢:٣٠٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥١:٠١٠٠:١٩:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٥٥:٢٨١٣:١٢:٤٣٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥١:٠٥٠٠:١٩:٣١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥٥:٤٩١٣:١٢:٥٥٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥١:٠٧٠٠:١٩:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٦:١١١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥١:٠٧٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٦:٣٥١٣:١٣:١٩٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥١:٠٦٠٠:٢٠:١٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٦:٥٩١٣:١٣:٣١٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥١:٠٣٠٠:٢٠:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٥٧:٢٥١٣:١٣:٤٣٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٥٧٠٠:٢٠:٥١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٧:٥٣١٣:١٣:٥٤٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٥٠٠٠:٢١:٠٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٥٨:٢١١٣:١٤:٠٥٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٢١:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٤:١٥٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:٣١٠٠:٢١:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٩:٢١١٣:١٤:٢٦٢٠:٢٩:١٨٢٠:٥٠:١٩٠٠:٢١:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٩:٥٢١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٢٢:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٦:٠٠:٢٥١٣:١٤:٤٥٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٩:٤٨٠٠:٢٢:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٦:٠٠:٥٨١٣:١٤:٥٤٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٢٢:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٠٠٦:٠١:٣٣١٣:١٥:٠٣٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:١٠٠٠:٢٣:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٥:١٢٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٢٣:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٥:١٩٢٠:٢٧:٣٧٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٢٣:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٥:٢٧٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٣:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٣:٥٩١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٢٤:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٥:٤١٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٢٤:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٥:١٧١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٢٤:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٢٤:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٢٥:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٧:٢٠١٣:١٦:٠٢٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٢٥:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٦:٠٦٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٤:١٥٠٠:٢٥:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٦:١٠٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٥:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٦:١٣٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٢٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بویین زهرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بویین زهرا شهر بویین زهرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بویین زهرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بویین زهرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بویین زهرا

بوئین‌زهرا شهری است در بخش مرکزی شهرستان بویین‌زهرا استان قزوین ایران. این شهر در جنوب دشت قزوین و در ۵۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. بوئین‌زهرا در کنار جادهٔ پرترافیک اصفهان به تهران قرار گرفته‌است

شهر بویین زهرا در ویکیپدیا

شهر بویین زهرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بویین زهرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بویین زهرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

شهر بویین زهرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بویین زهرا
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بویین زهرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بویین زهرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بویین زهرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بویین زهرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بویین زهرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بویین زهرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بویین زهرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بویین زهرا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بویین زهرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بویین زهرا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بویین زهرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بویین زهرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو